Nekkerspoel is cool!

met categorie:  

   

Je kan er écht niet naast kijken. Als je door de Nekkerspoelwijk wandelt, vallen de tientallen affiches aan de vensterruiten op: 'Cool, ik woon op Nekkerspoel!'.   Nu heb ik deze wijk, die best sympathiek mag wezen, nooit ervaren als één van de kleurrijkste of swingendste van deze stad, maar deze affichecampagne doet me wel glimlachen.  Ze straalt iets tofs uit.  Deze wijk presenteert zich wat ondeugend, en bewust van een heel eigen identiteit.  En hiervoor haalde ze zelfs de ouwe waterduivel Nekker uit de kast.  Of, hoe een vervelende kwelduivel dé mascotte is geworden van deze Mechelse hoek...

(foto's: Jan Smets)

Nekkerspoel is altijd een wat aparte wijk geweest.  Bovendien is het één van de oudste stadsdelen.  Bij graafwerken in 1904 vond men, bij het graven van de afleidingsdijle in deze buurt de resten van paalwoningen, ijzeren voorwerpen, potscherven, barnsteen,... én een uit één boomstam gehouwen prauw!  (die na jaren stiefmoederlijk te zijn behandeld in het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, na stevige restauratie, terug naar Mechelen zou komen...)

Al deze voorwerpen stammen uit de tijd van de Nerviërs, en daarvoor moeten we toch teruggaan tot circa 500 jaar voor Christus.  Waarschijnlijk is de nederzetting in dit moerasachtige gebied nadien door de invallende Romeinen verwoest.

 

Met de komst van 'onze' Rumoldus die vanuit Schotland onze streken kwam kerstenen, begon een nieuw tijdperk.  De 'heidense' bevolking van Nekkerspoel sloeg een kruis, en het oude tijdperk was voorbij.  Rumoldus versloeg Nekker.

Maar Nekkerspoel bleef nog eeuwenlang omweven met legendes.  Nekker was nooit écht weg... 

 

In de wijk vestigden zich vele ambachtslieden (denk maar aan 'Lakenmakersstraat') en verderop landbouwers.

De wijk Nekkerspoel situeert zich ten noordoosten van het Centrum.  Aan de zuidkant grenst de wijk aan het Mechels Broek en sportpark De Nekker.  Ten westen vormt de spoorweglijn Brussel-Antwerpen de grens met de wijk Mechelen-Noord.  Aan de oost-en noordzijde grenst de wijk aan Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver.

Er lopen twee belangrijke verkeersaders door Nekkerspel: de Nekkerspoelstraat en de Grote Nieuwedijk, met hun typische lintbewouwing.  En dan is er nog de N15 die door het gebied loopt, en er voor zorgt dat niet alle autoverkeer door de Nekkerspoelstraat rijdt.  (al kan het toch nog behoorlijk druk zijn in deze straat...).

Het station Nekkerspoel is een belangrijk mobiliteitsgegeven.  En, we treffen in de wijk ook de Nekkerhal en het Speelgoedmuseum aan.

De wijk heeft een verscheiden karakter.  De oudste woningen bevinden zich rondom de twee eerst vernoemde straten.  Hoe verder men naar de buitenrand gaat, hoe landelijker het gebied wordt, en hoe recenter de huizen zijn.  De wijk kan je opdelen in de stationsbuurt, de woonrand, de arbeidersbuurt van de Nekkerspoelstraat, de tuinwijk van Papenhof, en de drie na-oorlogse, voorstedelijke verkavelingsbuurten rond Pasmolenstraat, Hazeldonkstraat en Varenbosstraat...

De wijk heeft een volks en multicultureel karakter.  En dat zie je zowel aan het kapsalon waar je een Afrikaanse coupe kan laten aanmeten tot de Assyrische supermarkt of de Marrokkaanse bakker...  En da's om maar een paar voorbeelden te noemen.

Dit alles om de wijk een beetje te situeren in tijd en ruimte...

  

(foto rechts: wijkmanager Belinda Brams)

 

Het is opvallend hoe de wijk zich sterker en vooral positiever wil profileren.  De wijkraad van Nekkerspoel lanceerde onlangs enkele acties om het samenleven in de buurt aangenamer te maken.  De slagzin 'Cool, ik woon op Nekkerspoel' moet dit extra in de verf zetten.

