Hoek D. Boucherystraat met Muntstraat

met categorie:  

Welke straat lopen die plezante mannen met hunnen trekzak en hun witte klak in?

Om het voor iedereen een beetje plezant te houden, niet hieronder antwoorden, maar je antwoord sturen aan erkaa(apenstaart)telenet.be

@Roger, kunt ge daar een jaar tegen plakken?

Boonaerts & Van Breedam... dat is al een tijdje geleden (kan er geen jaar op plakken).

En was dat geen "muziekkapel" van Muizen of zo ?

Nelly stuurde me bijna ogenblikkelijk het juiste antwoord, gevolgd door de juiste antwoorden van Jos Nys, Jokke oep z'n blokke en Eva Muyldermans.

@ Luc,  gelet op de "tietsen" die sommige toeschouwers nog droegen, schat ik het ergens eind jaren 30.  Maar zeker ben ik niet.

@Roger, merci maar klappen we binnen de vesten of buiten ( please? )?

@ Luc, het is binnen de vesten.

Jef Van Ransbeeck stuurde me zonet ook de juiste oplossing.

De slumme Meicheleirs tot nao too zijn:

Nelly Ardoullie
Jos Nys
Jokke oep z'n blokke
Eva Muyldermans 
Jef Van Ransbeeck

Allei manne en vraove, doo-d-is aole best !

@ Roger : G'et er precies plezier in, eh.

;-)

Het is gin serjuize wandeling, ma-j-'n prossesse want dee manne sluire 'n aolege mee. En 't ieste wa dee manne rouke as ze dee straat indrôôjde, was e pissaon.

Allei, as ge-t nao nog ni wét... (tenminste as ge ni na 1964 geboure zè) 

.

@ Roger,

't is zeker gien prossesse gelék waole die kenne, ma wél een serjuize wandeling. Datum van het gebeuren : +/- 1934.

Jan Somers en Guy Frans stuurden me ook het juiste antwoord.

het is niet eerlijk! Dat ik het niet weet en Guy Frans wel? Ik krijg er boebelen van dat ik dat kruispunt niet kan situeren. Miljaarde miljaarde!!

"Iene van de Beurght" weet het nu ook.

@ Luc.

Met de twee laatste woorden zit u er vlak op.

Ach, Luc, als snotneus, geboren in 1957, moet ik bekennen dat ik het ook niet herken.

Van voor mijnen tijd, en een zicht dat ik ook niet herken van oude foto's of kaarten.

De foto werd genomen van aan het pissijn dat vroeger aan de gevel van de oude groentenhal stond en toont de hoek van den "Aoven Brul" (D. Boucherystraat) met de Muntstraat)
De foto werd genomen t.g.v. de Magdalenakermis in den Ham

De Mechelenkenners waren in orde van binnenkomst:

Nelly Ardoullie (heeeeel snel)
Jos Nys
Jokke oep z'n blokke
Eva Muyldermans 
Jef Van Ransbeeck
Jan Somers
Guy Frans
Iene van de Beurght

'k zal probeire oem de neuste kie eet moejlèker te vinne  :-)

 

Roger, merci om mij uit mijn lijden te verlossen! Het intrigeerde me waarom die lantaarnpaal zo ver van de huizen stond.

En wie waren die plezante mannen met diene ti'ts op eullesen kop ?  

De fanfaar van 'oenger en deust ?

Of  'addek't toch zjust : de fanfaar of de Dansmariekes "Les Bretons" ôôt Môôze-deurrep ?

;-)

@ Luc, Ik wou zeggen dat ge met uw "Miljaarde miljaarde!!" er vlak opzat = Muntstraat !!!

@Jos: nu valt mijne euro natuurlijk, ik zat met mijn gedachten op den berg van barmhartigheid! Toch bedankt voor de steun.

Rarara : Wat is de naam van de fanfare die we zien en waar was hun stamcafé ?

Gelieve NIET te mailen, faxen, telefoneren, GSM’en, brieven op te sturen of postduiven de lucht in te jagen, maar pleur je idee of kennis hier maar neer, want ik zou het begot ook niet weten.

