Uit de oude doos: juni 98 jaar geleden

met categorie:  

Megalomane projecten. Daar zijn we in België steeds sterk in geweest. Volgens het onderstaande artikel uit de Gazet van Mechelen van 23 juni 1913, bestonden er toen grootse plannen voor een nieuw kanaal:

Een kwestie van groot belang voor de Mechelse handel is sinds lang het voorwerp ener grondige studie en meermaals werd zij in de gemeenteraad behandeld. Wij bedoelen de verbinding der Dijlehaven met Hasselt, het nieuwe kolenbekken in Limburg. Volgens het ontwerp der commissie door het gouvernement aangesteld, zouden er slechts verbindingswerken geschieden met Brussel en Leuven terwijl de belangen van Mechelen volstrekt worden van kant gewezen. De Demer gaat gekanaliseerd worden tot Werchter, maar de Dijle, de verlening van de Demer, daarvan spreekt men niet. Nochtans ware dit ideaal voor Mechelen. Een voornaam deskundige, Jozef Piscaer, heeft tijdens voordrachten het gevaar voor ogen gelegd van de uitsluiting van Mechelen in de vooropgestelde verbinding en in een zeer wel beredeneerd ontwerp, wijst hij ’t middel aan om Mechelen te verbinden met ’t kolenbekken in Limburg door ’t kanaliseren van Demer en Bovendijle.

Stel je voor dat Jozef Piscaer zijn slag had thuisgehaald. Het Mechels Broek en De Nekker zouden misschien een gigantisch industrieterrein geweest zijn. Gelukkig is ook het oorspronkelijk project niet gerealiseerd, zodat we nu nog kunnen genieten van de ongerepte landschappen langs de meanders van de Dijle en de Demer. 

 Gelukkig is ook het oorspronkelijk project niet gerealiseerd, zodat we nu nog kunnen genieten van de ongerepte landschappen langs de meanders van de Dijle en de Demer. 

Inderdaad Lucas. Het is langs die Dijleboorden fietsen, een verademing. Men hoeft er, gezien ze met een stevige laag grind zijn belegd, geen cycloterroristen te vrezen. Die komen met hun prachtige Merckxfietsen niet langs die dijken scheuren tussen Muizenbrug en Werchter, om zonder fietsbel vanop 5 meter achter je te tieren dat ze eraan komen. Hun tubetjes kunnen dat grind niet hebben. Gelukkig voor lanterfantende fietswandelaars zoals ikzelf. 

Nog een kanalenweetje:

Toen mijn ouders in 50er jaren bouwden in de Kruisveldstraat(Coloma) en in de tuin, die uitgaf op de "Leuvense vaart", een garage wilden bouwen om hun VW-ke te stallen, kregen ze met moeite toelating...ja dit mocht als ze tenminste vijf meter van het toen nog zanderige jaagpad bleven want er bestonden plannen om het kanaal te overwelven en op die manier een ruime verbindingsweg Mechelen-Leuven te maken... toekomstdenken heet dat.

Trouwens, ik heb geruchten gehoord dat de dijk stroomopwaarts van Muizen geasfalteerd zou worden.  Dan is het gedaan met de afwezigheid van koersfietsen...  Weet iemand meer?