'dat die van Mechelen dat nog altijd niet weten, is spijtig...'

met categorie:  

(foto: Canvas)

   

(foto's: Jan Smets - opgravingen op Leermarkt en Sint-Romboutskerkhof)

Met een lichte dosis liederlijke overdrijving, mogen we misschien beweren dat Mechelen het 'Efese van het Noorden' is, of het 'Sagalassos aan de Dijle'.  Ik weet dat dit er nét wat 'over' is, maar toch: In Mechelen mag er geen parkeergarage worden aangelegd, geen woonblok neergepoot, of archeologen mogen de ondergrond eerst grondig omspitten om sporen van het verleden bloot te leggen...

Ja: voor archeologen is Mechelen een speeltuin geworden.  Ze mogen er lustig hun gangen gaan.  En...: ze delen met plezier de resultaten en vorderingen van hun vorsingswerk met ons.  Infobrochures, Open-Sleuvendagen, voordrachten op Soirée Lamot, informatieborden rond de opgravingsterreinen, een 'museum-container', info op blogs...  De Maneblussers blijven niet op hun honger zitten.  Nauwgezet en dag na dag krijgen we het verloop van het geduldige wroeten in de historische aarde voorgeschoteld.  En op de koop toe kunnen we zélfs nog eens 'peter' worden van een blootgelegd skelet van een reeds lang overleden voorvader.  Voor de meerwaardezoekers is er dan nog de enige boekenspeciaalzaak rond archeologie op de Veemarkt....

Je mag dus gerust stellen dat Mechelen archeologie een warm hart toedraagt.

  

(foto's: Jan Smets.  Infocontainer St-Romboutskerkhof  -  Archaeobook Veemarkt)

(foto: Jan Smets - opgravingen Leermarkt)

Het gaat er niet overal te lande zo 'coöperatief' aan toe.  Er zijn stadsbesturen die de 'geschiedenis-wroeters' minder genegen zijn.  In Leuven werd hen zelfs het bloed onder de nagels gehaald, en op zijn zachtst gezegd heeft dat de archeologen die daar werkzaam zijn of waren, danig gefrustreerd.  Dat hoorde ik al enkele keren de voorbije maanden.

 

Louis-van-leuven gaat er soms met zijn eigenste wat onbehouwen stijl, flink tegenaan.  Hij windt er géén doekjes rond.  In een interview in Humo vorige week, trekt Tobback nogmaals flink van leer tegen het 'zandbak-gespeel' van de archeologen.  Dat hij hiermee lijnrecht tegenover de visie van Mechelen staat, kan hem géén barst schelen.  'Dat die van Mechelen dat nog altijd niet weten, is spijtig...'

 

Misschien is dit wel een gelegenheid om een uittreksel van dit vraaggesprek met de Leuvense burgervader hier op Mechelenblogt te gooien.  Vorm zélf een oordeel na het orakelen  van Louis Tobback...

 (cartoon: Knack)

Humo: Ik ben net even langs het Maarschalk Fochplein gelopen: ze zijn eindelijk begonnen met de heraanleg, zag ik.

Tobback: Dat had al in september gebeurd moeten zijn. Ze hebben vijf maanden gezocht naar iets waarvan ze al lang wisten dat het daar zat.

Humo: Gaat u inzage vragen in de resultaten van het archeologisch onderzoek?

Tobback:  Vragen?  Wij moeten die krijgen!  vanzelf!  We gaan ze duur genoeg betaald hebben, zeker?  Trouwens, wat ze gevonden hebben, is onze eigendom.

Humo: Wat hebben ze gevonden?

Tobback:  Een beerput.

Humo: En die wilt u terug?

