Uit de oude doos: mei 98 jaar geleden

met categorie:  

In het weekblad Humo verschijnt elke week een cartoon onder de titel "Dàt zie je nu zelden". Daar moest ik spontaan aan denken toen ik het volgend bericht uit de Gazet van Mechelen van 28 mei 1913 onder ogen kreeg:

Maandagnamiddag rond half vier liep een knaap over de borduur der Dijle nabij de Keerbergstraat, struikelde over een klinker en kwam in de rivier terecht. Op het hulpgeschreeuw der toeschouwers kwamen de gebroeders De Souter Frans en Edmond, oud 17 en 15 jaar, toegesneld. Het levensgevaar ziende van de drenkeling, sprongen de broers tegelijk in de Dijle om hulp en redding te verlenen. De knaap was al twee maal naar onder geweest als Frans De Souter er in gelukte het slachtoffer te grijpen en bijgestaan door zijn broer behouden aan wal te brengen. Frans De Souter is geenszins aan zijn proefstuk. De moedige jongeling is reeds vereerd met een medaille voor de redding van een mensenleven uit het water. ’t Is oprecht overschoon zoiets te melden en ’t is te hopen dat ditmaal de twee broers samen wel verdiend loon mogen ontvangen.

Voorwaar een goede daad !