De inwoners willen het imago van de wijk opwaarderen.  Eind juni deelde de wijkraad ballonnen uit met de slogan en het duiveltje.  En ook de affiches werden huis aan huis verdeeld.

Na de zomer zal er een straatdrink worden georganiseerd waarbij het multicultureel karakter van de wijk sterk tot uiting zou moeten komen.  Volgend jaar zou op één van de pleinen  in de wijk een vrij podium worden opgezet.  (de wijk heeft twee pleinen: het nog niet zo lang geleden opnieuw heraangelegde Nekkerspoelplein, en het Pasbrugplein dat men nu volop aan het aanleggen is...).

Al deze initatieven zijn misschien kleinschalig van opzet, maar willen toch een grote impact hebben op het wijkleven.  Het engagement van zoveel mogelijk mensen uit de buurt is daarom wenselijk.  Nekkerspoel mag dan geen evidente woonbuurt zijn - dit soort acties kunnen het verschil maken.  Dit benadrukt wijkmanager Belinda Brams.

 

Wat bovendien leuk is: deze zomermaanden is er een (gratis!) fotozoektocht georganiseerd in de buurt.  En da's misschien ook wel een tof idee voor een vrije dag.  Ook andere Mechelaars kunnen de wijk hierdoor beter leren kennen.  Je kan de formulieren voor de zoektocht afhalen in het wijkhuis in de Papenhofdreef 57A.  Dit kan iedere woensdagnamiddag tussen 14u en 17u.  De ingevulde formulieren moeten ten laatste op 7 september worden binnengebracht.  Er zijn tal van mooie prijzen te winnen.

Ik hoop dat deze coole  wijk in het opzet zal slagen om  haar imago op te krikken.  In ieder geval werkt de opvallende affiche-campagne aanstekelijk.  

Ik vind het jammer dat de supermarkt assyrisch wordt genoemd Jan, alle mensen uit de buurt komen er graag, ik incluis, en heb dit nooit zo ervaren. Ze hebben veel wereldproducten die heus niet alleen assyrisch te noemen zijn.

Dit was absoluut niet denigrerend bedoeld Marc.  En dat weet jij maar al te best, mij kennende.  Integendeel - Ik heb grote bewondering voor de Mechelse Assyriërs, die zoals deze winkeleigenaars met veel inzet en doorzettingsvermogen, dit hebben gerealiseerd.  Het enige wat ik wil zeggen is dat deze wijk een multicultureel karakter heeft.  Daar is toch niks mis mee? 

nee, ik nam aan dat de mensen die de voorstelling over Nekkerspoel gaven dit zo in hun persbericht over Nekkerspoel is cool hadden gezet.

Sima is meer Belgisch dan Aldi of Lidl (streekbieren etc), die zouden als Duitse supermarkt moeten bestempeld worden, maar vreemd genoeg zal niemand dit doen.

Dit stond in geen enkel persbericht.  Dit schreef ik zélf.  Er is niks mis met een identiteit.  Ik ga naar een Grieks restaurant, ik haal brood bij de Marrokaanse bakker in de Hoogstraat, ik ga naar de afhaalchinees,eet Zeeuwse mosselen op een Vlaamse Kermis, of sukkel met stokjes in het japanse restaurant op de Schoenmarkt...  En ja, Aldi is Duits, en IKEA is zweeds...  Dat betitel ik ook zo. 

Ik gom geen enkele identiteit uit.  Het is alleen verkeerd als ik het gebruik als etiket om mensen in een bepaald (negatief) daglicht te zetten... En da's nu nét het tegendeel wat ik bedoel hiermee.

Beste Jan,

Knap! Een positief, informerend en optimistisch artikel over een positief en optimistisch initiatief!