Tobback: Niet terug!  Die is al van mij!  Maar daarover gaat het niet.  Ik ben een liefhebber van geschiedenis.  Ik ben geen historicus, maar ik had er graag een willen zijn.  Ik ben al twee keer op eigen kosten - laat daar geen misverstand over bestaan - naar de opgravingen gaan kijken die professor Waelkens aan het doen is in Sagalassos, in Klein-Azië.  Ik lig aan de basis van het feit dat wij vanuit de stad ieder jaar 25 000 euro schenken aan dat project.  Goed, ik ben dus geweldig pro-archeologie.  Daarom vind ik het ook zo erg dat ik vorig weekend nog een collega-burgemeester, in wiens gemeente ze ook bezig geweest zijn, hoorde zuchten dat hij opgelucht was dat ze niks gevonden hadden.  Dan zeg ik, als uitgesproken liefhebber van archeologie: dat is wat je oogst met al die Vlaamse idiotie.  Van het moment dat er een bouwaanvraag wordt ingediend, zegt ergens een beginnend ambtenaar op een lager gewestelijk niveau: 'Aha, maar dan moeten we daar eerst graven!'  In de onmiddellijke omgeving van Leuven liggen er al zeker twee voetbalvelden, in Rotselaar en Holsbeek, waar ze diepe voren door getrokken hebben, omdat er daar eventueel nog een voorhistorische scherf te vinden zou kunnen zijn.  In Leuven wil men honderdvijftig sociale woningen bouwen op een plek waar volgens de oude Ferrariskaarten vroeger enkel wiegende zeeën waren: graven maar!  In Holsbeek wil Aquafin een collector leggen; ze hebben er acht jaar op gestudeerd, het traject ligt vast, ze dienen de bouwaanvraag in, en onze bekende ambtenaar zegt: 'Ho, in de Wingevallei zijn ooit al sporen gevonden van prehistorische nederzettingen!  Daar moet drie jaar gegraven worden!  Drie miljoen kosten voor Aquafin!  Waardoor Aquafin nu zegt: als het zo zit, nemen we wel een ander traject. Ondertussen loopt het vuile water de Dijle in, maar dat trekken ze zich allemaal niet aan.  Vorig jaar al schreef  De Standaard dat ten gevolge van dit decreet het aantal archeologische privédiensten verdrievoudigd was.  Er is nu een tekort aan archeologen, terwijl die vroeger nooit werk vonden!

(foto: Jan Smets - opgravingen Sint-Janstraat)

Humo: Goed voor de werkgelegenheid dus.

Tobback: Laat mij uitspreken.  Het is een zelfbedieningswinkel geworden, een selfservice.  Het Vlaams Parlement stemt zo'n decreet, en de gemeenten mogen het betalen.  Vlaanderen is fier op zijn beleid - Ik vraag me af waarom, maar dat is een ander verhaal - maar waarom betaalt Vlaanderen dan niet de kosten van dit beleid?  In het Barbarahof, in het centrum van Leuven, gingen ze sporen van de Noormannen vinden!  Kostprijs: driehonderdduizend euro.  Dan hoop je op een Vikingschip of toch minstens een helm met van die horens, maar het enige wat ze gevonden hebben, was een stuk muur uit de achttiende eeuw.   En als ze écht niks vinden, zoals op het Fochplein, dan vinden ze een beerput, en daar halen ze wat visgraten uit en ze doen alsof ze leven op de maan ontdekt hebben.  Al die schade die ze berokkend hebben aan al wie daar in de buurt handel drijft, de bussen die een halfjaar voor niets hebben moeten omrijden, dat vinden ze allemaal geen probleem - wie houdt zich dààr nu mee bezig, met bussen?

(foto: Jan Smets)

Humo: Bart Somers vindt dat u het niet snapt.  Het is citymarketing, zegt hij.  In Mechelen hebben ze onlangs een oud kerkhof leeggeschupt, en daardoor heeft de stad nu de grootste middeleeuwse skelettenpopulatie van de Lage Landen.

Tobback: Ik wens hem er veel plezier mee.  Als wij skeletten willen vinden, dan leggen we de Grote Markt open en graven we het ene na het andere op.  En dan?  Wat hebben ze uit die botten geleerd?

Humo: Dat ze in een bepaalde richting lagen, dat er ook kinderen bij waren, en nog iets over voedingsgewoonten, geloof ik.

Tobback: In de studies van professor Van Uytven kan je lezen hoeveel in 1612 de vis op de markt van Leuven kostte, de kabeljauw en de haring, in Rijnlandse guldens en in Leuvense pietermannen.  We wéten dat allemaal.  Dat die van Mechelen dat nog altijd niet weten, is spijtig.  Het is stuitend.  En je moet niet protesteren, hè, of je krijgt geen bouwvergunning.  Het is pure willekeur.

