Eert Mechelen zijn dode Helden? Een andere kijk...

Ik kwam net een filmpje op YouTube (gemaakt door Peter Haesendonck) tegen dat toont dat men toch niet zo heel respectvol is omgegaan met overblijfselen van mensen die niet door de archeologen naar boven zijn gehaald op de Wollemarkt.

De foto's zouden gemaakt zijn op 3 april van dit jaar.

Wat ik vooral stuitend vind is dat deze afgegraven grond, volgens Peter , gewoon afgevoerd is naar andere gemeentes waar er dan een wetsdokter aan te pas moet komen om de herkomst van de menselijke resten te achterhalen.

Het is niet zo netjes wat er mee is gebeurd lijkt me als ik dit filmpje mag geloven.

bekijken kan via http://youtu.be/HljPrbtwbG8 (of klik op de foto hierboven)

Inmiddels is er ook reeds een facebookgroep opgericht zag ik net http://www.facebook.com/groups/264435443577634/

 

@MarcVC: Ga gerust is kijken naar de Onze Lieve Vrouw over de Dijle-kerk. In de zandhopen aan de kerk, zie je hier en daar wat beenderen uitsteken.

Ge zou beter eerst eens informeren wat er in alle steden en gemeenten gebeurt met graven op kerkhoven als er geen plaats meer is of na enkele tientallen jaren als... vooraleer het te hebben over menselijke botten van honderden jaren terug en kritiek te uiten op mensen die hun uiterste best doen om een stad te besturen

Beenderen zijn voor mij het spreekwoordelijke stof en as. Ik kan alleen maar respect hebben voor iemands onstoffelijke nalatenschap dan diens beenderen te verheerlijken. Het stof en as mag wat mij betreft na een respectvol afscheid, best zo snel mogelijk "gerecycleerd" worden. De wereld is aan de levenden en we leven ondertussen al met zoveel mensen op deze wereld dat ik het van mezelf zeer egoïstisch zou vinden om tot het einde der tijden plaats op te eisen. Althans zo denk ik erover.

Volledig eens met de reactie van Bjorn, Bs wordt hier al te makkelijk aangevallen.

Filmpje staat vol met loze veronderstellingen en het enige feit is dat er wat menselijke resten tussen de afgegraven en afgevoerde grond gevonden zijn.

Ik zou het prijskaartje van zo'n parking wel eens willen zien indien elk stukje bot er uit gefilterd zou moeten worden...

@ Marc VC

EERT MECHELEN ZIJN DODE HELDEN?

Het is anno 1750. Men sterft en wordt ter aarde besteld op het Sint-Romboutskerkhof. Maakt dat dan een held van al die overledenen die daar begraven lagen?

Of spreken we dan van dat veertigtal simpele zielen die dachten de toenmalige bezetter even aan de kant te kunnen schuiven? Helden?... Hallo! 

Gelukkig bestaat vandaag de mogelijkheid om zich te laten cremeren en onze "voetafdruk op deze aarde"  wat in proportie te brengen zoals Bjorn aanbracht.

Wat mensen tijdens hun leven voorstelden is van belang voor hun nagedachtenis. Niet hun half vergane botten.

Er is duidelijk iets te vinden voor Bjorn's standpunt, want de tijd dat relikwieën werden vereerd is ook al een tijd voorbij.

Besten allemaal,

 

wellicht zullen er hier en daar in 't filmpje loze veronderstellingen  geslopen zijn ,dat kan, of ze zo loos zijn betwijfel ik, dezen kreeg ikzelf te horen van een vriend, guido VC, die met regelmaat de gemeenteraden bijwoont en deze foto's ook bij schepenen van de stad Mechelen onder de neus schoof; (Salmi, Geypen, e.a.) dus dezen zouden het schepencollege reeds zijn rondgegaan.

 

Misschien is het fout om inderdaad de namen van de heren Somers en Nobels in het filmpje te betrekken maar het zijn wel degelijk zij  die in de kranten stonden te glunderen bij de boerenkrijger.

Indien historische ophef kan gemaakt worden eren deze heren blijkbaar meer de doden dan wanneer het gewone burgers betreft zoals u en ik...

Ik heb niks tegen de voorgenoemde heren , Frank Nobels bejegend mij steevast met een vriendelijke glimlach en de heer Somers is een eenvoudige familiemens met een in-de-schijnwerpers functie die dag en nacht zjn burgermeesterschap  bezield uitoefent. daar heb ik respect voor. Dat hij af en toe ook , in mijn ogen althans, verkeerde beslissingen neemt, moet ik er maar bijnemen.

doch , het spijt me voor de critici van mijn filmpje: Ik kon de ogen niet sluiten.

Ooit lig ik naar alle waarschijnlijkheid zelf in het graf, niet-christelijk begraven weliswaar maar tot in de diepste krochten van mijn ziel vrijzinnig en geloof me ,eens ik te rusten gelegd word, wil ik blijven rusten;

In de  zielen van de op het St.Romboutkerkhof begraven Mechelaars leefde ooit waarschijnlijk dezelfde hoop.

