St.-Jan Berchmanskerk torent al 100 jaar boven wijk Brusselsesteenweg

  

(foto's: Jan Smets)

Natuurlijk kan de neogotische Sint-Jan Berchmanskerk op kunsthistorisch gebied niet wedijveren met de kerken in de binnenstad.  Maar de nu honderjarige parochiekerk heeft wél een boeiende geschiedenis.  Een gesprek met René Van Roosbroeck, die de kerk als zijn broekzak kent, brengt ons terug naar de het prille begin...

René is een sympathieke spraakwaterval.  Ik heb met hem afgesproken aan de kerk.  Even later komt ook pastoor Stefaan Callebaut er bij staan.  Maar het is vooral René die het woord voert.  Als parochiaan en duivel-doet-al in Sint-Jan Berchmans, is hij dan ook dé geknipte man om me wegwijs te maken in de geschiedenis van deze kerk.  Stefaan had me dit alvast op voorhand verzekerd...

   

(links: René Van Roosbroeck)

De stad Mechelen was in de tweede helft van de negentiende eeuw sterk aan het veranderen.  De wat ingeslapen provinciestad kreeg een nieuwe ademkans door... het spoor.  Mechelen werd het knooppunt van het Belgisch Spoorwegnet, en de centrale werkplaatsen lokten heel wat inwijkelingen naar de stad.  Maar ook de meubelindustrie deed een aardig duit in het zakje.  Zo steeg het aantal inwoners, en in zestig jaar tijd was het aantal woningen in de binnenstad verdubbeld van 3650 naar 6664!  De buitenwijken groeiden zelfs nog sneller aan.  Dat zie je gebeuren rond de Tervuursesteenweg, in de Hanswijkenhoek, maar ook rond de Hombeeksesteenweg...  Naast een oudere woonkern rond deze steenweg, werden nu ook landwegen langs de Brusselsesteenweg systematisch tot volle straten uitgebouwd.  In 1890 woonden in deze 'nieuwe' wijk reeds 2500 mensen.

Nu was het zo dat in die tijd de Ursulinen van OLV-Waver naar uitbreiding zochten.  Van 1682 tot 1789 hadden ze in Mechelen onderricht gegeven aan jonge meisjes, tot de Franse Revolutie hier stokken in de wielen kwam steken, en ze verdreven werden... In 1832 vestigden ze zich in Tildonk.  Een tiental jaren later bouwden ze een klooster mét school in 'Torekens-Waver'.  Vandaar uit wilden zij nu kleinere scholen in onze stad overnemen, én..., nieuwe stichten.  Zo dachten ze aan de nieuw ontstane wijk 'over de vaart'.

 

Zo gezegd, zo gedaan.  Kardinaal Goossens had er wel oren naar.  Hij wou immers zijn pastorale greep op het proletariaat niet kwijt spelen.  De grote parochie OLV-over-de-Dijle zou gesplitst worden, en twee nieuwe parochies zouden onstaan.  In de Adegemstraat werd de Heili-Hertkerk neergepoot, en in de wijk Brusselsesteenweg zou de Sint-Jan Berchmansparochie worden gesticht.  De kardinaal had immers een grote verering voor deze Vlaamse heilige...

 

Dokter Wittmann, die een stuk grond aan de Brusselsesteenweg had liggen, was het idee genegen.  De man was bovendien schepen van Mechelen.  Wittmann was bereid om zijn grond van meer dan 40 aren ter beschikking te stellen om hier een kapel te bouwen.  Maar er was ook plaats voor een klooster met drie klassen voor de Ursulinen. 

In de zomer van 1890 kwamen kapel, klooster en school klaar.  De kosten werden betaald door het aartsbiskom.  De architect was Henri Meyns, die beide gebouwen in neo-gotische stijl zou laten optrekken. 

In 1891 werd de eerste pastoor binnengehaald: Pieter-Frans Coppens uit Houtvenne.  De inhaling van de nieuwe herder verliep bijzonder feestelijk.  In het 'kerkske' werd Coppens dan plechtig 'geïnstalleerd".  En er werd een groot vuurwerk afgestoken waarin de letters van vuur: 'Leve Meneer Coppens' te lezen stonden.  Jawel.

Het parochieleven begon sterk te bloeien, en in 1906 besefte de onvermoeibare pionier die Coppens was, dat het kleine kerkje te krap werd voor zijn groeiende gemeenschap.  Ondertussen was de bevolking aangegroeid tot 5200 mensen.  Er moest en zou een nieuwe kerk komen!

Opnieuw werd beroep gedaan op architect Meyns uit de Lange Schipstraat.  De man was niet aan zijn proefstuk.  Hij leidde al de herstellingen aan de OLV-kerk,  tekende de plannen voor de neogotische uitbreiding van het Sint-Romboutscollege, én vanop zijn tekentafel kwam ook de neo-romaanse Heilig-Hartkerk.

 

De nieuwe kerk zou een neogotische constructie in baksteen worden.  Na de administratieve rompslomp zou na twee jaar bouwen, de kerk klaarkomen in mei 1911.

 

   

In 1912 is ze dan helemaal voltooid.  het werd een basilicale kerk (dit wil zeggen dat het schip hoger is dan de zijbeuken, zonder dwarsbeuk).  De zuilen zijn in witte zandstenen, evenals de ribbengewelven.  Ze kregen een baksteeninvulling.

In het hoogkoor werd een groot roosvormig glasraam geplaatst met de afbeelding van Jan Berchmans.

De toren van de kerk is 54,50 m hoog.  In de toren hangen twee klokken die gegoten werden in Doornik, in het bekende Huis Michiels.

