Leopoldstraat - Academie (latere S.I.T.O)

met categorie:  

In welke straat stonne dee ôôze, dee da-d-in 1944 dui de bevrinde vlegers serjuis  verneglisjeirt weere

Antwoure muigde steure na erkaa(apenstaart)telenet.be

 

 

"Iene van de Beurght" was er als de kippen bij om het juiste antwoord te geven.

Mijn antwoord zit in de pijp.

Jos Nys, Jef Van Ransbeeck, Luc Croonen en Peter Meuris zonden ook het goede antwoord, op de voet gevolgd door Rudi De Mets en Nelly.  
En... ik ... ik ben blijkbaar kort van geheugen want dat gebouw werd 3 jaar geleden door Jos Nys als eens als ra ra ra gebruikt  :-)

Jokke oep z'n blokke mailde het me ook de oplossing.

Maar, vermits dit gebouw drie jaar geleden reeds het onderwerp van een rarara uitmaakte, rond ik hiermee af en pzoek ik iets anders.

Hier het volledig beeld:

@Roger, in medische taal omschrijft men dat als "jeugd"altzheimer:-)

Gezien de achtergrond aan de linkse kant van de foto: kan er dan iemand een jaartal tegen plakken ( dat deze foto genomen werd )?

Wel, in elk geval na mei 1944, want het klooster in de achtergrond aan de Van Kerckhovenstraat heeft door de geallieerden blijkbaar ook goed van jetje gekregen.  En de nieuwe SITO stond in 1954 al recht.  Ik vermoed dat de foto dateert van kort na de oorlog...

 @ Roger Kokken

 

Ik denk dat deze foto gemaakt werd tijdens het interbellum. Het klooster van de Zusters der Armen in de van Kerckhovenstraat heeft geen schade geleden tijdens de bombardementen van 1944. Ik heb daar in die straat nooit weten werken om oorlogsschade te herstellen. Die straat was in 1945 onze speelomgeving en ik weet dus tamelijk goed dat daar nooit een bom is gevallen. 

Hier nog een andere - Geen idee van jaar

@ Jef Van Ransbeeck, je zlt wel gelijk hebben.  Ten eerste woonde je in de buurt en ten tweede zie ik ook geen beschadigingen van bombardementen op de foto (tenzij die in het gedeelte van de W. Geetsstraat waren)

Maar ik dacht dat dat klooster ook platgesmeten was, vandaar....

Blijkbaar zouden de gebouwen achteraan links die van Ragheno zijn die in afbraak waren wegens verhuis naar de Motstraat. Wanneer?1910?  Dat zoeken we op.

Ik ga nog effe verder broderen: na de verhuis van Ragheno heeft men op die plaats de Willem Geetsstraat getrokken. Die man was echter slechts overleden in 1919 dus de foto moet alvast voor de aanleg van zijn straat ( 1920 -1925? ) te situeren vallen. Ik zoek verder.