actiecomité haalt slag thuis

   

(foto's: Jan Smets - Schuttersvest en Michel Leriche)

Het zat er aan te komen.  Het was dan ook géén verrassing dat de geplande parking voor 380 auto's onder de Schuttersvest, gisteren werd afgeblazen.  De stad heeft een andere oplossing bedacht.  De parking gaat nu onder het Kardinaal Mercierplein komen.  Het actiecomité 'Red de vesten' bij monde van woordvoorder Michel Leriche, haalt opgelucht adem, maar blijft voorzichtig...

Het begon een wat bitse strijd te worden.  Al wie dit dossier zo'n beetje heeft gevolgd de laatste maanden, kan hiervan getuigen.

Om de uitbreiding van de Bruul en omgeving te kunnen opvangen, wilde het stadbestuur na een mobiliteitsstudie een ondegrondse parking onder de Schuttersvest.  Maar dat lokte héél veel protest uit van de buurtbewoners, die een actie op het getouw zette.  In januari werd hiermee reeds gestart. 

"We hebben een bevraging gedaan bij de buurtbewonders van de Schuttersvest. Daaruit bleek dat iets minder dan de helft tegen de plannen was. Er waren ook gesprekken met het actiecomité. Het alternatief is nu het Kardinaal Mercierplein. De bouwvergunningsaanvraag voor de Schuttersvest wordt ingetrokken en er komt een nieuwe voor het Kardinaal Mercierplein."

(burgemeester Somers in Het Nieuwsblad)

 

Michel Leriche is tevreden.  Enkele weken geleden ving hij nog bot bij onze burgervader, die zei dat een alternatief voor de parking technisch niet mogelijk zou zijn door de rioleringen onder het Mercierplein.  Hij vond toen ook dat de actievoerders van de Vesten toch wel wat verzuurd reageerden.  Het actiecomité verhoogde de druk op de ketel, en er werd gevreesd voor oplopende spanning voor de volgende gemeenteraad.  Is het nu daarom dat Somers en zijn ploeg de plannen wijzigde?

Wat er ook van is: de plannen gaan niet door.

Natuurlijk weet ook de oppositie bij monde van Karel Van Butsel hier garen uit te spinnen:

 

"Waarom het stadsbestuur moet toegeven, is niet zo belangrijk.  Belangrijk is dat de bevolking en de opositie hun slag thuis halen. De sterk gecontesteerde plannen van Somers worden niet gerealiseerd. Het amateurisme van de meerderheid kost de Mechelaars ondertussen wel handen vol geld"

(Karel Van Butsel in De Gazet van Mechelen)

 

Hiermee verwijst Van Butsel naar het feit dat het verplaatsen van de rioleringen onder het Kardinaal Mercierplein wel een meerkost tot 300 000 euro zou bedragen...

 

"Na de Kraanbrug die open blijft is dit een tweede succes voor de actiecomités en de opositie in hun strijd tegen het domme mobiliteitsbeleid."

(Karel Van Butsel op Facebook)

 

Best wel scherpe commentaar van oppositieleider Van Butsel...

 Michel Leriche drukt het zo uit:

 

"Natuurlijk zijn we tevreden, maar we zijn voorzichtig positief. Met zijn communicatie heeft de burgemeester ons opnieuw koud  gepakt, want van inspraak was nog maar eens geen sprake. Er zijn nog veel vraagtekens..."

(Michel Leriche in De Gazet van Antwerpen)

 

Maar..., stelt burgemeester Somers:

 

"Bij de bouw van de parking gaan we een klankbordgroep van omwonenden oprichten, maar ook de handelaars van de Bruul hierin betrekken.In 2013 zouden de werken voor de parking moeten starten..."

(Bart Somers in Het Nieuwsblad)

 

Is de zaak hiermee gesloten?  Wie had of heeft het Gelijk aan zijn kant?  Zijn de actievoerders 'typische' Mechelaars die nog maar eens verzuurd reageren, of is het stadsbestuur wat voortvarend geweest in zijn vernieuwingsdrang...?