Roger, geen verontschuldigingen maar ik kon het niet lezen, op het straatnaambordje staat het waarschijnlijk geschreven. Als ik inzoom vervaagt de tekst. Maar alle gekheid op een stokje, ik denk dat ik het nog beleefd heb. In de Boucheriestraat rechts buiten het beeld was er nog een cinema rond 1950. De " spielmansgroupe " kan ik niet thuis brengen maar het is duidelijk dat ze ons Lievrouwke meedragen of een andere heilige. Het was ook in de tijd dat procesies het zeer goed deden. Misschien iets om eens over na te denken.

Allez, toen ston' er nog gien 'amburgerkraom oep dieën 'oek !

;-)

Waar haal ik het " Spielmansgroupe " , " Spielmanszug " natuurlijk. 

Ja, waar haalt hij het ?

;-)

@g.l.: In de Boucherystraat heeft nooit een cinema bestaan. Misschien hebt ge de Forum voor in de Hallestraat waar ze alleen karakterfilms speelden ( categorie af te raden en te mijden volgens de KFL ). :-)

@Roger en Jos & Luc:& aldander slummekes "Madeleinekermis" of zo iet?

@Jokke: vermits de Roger reeds aangaf dat het de Magdalenakermis in den Ham was, kunnen het ook de ' vrienden van Maria Magdalena ' geweest zijn want ik zie alleen maar mansvolk.

@ Jokke :

En wie was de Heilige Madeleine ?  

Er is wel een eetcafé Madeleine in de Mechelse Nauwstraat en de "nickname" van Maria Magdalena blijkt misschien wel Madeleine geweest te zijn.

Maar daar blijft het bij.  Of was er misschien ooit een "Wijk Madeleine" in Mechelen ?

Just2know

;-)

BTW :

Misschien werden er, tijdens Madeleinkermis, wel Madeleinekoekjes aangeboden !

Ik heb nu geen tijd. Boodschappen doen met die van ons.

Maar beloofd, straks meer uitleg over "Den Ham" en "Magdalena-kermis".

@ Jos : We zitten op hete kolen !...

;-)

Hier een stuk uit de Nieuwsbrief van de Archeologie :

Wijk van de leerlooiers

"...Het centrum van de leerlooierswijk bevond zich op het zogenaamde eiland in de Ham. Op deze plaats werd in 1514 de kapel van het huidenvettersambacht in gebruik genomen. Deze kapel, gewijd aan Maria Magdalena, gaf aanleiding tot de naam Kapelstraat. Vlak naast de kapel waren drie tot vier huisjes ingericht als godshuis (verzorgingstehuis voor armen en bejaarden) voor de mannen van het ambacht. Voor de weduwen van de meesters werd in 1422 op de Bruul het Sint-Barbaragodshuis gesticht..."

Blijft de vraag wat Maria Magdalena met leerlooiers had en of die Ham een inham of een soort fjord was.

Kapelstraat Mechelen - Foto Gimycko

Idd Luc, in de Boucherystraat is er nooit een cinema geweest.

Waar G.L. dat heeft opgediept?? De oude dag zeker?  :-)

Wel was er (zowat over de Negrita) een nooduitgang van de cinema's Luxor (Forum) en Rex.

Roger, toch een cinema.-) 

Allee Roger jong, zet er es nen andere oep. As we na de Jos mutte wachte. Ik poas dat hem in 't archief zit. 

In de kapelstraat is er in ieder geval nog een stukje van de kapel te zien .....voor wie goed kijkt :-)

Hier dan het beloofde. Deel I

Den Ham – Geburenkermis – Deel   I
“Twee verhoogen waren er in het Magdalenakwarties opgetimmerd, een over de oude Magdalenakapel in de Kapelstraat, en de andere aan de Meysbrug. In de Korte Ridderstraat in het middel ongeveer der straat, hing Magdalena met haar gezicht naar den Ham (school) en boven de poort van Huidevetter Neeffs, prijkte hare naamletter “M” omstraald met oliepotjes en met een krans van elektriciteit in 1913.
Muziek-, danspartijen, enz. gemengeld met volksspelen : Mastklimmen, Loopende koers, Baksteken, Vorschejacht, Papeten, enz., was aan de orde van de dag.
In den Almanach der St Jansgilde Mechelen, 1863, bladz. 86, lezen we volgende gezegde dat in omloop was op den feestdag der huidevetters en kruiwagenaars : ’t Riekt vandaag naar geen huiden in den Ham.
Merken we nog aan dat het Magdalenakwartier in 1914 volgende straten omvatte : Lange Ridderstraat, Korte Ridderstraat, Kapelstraat en Blaasbalgstraat. De huidevetters zijn dus allen te Mechelen verdwenen. Het schijnt ons dus ook niet misplaatst hier mede te deelen , het :
Graff-Schrift Van eenen Huyd-Vetter.
‘k Ben geweest een Huyde-Vetter
Dat ’s te seggen, Vellen netter
Want ick heb myn leven lanck
Vellen schoon gemaeckt van stanck;
Maar nu ligg ich selff vol etter.
Croon Petrus in zyn Moy-all oft ver-
maeckelycke Bedenckingen op verschey-
de oeffeningen. Mech. 1666. Blz 132.
 
