De schande van Cortenbach

      

(foto's: Jan Smets)

Er zijn zo van die dingen waar nooit schot in lijkt te komen.  Zo is er die schandvlek op de hoek van de Scheerstraat, vlakbij onze mooie Grote Markt, en zo is er ook de alle verbeelding tartende verwaarlozing van wat ooit één van de schitterendste stadspaleizen was van onze Bourgondische Hoofdstad der Nederlanden: Het Hof van Cortenbach - dat al jarenlang inkt doet vloeien...  Het is als een processie van Echternach: elke keer dat er een stap voorwaarts lijkt gezet, moeten we er toch weer twee of meer achteruit.  Vrijdagavond stond ik op het dakterras van 'den Breckpot' (delicatessenzaak Geybels op de Korenmarkt), en kon met eigen,lede ogen de teleurgang van dit monument  aanschouwen...

                              

Vorig jaar overleed eigenaar Min, en,...over de doden geen kwaad natuurlijk, maar het is géén geheim dat de man tijdenlang het been stijf hield om aan een oplossing te werken.  Hemeltergend soms.  Ook op deze blog is er al heel wat over gepalaverd.

Ook vorig jaar kwam er een stuk muur naar beneden in de Ziekeliedenstraat.

 

En toen leek er licht aan het einde van de tunnel!

Ja?  oef!  er leek een oplossing in zicht.

En dan was alles weer illusie.  Het bleef oorverdovend stil in het dossier Cortenbach.  Wat was er aan de hand?

 

Ik heb er vrijdag nog met een aantal mensen over gepraat, en kreeg wat inzicht in de 'lopende zaken'. 

Het is geweten dat het stadsbestuur de voorbije jaren herhaaldelijk aandrong om dit monument niet te laten verwaarlozen, maar het laten restaureren en een nieuwe functie te geven.  Het akkoord over de erfpacht dat vorig jaar werd afgesloten heeft echter wéér tot niks geleid. Nu poogt de stad met hulp van experts of een onteigeningsprocedure via de rechtbank niet dé oplossing is om schot in de zaak te krijgen. 

 

De jarenlange leegstand en verwaarlozing hebben z'n tol geëist.  Het zestiende-eeuwse paleis van de vooraanstaande familie Cortenbach is nog maar een schaduw van wat het ooit was.  Al de gesprekken tussen eigenaar en stad brachten niets op.  De doorbraak die er vorig jaar leek te komen, was toch een maat voor niets. Daarom heeft het stadsbestuur en schepen van monumentenzorg Geys, nu de optie tot onteigening onderzocht.  De afspraken die immers werden gemaakt, bleken voor de nieuwe eigenaar 'niet haalbaar'.  Ergerlijk.

 

De stad wil zich nu laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat en een professor die de materie zeer goed kent.  Heeft dit méér kans op slagen?  Laat ons hopen.  Met behulp van dit professioneel advies wil de stad de rechtbank overtuigen.  Mechelen wil de onteigeningsprocedure inroepen als ultieme beschermingsmaatregel.  En da's iets wat wettelijk mogelijk zou zijn.

Na de restauatie en hebestemming zijn er vele mogelikheden.  Horeca, woningen, winkels...  Laat ons maar afwachten, en zien of eerst de noodzakelijke slag wordt thuisgehaald.

 

Als het niet in der MINne kan geregeld worden: ja, dan moet er maar wat steviger tegenaan gegaan worden.  Want het is onduldbaar dat deze toestand nog véél langer blijft aanslepen.  De schande van Cortenbach heeft lang genoeg geduurd.

Ik sta op 'den Breckpot' en hoop nu dat deze stap écht iets zal opleveren, want wat ik zie doet toch een beetje pijn aan mijn Maneblussershart...

 

 

 

Volg hier alles wat er reeds geschreven werd op MBLOGT over Cortenbach.

Ik ben niet erg positief, het lijkt wel of er na al die jaren gewoon geen schot is in de zaak.