 

Tot zover de fragmenten uit het interview met Tobback.  Zoals we van hem gewend zijn, gaat hij er recht voor de raap met de grove borstel door.  Door de archeologen wordt het hem niet in dank afgenomen.   Ik begrijp hen volkomen.  Ook ik frons toch wel even mijn wenkbrauwen bij zijn standpunten...  Maar...Misschien heeft hij op enkele punten toch wel ergens gelijk?  Ik weet het nog zo gauw  niet...  Ik neig eerder naar de Mechelse aanpak, en verbaas me over het 'gebrek aan respect' voor geschiedenis en minachting voor specialisten ter zake, van deze burgemeester...Maar misschien denk jij er wel anders of genuanceerder over?  Stof tot nadenken is het alleszins...

 

 

Eén van de uitspraken van Tobback was onlangs te lezen.

Archeologen hadden op een bepaalde plaats gegraven en hun besluit was dat op die plaats, in de 12e eeuw, al bewoning voorkwam.  Waarop Tobback repliceerde dat zijne kleine teen hem dat ook kon vertellen.

;-)

@JanS: ik heb niet gans je topic gelezen omdat ik me dermate erger hoe zo een Oen zich gedraagt als burgervader van een universiteitstad. Wij mechelaars zijn wel wat frivoliteiten gewoon van onze eigen burgervader maar het gemis aan respect ( later op de avond zou ik zelfs durven stellen: gemis aan kennis ) voor de wetenschap van de leuvense godfather spreekt euhh.... niet in zijn voordeel ( en daarmee bedoel ik intellectueel, niet electoraal ).

Ik heb hier niets meer gehoord van dien beerput achter Sint Rombouts. Wat Lowieke zegt is voor zijn rekening alhoewel ... 

De Walen hebben Daerden, de Vlamingen Tobback om onnozele onzin uit te kramen. Eerlijk verdeelde wafelijzerpolitiek dus.

 

Wiegende zeeën op Ferrariskaarten?? Die dateren wel uit de jaren 1770 ! en zo bralt die dorpspolitieker maar door...

Ik heb er alleszins een schoon boekske bij gekocht. Dan snap ik wat beter wat al dat gewroet in de grond te betekenen heeft.

Ach, zoals zovele mensen zeggen: het is tijd dat de combo Leuven en Tobback uiteengetrokken wordt.

Hopelijk zien de Leuvenaars dat volgend jaar, in het stemhokje, ook in. Enkel zo kan Leuven de florerende stad zijn die ze verdient te zijn.

al eens gedacht aan de monopolieprijzen die die archeologen hanteren, zo veel geld te verdienen dat ze binnenkort allemaal fusioneren en overgekocht worden, dan kunt ge nog meer opboksen tegen een macht in het bouwwezen, en de eindgebruiker, gij en ik dus, zal alles aan doorgerekend worden, overregulering!

@ luc verbist: hanteren de mechelse stadsarcheologen ' monopolieprijzen '? Hoe legt ge dat uit?

Een reactie van de onderzoekseenheid Archeologie van de KUL: dagkrant.kuleuven.be/  "Het archeologisch bodemarchief wordt gebruikt om nieuwe historische kennis te genereren en is niet louter een materiële illustratie van wat we al weten."

Tobback & co (zie het artikel in de weekendeditie van De Morgen over "nutteloze" opgravingen) hebben misschien wel een punt dat de regelgeving beter kan, België lijkt op dat vlak altijd wel wat achter te lopen op onze buurlanden. 

De aanpak in Mechelen bewijst echter hoe het wel kan: ons archeologisch erfgoed krijgt de aandacht die het verdient en iedereen die geïnteresseerd is kan meedelen in de nieuwe kennis die we zo winnen.

 

Keizer Lowie kreeg recent in een open brief op de website van Knack dit interessante antwoord van een archeologe en docente archeologie aan de Universiteit van Leuven (!). 

Persoonlijk heb ik altijd veel respect gehad voor de no-nonsense-stijl en de politieke standpunten van vader Tobback. Maar in deze volg ik hem totaal niet.  Er is geen enkele reden waarom de opgravingen in Sagalassos meer waard zouden zijn dan die in Leuven en Mechelen.  Onze eigen geschiedenis (zeker die van Mechelen ;-) moeten we koesteren en we kunnen er nooit genoeg over weten.  Er is in het verleden al genoeg verloren gegaan aan de 'vooruitgang' en aan de drang van sommige 'bestuurders' om hun projecten rap-rap vooruit te laten gaan (niet zelden met navenant resultaat). 