Toen het nog gewoon de Wollemarkt was, uiteindelijk ook maar een parkeerplaats... lagen ze er op zijn minst nog   in vrede...

  • ik veroordeel hier geen mensen:
  • ik veroordeel de omgang met menselijke resten zoals deze hier plaatsvond en vindt,
  • ik veroordeel het feit dat er hier geen aandacht werd aan geschonken in de pers. heeft dan geen enkele persfotgraaf deze restanten gezien terwijl ze onder de rupsbanden verdwenen?
  • heeft ons oepsinjorreke dit zelf niet met lede ogen aanschouwd en er iets over geschreven in zijn wekelijkse bijdrage in de Streekkrant?

Mechelen pronkt graag met zijn historisch erfgoed doch hoeveel van dat historische erfgoed heeft in de loop van de voorbije jaren niet moeten wijken voor al-dan-niet boven-of ondergrondse constructies?

Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurde met de stenen van "het Steen" de enkele jaren geleden ontdekte gevangenis?

de hoop dat deze ooit zullen gebruikt worden om het eventueel, zelfs al was het maar gedeeltelijk te reconstrueren in een Mechels museum met de oorspronkelijke steen mag u al laten varen.

Na vraag van de heer Guido VC, volledige familienaam geef ik misschien op aanvraag, ('k moet het daar eerst eens met hem over hebben) wat er met die stenen ging gebeuren kreeg hij te horen dat deze werden vernietigd. Na vraag van dezelfde Guido VC of hij die stenen niet mocht overkopen zodat zij toch zouden bewaard kunnen blijven  kreeg hij als antwoord  een duidelijk "neen, want dezen zijn eigendom van de stad."      

 !!!!??

Wel, dan kan ik er niet meer onderuit om te reageren, en wanneer ik dingen kan aantonen door middel van een reeks foto's die ik eigenlijk niet van zinnens was om te maken (had in eerste instantie interesse om de voortgang der bouwwerken te archiveren) dan zal ik dat ook doen want ik ga ervanuit dat nog meer mensen ,net zoals ikzelf, het een schanddaad vinden van hoe er hier in onze cultuur-dus menshistorische stad omgegaan wordt met de resten van onze oude Mechelaars mét alle respect voor onze archeologen die een bepaalde "dead"line in acht moesten houden.

En ja, koste wat het kost: restanten , van onder enig welke geloofsovertuiging, die ooit volgens hun traditie werden ter aarde besteld moeten opnieuw in alle eerbaarheid begraven worden.

Voor een  erebegraafplaats van een bende boeren die hier de Fransen kwamen irriteren en zich ook niet echt geliefd maakten bij de toenmalige Mechelaars maakt men wel de nodige geldmiddelen vrij. Waarom dan niet voor die enkele tientallen die er nog lagen op de Wollemarkt.

met vriendelijke groet en respect  voor elke doordachte reactie alhier,

Peter Haesendonck.

 

 

wat er in andere gemeenten en steden gebeurt met menselijke resten is al even schandalig maar ik houd zo van eigen stad en hier, vooral hier, een stad die zijn archeologische vondsten  en erfgoed zo hoog in het vaandel draagt zou doit zeker niet mogen gebeuren.

groet,Peter

Dag Joost,

ik heb geen kritiek op het bestuur van Bart somers wel op enkele beslissingen die hij nam maar wie niet .

Mij gaat het vooral over de behandeling van menselijke resten; Enkele jaren geleden werd mijn eigenste zus ( 'k heb haar helaas nooit gekend) ontgraven om plaats te ruimen voor nieuwe graven. Ook met dat soort beleid ben ik het niet eens; Een graf hoort te blijven wat het is een laatste rustoord.

Dat er door dit filmje ooit verandering zal komen en daar bedoel ik dan  een respectvolle manier van omgaan met de restanten van onze ouders, en voorouders betwijfel ik ten zeerste mmar het zou wel mooi zijn.

Is dat niet wat overdreven, Peter? Moesten ze erdoor terugkomen zou ik nog zeggen allez kom, maar elk graf voor eeuwig en drie dagen onaangeroerd laten? Is niet echt realistisch he?

Ik ben een uitgesproken kerkhofganger. Twee maal per week bezoek aan de grafzerken van de overleden familieleden. Een beetje proper maken, in de zomer een bloemetje, af en toe wat water voor de bloemen.

Ik vind dat de stad het kerkhof goed moet onderhouden wat de wegen betreft, het graf, of de urnen zijn door de familie te onderhouden. De duur van een concessie is onlangs ingekort. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we naar iets anders moeten gaan want wie gaat het na ons nog proper houden ? De crematie lijkt me voorlopig nogal luguber maar je weet maar nooit.

Het is een moeilijke zaak maar mijn mening was en is : laat de doden met rust want ze kunnen ons helemaal niets meer vertellen uit het verleden.

Eigen mening. 

met "laat de doden rusten want ze kunnen ons niets meer vertellen uit het verleden " denk ik dat ge menig archeoloog/antropoloog iets voor de borst stoot....

doden spreken wel degelijk ook al zijn organen, spierweefsel en vlees vergaan.