Maar laat ons toch ook niet het Hof van Palermo, en het Hof van Nassau vergeten, twee vergelijkbare panden waar nu ook niet meteen schot in zit...

En dan hebben we het nog niet over de schande op de hoek van de Merodestraat, waar ene mijnheer Van Hoof de stad en zijn inwoners al jàààààààren koeioneert.

 En dan hebben we het nog niet over de oude zwemkom op het rode kruisplein, wij moesten er als judo club buiten omdat ze er aan gingen beginnen en een jaar later is de zwemkom niet meer voor aan te zien . Bij ons was het al hopeloos aan het worden maar het deel waar wij zaten gaven we nog een beetje warmte aan het gebouw, maar nu is het daar ook hopeloos aan het worden. Onze mooie judo zaal van jarenlang plezier is nu ook de zelfde weg op aan het gaan. Het is gewoon verschrikkelijk en dan nog gezwegen over waar ze ons als club geplaatst hebben ook daar kan ik een brief over schrijven.

 jamaar, er moeten volgens onze burgervader meer centen naar megalomane nutteloze projecten gaan zoals: de stationsomgeving, de lamottige brug, de plaisancebrug omgeving en ik betwijfel heel sterk het nut van vlietjes weer openleggen om ze dan als openbaar riool te laten vervuilen eikebah melaan.... tenzij die weer eens een kuisbeurt heft gekregen, maar de laatst keer vond ik het toch maar vies zenne.

Een echte schande hoe men de hierboven aangehaalde gebouwen laat wegrotten.  Men zou zich wat dat betreft haast terug in de periode van de stadsverloedering onder Jos van Roy wanen.

Wellicht zijn de megalomane projecten en de putten die momenteel zowat overal gegraven worden  electoraal veel interessanter in de aanloop naar de gemeenteverkiezingen in 2012  en belangrijker dan het in stand houden van een historisch gebouw in een straatje van 2-3m breed....    Als men in het verleden ergens wou onteigenen werden er nochtans minder eieren onder het gat gelegd....

En hoe ver zit het met de Comet ?

En dan kunnen we aan deze lijst zeker nog het Caputsteenkasteeltje toevoegen.

Er is nog veel werk aan de winkel in Mechelen.

Zullen we de schone Helene roepen? 

och iedereen heeft boter op zijn hoofd. Neem nou het klein begijnhof, hoe verwaarloosd ligt dat erfgoed er nu bij. De kasseitjes bijna overgroeid met groen, rommel in alle hoekjes en plantengroei overal woekerend over de muurtjes en huizen. niet echt een voorbeeld voor de stad. Om nog maar te zwijgen over die stalen balk boven de straat met een StargÄte erop die alleen iets betekent als het donker is en het licht aanstaat, een mottig ding. Ook nog steeds de steun voor een huis (erfgoed) in de katelijnestraat die al sinds jaren zelf een steunbalk nodig heeft om niet op de hoofden van passanten te vallen...... en wat doen we? We maken putten in de ijzeren leen om een museum van de openbare riool te maken, er wordt een glazen vloer op de toren gelegd, het verkeer wordt lamgelegd bomen worden afgezaagd en vervangen door bonsaikes of helemaal door niks omdat er bladeren op de grond vallen. veel nieuwelichterij maar geen behoud van het erfgoed dat de stad al bezit.

 

Oei..., er komen hier heel wat frustraties boven...  ;-)   Terecht of minder terecht.

Maar laten we toch naar even terugkeren naar het onderwerp van de topic: en da's het Hof van Cortenbach.  Ik denk dat in dit geval 'de stad' geen of weinig boter op het hoofd heeft, alswel een hardnekkige huisjesmelker die om één of andere reden de boel wou laten verzieken uit eigenbelang...

En da's ergerlijk.  Héél ergerlijk.  Inderdaad - net zoals op de hoek Scheerstraat-Merodestraat.  In hetzelfde straatje ziek...