En dat archeologisch onderzoek tijd en geld kost, tja, wat niet?  Er zijn nog wel dingen te bedenken die heel veel geld kosten, maar waar niet iedereen blij of gediend mee is: kunst, beveiliging bij voetbalwedstrijden, subsidies aan verenigingen waar bibi geen lid van kan worden, dure nieuwe provinciegebouwen...  ga zo maar verder. Dat is nu eenmaal een afweging die we in een democratie moeten maken.  Daarop blijven fulmineren is je reinste populisme, om niet te zeggen demagogie.  Niet zo fraai van mijnheer Tobback.  Misschien redeneert hij hetzelfde als zijn juniorversie over het klimaatbeleid: "ik weet wel dat het nutig is, maar niet hoe ik er stemmen mee kan halen".  Gelukkig redeneert 'onze' burgervader anders en is er in Mechelen ruimte voor archeologie én stadsvernieuwing. 

 

Ook wel grappig dat Leuven blijkbaar Mechelen na-aapt. Ze willen ook een skywalk :-)

Ze kunnen in Leuven het Fochplein misschien omdopen in Zonnekoning Lowiekeplein??

Een mooi feit om die (wellicht seniel wordende) kabouter te illustreren is het volgende.  Tot in den treure probeert men de bevolking te bewegen om minder water te verbruiken, een wijze raad die in Leuven blijkbaar goed werd opgevolgd.  Resultaat: minder inkomsten voor de intercommunale en bijgevolg ook minder voor Lowieke "zijn stad".  Maar dat vormde geen probleem want dictatortje Lowie verhoogde dan maar de taks op het water zodat de Leuvenaars uiteindelijk evenveel dienen te betalen als voordien... maar voor minder verbruik.   En zoiets noemt zich dan "socialist" , verdediger van de belangen van de kleine man....

@Peter

Inderdaad grappig, vooral die uitsmijter: "Opgepast: 296 trappen!" Dan krijgt men in Mechelen toch meer waar voor zijn geld. :-)

 Langs de andere kant wel interessant dat de discussie over de zin of onzin van de opgravingen gekoppeld wordt aan het al dan niet sympathiek vinden van een bepaalde persoon. Los van het feit dat Louis nen toffe of ne contreiren is stond er afgelopen weeken in de weekendeditie van DeMorgen een zeer interessant artikel over de archeologekte van het moment, dat had hier ook gerust mogen geciteerd worden.

Uiteraard vinden archeologen alles wat onder de grond zit interessant, dat is ook hun job, net zoals een glazenwasser graag heeft dat er gebouwen gezet worden met grote ramen.

@Alex

Uiteraard is de mate van sympathie voor Tobback (of Somers) hier niet relevant.  Waar het om gaat is de platte manier waarop Tobback het nut van archeologie tout court in vraag stelt.  Dat er scheeftrekkingen zijn in die sector en dat de kostprijs voor sommige grondeigenaars problematisch is dat kan ik wel geloven, het staat vandaag trouwens ook in De Standaard.  Misbruik heb je overal, maar dat doet niets af aan de toegevoegde waarde van archeologisch en (ander) historisch onderzoek.  Dat is - om in de sfeer te blijven - de grond van de zaak. :-)

Wat ik wel eigenaardig vind, is het feit dat in Leuven een gelijkaardige beerput werd gevonden zoals achter Sint Romboutstoren. Wat ik nog eigenaardiger vind is dat we daar niets meer van gehoord hebben. Maar het strafste van al is dat, kort na het blootleggen en nog voor het onderzoek ten einde was de bulldozers reeds daar waren. Kan daar eens iemand uitleg over geven. 

@G.L.: die beerput is verdwenen toen er een camion ingereden is. Men heeft met man en macht geprobeerd het vehikel er uit te halen, wat maar niet lukte. Toen hebben ze maar de beerput er compleet uitgehaald en sindsdien is die camion ook foetsie, weg!

Jokke, hebt gij dat allemaal gezien ? En gij zegt nog niets tegen mij. 

Maar nu wat anders, die Louis Toebak wie is dat eigenlijk. Ik heb daar al wel eens iets van gehoord maar eigenlijk kan ik die geen ongelijk geven. Wat kan het ons nu schelen dat ze over 500 jaar kaviaar aten of haring. En dat het allemaal zoveel geld kost. Dat moesten ze nu toch al weten dat ze toen geen gouden tanden hadden. Volgens mij konden ze dat geld beter gebruiken om eten te kopen voor de arme mensen of om de rekeningen van den electrik te betalen van oude mensen met een klein pensioentje. Maar ja waar moeten ze dan met ...... naartoe. Iedereen moet leven zeker. 

