Wijkraad Centrum: “Dan maar zelf online.”

Ken je de 12 wijk- en dorpsraden die Mechelen rijk is? Verwar ze niet met de actiecomités die momenteel als paddestoelen uit de grond schieten. De wijk- en dorpsraden zijn officiële adviesraden die met het stadbestuur en de stadsdiensten in dialoog gaan over alles wat in hun wijk of dorp gaande is.

Wijkraad Centrum - Logo

In zo’n raad zitten gewone inwoners als jij en ik. Niet-verkozen vrijwilligers die bereid zijn om niet alleen voor eigen deur te vegen. Vanuit het standpunt van de bewoners bekijken ze de beleidsplannen met een kritisch oog en geven daarop dan commentaar.

Een van hun opdrachten is om aan de Mechelaar duidelijk te maken waarmee ze bezig zijn. Maar hoe doe je zoiets? En met welke middelen?

Bij Wijkraad Centrum hebben we er lang op gehoopt dat we ons ei kwijt konden via de officiële website van de stad en via de wijkkrant. In de praktijk blijkt dat moeilijk.

“Allez vooruit! Dan maar zelf”, zeiden we uiteindelijk. Vanaf nu lees je dus alles over Wijkraad Centrum oep ‘t internet. Verslagen, standpunten, commentaar... U vraagt wij draaien.

En woon je zelf ook in wijk Centrum (waar is dat)? We zouden het fijn vinden als je je dan meteen op de site registreert.

Ik ben centrum bewoner, en veeg voor eigen deur ... dus heb ik me aangemeld :-)

Toch wel interessante materie, volgens het verslag:

De bouwvergunning voor de Van Beethovenbrug werd verleend op voorwaarde dat er een veilige oversteek mogelijk is voor diegenen voor wie de Van Beethovenbrug niet toegankelijk is en voor fietsers. Aanpassingen aan de Kraanbrug die zowel autovervoer als de veiligheid van stappers en trappers kunnen garanderen, zijn niet uitvoerbaar.

Zolang wijk en dorpsraden door het systeem worden " gebruikt " om adviezen te geven over die wijk of dorp is er geen vuiltje aan de lucht. Wanneer diezelfde raden worden " misbruikt " om het systeem uit de wind te zetten dan is er iets fundamenteel fout. Nu moet ieder lid van dergelijke raden maar voor zichzelf eens uitmaken in welk nest hij zit. Het ontstaan van nooit geziene aantallen aktiecomitees in de stad laat wel een en ander vermoeden. Ik ga het echter niet op de spits drijven, dat laat ik over aan " de burger ". En die krijgt volgend jaar een nieuwe kans. 

@ G.L.

Ik kan je verzekeren dat heel wat wijkraders zichzelf en "het systeem" voortdurend in vraag stellen.

Het verschil met de actiecomités is natuurlijk dat de vrijwiligers in de wijkraad niet allemaal in dezelfde straat wonen of dezelfde dada's hebben. Zo krijg je een heel andere dialoog. En bijgevolg ook andere standpunten. Dat zijn vaak standpunten die plots minder scherp worden. Maar daarom niet minder doordacht want hoe je het draait of keert, wat het stadsbestuur en de stadsdiensten uitrichten, wij moeten er tenslotte mee leven.

Onze beleidsmakers en stadsdiensten zijn trouwens ook niet altijd even blij met wat uit de wijkraad komt. Maar een advies is slechts een advies. Wij zijn niet verkozen dus als ons standpunt vierkant genegeerd wordt, dan moeten we niet in een hoekje zielig gaan doen.

Trouwens, verdiep je eens in waar Wijkraad Centrum zich de laatste jaren allemaal mee heeft beziggehouden. Je zal zien dat daar best wel sjieke dingen uit voortgekomen zijn.

- - - - -

Deze commentaar @ G.L. schrijf ik ten persoonlijken titel. Hij weerspiegelt niet noodzakelijk het standpunt van Wijkraad Centrum. ;-)

Info in 't heel kort

< KLIK >

@Lfys,

          Alhoewel wij mekaar niet kennen lijkt u mij een verstandig mens. Wat u duidelijk hebt aangetoond is het verschil tussen een wijkraad en een aktiecomitee waarmee ik niet wil gezegd hebben dat deze laatsten soms ook geen gelijk hebben. Wat het uiteindelijke besluit betreft worden toch alle ogen dicht gestrooid en binnenskamers beslist , als u mij begrijpt. Het verbaasd mij echt dat er nog zovele welmenende Mechelaars zijn die daar bovendien nog fier op zijn ook.

 

 Aldus sprak de man die zelf binnenskamers in de gemeenteraad zit :-))))

Pardon, de gemeenteraad is openbaar maar het schepencollege is geheim. Alexke uw les goed leren hé. 

@Alex Terieur: "Alhoewel wij mekaar niet kennen lijkt u mij een verstandig mens"

;-)

@ G.L.

Tiens, is er 't een en 't ander veranderd sinds ik daar weg ben ? Ik dacht dat men ten alle tijden de verslagen van het college van Burgemeester & Schepenen kon gaan raadplegen op het stadhuis. Dus niets geheims.

