de terugkeer van Godfried

met categorie:  

                                                         

(foto's: Jan Smets)

Het werd weerom een hoogdag voor Mechelen.  De eeuwenoude Hanswijkprocessie trok weer door de Mechelse straten: kleurrijk, en onder een stalende zon.  Het was wéér mooi.  Vlekkeloos.  Eén van de meest opgemerkte dingen die kunnen opgetekend worden van editie 2011, is de opvallende verschijning van onze oud-aartsbisschop, Kardinaal Godfried Danneels...

Om één of andere reden liep niet de nu al niet meer zo heel 'nieuwe' aartsbisschop, André Léonard, met de monstrans onder het baldakijn door de stad, maar wel de recent aangestelde hulpbisschop Leon Lemmens.  Dat is op zijn minst opmerkelijk, want het is in de recente geschiedenis gewoon gebruikelijk dat de zetelende aartsbisschop deze taak vervultt.  Vorig jaar stapte Léonard wél op in onze Mechelse processie.

Tussen de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders bemerkte ik ook de bisschop van Gent, mgr. Van Looy.

Nét voor het binnendragen van het mirakelbeeld van OLV-van Hanswijk, kreeg  Godfried Danneels de eer om de monstrans over te nemen van zijn collega, en de basiliek binnen te schrijden achter de Zingende Engelen en de Mechelse Moeder Gods.  De omstaanders in de Hanswijkstraat apprecieerden duidelijk dit gebaar, en er werd geapplaudisseerd...

 

Nadien nam de kardinaal nog het woord in de kerk.  En ook dit was best opmerkelijk, want in feite gaat dit om het eerste publieke opreden van Danneels sinds de feiten die we allemaal maar al te goed kennen.  Buiten een interview met Martin Heylen had de kardinaal zich niet meer laten zien of horen...

 

Vandaag was hij terug: Godfried Danneels.  En Léonard?  Hij was dé opvallende afwezige in deze voor Mechelen toch wel grote dag.

                         

               

Volgens doorgaans nogalgoed ingelichte bron, diende Monseigneur Léonard aanwezig te zijn in Rome en onze Kardinaal is trouwens ere-voorzitter van het inrichtend comitee van de processie van Hanswijk; dus geen vuiltje aan de blauwe hemel:-)

Aartsbisschop Léonard was vorige zaterdag nog in de basiliek van Koekelberg maar vertrok naar Rome als lid van de commissie voor nieuwe evangelisatie.

De 1ste keer de processie gezien! en best indrukwekkend! Misschien doe ik volgend jaar wel mee!

Toch wel schitterend dat blijkbaar " de kerk " de bocht heeft genomen. Dat bewijst nog maar eens dat " de mensen " weten waar ze in moeilijke tijden moeten zijn. En die moeilijke tijden lijken er wel aan te komen heeeeel in de verte. 

Tja, ik wou het nog wel vragen 'waarom' Léonard er niet bij was, maar...  ;-)

(foto: Markec)