Euro-Provincie

Soms vraag je jezelf toch af waar al die politiekers zich een godganse dag mee bezig houden.  Goed, ze palaveren, stemmen wetten en hervormen (op gepaste tijden) de Staat.

En ze zijn vooruitziend !

Want nu duikt er in het Nieuwsblad een plannetje op om... Vlaanderen te hervormen.

Foto Gimycko

Gedaan met die vijf oubollige Vlaamse provincies.  We gaan naar negen !

Artikel in het Nieuwsblad

Misschien in een kader van verdeel en heers, maar de plannen zijn blijkbaar reëel.  Opgesteld door de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, dat gelinkt is aan het kabinet van dhr. Geert Bourgeois.  En alhoewel dit (misschien) nog maar een stijloefening blijkt, is de discussie / herrie al gestart.

Bon, de Provincie zal wel een bepaald nut hebben want anders bestond ze niet (of niet zo lang) en deze instantie blijkt bevoegd te zijn voor een heel pak zaken (van bos-, park-en waterbeheer tot provinciale steenwegen, en alles daar tussen).

Mechelen verhuist in dit (mogelijk toekomstig) scenario van de provincie Antwerpen naar de Euro-Provincie, samen met... (zie lijst onderaan artikel)

Een goed en realistisch idee of laten ze beter alles zo ?  Moet het Land van Mechelen misschien opnieuw een eigen Provincie worden zoals in de tijd van de 17 Verenigde Provinciën ?  Of maken ze er beter ineens een Hoofdstedelijk Gewest van, eens Vlaanderen onafhankelijk wordt ?

En wat heeft de Provincie al gedaan (of betekend) voor Mechelen, de voorbije decennia ?

Zoveel vragen, zo weinig antwoorden.

;-)

de dure provincies moeten afgeschaft worden een meer beslissingsmacht moet naar de steden gaan. De vlaamse en de stedelijke overheden staan dicht genoeg bij de bevolking zodat die tussenstap onnodig is en dus te duur. bovendien het plan is een afgevoerd plan dat men waarschijnlijk uit de prullenbak heeft opgedist om te publiceren.

Waarvoor is de Provincie eigenlijk bevoegd in het Land van Mechelen ?  

De Leuvense Steenweg (is dit gene provinciale weg ?) - De Dijle of Vaart ? - Het Vrijbroekpark (is dit geen provinciaal domein ?)  - De Civiele Bescherming in Walem ? 

Welke soort wetten legt het Provinciehuis in Antwerpen op aan de steden en gemeenten in de Provincie ?  Wanneer werden ze gevormd ?  En wat is de overeenkomst tussen al die steden en gemeenten die een provincie vormen ?  Wat verschilt de ene provincie dan van de andere ?  Waarom ligt bijv. Zemst en Mechelen in een andere provincie ?

En zijn ze zo groot (of klein) om het - bestuurlijk - overzichtelijk te houden ?

Wel Gim, dat is omdat de Leeuw van Watrelos in Eigenbrakel staat. Waarom hij daar dan nog staat ? Omdat er charlatangs zijn die daarover nog willen onderhandelen. 

Een plan van Geert Bourgeois? - niet het minste vertrouwen in die man. Afvoeren. trouwens men slaagt er niet eens in een regering te vormen, waar zijn we dan mee bezig?

Dat durf ik allemaal niet zeggen zeune. 

De 'Vlaamsche' aard is een beestje dat toch rap op z'n lange tenen getrapt is, en het begint blijkbaar al te flippen wanneer het ergens in een of andere gazet ( en die hebben het ook maar van internet geplukt ) een kaartje verschijnt met een afgekeurd voorstel op.

Binnenkort is alles wat op een opgefrommeld stukje papier staat De Waarheid? Er staan ons nog schone tijden te wachten

Voor alle duidelijkheid: dit is geen officieel plan, zelfs geen officieus proefballonnetje.  Het is een louter persoonlijke denkoefening van een overijverige overheidsadviseur.  Voor de rest heeft dit plan geen enkele relevantie. 

Het is alleen leuk als discussie-item op blogs en krantenfora.  Wat dit artikel ook bewijst. 

