De bibliotheek in 2018...

Een nieuwe bibliotheek, dat bouw je niet elke dag en al helemààl niet met als locatie een oud klooster, waar je architecturaal zo niet alle, dan toch véle kanten mee uit kunt.  Om wat dit laatste betreft meteen de juiste weg in te slaan, organiseerde het stadsbestuur afgelopen weekend een grootscheepse bevraging rond wat de Mechelaar verwacht (en niet verwacht) van de nieuwe bib die tegen 2018 moet verrijzen op de Tinelsite. 

Via diverse adviesraden, wijkraden en buurtcomité's werden mensen opgeroepen om mee te komen denken over de inrichting, de invulling en de sfeer van die nieuwe bibliotheek in het Predikherenklooster. Enkele tientallen geïnteresseerden, waaronder yours truly, gingen in op de uitnodiging en zakten op zaterdagochtend af naar de Lessius Hogeschool.  Het opgekomen publiek bleek alvast zeer divers.  Kinderen, jongeren, senioren, andersvaliden, omwonenden, bib-gebruikers én bib-personeel, geboren Manenblussers en inwijkelingen... zowat elke mogelijke doelgroep leek vertegenwoordigd.

Na een verwelkoming door schepen van Cultuur Frank Nobels en een korte schets van het programma, werden er groepjes gevormd om aan de hand van workshops een beeld te schetsen van de verwachtingen en wensen rond die nieuwe bib.  Aan de hand van kernwoorden en foto's van andere - vaak heel futuristisch ogende - bibliotheken kon elk groepje zijn beeld vormen van hoe de nieuwe bib er liefst gaat uitzien.

Ondanks het diverse publiek, waren de conclusies opvallend eensluidend én concreet.  De Mechelaar wil een koffiebar mét fruitautomaat voor de kinderen, comfortable zithoeken, voldoende auto- en fietsenparking, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, koppeling met het nieuwe Tinelpark, aandacht voor toegankelijkheid (in alle betekenissen van het woord), ruimte voor ontmoeting en voor cultuur, integratie van nieuwe media, luisterhoeken en luisterboeken, een schrijverskamer, verwijzingen naar Literair Mechelen, respect voor het historische karakter van het gebouw... en zo verder.

Alvast heel wat ideeën en wensen dus, maar het mag gerust nog wat meer zijn: bijkomende suggesties kunt u vanaf nu bezorgen via het mailadres bibliotheek2018@mechelen.be

Een belangrijke leidraad hierbij is alvast de centrale gedachte, waar alle brainstormers het zaterdag over eens leken: "Een moderne bib is méér dan alleen lezen". Laat de briljante ideeën dus maar komen!

Meer achtergrondinformatie over de Tinelsite en de nieuwe bibliotheek kun je hier vinden.

Een vrij volledig verslag en correcte weergave van de feiten - ik was ook van de partij (zat in de werkgroep Cultuurraad). Het was tof om zo betrokken te worden.. En de zinvolle ochtend was goed georganiseerd door Michael Price & co...

Laat die bib maar komen vlakbij zalig!

Het was inderdaad een vruchtbare voormiddag. Bravo aan de organisatoren! en de Stad Mechelen mag ook een pluim krijgen.

Den deze was er ook. Geen spijt van.

Als die nieuwe bib er komt - in welke vorm dan ook - zal er in eerste instantie iets moeten gedaan worden aan een verruiming van de personeelsomkadering.  Het heeft geen zin een nieuw bibliotheekcomplex op te zetten wanneer er niet voldoende personeel is om de zaak open te houden en adequaat te runnen. 

Dat is nù het grote euvel bij de huidige bib: de openingsuren - zeker tijdens de zomermaanden - zijn zo beperkt dat een gemiddelde werkende mens amper de gelegenheid  heeft om van de boekenverzameling te genieten.  Ondergetekende heeft eigenlijk alleen in het weekend de kans om langs te gaan.  Met de beperkte avonduren lukt dat in de week niet.

Dus, a.u.b. verruim het personeelsbestand uit en daarmee de toegankelijkheid van de bibliotheek.  Of automatiseer de uitleenprocedures zodat er met minder personeel toch een bredere service kan gebeoden worden.

 

Ik zou toch willen pleiten voor een uitleenpost in de wijk Mechelen Zuid. Ik vrees dat de Tinelsite voor een aantal bewoners van de wijk Mechelen Zuid (de grootste wijk van Mechelen qua inwonersaantal als ik me niet vergis) te veraf zal zijn. De bib van Zemst (met 4 filialen) is een mogelijk alternatief, maar daar hebben de bezoekersstatistieken van de bib Mechelen geen boodschap aan natuurlijk.