De stad heeft niets te maken met priveterreinen natuurlijk, dat schijnen veel mensen wel te vergeten. Je kan als stad eigenijk alleen een kader scheppen waarin het in stand houden van erfgoed wordt gepromoot.

Ik begrijp het Jan en Peter. Mijn punt is welk gezag de stad heeft als ze zelf stiefmoederlijk omgaat met dingen waar ze zelf over zou moeten waken. Het getuigt van een chronisch disrespect voor al wat het echte erfgoed is. Waarom zouden ze dan een ander kunnen of moreel mogen dwingen om iets aan verval te doen?

Inderdaad Lieven, zelfs eigen stadsgebouwen worden niet hersteld ! Met name het gebouw van de stad waar o.a. de bouwdienst en monumentenzorg zijn gehuisvest.

:-)

ja dat blijft ook een open topic

Al die problemen worden àllemààl opgelost - na 2012 - door ... !

(Gelieve uw meest favoriete Mechelse politieker in te vullen op de puntjes)

@ Marc VC: dan wordt het toch eens dringend tijd dat je nog eens langs het kasteeltje wandelt. Vorige week waren arbeiders hard (nou ja) aan het zwoegen om bouwafval uit het gebouw te verwijderen. Er beweegt alleszins iets, en op het eerste zicht in positieve zin.

Inderdaad, allemaal héél triest. Hier wil ik Marc VC volmondig bijtreden. Het kasteeltje in de Caputsteenstraat doet het hart van de buurtbewoners bloeden. En dan te weten dat het een fantastische ontmoetingsplaats zou zijn voor de buurtbewoners (nu is er niks), een expositieruimte, een vergaderplaats voor de buurtverenigingen ......... Ik ga nu stoppen want ik word triest. Groetjes aan iedereen !

Zo was het ooit...

@MechelenNoord, ik zal er vanaf donderdag weer elke dag vlakbij zijn, ben benieuwd of ik enige verandering zie tov juni.

Het kasteel is al erg lang in slechte staat, toen ik zelf in het lyceum zat ben ik er ooit eens binnengeweest, er vond toen een tentoonstelling van een aquariumclub plaats geloof ik, en toen was het ook al niet echt fris meer.

@Marc VC, vorige winter is aan de achterkant een deel van de gevel naar beneden gekomen en om nog grotere schade te voorkomen en in afwachting van de opmaak van een restauratiedossier door de eigenaar, is men nu gestart met voorlopige instandhoudingswerken.

 

De aanplakbrieven voor het openbaar onderzoek voor de afbraak hangen al een tijdje uit, een wellicht voorlopig eerste tipje van de sluier voor de heraanleg kan je zien op http://www.nieuweborg.nl/cometsitemechelen.htm , waar ze hopen op "een eerste verkoopsfase medio 2012". Hoe summier ook, ziet er op het eerste zicht niet slecht uit, al breken ze op de plannen de beschermde gevel aan de astridlaan precies middendoor?

Misschien toch even vermelden dat de post van de aanplakbrieven een reactie was op de post van Gimycko over de stand van zaken ivm de Comet...

De Comet, ten voeten uit...

@GL, misschien kan uw Helene ne keer rondkijken in Hombeek. Uwe baron van Zon staat er uiterlijk niet veel frisser voor dan ons hof van Cortenbach. En de kerk kan ook wat verdragen:-)

@Anoniem, wat die gevel van Comet betreft; daar is niets "beschermd" aan hoor! Er zijn wel een paar "artisten" bezig met die toe te schrijven aan een andere artiest, hoewel die er geen fluit mee te maken heeft. Vraag maar aan Mevrouw Descamps-Spanoghe, ex-eigenares en verbouwster van de voorgevel:-)

Met het Hof van Cortenbach zijn we nog niet meteen aan de nieuw patatjes hoor. Terecht dat men nu probeert te onteigenen, want het spelleke duurt al lang genoeg. Maar een vermoeiende, dure en lange procedure (bv. zowel administratief via Raad van State als burgerlijk t.e.m. mogelijks Hof van Cassatie) kan er aankomen. Ondertussen zullen er ook verkiezingen komen met een mogelijke impact...