Q.E.D.

Destijds bij den troep met al zijn Waalse bulldogs mochten wij niet verhuizen. 

Mij is het al dikwijls opgevallen dat het niet de burgers zijn die problemen hebben met de Walen of vice versa, maar dat het vooral de politiekers die problemen hebben met elkaar en met hun Waalse collega's en andersom.

Ik ben vroeger meermaals goederen gaan leveren in de Walen en ondanks het feit dat ik het Frans niet onder de knie had, heb ik me er steeds goed verstaanbaar kunnen maken.

Met een beetje goeie wil lukt dat best, maar het lijkt alsof het begrip "goeie wil" niet eigen is aan de politieke kindertjes. :-)

 

 

Dat van die Vlaming in Walonie zou wel kunnen en omgekeerd ook natuurlijk maar het is wel een bepaalde Waals - Brusselse francofone clan die ons opgezadeld heeft met een pest waar we misschien nooit meer vanaf geraken en die ons volk in de armoede en vernieling drijft. De ondergang van het avondland zowel onder als boven de taalgrens maar vooral in Brussel. Dit wordt echter in de ellenlange palabers die men onderhandelingen noemt wijselijk van tafel gehouden.

Dan zal ik het er maar opgooien.

(off topic ) @Jan G: zoals zo dikwijls zijn mensen op zichzelf nooit mekaars vijanden of concurrenten maar zijn het de belangen van de mensen die instaan voor de belangenverdediging, die een kunstmatig wereldje scheppen. Iedereen heeft buren en familie en toogvrienden: in elk van die gevallen is iedere belg een beetje terughoudend wanneer on-eigen opinies worden geopenbaard, maar dat benoemen we ( gelukkig maar ) tolerantie of flexibiliteit. :-)

( on topic ): voor mezelf is de bestaansreden van provincies achterhaald. Het gaat niet langer om gebieden maar om bevolkingsdichtheden: een stad heeft nu eenmaal andere noden dan een dorp, een centrumstad als Mechelen trekt veel meer activiteiten aan vanuit de naburige dorpen waarvoor het niet ( of te weinig ) vergoed wordt.

@ Luc : Inderdaad.

Na effe "provincie België" ingetikt te hebben op Wikipedia wordt je niet echt veel wijzer.  Blijkbaar werden deze "instanties" ingevoerd ttv de Fransen, maar is er niet echt een duidelijke beschrijving waarvoor de Provincies eigenlijk bevoegd zijn.  En ze worden er beschreven als lichtjes achterhaald.  Vermoedelijk houdt het Provinciehuis op de Mechelse Steenweg in Antwerpen zichzelf in stand, zonder specifieke meerwaarde.  

Blijkbaar is een Provincie dus duidelijk geen Big-Brother van de steden en gemeenten en evenmin een doorgeefluik van wetten, opgelegd door de Vlaamse of Federale Regering.

Conclusie :

Afschaffen die hap !  Dat het er nu 5 of 9 zijn, heeft geen belang en ze betekenen geen meerwaarde voor de Stad of het Land van Mechelen.

Het is natuurlijk ook een partijpolitiek spelletje.

Geert Bourgeois (N-VA) wil op korte of halflange termijn de machtsbasis van CD&V compleet wegslagen. De provincies, met veel Vlaamse bevoegdheden en nog een sterke CD&V-aanwezigheid moeten daarvoor in eerste instantie uitgekleed / afgeschaft worden.

Er is wat voor te zeggen. Maar de gemeenten kan je dan ook evengoed afschaffen. Een beleidsniveau waarop zowel een stad als Gent als een dorp als Herent georganiseerd moet worden kan je je toch ook wel een aantal vragen bij stellen. Dacht ik zo.

 

Provincale steenwegen blijken ook een achterhaald principe...

Artikel op wikipedia

...waardoor vermoedelijk bijv. de Leuvensesteenweg (?provincieweg?) op het Mechels grondgebied een bevoegdheid wordt voor Mechelen zelf.

Maar of dat ook geldt voor bijv. het Vrijbroekpark (Provant)...

