Scoutsvlag wappert op Mechelens trots

Wie vrijdagavond 29 juli rond 18 uur in de binnenstad toefde, spotte het ongetwijfeld: plots was ze daar: niét de geel-rode Mechelse maar wel de groen-gele scoutsvlag wapperde dapper op Mechelens trots. Een speciale dag voor de oud-scouts van Sint-Rombouts die voor hun jaarlijkse huldiging bovenop Sint-Rombouts de scoutsvlag mochten hijsen.

Met één dag het scoutssymbool boven op de toren willen de oud-scouts van Sint-Rombouts hulde brengen aan de overleden makkers van weleer en bovenop de toren hernieuwen ze ook hun scoutsbelofte. “We zijn de hele namiddag op stap, met als apotheose de huldiging boven met het hijsen van de vlag” zegt oud-scout Francis Jannes. De huldiging is een jaarlijks gebeuren: één dag de scoutsvlag trots op Sint-Rombouts. “Enkel vorig jaar kon het niet, maar nu kregen we van de burgemeester opnieuw groen licht”, vertelt Jannes.

De oudgedienden van de scouts van de Sint-Rombouts vormen nog steeds een erg hechte groep kameraden. “En sommigen onder ons kennen elkaar al 60 jaar”, zegt Francis, “we groeiden allemaal op in dezelfde parochie en belandden bij de scouts. De groep was erg divers, met mensen van alle rangen en standen:allemaal kameraden. En die kameraadschap is altijd gebleven”.

Eens een scout, altijd een scout. Het geldt zeker voor de oud-scouts van Sint-Rombouts. nee,  stilzitten is geen optie. “Nu dat we allemaal al een aantal jaar meer tijd hebben, houdt niets ons tegen om meer tijd met elkaar door te brengen. We gaan nog regelmatig op kamp”, weet Francis, “vorig jaar trokken we ook op bedevaart naar Assisi en volgend jaar gaan we naar Santiago di Compostella” aldus een enthousiaste Francis Jannes.

Hij is vast niét de enige scout, die dat altijd wel zal blijven...


(foto's: (c) Markec)

Heel mooi !

En zoals Michiel Hendryckx het ooit zei : "Een scout is altijd paraat, want ik rol nog steeds de (lange) mouwen van mijn hemd halverwege op".

Alleen is het wat zielig dat ze dat scoutsembleem hebben weggehaald voor de Katelijnekerk en naast de kerk hebben neergeplant, uit het zicht van iedereen !

Foto Gimycko

Als Chiroman (Chiro ben je voor altijd) kan ik bij dit stuk enkel instemmend knikken. ;-)

Allez, Wout... Chiro en Scout : dat botst toch àltijd !

Da's zoals nen hond en een kat of ne Mac en ne PC : Dieë mayonnaise pakt nooit ni !

;-)

Dit is een heel lovenswaardig initiatief, en inderdaad ooit scout altijd scout, ik ben zelf jarenlang bij de scouts geweest.

Ik heb er maar gemengde gevoelens bij. Waarom de vlag van deze privé vereniging? Straks kan iedere Mechelse vereniging vragen om haar vlag een dag op de toren te hangen, want waarom de ene wel en de andere niet? Omdat ze een naamgenoot van de toren is? En waarom geen Mechelse bedrijven? De toren is van de stad - heel de stad, niet van de parochie, en niet alleen van de katholieken.

 

Inderdaad dat is een valabel argument. Een toren is nu eenmaal ene monument en bij mijn weten hangen er alleen maar officiele vlaggen. Is deze gidsenvlag dan de enige uitzondering ?

Mag ik er dan ook den drapeau van de fanfare van 't Heike komen op hangen. 

De vraag is of St-Romboutstoren onder de verplichting van het officieel bevlaggen valt.

Normaliter geldt voor de bevlagging van openbare gebouwen in Vlaanderen volgend toepassingsgebied:

- voor openbare gebouwen waar diensten van de Vlaamse regering gevestigd zijn of voor instellingen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest, alsook voor de gebouwen van provincies en gemeenten;

- voor openbare gebouwen waar instellingen gevestigd zijn die wegens hun activiteiten of hun organisatie beschouwd moeten worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest.