In De Gazet van Mechelen schrijft reporter Sven Van Haezendonck een opiniestuk dat probeert dieper in te gaan op de ontevredenheid.  Ik pik er graag enkele uittreksels uit:

 

"de Mechelse binnenstad is de voorbije jaren een pak fraaier geworden. Bitter weinig mensen zullen dat ontkennen. (...)  En toch is er een maar, een grote maar zelfs. Bezint eer ge begint, is een oude volkswijsheid met veel waarheid. En in zijn enthousiasme gaat de burgemeester misschien net iets te snel voor de Mechelaar. (...) Tegenwoordig gaat de burgervader zo snel dat Mechelaars klagen over een gebrek aan inspraak bij die projecten, en ze hebben nog gelijk ook. Waarom moest hij anders de voorbije maanden al drie keer een bocht van 180 graden maken om de bevolking achter zijn ambitieuze drang om te vernieuwen te houden?  Eerst was er de afsluiting van de Kraanbrug (...) dan de Lamottige brug (...) en nu een parking die enkele honderden meters opschuift (...) Als straks de ontwerper met zijn mooie plan voor de Bruul voor het stadhuis staat: laat die Mechelaar dan veel beter weten hoe het ermee staat. En het lijkt ons zelfs geen slecht idee om inwoners en handelaars over zo'n belangrijke ingreep mee te laten beslissen, en de keuze voor het ontwerp niet alleen over te laten aan een professionele jury. Want een project wordt pas echt gedragen als het van de mensen is."

(Sven Van Haezendonck in Gazet van Antwerpen)

 

Je merkt het: politiekers, actievoerders, oppositieleden en journalisten hebben er allemaal hun mening over.  En da's nét zoals de man in de straat.  De Grote Waarheid is er niet.  Maar de nerveusiteit rond beslissingen die genomen worden, of ...herroepen worden, wijzen toch wel op méér dan gewone commotie.  Ik heb dan ook een méér dan sterk vermoeden dat deze zenuwachtigheid nog zal toenemen - zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen géén lichtjaren meer van ons verwijderd zijn.

Plannen en putten en kranen...

...een debat waarvan de laatste letter nog niet uitgesproken is.  En dat moet kunnen.  Het bewijst dat Mechelen springlevend is, én...levendig...   Het bewijst ook dat Mechelaars met hun stad begaan zijn - of ze nu in het stadhuis zetelen of actie voeren in hun buurt. 

      

 (Michele Leriche, Karel Van Butsel, Bart Somers

 

 

 

 

 

 

 

En wat is nu eigenlijk het cruciale ding waarop de bewoners eigenlijk afhaken ?

Toch niet het feit dat ze enkele maanden hun bomen en hun fontein kwijt zijn, hoop ik.

Schuttersvest - Foto Gimycko

Zie vroegere post op Mechelenblogt:

 

http://www.mechelenblogt.be/2011/02/red-vesten

Over het voor of tegen spreek ik me niet uit. Ik las wel de in mijn ogen correcte analyse van Sven Van Haezendonck in GVA.

 

Het moet, den dag van vandaag, een echte kl*tejob zijn om burgemeester (of schepen) te zijn.

Niet alleen moet ge de uitvoeringsbesluiten van het Provincaal Departement, het Vlaams en het Belgisch Gewest implementeren in je dagelijkse jobwerking.

Maar tegelijkertijd moet je tegenwoordig ook nog eens rekening houden met de Oppositie, al die Groene Bewegingen en de (al dan niet terecht kwade of verontwaardigde) bewonersclubjes.  Want die laten geregeld, nadat bepaalde werken al meer dan 50 pct zijn opgeschoten, den boel stilleggen met een gerechtelijk bevel omdat er ineens water in hunne kelder staat.

Begrijpelijk dat ons Blauwbartje (en niet alleen hij) een punthoofd krijgt en dat er niks van al zijn plannen ook maar een meter opschuift.

de vraag is nu wat gaat het "ons" allemaal kosten want de firma Van Laere heeft de ondergrond van de vest gekocht.......gaan ze een schadevergoeding eisen? gaan ze akkoord om hun parking onder het Mercierplein te bouwen? en wat gaat dat méér kosten, welke verkeerschaos gaat dat met zich brengen?

een parking "onder" de vest daar had ik persoonlijk niets op tegen, het was de bovengrondse (her)aanleg die me zorgen baarde......enfin we zien dan maar.

