Geets gezien?

    

(foto's Jan Smets - borstbeeld Willem Geets met het huidige bestuur van de Lucasgilde...)

1886 moet een wonderjaar geweest zijn voor Mechelen.  Twee eerbiedwaardige verenigingen worden boven de doopvont gehouden.  Eerder dit jaar mocht de Mechelse Oudheidkundige Kring de kaarsjes uitblazen, en vandaag was het de beurt aan de Mechelse Lucasgilde om zijn 125-jarig bestaan te vieren... En dit werd op passende wijze gedaan in ons Cultuurcentrum.

      

(ondervoorzitter Peter Eyskens - Willem Geets - voorzitter Omer Van Damme)

 

125 jaar.  Dit is niet zomaar een verjaardag om snel, snel te vieren.  Dit hoort men te doen in stijl.  Een vereniging die zo lang succesvol 'bezig' is, moet dit doen met enige luister.

En dat doet men dan ook.  Vandaag ging de vernissage door van de jaarlijkse ledententoonstelling.  Net zoals elk jaar.  Maar deze keer is er iets extra.  De opmerkelijke verjaardag gaat door onder de titel 'Geets gezien?'

 

Werken van vroegere illustere leden van de vereniging gaan in dialoog met werken van hedendaagse kunstenaar.  En dit geeft een mooi beeld van continïteit.

 

  

(werk van René Rosseel - Peter Van De Moortel, auteur masterproef Willem Geets)

In 1886 stichtte Willem Geets de Koninklijke Mechelse Lucasgilde, en daarmee is het één van de oudste verenigingen in Mechelen.  De Stedelijke Musea Mechelen verlenen hun medewerking aan deze tentoonstelling door een selectie aan werken voor te stellen van de stichter en kunstenaar die in het verleden aan de activiteiten van de gilde hebben deelgenomen.  Hierbij vinden we bekende Mechelaars zoals Ernest Wijnants, Theo Blickx, Vikke Vandenbergh en Rik Verheyden, maar ook coryfeeën zoals Emile Claus.

Schepen van Cultuur opende na het woordje van ondervoorzitter Peter Eyskens de tentoonstelling.

Maar voordat dit gebeurde, en voordat de gebruikelijke geschenken werden uitgewisseld, mocht Peter Van de Moortel even zijn licht werpen op de figuur van Willem Geets.  Deze jongeman schreef een masterproef over deze bekende Mechelaar, en leverde een bijdrage voor het Museumblad dat naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt...

               

          

(Eddy Coremans - Bart Stroobants, Stedelijke Musea)

      

(beeldhouwer Pol Cockx - Heidi De Nijn, ...)

 

De Lucasgilde is oud, en toch springlevend.  Tot vandaag heeft ze standgehouden.  Ze overleefde twee wereldbranden en de diverse omwentelingen in het kunstgebeuren.  Blijvend is de solidariteit onder de kunstenaars van Mechelen en omstreken.

     

(links : Omer Van Damme - rechts Jaap Boelens, Kunst op het Begijnhof)

(bestuur Lucaskring)

Om de verjaardag te vieren, werd onder impuls van schepen van cultuur, Frank Nobels, een samenwerkingsverband opgezet met de Mechelse Musea.  Uit hun reserves werden een aantal werken geselecteerd van kunstenaars die in het verleden een bijdrage hebben geleverd aan de jaarlijkse salons van de gilde.  Daarnaast worden enkele particuliere bruiklenen getoond van interessante stukken die het verhaal van de Lucasgilde voltooien.

 

En zoals ik reeds schreef: deze oudere werken worden geconfronteerd met de creaties van de huidige, actieve leden.  Dit overzicht vormt een mooie staalkaart van de evolutie van het Mechelse kunstleven door drie eeuwen heen.

 

  

(borstbeeld Theo Blickx -  zelfportret Ignace Kennis)

 

De tentoonstelling loopt vanaf morgen, zondag 28 augustus tot 11 september in de bovenzalen van het Cultuurcentrum aan de Minderbroedersgang.  Elke dag is de expo geopend vanaf 14 uur tot 17 uur (behalve op maandag)

De toegang is gratis.  Het Museumblad dat 6 euro kost, is te koop op de tentoonstelling.

www.lucasgilde-mechelen.be

                          

(schilderij Rik Wouters, Watermael-Bosvoorde)

      

(schatbewaarder Daniël Breckpot - 'Uil', Louis Wouters - secretaris Martine Van der Auwera)

  

(rechts: galerijhoudster Marie-Louise Grouwet en Wim Hüsken, Stedelijke Musea)

(Heidi De Nijn - Schepen Frank Nobels)

Gelukkige verjaardag Lucasgilde!

Ik beveel deze tentoonstelling erg graag aan!

Een tentoonstelling die ik zeker nog wil bezoeken....
Interessant !

Inderdaad!  Maar wacht zeker niet te lang...  Het zal zo 11 september zijn.  Deze expo bevat écht heel mooie stukken, zowel van de oudste generatie als van de huidige kunstenaars die tot de gilde behoren.  Ik zag heel verrassende dingen.

Axel Vaeck wou nog graag deze foto's bijvoegen, en vroeg me dit voor hem te doen.  De eerste foto is zijn moeder, Luciënne Vanderwaeren, vijfentachtige jarige kunstenares, lid van de Lucasgilde, bij een portret dat ze onlangs maakte, en op de expo hing.

De tweede foto is een zelfportret van kunstenaar Theo Blickx.