FietsEducatieve Route Mechelen: F.E.R.M. !

Dinsdagnamiddag, 14 juni: de leerlingen en leerkrachten van de negen deelnemende scholen van Mechelen-Noord zijn er meer dan klaar voor: de inhuldiging van de FietsEducatieve Route Mechelen, kortweg F.E.R.M.

Na een woordje uitleg door O.O.M.-coördinator Herbert Crol en verdere duiding en een mini-verkeersles door politiecommissaris Stefaan Vanlombeeck werd één van de drie bewegwijzerde routes ingefietst. Mechelen Blogt fietste mee...

De drie bewegwijzerde F.E.R.M.-routes hebben tot doel om kinderen, maar evengoed leerkrachten en papa’s en mama’s of evenwie dat wil, het verkeersreglement in te oefenen en kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Het idee voor F.E.R.M. kwam van de coördinatiegroep “Duurzaam naar School en de stuurgroep O.O.M. (OnderwijsOverleg Mechelen) en is geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief in Mechelen-Zuid (De VERO-route). Het initiatief krijgt de volle steun van Politie Mechelen en het stadsbestuur. En ook Provincie Antwerpen doet een flinke duit in het zakje. De deelnemende scholen aan het F.E.R.M.-project zijn De Wegwijzer, De Sprankel, Den-8-Vlinder, Don Bosco, Sint-Pieters, De Baan, Het Zonnehuis, Maurits Sabbe en Sint-Janshof.

De start van het project werd gegeven de lokalen van Sint-Janshof. Alvorens op de fiets te springen stelde een trotse O.O.M.-coördinator Herbert Crol het project voor. Hij verontschuldigde ook schepen van Onderwijs Caroline Gennez die het project zeer genegen is maar, “en dat is vers van de pers”, aldus Crol, “bij Di Rupo geroepen was”.

Crol loofde de vlotte gang van zaken bij de totstandkoming van het F.E.R.M. en met name ook de fijne samenwerking met de deelnemende scholen én de politie. “Het was een groot werk voor de scholen, de grote inzet en inzichten van de verkeerseducatieve cel van de politie, onder de leiding van commissaris Stefaan Vanlombeeck speelden een doorslaggevende rol om tot de drie fietseducatieve routes te komen” benadrukt Herbert Crol.

De originele naam voor de fietsroutes – F.E.R.M. - ontsproot vrij spontaan vanuit de leerkrachten, maar het knappe logo is van de hand van Lisa Leemans, leerling van het vijfde jaar Beeldende Kunst u it het Koninklijk Atheneum Lyceum. Zij is de winnares van de wedstrijd die de stad bij de Mechelse secundaire scholen organiseerde. Het logo werd vandaag dan ook voorgesteld en de aanwezige winnares, werd even in de spotlight gezet. Lisa’s logo prijkt op de verschillende borden die langs de fietsroutes staan. Afhankelijk van de route in een andere kleur. Provincie Antwerpen financiert het grootste deel van deze borden.

Het was bijna tijd om te fietsen. Maar eerst friste politiecommissaris Stefaan Vanlombeeck nog even een aantal verkeersregels op. Althans: de commissaris toonde één van de powerpointpresentaties die ontwikkeld werden voor de scholen, ter voorbereiding op de educatieve fietsroutes. De presentaties zitten mee in het ‘educatieve pakket’ dat scholen kunnen verkrijgen.

Er is ook aandacht voor ‘algemene verkeerseducatie’. “Heel belangrijk”, zo benadrukte de politiecommissaris die vervolgde “kennis van vekeersregels is niet alleen belangrijk, maar ook absoluut essentieel”. Zelfstandig fietsen maakt deel uit van de eindtermen van het basisonderwijs en de route richt zich dan ook zéker op 11- tot 13 jarigen. Maar ook vroeger worden kinderen best al met verkeerseducatie in contact gebracht, zo leerden we van de commissaris. “Er is een belangrijke taak voor de ouders weggelegd maar ook het onderwijs moet hier zeker op inspelen”, zegt Vanlombeeck, “en daarom is het goed al te starten in het kleuteronderwijs”.

Bij enkele van de case study’s die de commissaris ons voorlegde, hoorde ik een aantal volwassenen toch ook, zachtjes maar net luid genoeg – betrapt!, twijfelen over de hiërarchie van de voorrangsregels, wat het belang van verkeerseducatie en dus ook de comissarris’ punt bewees.

En dan konden de aanwezige leerkrachten en leerlingen, met commissaris op kop, en gevolgd door de andere genodigden, (een deel van) een van de drie fietsroutes ‘officieel’ infietsen, ook rekening houdende met de zonet opgefriste verkeersregeltjes natuurlijk.

  

“F.E.R.M.” is nu dus een feit. Meer informatie over deze routes vind je op de webstek www.mechelen.be/ferm die stad Mechelen opzette voor dit project.

De webstek en routes zijn handig voor leerkrachten en ouders maar evengoed voor wie zijn verkeerskennis nog eens wil testen en/of opfrissen...
 

Tekst & foto’s: Markec

Mooi verslag van een knap initiatief.

 

de bordjes hangen al even op in de buurt, ik dacht dat deze al langer gelanceerd waren 

Fiets Eductatieve Route Mechelen

Marc,

De F.E.R.M.-bordjes zijn inderdaad omtrent de maand maart geplaatst. . We hebben het zekere voor het onzekere genomen en de offciële voorstelling van F.E.R.M. zo laat mogelijk in het schooljaar genomen. De datum ligt al een tijdje vast en de aannemer is blijkbaar heel snel geweest.Tevens hebben we gekozen voor juni omdat het dan iets beter weer is dan in de winter. In mei zat de agenda al vol met fietsexamen en vele andere activiteiten.

Heel interessante mooie reportage van een super tof initiatief!

Proficiat aan de organisatoren!

Met veel dank aan Herbert Crol, tof initiatief.

 

en kan Lisa ook eens niks ontwerpen voor de stad, ze lijkt daar wel aanleg voor te hebben om mooie (toepasselijke) logo's te maken

Het is een initiatief dat dankzij een schitterende samenwerking tussen de stad, de politie en de verschillende scholen tot stand is gekomen. Zonder de inbreng van de scholen en de grote inspanningen van de verkeerseducatieve cel politie, met name commissaris Stefaan Vanlombeeck, had FERM niet tot stand kunnen komen.

Dus proficiat aan iedereen! Herbert

Als het kan bijdragen tot een betere verhouding tussen fietsers en andere weggebruikers kan men het alleen maar toejuichen. Op dat gebied is echter heel veel werk aan de winkel. Toch een dank naar de initiatiefnemers. 

Voor wie ermee bezig is: Ook dat fietsexamen in de stad vind ik een heel knap initiatief.

 

@ G.L.: begrip moet van 2 kanten komen he? Ge wilt niet weten wat voor capriolen ik (als doorgewinterde fietser) al niet heb moeten maken om onachtzaam openslaande portieren te ontwijken bv. Of hoe dikwijls ik niet in de remmen moest voor een afslaande wagen die z'n pinkers niet (of te laat) opzette.

 

Gelijk heb je Wout maar het is zoals steeds, onze lieven heer heeft er van alle soorten geschapen.