Eigenlijk verlegt het actiecomité gewoon het probleem. Liefst niet voor onze deur beginnen graven, maar op een ander ... daar hebben we geen probleem mee. Erg egoistisch.

Je verveelt je nooit in Mechelen: tot voor kort was een parking onder het Mercierplein technisch ondoenbaar, niet omdat er rioleringen lagen maar wel de glasvezelkabel-autostrade van Belgacom. Die dingen waren ' onverlegbaar ' zei men toen. Vreemd.

Natuurlijk probeert de oppositie hier haar voordeel mee te doen.
Erg eigenlijk dat de één zijn dood de ander zijn brood moet zijn.
Ik zou liever zien dat er constructief samengewerkt wordt, want ook de tegenstand van de tegenpartijen kost het beleid handenvol geld, misschien meer dan de bedragen die door de oppositie aangehaald worden.
 
Persoonlijk vind ik het herzien van de plannen een sterk punt voor het huidige beleid, dat laat zien dat het de wensen van de burger respecteert en niet blindelings naast zich neerlegt.
De Kraanbrug die openblijft, De Lamotbrug die verplaatst en vervangen wordt en nu de lokatie van de ondergrondse parkeerplaats die aangepast wordt.
Het is fijn dat het bestuur zijn fouten durft toegeven en wil rechtzetten, dàt noem ik hjet échte LEF van Mechelen.
Kakelen vanuit de opositie is een stuk makkelijker, want dan hoef je niks te bewijzen.
 
Als we de realisaties van de laatste jaren bekijken, Grote Markt, Veemarkt, Lamot-site, Melaan, enz  kunnen we zeggen dat Mechelen erop vooruit gegaan is.
Dat heeft een aantal eerdere deccenia wel anders geweest.
 
En ja, de Grote Markt had een stuk gezelliger gekunnen, maar een huis bouw je ook nooit van de eerste keer perfect.
 

 

@ Luc :

Tsja, die ingenieurs zijn blijkbaar slimmer dan wij want die hebben doorgestudeerd.

;-)

BTW :

Die "Not-in-my-Frontyard-Bewering" blijkt dus wel een hevig en fel argument.

Als dit argument overal werd volgehouden, dan lagen de grachten in bijv. Hombeek ook nog altijd open en lag daar nog altijd geen vers fietspad.

Zonder mij over de grond van de zaak te willen uitspreken. Zonder maar een van de betrokken partijen te willen beoordelen of te veroordelen. Zonder iemand te willen raken of kwetsen.

Maar dit is toch wel de grootste kolder die ooit op dezen blog te lezen was.

Dit welles nietes spelletje kan onze stad alleen maar beschadigen. 

Daarom, GL, is het natuurlijk goed dat jij op jouw constructieve manier werkt aan het beschadigde imago van onze stad.  Je gaat daar straks op de gemeenteraad weerom een kans toe krijgen.

@ GL : Spreekt U - hier - eens goed uit over de grond van deze zaak !

Ik weet het : ge zijt oppositie en ge zijt van Hombeek, maar toch...

Please.

De parking onder het Kardinaal Mercierplein was een oorspronkelijk idee van Vlaams Belang en daarom kon dat toendusniet.Wat meerkost à 300.000 euro betreft die mag wel op het conto gerekend worden van een actiecomitee zonder meerderheid.... en misschien dat een "deel" van de oppositie daar blij om is, maar DE oppositie dat is een ander paar mouwkes.....

Geweldig hoe de meester in het beschadigen van onze schone stede, de ketel verwijt :-)

Eerlijk gezegd is er altijd een moeilijk evenwicht tussen de bevolking bevragen en efficient besturen. Vandaag las ik dat we misschien een Zwitsers model kunnen implementeren.

Politici afschaffen en enkel nog referenda houden. Misschien niet eens zo gek .... want politici praten niet meer met elkaar, ze praten met de media die hen rechtstreeks verbindt met hun electoraat. Geen compromissen meer ... enkel nog verkiezingspraat, de hele tijd door. Is het dat ?

Mijn mening ?

