Villa Crossmedia: Mechels-Brugs-Brits jongerenproject met basis in Mechelen

met categorie:  

Vrijdag 24 juni ging het Vlaams-Britse jongerenproject Villa Crossmedia van start in de lokalen van H32 in de Hanswijkstraat. Media-awareness en Media gemaakt voor en door jongeren, in Mechelen, Brugge, Ipswich en Plymouth, daar draait het om.

De stad Mechelen en Lessius Hogeschool Mechelen nemen de leiding in dit Europese project. Thuisbasis voor het project wordt het pand in de Hanswijkstraat 32, kortweg H32, dat naast H30 ligt, waar ondermeer de Stickbitchen en Vat Et Vient, thuis zijn. H32 wil een crossmediaal centrum zijn voor jongeren dat de deuren wagenwijd openzet voor de kruisbestuiving met de buren van H30.

Villa Crossmedia’ wordt gesteund door het Interreg-programma2 Zeeën’ dat de samenwerking tussen landen die grenzen aan de Noordzee stimuleert. De actoren zijn Mechelen, Lessius Hogeschool Mechelen, de stad Brugge en de Britse partners CSV Media Club House (Ipswich) en Coastnet (Plymouth). Net zoals bij de recente stadsvenieuwingsprojecten krijgt het project ondersteuning van Europses subsidies.

Sinds 2009 ging Mechelen op zoek naar een de meest geschikte manier om in te zetten op ‘empowerment’ van jongeren. De conclusie was: ‘Printmedia, televisie, Internet en met name social media, maar ook radio nemen een prominente plaats in in de leefwereld van jongeren’. Die kanalen worden dan ook ten volle ingezet.

Met medewerking van de gelijkgestemde partners leidde dit tot ‘Villa Crossmedia’. De drie belangrijkste doelstellingen van het project, ‘mediawijsheid’, ‘mediavorming en productie’ en ‘culturele identiteit’ gaan gepaard met vormingspakketten die daar op focussen.

foto (c) Markec

Het pakket Mediawijsheid focust op de gevaren en risico’s van nieuwe media en de overload aan (digitale) informatie. Een ander thema is de digitale kloof en hoe ermee om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van ‘train-the-trainer sessies’. Lessius Mechelen staat hier voor garant. “De jongeren zullen vanuit Lessius begeleid worden door professionele mediacoaches van de journalistiekopleiding”, zegt algemeen directeur Johan Cloet, “we stellen ook onze professionele televisiestudio en suppo.be open zodat de jongeren hun mediawijsheid in praktijk kunnen brengen”, aldus Cloet.

Met Mediavorming en productie leren jongeren media produceren op een informele en laagdrempelige manier. Met ondermeer het maken van ‘Urban Radio’. De stad Mechelen en Brugge zijn verantwoordelijk voor de coördinatie.

Het thema Culturele identiteit stelt diversiteit centraal met bijzondere aandacht voor de subculturen bij jongeren. De coördinatie is in handen van de Engelse partners CSV Ipswich en Coastnet Plymouth.

In H32, dat nog vollop gerenoveerd wordt, huist dra op het gelijksvloers het mediacentrum met als spil een radiostudio. Radio is voor jongeren een heel toegankelijk medium.

Transparantie én toegankelijkheid zijn belangrijk. Dat vindt ook architecte Valerie Lonnoy: “De studio krijgt een etalage naar de straatkant en dat benadrukt de openheid en de toegankelijkheid van het centrum, het verhoogt ook de interactiviteit en betrokkenheid.

H32 wilt een centrale plek voor jongeren zijn, waar zij met al hun vragen terechtkunnen en waar ze zich creatief kunnen uitleven en op een ervaringsgerichte manier kunnen experimenteren met mediawijsheid. En er wordt ook samengewerkt met de buren van H30, de artistieke werkplek voor jongeren onder vleugels van Cultuurcentrum Mechelen. H30 wordt ook uitgebreid en dra zal ook de Jeugddienst er huizen.

Samen met Villa Crossmedia (in H32) kan H30 een nieuw traject met jongeren opzetten: ‘digital storytelling’. Jongeren tussen 15 en 25 jaar vertellen verhalen en maken hierbij gebruik van de nieuwste multimediale technieken. Digitale foto’s, gescande documenten, video-opnames, tekst, muziek en de eigen stem worden door montage samengebracht. Korte, persoonlijke digitale verhalen met één onderwerp: ‘wie ben ik’. Via een open source platform worden verhalen uitgewisseld tussen de verschillende Vlaamse en Britse partners in het project. Als kers op de taart worden alle verhalen aan het einde van het project gepresenteerd op een filmfestival rond culturele identiteit in iedere partnerstad. Toekomstmuziek, voorlopig...

Vandaag tekenden de betrokken partners alvast de nodige documenten en 'Villa Crossmedia' is bij deze een feit.

In de Hanswijkstraat krijgen de creatievelingen van H30 er dus toffe mediale buren bij.
 

Een kruisbestuiving tussen beiden doet veel moois verhopen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.