Door de tijden heen was steeds de dichte volkswijk “De Ham” een volle drukte en bedrijvigheid, rond den feestdag van Maria-Magdalena, vallend op 20 juli.
De droeve en traag voortslenterende oorlog van 1914 tot einde 1918, had ook, zooals overigenstoch in alles, een geweldige kreuk gegeven in die wijkkermis. Toch gaven de Hammenaars den moed niet op; en langzamerhand gelukten zij er ook in hunne Magdalenakermis wederom op te beuren; en zoo lazen wij in het feestprogramma van 21,22,23 en 24 Augustus van dit jaar onder meer :
“De kermis zal des Zaterdags – 21 juli – geopend worden door de inhuldiging eener nieuwe Magdalena, bij eene prachtverlichting.
De inhuldiging, of het in bezit nemen van de flink opgepoetste Magdalena, gestoken in een fonkelnieuw, pompadoeren kleed, gebeurde aan de grens der wijk, aan de Groentenmarkt, bij vrolijke muziek en algemeen kermisgeroezemoes der buren. Als in triomf werd zij de wijk ingebracht, en rondgedragen, waarna zij op hare oude plaats, midden de Korte Ridderstraat op twee kloeke spaarbalken werd geheschen en geplaatst onder een troon, met een stralenkrans van veelkleurige electrische lichtjes, die, met den vooruitgang des tijds meegaande, de eenvoudige doch typieke vetpottekens van uit grootvaderstijd en nog, moesten vervangen.
W’Hebben toen ook ’n wandelingsken gemaakt, in de Blaasbalg-, Korte Ridder- en Kapelstraten, en moeten ronduit bekennen dat het vreugdig, echt volksch toeging, wat zich al uitte bij de heerlijke verlichting en een waar “Onder onze”.
Voor hen die de voos kennen, laten we hier volgen het :
“MAGDALENA-KERMISLIED”
Vrienden luistert naar mijn lied
Wat er nu weer is geschied;
Magdalena uit den Ham
Wat zegt ge daar van : (Jim)
Die is weer opnieuw bij ons
Gedragen door Jef en Fons,
Zij staat heelemaal in ’t nieuw !
Ja, ge moogt ze zien ! Ha, a, a, a !
                       Refrein :
Laat ons dansen, springen,
Zingen in koor !
Vele pinten drinken
Daar is iedereen voor !
Ons goed vermaken
En vreugde smaken,
Dat zijn de wenschen
Van ons allemaal.
                                               II
’t Is wel een kleedje van ‘ne fank
Doch, zeg er niemandallen van,
‘z is gezet in schoon toilet,
Verjongt, wel ’t is een pret !
Ze draagt ‘r haar in permanent,
Het is mode en elegant !
Ieder is er mee tevrée
En zingt ook ons liedje mee !
                                               Ha, a, a, a.
                                               III
Nu vroe ze weer haar oude plaats,
Hetgeen ons niet verbaast,
En w’hebben ’t seffens toegestaan;
Van naar de Ridderstraat te gaan.
Daar is ze met volle muziek
Op haren prachttroon versiert,
Daar brengt ze de kermis door.
Met muziek van de Radio !
                                               Ha, a,a,a.
 
Uit de GVA juli 1913.

Dat "pompadoeren kleed"...  

Was dat er niet een klein beetje over ?

;-)

BTW : Leuke tekst, Jos !  Bedankt.

En voor zij, die geen idee hebben wat een "kruiwagenaars" is, hier den uitleg.