We kiezen en betalen voor politici, die in onze plaats beslissingen nemen. Dat ze ons dan niet lastig vallen met referenda en of buurtcomites. Laat ons kiezen voor bewame politici.

Volledig mee eens, Peter.

De laatste paragraaf is het beste dat ik hier in maanden gelezen heb.

Krèk hetzelfde gedoe, op dit ogenblik, aan de Havenlaan in Brussel :

De historische boompjes, de historische kasseien en de historische site van Turn & Taxis moeten behouden blijven (dixit de buurtbewoners) en den nieuwen boulevard kan... den boom in !

artikel

Dus ook hier een "Not-in-my-frontyard-principe" oftewel bakkers en beenhouwers die over stadsontwikkeling bakkeleien.

Gim,

Turn & Taxis is anders behoorlijk goed bewaard gebleven. Ik weet niet of ge er af en toe wel eens komt.

 

Op zich ( buiten de te verwachten zware overlast ) heb ik niks tegen een parking onder het Mercierplein. Daar zit niks historisch onder, behalve misschien een mislegd kanon, dus ze doen maar. Het zal zelfs Mediamarkt als muziek in de oren klinken dat hun klanten dan 50 meter dichter tegen den Bruul zitten, indien ze ondertussen nog altijd goesting hebben om daar een winkel te bouwen. Sinds de oude bomen daar gerooid werden valt er niks meer te beschermen. Meerkost van 300.000 €? Men had beter van in het begin geopteerd voor die Mercierplaats zonder de fantasiekes van de vest. En dat men dan maar vlug een tweede verdieping zet op de overdekte parking aan de Zandpoortvest want .... die funderingen zouden daar op berekend zijn.

hmm interessante denkpiste. Misschien moeten we alles maar afwerken waarop de funderingen berekend zijn, ik ken er zo nog een paar :-)

Effe Off-Topic :

Wie waren eigenlijk die Schutters van de Schuttersvest en

wat is het verhaal achter dit gebouw ?  Een prehistorisch weerstation ?

Foto Gimycko

@gim: zet nu zondag uwe hoed op en wandel mee op de Open Monumenten Dag over het onderwerp ' Conflict! ', schutters passen daar enorm goed in.

@ Luc : Dat ga ik zeker doen.

oh en Gym: de Schuttersvest is aangelegd op een gedeelte van de vroegere stadsomwalling, waaraan de hoven der gilden van de kleine kruisboog, de kolveniers en de schermers gelegen waren.  Zie ook Schuttershofstraat, zo genoemd omdat de hoven van dezelfde gilden erop uitkwamen.   Dus daar zaten de schutters ;)

@ Joeri : Aha, deze jongens, dus.  Bedankt voor de informatie.

Ik ben nog eens in mijn archief gedoken om te zien of ik nog wat interessant kon vinden ivm de Schuttersvest.  En bingo...

Van Craen - Schuttersvest 148

Typolith - Schuttersvest 65

Dames de Marie - Schuttersvest 53

BTW : Zijt gij deze JOERI ?   ;-)

Ik leer hier vooral uit dat Mechelen eigenlijk bestuurd wordt door marginale minderheden bestaande uit: halfbakken cafébazen en facebookgroepjes ( brug Lamot ), buurtcomité's die amper de helft van hun buurt vertegenwoordigen en zelfverklaarde vertegenwoordigers van 'De Mechelaar' die hun krant vullen met tendentieuze artikeltjes.

Zeer interessante invulling van het begrip Democratie. Ik zal daar in 2012 rekening mee houden en geen tijd verkwisten met gaan stemmen en zo, het nut daarvan ontgaat mij volledig.

à l' Exterieur : Met zo'n mening schieten we natuurlijk ook geen meter op !

;-)

Guy: dan staan we op dat vlak op gelijke hoogte :-)

@Gim: nee zenne, en helaas vallen namen niet te copyrighten, anders... :)

Jammer, want met dieë Joeri lag de Vest al lang open !  Geen kwartier !

;-)

Net als Alex, maar dan iets genuanceerder, vind ik het ook spijtig dat het stadsbestuur voor de derde keer plooit voor enkele comité's die sowieso maar een klein deel van de bevolking vertegenwoordigen (en die naar ik uit goede bron vernam niet altijd correct geïnformeerd werden en worden door de oppositie).