Ik dacht dat men ondertussen werk verricht aan Hof van Palermo: www.vastgoed-vanloon.be/projecten/woonerf-hof-van-palermo/

Maar blijkbaar nemen die het grote gebouw en het torentje niet onder handen? www.mechelenblogt.be/2006/08/plannen-voor-palermo

Maar vaak doen de vele kleine renovaties door particulieren een stad/wijk nog veel mooier heropleven. Zo ligt er achter de hoek van het Hof van Palermo, in de Rik Woutersstraat nog een prachtig pand te wachten op een nieuwe eigenaar (met best wat centjes).

www.quares.be/index.php

Als alle fans voor historische gebouwen hierboven een beetje samenleggen, komen we er wel? :)

Tiens, had de stad het Hof van Cortenbach niet in erfpacht genomen van de eigenaars om het dan zelf te restaureren? is daar iets misgelopen......

Marc1, er is al vaker iets mis gelopen. -))) 

@Marc1: de stad was aan het onderhandelen met de eigenaars maar die gesprekken zijn dus afgesprongen. Terug naar af. :(

Los van de waarde van het gebouw vind ik het idee dat een stadsbestuur een privé eigendom zou onteigenen met als enige bedoeling het goed in handen krijgen toch een beetje vreemd. Mocht zoiets mogelijk worden lijkt mij dat een gevaarlijk precedent.

Gebouwen, historisch en niet, werden in de driehoek Onze Lievve Vrouwstraat - Ziekeliedenstraat - Graanmarkt destijds massaal aangekocht door wijlen Dhr. Min. Allemaal verkrot en/of bouwvallig (zie eerste stuk van OLV straat -- een stuk of 5 bouwvallige panden, waaronder een jaren gesloten lusterwinkel, het oud huis Lettanie, enz, vermomt als decoratiewinkel, nu gesloten - of course) Ik dacht dat er een maandelijkse boete stond op verkrotte gebouwen? Heeft die man jaren lang die boetes betaald? Ik denk het niet.  Wat was eigenlijjk zijn bedoeling? Wachten tot de boel ineenzakt en dan de grond verkopen om daar "luxe" projekten te beginnen? Dikke vrienden bij het stadsbestuur? Kan bijna niet anders..

Misschien zijn Mechelen en de Mechelaars voor dhr. Min te min

en is hij ons hier, al jaren, serieus aan 't kl*ten.

Shellsea neemt mij de woorden uit de mond maar dan met betrekking " Baron van Zon  " in Hombeek. Laten verkrotten tot de overheid het jammer vind en met centen over de brug komt. Jaren lang was het goed  in het bezit van mijn grootvader zaliger. Destijds waren er wel enigzins andere spelregels dan vandaag. De overheid had toen nog geen ezel die geld schijt. Wat toen wel opgelegd werd aan de eigenaar, " Het is een hystorisch goed, deels gelegen in overstromingsgebied van de Zenne met een prachtige tuin en vijver, daar mag niets aan gewijzigd worden ". Ge moet nu eens gaan kijken.

Om te kotsen en meneer wacht met veel geduld op zijn subsidies ondanks het feit dat het kot in valt. Ik ben overtuigd dat mijn grootvader het mij zal vergeven. 

 1: Ik vraag me wel af waar 'Het Stad', en dat zijn wij allemaal dus, eigenlijk nog het geld gaat vinden om dat pand te betalen? 

2: Gaat het hier eerder niet gewoon om een geval van verkiezingskoorts?

 

ter info, Buurtcomité Caputsteen bracht 10 dagen geleden, in primeur, het nieuws over de verkoop van het kasteeltje in de Caputsteenstraat. Meer weten, leuk en minder leuk nieuws lezen? Klik op de link en dan nog eens op nieuwsbrief.

www.buurtcaputsteen.be