Zelf zijn wij twee jaren geleden uit het verre Oost-Vlaanderen in de Nekkerspoelstraat aanbeland, een rijhuis helemaal gerenoveerd. Pas nadat we reeds in de Nekkerspoel woonden, hoorden we verhalen over een "moeilijke buurt". Verhalen gaan natuurlijk een eigen leven leiden, want met negatieve ervaringen zijn we toch nooit geconfronteerd geweest (tenzij natuurlijk het bulderend tientonnerverkeer door de straat...). Integendeel, Nekkerspoel is een leuke buurt, ééntje met weerhaken, met kleur, tussen de stad en het groen, een volksbuurt, met volk van over de ganse wereldbol.  Maar ook een buurt met specifieke noden, die niet altijd even veel aandacht krijgt van het stadsbestuur...

Na twee jaren acclimatiseren, hebben we besloten om ons te engageren in de wijkraad en trekken we mee aan deze campagne. De bedoeling van de bewoners is om de buurt als een leuke, spitsvondige wijk aan de Mechelaars te presenteren, waar bewoners niet bij de pakken blijven zitten, maar op een positieve manier aandacht vragen voor zaken die ons allen (dus niet alleen de Nekkerduivels) aanbelangen.

Dat de campagne dan zo een toffe feedback krijgt als in dit artikel, geeft dan ook een hele boost!

 

 @ Jan Smets en Stijn VB

Jullie zijn tenminste geen kommaneukeukers zoals sommigen.

Ze zijn vergeten zeggen dat er ook een Chinese supermarkt is, de enige in Mechelen en direkte omgeving... Al is ze wel nogal aan de kleine kant en zijn de producten eerder basic, maar het is een begin... Wie weet breiden ze ooit uit en krijgt Mechelen zijn eigen Sun Wah of Kam Yuen zoals Antwerpen en Brussel, ik zou er in elk geval vaste klant worden...

Vroeger noemden wij Nekkerspoel echter anders, toen was het al "Gangstaspoel" wat de klok sloeg...

Mijn excuses Jan, ik ging er van uit dat de info die je had over de supermarkt uit een persbericht kwam.

Nekkerspoel ten voeten uit !...

Ik ben blij dat de wijk - en de mensen die er leven in brengen - positief in 't nieuws komen. Ik heb er zelf een aantal jaren gewoond (op de Grote Nieuwendijk, op een steenworp van de Vrouwvliet, tevens grens met SKW, en in het Papenhofpark), en ik heb het enthousiasme zien groeien. Het doet me echt plezier dat die gunstige evolutie niet is stilgevallen.

Als Chiroleider bij Chiro Libertus (Nekkerspoel) heb ik tussen 1990 en 1998 deze buurt héél goed en grondig leren kennen. Dat van 'Gangstapoel' heb ik nooit begrepen. We kwamen bij ouders van Chiroleden thuis, gingen naar 'het Papenhofke', naar 'De Nekker', naar Bonheiden en SKW. Boeiende buurt met veel diversiiteit en veel extremen. Het volk van de Nijverheidsstraat is echt van een ander slag dan die van het naburige Bonheiden en SKW (Arm en rijk om er effe kort door te gaan) . Het was altijd een uitdaging om die extremen in de Chiro samen te brengen en te laten samenwerken.

Mooi verslag dat leuke herinneringen oproept Jan.

De Grote Nieuwendijkstraat in Mechelen (uit den Tijd dat de dieren nog spraken).

elke inzet van bewoners zelf om hun buurt aangenamer te maken verdient applaus!

 

Jan,

Ik kan het niet nazien (boeken en documenten nog ingepakt > verhuis), maar ik dacht dat St Rombouts een Ier was en geen Schot???

 

Rumoldus zou in 720 in Schotland geboren zijn.  Maar inderdaad, hij werd later wel bisschop van Dublin.  Dus: een beetje Schots en een beetje Iers...  ;-)

Volgens de legende was Rumoldus de zoon van de koning van Dublin. Vergeet niet dat men toendertijd sprak in het Latijn van "Scottius" en daarmee zowel Ieren als Schotten kon bedoelen. Zal wel iets met de Kelten te maken hebben zeker?

Enfin zo dacht ik toch...

Bij mijn weten was het verre van duidelijk waar Rombout vandaan kwam ... Ik onderschrijf Rudi hier.

Schotten, Ieren, Kelten??? Biestemarsjans, die waren er wel op de Nekkerspoel!
En een beenhouwer of zes en een jaarmarkt en een leerlooierij

Nekkerspoel, ten voeten uit !...