Anderzijds vind ik dat de kritiek dat er te weinig communicatie of inspraak zou zijn onterecht. 

  • Als de Mechelaars niet geïnformeerd worden over grote projecten, hoe verklaart Sven dan de oprichting van actiecomité's die plannen neersabelen en luidkeels wijzen op alle - al dan niet vermeende - nadelige gevolgen ervan?  
  • Er bestaat ook nog zoiets als openbare onderzoeken die moeten worden aangekondigd en waarbij elke burger kennis kan nemen van bepaalde dossiers.  
  • Elke wijk in Mechelen heeft een wijkraad waar bezwaren en problemen kunnen worden geuit en waar de bevoegde diensten of schepenen desnoods zelfs worden gevraagd (én komen) om uitleg te geven.  Als lid van één van de wijkraden kan ik alleen maar aanbevelen om daar ook eens te komen luisteren.  Men moet dan natuurlijk wel het algemene belang willen dienen, en daar wringt voor sommigen waarschijnlijk het schoentje.
  • De plannen voor de autoluwe binnenstad: de inspraakronde in dat verband kan je gerust een volksraadpleging noemen - op basis van de opmerkingen werden uiteindelijk heel wat wijzigingen aan het plan aangebracht.
  • Later dit jaar volgt nog een Algemene Bewonersvergadering en voor de plannen rond de Bruul wordt nu al een raadpleging aangekondigd.

Geen inspraak of communicatie in Mechelen?  Door te durven stellen dat 'van inspraak nog maar eens geen sprake was', illustreert de woordvoerder van het actiecomité dat juist zijn zin KREEG hoe onterecht en oneerlijk dat is. 

Hoe dan ook vind ik het in-triest dat het in een stad waar zoveel (succesvolle) inspanningen worden geleverd om ze uit het diepe dal van vroeger te halen, voor sommige mensen nog altijd en schijnbaar nóóit goed is of kan zijn.  Verzuurd is wat dat betreft wel een term die op zijn plaats is.

@Keven, u stelt dat "de oppositie" dikwijls verkeerde informatie doorspeelt, maar wees dan zo eerlijk om te zeggen welk deel van de oppositie zich daaraan bezondigt. Immers wordt het Vlaams Belang uiterst zelden gecontacteerd door dergelijk groepjes, wetende dat wij niet "elk protest" achternalopen zoals dat andere, kleinere deel van de oppositie. Maar ja, wij zijn dan ook een tikje minder mediageil:-)

" .... Het amateurisme van de meerderheid kost de Mechelaars ondertussen wel handen vol geld"

(Karel Van Butsel in De Gazet van Mechelen)

 Hiermee verwijst Van Butsel naar het feit dat het verplaatsen van de rioleringen onder het Kardinaal Mercierplein wel een meerkost tot 300 000 euro zou bedragen... "

is dat niet de reden waarom Bart Somers het Mercierplein afwees? Wiens fout is het dan dat het "de Mechelaars ondertussen wel handen vol geld" zal kosten? Toch van diegenen die er voor geijverd hdebben dat de parking daar nu toch gaat komen? Of is het misschien Bart Somers zijn fout dat daar rioleringen en kabels liggen die dan in de weg liggen ...

@Eddy

Ik heb geen namen genoemd, maar een goed verstaander vult zelf wel aan... 

Tussen haakjes: ik hoop ondertussen dat de omwonenden van het Mercierplein zich al niet aan het verzamelen zijn in een actiegroep om die parking voor hun deur te contesteren, want dan zijn we definitief begonnen aan een 'ronde van Mechelen', letterlijk dan.  NIMBY... toch een schone uitvinding.

Ik voel hier een gedichtje opborrelen, dus... zo uit het vuistje :

Vest-gedicht

"...Het is de Vestbewoner, die hier - duidelijk - wikt.

Maar uiteindelijk is het de Stad, die hier beschikt !

Zijn al die bewonersgroepjes eigenlijk wel geschikt ?

Enfin, 't is (alweer) de Mechelaar, die hier zijn wonden likt..."

De ritmi(e)k rammelt een beetje, maar allez...

;-)