De twee wereldoorlogen hebben de kerk gelukkig gespaard.  Ook de rest van de wijk leed veel minder schade dan andere Mechels buurten.

Ondertussen was in 1939 pastoor Coppens gestorven op de leeftijd van 78 jaar.  Bijna vijtig jaar lang had hij de parochie geleid.  Een stampvolle kerk nam afscheid van zijn eerste pastoor...

   

(pastoor Stefaan Callebaut (re) met links parochiemedewerker Jean Van Loo)

We zijn nu vele jaren later.  Stefaan Callebaut die net vijftig is geworden, is de zevende pastoor op rij in deze parochie.  Een twaalftal jaar geleden kreeg hij de Sint-Jan Berchmansparochie toegewezen, samen met de parochie van Sint-Jozef-Coloma.  Door het dalende aantal priesters, heeft hij er sindsdien ook nog Sint-Jacob, PiusX, Leest en Hombeek bijgekregen...

Andere tijden, andere gewoonten.  Maar door efficiënt omgaan met tijd, en het stellen van prioriteiten, lukt het hem nog wonderwel. 

   

Honderd jaar staat de Sint-Jan Berchmanskerk als baken in deze wijk.  De kerk die ooit bedoeld was om basiliek te worden, is nog steeds een opvallend gebouw aan de Brusselsesteenweg.  In 1997 werd de kerk als monument geklasseerd.  Vanaf 1989 is de restauratie gestart.  Nu is het wachten op vers geld om de broodnodige herstellingen aan de glasramen te kunnen uitvoeren...

                             

Maar dit zijn zorgen voor morgen.  Gisteren was het feest in de jarige kerk.  Maar niet alleen de honderdjarige kerk werd in de schijnwerpers gezet.  Ook Stefaan Callebaut werd in een druk bijgewoonde viering, in de bloemetjes gezet.  De vijftigjarige Stefaan is immers ook 25 jaar priester.  En als klap op de vuurpijl, werd ook nog eens de nu 75-jarige afscheidnemende parochiemedewerker, Jean Van Loo, bedacht met het Gouden Rumolduskruis.

Nadien volgde een receptie in de Posthoorn.

   

 l

PS:

lees ook het artikel dat ik maakte in Gazet van Antwerpen van vandaag.  Dit geeft me ook de gelegenheid om even duidelijkheid te scheppen.  Voortaan ga ik ook af en toe artikels schrijven voor deze krant op free-lancebasis.  Dit is alleszins geen 'dure transfer'.   ;-)  Mechelenblogt is en blijft mijn 'speeltuin'. 

                          

 

ja ik denk dat St-Jan Berchmans een levendige parochie is!

en proficiat Jan met je nieuwe job!

Na Svengazet hebben we nu Jangazet!

Niks zo plezierig om te spitten in het onderwerp. Hieronder een detail van een stadsplan van 1898. De voorloper van de huidige kerk staat er nog maar de naburige straat ' Berkenhofstraat ' was er nog niet. Daarentegen staat er naast de eerste kerk een joekel van een villa ( en die stond er al sinds 1865 ). Blijkbaar was die waarschijnlijk / misschien neergepoot door ene Jan van der Taelen, kunstschilder uit Brussel. Het stulpje heette Berkenfof dus de naam van de nog te bouwen straat was .... ? Juist!

De huidige kerk ligt wat meer centraal op het perceel en was toen blijkbaar opgericht ter ere van Jan Berckmans en niet Berghmans. Waarschijnlijk was de naam van de buurvilla Berkenhof iets te verwarrend voor de planmaker.

Ook plezierig om weten is dat deze naam gekozen werd omdat de toenmalige paus net in datzelfde jaar ( van de bouw van de eerste kerk ) 1888, Jan Berghmans heilig verklaarde. Als publicitaire stunt tegen het opkomende socialisme in de wijk kon dat tellen. Veel inwoners werkten immers in de fabrieken in de buurt, ragheno enz.

Dit is de Berkenhofstraat en het hierboven vernoemde Berkenhof:

(foto: Jan Smets)

Luc, Bedankt voor je toevoeging! Leuk om je hier inderdaad verder in te verdiepen Groetjes, Erik

Jan, bij de Frut hebben ze blijkbaar begrepen dat ze geen enkele andere journalist bereid vonden om 24 uur per dag in Mechelen rond te speuren! Het is voor u enkel een mailtje meer naar de krant.

Proficiat hiermee, dit is echt wel iets voor u!

de Rudi

Heel sympathieke aanmoediging...  Dat doet deugd.  Maar vergis je niet: de GvA heeft heel bekwame journalisten met een groot hart voor deze stad, en die er véél tijd aan besteden. (trouwens ook de andere kranten met een Mechelse editie wil ik hierbij niet vergeten.)  Ik wil me daar als 'amateur-journalistje' absoluut niet mee meten.  Ik ken mijn grenzen.  Maar het is leuk dat ik deze kans gekregen heb.  Er valt evenwel nog véél te leren...  Maar 't is best plezant.  Dat wel.   ;-)

   Luc, goede morgen. Even naast het artikel van Jan Smets:

  ik sluit momenteel een artikel af rond het Sint Jan Berchmanskoor (1939-1965) maar ik geef in het kort wat mee over het ontstaan van de parochie, om ook een verwijzing naar de blog.

Ik zoek het origineel van het stadsplan uit 1894 waaruit jij een detail gebruikt, ik kom er in het archief niet direct achter, heb jij de archiefreferentie?  Dank  René

Die dokter Wittmann uit de Melaan had wel veel centen me dunkt of is dat een andere dan de bewoner van het witte huis uit een andere blog?

Dat zou wel eens dezelfde kunnen zijn Malenie, interessant.