Héél erg de moeite om te lezen:

het antwoord van Gilbert Kolacny,administrateur-geneaal van het agentschap van Ruimte en erfgoed, op de discussies die de laatste tijd fel gevoerd werden rond 'zogenaamde nutteloze opgravingen' in Vlaanderen, die 'bulderende burgemeesters en bouwheren' meenden te moeten voeren...

http://www.archeonet.be/?p=17654

Inderdaad de moeite om te lezen en te waarderen. Reacties als ' Wat kan het ons nu schelen dat ze over 500 jaar kaviaar aten of haring. En dat het allemaal zoveel geld kost. Dat moesten ze nu toch al weten dat ze toen geen gouden tanden hadden. ' bewijzen dat er nog altijd ' onschuldigen van geest ' rondlopen.

Dat is best een mooie uitleg van de heer Kolacny, misschien is hij nog niet op de hoogte van het bestaan van een bodemscanner? wij hebben er in ieder geval eentje op de firma, kost iets van een 22.000€ excl. , gaat een 5 à 7 meter diep afhankelijk van de bodemdichtheid en dedecteert moeiteloos metaal, steen, hout en holle ruimtes, zo hoeft hij geen proefsleuven van 15.000€ meer te graven! Och ja, dom van mij, een sleuf graven met stoffer en blik betekent algauw een paar dagen werk voor een koppel archeologen, en aangezien de factuur toch gepresenteerd wordt aan de bouwheer, oh sorry, de bulderende bouwheer, zal hij waarschijnlijk het nut van de investering waarmee één man de job op een halve dag klaart niet onmiddellijk inzien. Begrijpelijk.

De ambtenaren onafhankelijk en geen enkel belang bij de opgravingen? Toch even wakker worden hoor: het gaat hier om mensen die samen gestudeerd hebben, ons-kent-ons nog steeds erg goed. Voor wat hoort wat, en in tegenstelling tot wat onder de grond verscholen zit zijn die ambtenaren niet echt van steen.

En ja: wij werken in de bouw, en wij doen bodemonderzoeken ( wel niet op vuursteentjes, eerder op stabiliteit ). Ik ken het fenomeen maar al te goed.

Meneer Kolacny liegt niet in zijn open brief, net zomin als hij de hele waarheid verteld.

Gebruiken archeologen geen bodemscanner ? Waarom niet ?

Deze technologie is matuur én is betaalbaar ! Of is dit misschien niet voldoende nauwkeurig ? Want dat kan ook ...

Voor een hele goeie: zie prijs hierboven. Afwijking = max. 10mm op 5000mm diepte. in geval van zeer vochtige grond. De software zit erbij voor die prijs, wel aan te raden ;-)

Kan dat ding ook DNA, dendrologisch en andere onderzoeken doen? En wie gaat die dan interpreteren? Metsers en bouwingenieues.... ge weet wel, ons kent ons ;-) 

Neen, het localiseert eigenlijk, wat het zoekwerk en het opgraafwerk een pak efficienter en sneller laat verlopen. Zo kan dat een stuk goedkoper, wat zowiezo een verbetering is.

De andere onderzoeken die je daar opnoemt zou ik nu niet direct door mensen uit de bouw laten uitvoeren, daar zie ik niet onmiddellijk de noodzaak of het nut van in.

Luc en al de andere meelopers hier. Ik vraag al maanden hier den uitleg over die beerput achter Sint Rombouts. Ik krijg van niemand antwoord. Niet van u nog van al die andere filosofen. Nu moet ik van Jokke vernemen dat ze daar per ongeluk met een camion zijn ingereden en dat ze het dan maar snel hebben uitgegraven om er vanaf te zijn want de kranen moesten komen. Van de experten op het stadhuis ook geen antwoord. Men kan het als niet helemaal correct bestempelen.

Luc, over duizend jaar kakten de mensen gewoon achter een boom, zowel uw als mijn familie. Leg mij dan maar eens uit waar de idee van dien beerput gekomen is. Omdat ze het niet weten en er zelfs niet aan denken. Dus stoppen met al die flauwe kul en het vrijgekomen geld aan zinnige dingen besteden. Met mijn voorouders van over duizend jaar zal ik in den hemel wel genoeg tijd hebben om het uit te leggen. 