In eerste instantie lijkt Sint-Romboutstoren hier niet onder te vallen.
Zelfs al is dit wel het geval, kan er bij collegebesluit uiteraard nog altijd een afwijking van de gangbare regels toegekend worden.

Dus misschien zijn de scouts diegenen die het gewoon gevraagd hebben ?

Of niet gevraagd hebben ? Torenwachter op het appel gevraagd. 

Ik hoop dat mijn bedenking niet verkeerd wordt uitgelegd: ik heb uiteraard niets tegen de scouts, mijn eerste vrouw en de meeste van mijn kinderen hebben daar ook een mooie tijd doorgebracht. Mijn bezorgdheid is gewoon: je weet waar het begint, maar waar eindigt het, zonder arbitrair te gaan discrimineren. Welke objectieve criteria ga je hanteren?

Dat de toren op zich niet onder de verplichte bevlagging valt neem ik best aan, de huidige politiek met twee vlaggen volgt de regels daarvoor in elk geval niet - maar is zeker wel verdedigbaar.

 

t.a.v. Wieland Volkaert
Scouts Sint Rombouts was de scoutsgroep van de Sint-Romboutsparochie en kwam samen onder den toren. Jaren terug is deze groep samen gegaan met de groep van de Katelijnestraat. Katelijne en Rombouts = Katrom.

Haast alle Mechelse scoutsgroepen behoorden tot de Katholieke koepel (later had je ook de F.O.S.) (ondertussen heeft de koepel 'scouts en gidsen Vlaanderen de 'K'(atholiek) laten vallen) en misschien was ook Sint Rombouts nog onder de vleugels van de parochiepriester opgericht? (Net als die van 't Bruin Kruis, die hun 'lokaal' in den hof van de pastorie hadden.

Dat die 'oude knarren' hun vlag één dag per jaar mogen hijsen op wat vroeger hun thuis was, vind ik een mooi eerbetoon, aan hun overleden makkers, en aan de voormalige scoutsgroep van Sint Rombouts. En dat is voor mij de objectieve criteria die te hanteren valt: ze horen bij de toren zoals de askelder en de beiaard.

Bezig blijven die gasten ook, voor de zomervakantie liep ik ze toevallig tegen het lijf in De Kluis (Scoutsdomein in Sint Joris Weert) waar ze een weekendje hadden. Het was er niet aan te zien dat het voor enkele al 60 jaar geleden was, nog steeds met uniformhemd, korte broek ... en de vlag wapperde eveneens op hun kampgrond. Doe zo verder!

Ik heb geen enkel probleem met het feit dat de Scouts hun vlag op de toren mogen hangen.

Dat er iets schort aan het vlaggenbeleid op die toren is wel duidelijk. Op een monument als de toren moet de Mechelse vlag altijd wapperen, en niet de Vlaamsche. Tenzij ge er een politieke agenda op na houdt uiteraard.

Die discussie over vlaggen is hier al vaak gevoerd, we komen er toch niet uit.

Ieder heeft zijn eigen agenda, ik ook,

maar soit,

over de scoutsvlag, ik heb er geen probleem dat de oud scouts van Sint Rombouts is vlaggen op jubileumverjaardagen maar elk jaar is er misschien wat over.

Ach, die vlaggen... Voor alle duidelijkheid, mij stoort het niet dat die scoutsvlag daar gewapperd heeft, en de argumenten van Ibis zijn zeker zinvol, dus lante we die diskussie maar sluiten. Wat de vlaggen van de overheden betreft: de toren is eigendom van de stad (ja toch?) dus hoort de stadsvlag daar zeker thuis. En de steden en gemeenten vallen onder de voogdij van de gewesten - een argument voor de leeuwevlag. Welke overheid draagt het meest bij tot de instandhouding/restauratie van de toren, de Vlaamse of de federale? Dat zou ook een argument kunnen zijn, maar daarover heb ik geen gegevens. Dat - los van het voorgaande - op 11 juli de leeuw en op 21 juli de tricolore daar hangt lijkt me niet abnormaal, eigenlijk met een gelijkaardige motivatie als die van de scoutsvlag: het is "hun" speciale dag, dus...