Wie moet hier zijn les leren ?

@jos, er is inderdaad een en ander veranderd sedert ge daar weg bent....nl. worden de notulen van het college van burgemeester en schepenen nu zelfs per internet overgemaakt. Voor inzage van de dossiers zelf gaan sommigen natuurlijk nog steeds ter plekke. Als ervaringsdeskundige weet ge natuurlijk dat het over heel veel leeswerk gaat, en wartoe weinigen zich geroepen voelen:-) Maar GL en ik doen dat dus wel en daardoor kunnen we dus "stomme vragen" vermijden....waar andere oppositiepartijen dan weer beter in blijken:-)

dus men kan de verslagen van het college van Burgemeester & Schepenen  gaan raadplegen op het stadhuis.... Jos heeft dus gelijk.

@Peter, heeft er iemand beweerd dat de Jos ongelijk had? Maar de tijden zijn dus veranderd en we moeten feitelijk niet meer naar het stadhuis lopen behalve voor sommige details... Wat GL bedoelde is nl. dat de gemeenteraadszittingen publiek toegankelijk zijn, doch de collegevergaderingen niet. Ook niet voor de gemeenteraadsleden.......

@Eddy

"Niet toegankelijk" is toch nog iets anders dan "geheim".

Muggen ziften. 

@ G.L. Geen muggen ziften, maar juist is juist. Ge moet de bloggers niet op een verkeerd been zetten.

Ja Jos. 

@Lfys: Wat ik me afvraag is waarom het moeilijk was als Wijkraad Centrum om je ei kwijt te kunnen op mechelen.be. Het lijkt me een site te zijn die zo is opgebouwd dat eenieder die een bepaalde rol krijgt, verantwoordelijk kan worden gemaakt voor zijn stukje van de website. Of hebben San of Eddy daar geen schrijfrechten?

Jullie hebben een mooie website gemaakt, maar de informatie en verslagen van de verschillende wijk- en dorpsraden staan nu niet meer centraal op één site. Daar moet toch een mouw aan te passen zijn?

@ Stefan

Een officiële opdracht voor een wijkraad is: communiceren met je medebewoners. Dat doen we uiteraard mondeling en houden zo een (beperkte) vinger aan de pols. Maar wat met de mensen die we niet persoonlijk kennen? Hoe informeren we die?

Er waren 2 mogelijkheden die voor de hand lagen: Wijkkrant Centrum en de site van 't stad.

De wijkkrant werd sinds kort nieuw leven ingeblazen. Maar daar werken we binnen de krijtlijnen die door de dienst Wijk- en Dorpszaken zijn uitgezet. De hele procedure laat ons niet toe om kort op de bal te spelen. En ik heb sterk het gevoel dat kritische berichtgeving in de wijkkrant niet tot de mogelijheden behoort. Nochtans weten we echt wel dat we het stadsbestuur niet te kakken moeten zetten in een krant die door de stad wordt uitgegeven. Enige zelfcensuur is ons dus niet vreemd maar van onafhankelijke berichtgeving kan in de wijkkrant blijkbaar toch geen sprake zijn.

Dan de website van de stad. Het is een officieel kanaal dat alleen gehanteerd wordt door de ambtenaren van de stad, waaronder San en Eddy. Daaraan mogen wij dus niets toevoegen. Voor berichten van de wijkraad is geen plaats voorzien. En wat de verslagen betreft moet je eens vergelijken tussen mechelen.be en wijkraadcentrum.be. Bij ons staan er meer en ze staan er sneller. Bovendien staan de verslagen van onze werkvergaderingen niet op mechelen.be omdat de wijkmanager daar niet bij aanwezig is.

Wij hebben meermaals onze wensen kenbaar gemaakt: onafhankelijke berichtgeving via wijkkrant en op website.  Maar als die niet worden ingewilligd kunnen wij daaraan niets verhelpen.

Je ziet het, we willen ons onttrekken aan een (voor ons) logge en beperkende administratie. Wij zijn immers geen ambtenaren en hoeven helemaal de procedures niet te volgen die voor hen van toepassing zijn. Vandaar dus onze 'onafhankelijke' website.
Waar we ons wel moeten aan houden is het officiële reglement dat bepaalt wat een wijkraad is en wat die moet doen: een groep vrijwillgers die als klankbord dienen voor het bestuur en daarom kritisch en opbouwend hun gedacht zeggen.
En als een wijkraadlid toch oppositie wil voeren? Het staat iedereen vrij om, naast (en buiten) de wijkraad, politiek te bedrijven of zich aan te sluiten bij een actiecomité.

- - - - -

Opnieuw: ik spreek hier ten persoonlijken titel. Mijn standpunt is niet afgetoetst op de vergadering van de wijkraad. Maar laat ik er nu toch zeker van zijn dat de meeste van mijn collega's wijkraadleden het met me eens zijn.

Helder, klinkt redelijk.

Leerrijk. Alhoewel een ouwe rat dat al lang begrepen had.