Den Ham - Deel II Het Godshuis van de H. Maria Magdalena. Het Godshuis van de H. Maria Magdalena (Kapelstraat), uitgebrand in 1944. Dit godshuis werd gesticht door Gielis VAN LEEST op 24 april 1505, ten behoeve van vier arme huidevetters; vernoemde priester bestendigde die stichting door zijn testament van 20 augustus 1532. Het ambachtshuis der huidevetters (Leermarkt nr 29 – 31) hetwelke zij betrokken van vóór 1536 tot de Franse Overheersing (1794). Reeds in de oorkonden van het jaar 1220 treft men de vermelding aan : VICUS CERDONUM of STRAAT DER HUIDEVETTERS. In 1342 was een Zeger VAN HEFFENE, huidevetter, gezworene van de stadsraad en dus bestond alsdan de huidevetterscorporatie reeds. Geschiedenis van de Ham. De Ham is het oude kwartier der huidevetters, waarvan een deel gelegen was in Sint Rombouts-, en het andere in Sint Pieter en Paulus parochie. Het eerste begreep de Korte- en Lange Ridderstraat, de Kapel- en de Blaasbalgstraat en droeg de naam den Vettersham in Sint Romboutsparochie. De Meysbrug, een deel der Augustijnenstraat, het Vlietje en de Huidevettersstraat maakten het andere deel uit als Vettersham in de Sint Pietersparochie. De Impostboeken van 1544 tot 1559 geven ook de Ham op met die tweevoudige benaming zonder aanduiding der straten, maar in de Registers der latere jaren, is elke straat afzonderlijk aangetekend gelijk in het overige der stad. In zijn werk “Chronycke van Mechelen” zegt kanunnik de Azevedo : “Ten jare 1300 en de volgende jaeren heeft men tot Mechelen begonst de Poelen te vullen in den Ham; het welck alsdan Nieulandt genaemt wirdt, ende is allenskens begonst bewoond te worden.” Dit is enkel de vertaling van hetgene Gurnez in 1639 geschreven had : “laus stagnaque plurima, quibus praccipue vius den Ham dictus, coriariorum sedes, abundavit, terra ingestâ oppleta et acquata solo tradunt illuis temporis memcriae” : “Zou men niet zeggen dat het begin der 14de eeuw de Ham nog omtrent onbewoondbaar was, wegens de poelen, meersen en moerassen; in een woord, dat dit kwartier aan een moerland geleek dat men eerst na lange tijd en met veel moeite zou kunnen uitdrogen! Het zal nochtans zo erg niet geweest zijn, vermits de Augustijnen reeds in 1252 hun klooster begonnen te bouwen, op de plaats die de Nonnen van Mechelen vroeger bewoond hadden. Dit deel van de Ham was, reeds in het begin der 13de eeuw, Nieuland geheten, naar het schijnt omdat het pas in de stadsomtrek mede was begrepen. Dit kwartier had een afzonderlijk schependom, wiens leden in de oorkonden van dien tijd voorkomen onder de naam Halum novae terrae, Scepenen van ’t nieuw lant. De Ham was dus reeds bewoond in het begin der 13de eeuw, dat is bijgevolg een eeuw vroeger als de kronijkschrijvers de een na de andere opgeven; en dat er van de oude poelen en moerassen maar weinig of niets kon overgebleven zijn. De straat die nu de naam Leermarkt draagt, heette vroeger Ouden Bruel, hetgene bewijst dat de moer- of weigronden zich tot daartoe uitstrekten. En nochtans was die straat ook van het begin der 13de eeuw bewoond. Volgens Kiliaen heeft Ham, Hamme, Hammerick, de betekenis van weide, en in de menigvuldige Goedenissen, waarin wij de benaming ham gevonden hebben, was zij veeltijds gebruikt in de zin van vloeibeemd, of tenminste altijd toegepast op uitgedijkte weiden langsheen waterlopen gelegen. Er waren hammen onder Mechelen, en ook vele op de naburige dorpen, Hombeeck, Muyzen, Rymenam en Hever. Wij bepalen ons bij het volgende uittreksel : “Barble Dobbijn, wijlen Wouters Dobbijns dochter, met Claes van Gangel haren man, heeft vercocht Lancelvet Hoendermans, vleeschouwer, twee Wythammen metten gronde en daar af den eenen geheeten in Hallemansham end dan anderen des Heylichs Gheests ham, gelegen deen neven dander tot Hombeke, in hombekerbroeck, bij de Zenne, tusschen Peters van den Dale ham den deen zijde ende Baeres ham, die wijlen Jacopen de Leeuw toe plack te hoiren, aen dander zijde; en eenenWijtham geheten ’t Steenken, gelegen aldaer tusschen Jan Rabboots hammen aen alle zijden, welke drie hammen met hairen toebehoirten den voirz. Barblen bij den dood van den voirz. Wijlen Wouteren Dobbin, hairen vader, gebleven ende gestorven zijn.” Uit : Tentoonstelling van folkloristische & historische oudheden over de wijk “Den Ham” 1947.