Ik zal hier zeker Jokke bijtreden ... en dan waren er de koeiepeggers die nogal eens op de vuist gingen met ' die van 't stad '. Mechelenbinnenstebuiten heeft in zijn aanbod twee boeiende wandelingen over deze wijk: Van lakenmakers en beesten en Verstedelijkte weiden. Meer uitleg vind je hier:

http://www.mechelenbinnenstebuiten.be/index.html

Nekkerspoel is voor buitenstaanders misschien koel maar zeker en vast cool voor binnenstaanders!!

@ Luc : Wat is een "koeiepegger" ?

Nekkerspoel 1957

@Gim: het prentje dat je daar laat zien als ' Nekkerspoel ten voeten uit ' is pure kerkelijke propaganda en heeft niks met de spirit van de bewoners te maken. Een bos trapjesgevels rondom de kerk in een onmogelijke weide-omgeving? Het is net alsof de Libertuskerk in het midden van de Grote Markt staat! Ik zal er nog een schepje bijdoen: dank zij de St Libertuskerk kunnen de omwonenden ( arbeiders bij Le Soleil ) zich opwerken tot de begoede stand en zich renaissance-huizen laten bouwen? De waarheid was anders.

@ Gim: ik heb een leuke t-shirt met het opschrift: ' Fuck google, ask me! '. Soms draag ik die behoedzaam tijdens een gidsbeurt. Het leuke aan een aantal van onze eigen oude mechelse woorden of uitdrukkingen is dat je ze niet kan ' googelen ' wegens onbekend. Daarom bestaan er in Mechelen twee gidsenverenigingen die je al die leuke weetjes kunnen bijbrengen ( mits je papier en potlood hebt ) tijdens hun wandelingen: vraag het maar aan Rudi en Peter! ;-)

@ Luc :

Goed, goed.  Ik vraag het, hier en nu, aan jou (opnieuw) wat een "koeiepegger" is.

Want wat Google me weergeeft bij het zoekwoord "peggen"... dat wil je absoluut niet weten !

;-)

@Gim: ik ga nog wat wachten. Wellicht is er iemand die dat ook weet, noem het maar een rarara.

Gim, 't is al heel de zomer koel, ook op Nekkerspoel. Da van die " pegger " ik zou het niet weten. 

Enfin, we wijken af.  Daarom hier nog een gouwe ouwe...

En ivm de geschiedenis van Nekkerspoel vind ik volgende tekst :

"...De wijk Nekkerspoel had een bevolking van wevers en stielmannen en was, tot in 1308, door geen andere betrekking verbonden met Mechelen, behalve deze van goed gebuurtschap (zal wel "buurmanschap" betekenen).  Zo ontstond er dan tot 1308 een schepenbank op Nekkerspoel, onafhankelijk van deze der stad..."

.... en de rechtspraak op Nekkerspoel was in 't vlaams tegenover die van 't stad, die was in 't frans! Leuk n' est-ce pas?

Luc, di pipo heeft gezegd dat ze nog een week langer weg blijven tot het warm word op de Nekkerspoel. 

Ah bon, tous les jours on apprends quelque chose sur ce blog.

Merci, monsieur Lucien.

;-)

( We zijn van 't Stad, nie'waar ? )

Was fur ein Teufelskreis. De Roger of Jokke zulle wel korigere as 't ni goe geschreve es. En noa onze Louis nog en we zijn weer vertrokke. 

Idd G.L.:  "On" = derde persoon enkelvoud, dus:  "On apprend"

Ik zal het doorgeven Roger.-) Maar nu dat ik u toch aan de strip heb. PEGGER zou synoniem zijn van SOMP en dit betekend zoveel als moeras. En dat kan kloppen, Nekkerspoel was inderdaad een moeras. Kunt gij dat aan de Gim uitlegge Roger.-))) 

Ah bon, tous les jours on apprend quelque chose sur ce blog.

Merci, monsieur Roger.  

Mais nous dévions parceque "Neckerspoel est cool" !