Wat crematie betreft,misschien nog steeds luguber doch steeds meer in opmars, in andere culturen al duizenden jaren in gebruik.

spijtig genoeg ben ik er na de cremaie van eigen grootmoeder achter gekomen dat vooral de kostprijs nogal luguber is: in elk geval meer dan een "gewone" teraadebesteling.

Misschien is het vooral deze crematie-of begrafeniskostprijs die de stad mechelen deed neigen naar reductie tot bouwgrond. veel goedkoper ...of misschien verdient de stad daar wel aan.

groet,Peter

Ik begrijp dat de dood voor velen een taboethema is en dat de manier waarop menselijke resten verwijderd worden een confrontatie is die we liever uit de weg gaan. (Op die manier leek het me ook beter dat ze die werkzaamheden aan het oog van de achteloze voorbijganger zouden onttrokken hebben.) Voor mij is de wil evenwel onlosmakelijk verbonden met het leven en heb je voor jezelf niets meer te willen na je dood - omdat het er in weze ook allemaal niet meer toe doet. Voor mezelf heb ik ook uitgemaakt dat de vrede dan ook op geen enkele manier verstoord wordt, wat men ook doet met mij. Ook "vrede" is een concept dat voor doden onbekend is. Ik heb wel begrip voor het begraven van mensen voor het levend houden van de herinnering bij de directe nabestaanden. Maar als ook die er niet meer zijn, lijkt het me absurd om geen enkel graf te mogen "verstoren". Als de mensheid het geluk heeft nog duizenden jaren te bestaan, dan beklaag ik de bevolking die dan nog een woonplaats moet zoeken tussen de heilige graven. Zelfs als het dan om een parkeerplaats gaat.

Het gaat gewoon om respect, maakt niet uit hou oud een stoffelijk overschot is.

Waarom zou men niet alle beenderen uit de hopen zand kunnen filteren? SANEREN heet zoiets, en daar hoort werk van gemaakt te worden, eender over wat het gaat.

Menselijke resten moeten in een gemeenschappelijk "graf" bij mekaar gehouden te worden, of het nu over  10  of 1500 skeletten gaat, maakt niet uit, tis wel zo netjes.

 

Besten allemaal,

 

een kleine rechtzetting wat betreft voorgaande tekst :

Schepen G. Geypen  heeft hier niets mee te maken en heeft zeker deze foto's nog niet gezien. Schepen Salmi wel, of hij de foto's "officieel" in ogenschouw heeft genomen is mij niet bekend en of andere hooggeplaatsten dat deden ook niet.

Wat de woorden betreft met betrekking over wat er al-dan -niet met de resten van "het steen" gebeurde dat heeft hier geen enkele betrekking op wat ge in het filmke ziet.

Mijn geheugen en mijn fantasie ontmoeten elkaar wel eens dus is het best  enkel maar het filmpje en de beelden daarop als feiten te beschouwen. het filmpje behoeft geen woorden, de foto's op zich  zeggen genoeg. Data en beelden kloppen wel degelijk.

Mocht ik door onvoorzichtigheid in namen noemen en het door elkaar halen van verschillende feiten toch onwaarheden hebben verkondigd en  mensen benadeeld hebben dan bied ik hierbij mijn oprechte verontschuldigingen aan.

Met vriendelijke groet,

Peter Haesendonck.

 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Hxv4u8ki_zY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

Ziehier het filmke met de Volledige fotoreeks die ik die dag maakte.

Wat me heden stoort is dat ik te weten kwam dat alle gevonden skeletten in de loop van de tijd zullen verast worden ,één voor één , niks op tegen , genetisch en ander onderzoek loopt ooit ten einde, skeletten krijgen verassing...

maar de Boerenkrijgers!!! Eindelijk een archeologische vondst om mee uit te pakken , om te bewaren om in een museum te plaatsen te boek te stellen. Niks van dat!

Ook zij worden VERAST.  Ga maar na, schepenen zijn er om aangesproken te worden...

Quote Peter Haesendonck 11/9/2011 :

"Voor een  erebegraafplaats van een bende boeren die hier de Fransen kwamen irriteren en zich ook niet echt geliefd maakten bij de toenmalige Mechelaars maakt men wel de nodige geldmiddelen vrij. "

Quote Peter Haesendonck29/9/2011 :

"maar de Boerenkrijgers!!! Eindelijk een archeologische vondst om mee uit te pakken , om te bewaren om in een museum te plaatsen te boek te stellen. "

Dus afhankelijk van het punt dat U wil maken zijn het de ene keer een bende irritante boeren en de andere keer "DE  Boerenkrijgers".

Ik zou een eerlijke vraag willen stellen, in de hoop U niet te schofferen : bent U zeker dat uw motieven (het vrijwaren van de zielerust van enkele overledenen) zo zuiver zijn als U, als vrijzinnige, wil laten uitschijnen, of mag ik een zweem van politiek getinte stemmingmakerij waarnemen in het discours ?