Ik heb altijd gedacht dat wij negen provincies hadden,Antwerpen,Brabant,Oost-Vlaanderen,West-Vlaanderen,Henegouwen,Luik,Limburg,Luxemburg en Namen, sedert wanneer is dat veranderd tot 5 ?

@ LouisUSA :

Dit gaat niet over de 9 Belgische provincies, maar over de 5 Vlaamse provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Brabant) die men opnieuw wil opsplitsen in 9 Vlaamse provincies.  Zonder boe of ba wordt Mechelen dan ingedeeld in een nieuw-gefabriceerde provincie.

Maar algemeen genomen zijn de provincies een achterhaalde instantie, hebben ze weinig tot geen nut voor Mechelen en omstreken en houden ze zichzelf in stand door aan wat bos-, park-en waterbeheer te doen.  Iets wat de steden zelf ook, zonder probleem, zouden kunnen doen.

Men zou die vrijkomende ambtenaren ook andere jobs kunnen geven. Bijvoorbeeld toezicht op VZW 's allerhande of toezicht dat de onderhandelingen voor een nieuwe regering wel opschieten. 

Opgedreven toezicht op en controle van vzw's zou inderdaad een zeer goede zaak zijn, we hoeven het niet altijd oneens te wezen he.

Gimycko. Ik heb dat wel begrepen nadat ik mijn reactie had ingezet,My mistake,

 @ Allemaal samen

Hebben jullie enig idee wat de zes leden van de Bestendige Deputatie van een provincie zoal kost.

Vermits er per provincie 6 (zes) Bestendige afgevaardigden zijn ongeacht de grootte van de provincie zitten we dus met 10 X 6 = 60 politici op het provinciale vlak die het loon van een federale minister opstrijken voor hun sinecure. Bovenop onze overtallige regeringen slepen we dus dit soort opvreters van het gouvernement jaarlijks mee in onze begroting. Nog nooit aan gedacht zeker?

Sinecure : Ambt waaraan weinig of geen werk vastzit maar wel een bezoldiging.

Met andere woorden een luizenleven bezoldigd met een ministerswedde.

AFSCHAFFEN DIE HANDEL ! En liefst nog vlugger dan de Senaat en het nutteloze koningshuis en als het effe kan de kerkelijke hoovaardigheidsbekleders.

Jef Van Ransbeeck,sedert ik niet meer in Belgie woon heb ik het recht niet om daar iets over te zeggen,maar ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom wij nog altijd een koning hebben ,julie onderhouden die ganse Familie en wat doen zij?Ook .waarom ondersteund het governament de Catholieke Kerk? ik weet dat dat ik daar  wel tegenstand zal voor krijgen.Maar dat is mijn opinion.

@ LouisUSA :

Wanneer komt ge nog eens naar Mechelen - Belgium, Louis ?

You're still young, so...

;-)

Gimycko,Ik word 84 in Juli,Ik ben met Nieuwjaar naar mijn zoon in Arizona gevlogen om het huwelijk van mijn kleindochter bijtewonen,en geloof mij,ik  was daar alleen maar 4 dagen en ik was echt blij om terug thuis te zijn.Het zou echt mooi zijn om al mijn nieuwe Mechelse Vrienden te ontmoeten.maar na al de berichten dat ik op Mechelen Blogt en VTM nieuws zien heb ik echt geen verlangen om nog eens naar Belgie te komen.Ook zou het heel moeilijk zijn om dan afscheid van mijn zuster te nemen ,want dat zou dan voor eeuwig zijn,zij is not in goede gezondheid en ik wil op haar denken gelijk zij was ,de laatste maal dat ik haar gezien heb.

Mooie en aangrijpende uitspraak van een ooit Mechelaar. Dank u Louis. 

Ik heb hier nog iets gevonden van onze vriend Gymico sé. Nog uit den tijd dat de uilen spraken. Maar nu ernstig. We hebben toen met de computer gaan stemmen en dat was geen geslaagde bedoening. Daarom zou ik willen voorstellen dat we het op 25 mei 2014 opnieuw met pen en papier zouden doen. Betrouwd ge ze dan niet zult ge vragen. Dat laat ik nu eens aan jullie over sé.

Louisfrom, als ge dit nog moest lezen...