;-) 

BTW : Hier nog een "hersenbrekertje" voor de idiots savants onder ons :

Titel bij deze prent was : "Stoomtram Nekkerspoel"

Wat is het verhaal of wat was de geschiedenis van dit stoomtrammetje ?

Just2know

Bracht die de legume na Marie ? 

Het in de volksmond "stoemtrèntsje" had  zijn eigen spoor, even breed als dat van de NMBS en verzorgde het transport tussen het rangeerstation te Muizen en het douanedepot (destijds gevestigd naast  de oude zwemdok en tevens terminus).

Het verdween onder de Brug van Nekkerspoel waar thans de autoweg naar Bonheiden loopt.

Op de E. Tinnellaan en de Zwartzustersvest lagen er derhalve twee sporen, één voor de tram en één voor dat treintje.

Indien mijn aftakelend geheugen het zich nog goed herinnert, was dat vehikel in de jaren 50 donkergroen van kleur.

Inderdaad Roger, ge ziet hem hier langsheen de afleidingsdyle als ik mij niet vergis. Hij reed dus van den ene naar den andere douane depot. Heeft dus niks te maken met Marie. Waar heb ik dat nu gehaald. Eigenlijk kwam hij niet verder dan Nekkerspoel brug. Hier zal het nu nog wel koel zijn maar verden ? 

Merci, Louis (en Roger), voor de plaatsaanduiding, want den achtergrond kon ik niet direct duiden.

Dat ze die treintjes vroeger groen schilderden dat wist ik niet. In Hombeek zagen die zo zwart als nen hogen hoed. Ik zit echter nog met een probleem. Ze spraken vroeger van " de poemp " en bij mijn weten was dat op de pasbrug. Was dat dan geen pomp waar de treintjes gingen tanken ? De Jokke of de Jef zullen dat misschien weten. De Luc zal daar nog te jong voor zijn. 

Voor al die trein-en tramfreaks onder ons : 1 adres.

Wikipedia : NMVB

Zoek in de tekst naar de term "stoomtram"

@ Luc :

Hoe zit het nu met dieë " koeiepegger " ?

Of gaat ge ons (ook) een weekske laten uitzweten en ernaar laten raden ?

;-)

@g.l.: hieronder is duidelijk te zien dat die pomp diende voor de dorstige koebeesten niet voor dorstige stoomtrammetjes.:-D

@Gim: morgenavond breng ik de oplossing.

Ik zal het nog eens opzoeken zeune. Ne " pegger " was een jonge koeiendrijver in de Nekkerspoel anno zeventien honderd en zoveel. 

@ GL :

Mogelijk, maar blijkbaar waren er ook mestrapers actief op Nekkerspoel.  

Dus is een pegger misschien wel dat.

Gim, het zal wel in mekaars buurt zitten maar zoek zelf eens op een Nederlandse WIKI. 

Nu heb ik weer gevonden dat het een koeienmarchand zou geweest zijn. Is dat dan ne pegger op dat groen papier.  

Stop met zoeken: een koeiepegger was gewoon ( zoals Jokke al zei ) een beestenkoopman ofte cowboy zonder paard. G.L. had dus gelijk.

Merci, monsieur Luc.

;-)

Merci Luc, da ge veu ons nog een efforreke gedaan hebt. Ik was al gaan slapen oemdat ik doecht da de verlossing ma veu vandaag was. Maar nu ernstig, Daar aan de Nekkerhal en wijde omgeving langsheen de dijle en de beek zal een gedeelte " heel sompig " gebied geweest zijn maar ook een gedeelte " minder sompig " gebied. Die struktuur kennen we ook bij ons langs de Zenne. Men noemt dat nu overstromingsgebied. Logischer wijze zullen daar koeien gelopen hebben die moesten verkocht worden. Het was dus de " PEGGEREIR " die zich daar mee bezig hield. Einde goed al goed. Is dat niet cool. 