Den Ham - Deel III.

MAGDALENA – LIED
Tekst en muziek van Oscar Holemans – Folkloristische zang gewijd aan Geburenkring “Ham”.
I.
Al de wijken onzer schone stad
Gaan zo prat op een roemrijk verleden
In de laatste jaren trad dan ook hierdoor
De folkloor, weer opnieuw in de zeden.
Bij deze beweging sluiten wij ons aan;
’t Oude Mechelen moet herleven !
Ambachten en gilden zullen voortbestaan
Om ’t volk welvaart en vreugd te geven.
II.
Doet men ene wandeling door dit volkskwartier,
Vindt men hier, op de hoeken der straten
Namen die getuigen van de grote eer,
Die weleer, onze vaderen bezaten :
Schitterende Ridders hadden daar hun grond;
Huidevetters looiden vellen;
Wijl de smid van de Meysbrug aan zijn blaasbalg stond,
Ging moeder vroom naar de Kapelle.
III.
Van ’t verleden bleef ons de herinnering bij
Waarop wij, wel terecht mogen roemen;
Maar ook de bedrijvigheid op dezen dag
Die vermag, men met fierheid te noemen :
Al de meubelmakers zijn hier voorgesteld;
Groentenhandelaars die woelen:;
Beenhouwers en drukkers nog niet bijgeteld
Ziet men ter Ham ijv’rig krioelen.
Refrein
Daarom zingen wij nu tegelijk
’t Vrolijk liedje van ons oude wijk,
Uitverkoren in de Dijlestad,
Die haar patrones in ere had.
Als wij rond Magdalena zijn geschaard,
Die den Ham van onheil heeft bewaard,
Juichen wij vol voor en vol vlam :
Leve Magdalena uit den Ham.

De Jos heeft er zoals altijd zijn werk van gemaakt. Wie gelooft dat het nog terug komt ? In ieder geval bedankt. 

 Wij Mechelse intramuros bewoners mogen in ieder geval hopen dat de oude huidevetterswijkbewoners niet terug beginnen aan het reinigen en looien van dierenhuiden. Het moet daar in die tijd twintig uur boven de wind hebben gestonken naar de rottigheid  van de vleesafval die men van die huiden moest schrapen en die men toch op één of andere manier moest zien kwijt te geraken. Lozen in de grachten die door de wijk liepen zeker?

Dat die mensen een kermis nodig hadden? 't Zal wel zijn zeker!  Maar of die stank in den Ham daardoor wegtrok?

Zou ons Margrietje, in hare tijd, dan met nen wasch-cnyper op hare neus hebben rondgelopen ?

;-)

En begin vorige eeuw kregen wij, Mechelaars, naast de liefelijke geuren van het huidevetten, er ook nog de "stank" van de mout van braoverao Lamot bij.

Wa ik noa nog geire zou wete, er loopt daar achteraan dat ventje met een tits op zijne kop. Heeft die nu ne sjal aan van de Malinois of van de Racing ? 

@ G.L.

Wel, da was gêne supporter van de Malinois of den Racing. Wel iene van "den Ham Sportif", een voetbalploeg van de woak.

Toch geweldig hoeveel geschiedenis ge krijgt uit ene foto !

:-)

Meer van dat !

@ gimycko Als je de moutgeur van een bierbrouwsel al stank noemt dan vraag ik me af wat je een leerlooierij als graadmeter van stank zou meegeven. Windkracht 12 misschien?

Awel, Jef, ik ga eerlijk zijn :

die moutgeur van de braoverao viel eigenlijk nog goed mee, toen.

:-)