Op de Nekkerspoel was er ook een tuinder dte zich gespecialiseerd had in sla. Die kweekte hij op twee plaatsen: in het binnengebied tussen de Neckerspoel en de Volderstraat (nu heet dat daar Schepvoortstraat) en op een plek in de Lakenmakerstraat (waar nu de School met de Bijbel gevestigd is). En die laatste plek kon nogal vlug uitdrogen (dat was in den tijd dat we nog zomers hadden), maar om aan het watertekort van zijn gewassen te verhelpen, blokkeerde die man de sluis op de Afleidingsdijle, zodat er water de beken van  de beemd binnenvloeide, tot achter zijn cultuur. Pomp in de beek en maar spuiten op de sla, die een paar dagen later op de veiling in Kathelijne aangeboden werd!
Is dat niet coe(l)?

 

En dan nog iets over dat "hersenbkertje" van Gimycko:

Het vehikel op die foto is gewoon een stoomtram van de buurtspoorwegen! Nikske NMBS!

En over de Pomp: Nikske Pasbrug! gewoon in de bocht van de Nekkerspoel aan de Nieuwendijk

Jokke, we gaan de vrede van Mechelen niet verbreken maar.... Over dat stoomtreintje dat dus reed van de douane, lees oude zwemdok naar het rangeerstation Muizen denk ik dat het werd gebruikt door de NMBS. Dat de trammaatschappij er regelmatig ook gebruik van maakte om materialen te vervoeren ga ik niet betwisten. Tijdens  WO2 zijn er trouwens nog andere zaken mee gebeurd.

Wat de pomp betreft hebt ge gelijk. In H werd soms nog wel eens gezegd " de pomp op de Pasbrug " maar die zullen het dan ook niet goed geweten hebben.

Ik heb nog één vraag, wat doen die koeien daar op de Nekkerspoel ? Was dat daar markt ? 

Louis, 't was nen tram, zeunne, en genen trein.  Dus NMVB en niet NMBS.

Ik heb destijds nog op school geleerd dat pegger een dialectvorm voor pachter was. Ne koeiepegger zou dus iemand zijn die runderen kweekt, maar geen eigenaar is van de weilanden waarop ze grazen.

@Wieland: in de context van dit verhaal voerden onze koeiepeggers meestal hun beesten van de Nekkerspoel langs de Zwartzustersvest naar het pas opgerichte slachthuis aan de huidige Guido Gezellelaan. ' Begeleider ' was dus toen de essentie van het begrip.

Wat g.l. aanhaalt als het ploeteren door drassige grond is ook correct als betekenis van ' peggeren ' en ik zie dat niet in tegenspraak met wat al gezegd werd.

Ook aan de Battelsesteenweg, nl. in het parkje van Beaulieu, werd door de zware jongens ook heel wat afgepeggerd:-) en dit om de lekkere mosselen à volonté tot bij de liefhebbers te brengen. En of ze lekker waren! Zaterdag werden er al 300 kilokes verzet, met de nodige fritjes of boterhammekes en pintjes erbij. Spijtig van de regen, want er was ook toffe kinderanimatie, wat bij onze kleine Beau de vaststelling ontlokte "dat het nog eens ne echte kermis was met paardjes". De afwezigen hadden ongelijk. Interessant om te zien hoe die Outlaws als garçons en keukenpersoneel bezig waren:-)

Anoniem 6, was daar dan geen plaatselijke verslaggever of een of andere gazet ? Ze zijn anders zo rap om over zo 'n dingen te berichten. Bizar ? En op den blog heb ik daar ook niks over gelezen. Het zal verlof zijn zeker .  

Anoniem 6, hebt gij dat nu ook in de GVA laten zetten ? -))))) 

"De poemp" stond idd in de bocht van de Nekkerspoel (net voorbij de plaatselijke lagere school, richting centrum).
 

Het is wél zo dat de mensen op Pasbrug (mijn geboorteplaats) de Nekkerspoel aanduiden met "aan de poemp".
En neen aanduiden is met 1 'd'.  De oudere bewoners van Pasbrug spreken nog steeds van 'de poemp"  :-))
 

Met dank aan Leyander voor de verduidelijking. 

@ Leyander :

Allez, dan zijn die van Nekkerspoel eigenlijk "poempiers" !

Cool !

;-)

Nekkerspoel, ten voeten uit !

@ Anoniem 6 :

Die "zware jongens" waren niet afgepeggerd, maar werden (of waren) afgepeigerd.

Just2letUknow, maar we wijken af...

;-)