Nog een ding. Met Lowie ben ik het volkomen eens alhoewel hij mij niet kan luchten. Zou het kunnen zijn omdat wij zoveel hebben meegemaakt in het leven ? 

@g.l.: ik hoop dat je morgen nuchter ontwaakt. Indien ge ooit zelf echt moest ge ïnteresseerd worden in de ontstaansgeschiedenis van onze stad, dan lees ik dat hier wel. Tot nader order: droom zacht!

Alhoewel ik er zelf geen ervaring mee heb, wordt geofysische survey wel degelijk gebruikt bij archeologisch onderzoek. Maar aangezien het hier niet gaat om hetzelfde doel als wanneer de techniek wordt gebruikt in geologie en andere takken, zijn er specialisten nodig, met aangepaste apparatuur. Archeologische resten bevinden zich vaak dicht onder het oppervlak en zijn kleiner en veel vager. Bij veel sites, vooral op het platteland, gaat het om paalsporen en kuilen die het archeologische resultaat zijn van woningen en bewoning in het verleden. Een huis wordt teruggevonden aan de hand van kleine ronde kuilen in de bodem in een regelmatige structuur, die vaak niet meer zijn dan een verkleuring in de grond van het organische materiaal van de palen. Voor meer informatie verwijs ik u naar deze website http://en.wikipedia.org/wiki/Geophysical_survey_(archaeology)

Dit zijn vaak dure onderzoeken, waarbij de sporen zelf niet gedateerd kunnen worden, aangezien het materiaal dat in de kuilen zit de datering voorziet. Een halve dag werk voor één man, nee, zo werkt het niet.

Meneer Kolacny geeft in zijn open brief een accurate weergave van hoe het er aan toe gaat bij archeologische advisering. Ik kan u verzekeren dat elk stuk grond niet zonder meer wordt opengegooid en dat archeologen voornamelijk redden wat er te redden valt, aangezien het anders onheroepelijk verloren is. Noch 'werken wij met zijn allen samen om zoveel mogelijk geld te vedienen'. Als er niets zit, wordt er niet opggegraven. Archeologie is een roeping, waarbij archeologen vaak in moeilijk omstandigheden proberen de resten van het verleden te bewaren. In tegenstelling tot de bouw bestaat er voor ons geen werkverlet. Als wij niet doorwerken in de winter, bij temperaturen onder het vriespunt, dan is het gevolg dat een deel van de resten worden weggegraven. Dus dan doen wij dat. Zonder extra vergoeding om in de winter buiten te werken.

Er zijn wel voorbeelden van goede samenwerking tussen bouwheren en archeologen, waarbij elk het standpunt van de ander probeert zien en tot een compromis probeert te komen. Hopelijk wordt dit in de toekomst meer gewoonte dan uitzondering.

 

@ Luc, Waar zouden ze nu duizend jaar geleden die vis naartoe gegooid hebben ? In den beerput of in de vergeetput ? Ik ga het nog eens herhalen, er waren toen geen beerputten nodig omdat ze geen WC 's hadden maar gewoon achter een boom gingen kakken. Maar vergeetputten waren er wel nodig om de stouterikken in te steken. Als die er lang genoeg inzaten kunnen dat wel beerputten geworden zijn. 

Mijn beste wetenschapper GL: van mij of iemand anders van deze blog ga je het natuurlijk bij wijze van voortdurende tegendraadsheid niet willen aannemen - maar voordat je verder gaat met jouw waarheden, definities en herschrijvingen van de geschiedenis, wil ik  je aanraden om even 'beerput' en 'archeologie' in te tikken op jouw computer.  Misschien neem je het wel van iemand anders aan.  Misschien natuurlijk.

Wel collega wetenschapper, meestal laat ik mij niet beinvloeden van buitenshuis. Maar op uw aanraden heb ik het dan toch gedaan en lees ik inderdaad bij " beerput "

" men gooide er af en toe ook wel eens kapotte of afgedankte huisraad in ". Tot nader orde heb ik nog niets gehoord van dergelijke vondsten. Wat ze bij Louis Toebak wel zouden gevonden hebben zijn visgraten. Voor Mechelen is het natuurlijk te laat want die camion van Jokke en de komst van de kraan hebben alles naar de vaantjes geholpen. Dat is zoals met een kruiswoordraadsel dat men niet opgelost krijgt. Gooi het weg en begin aan een ander.

@ G.L.  wel, het is nu precies wél een feit dat men huisraad e.d. in de beerput gooide.  Tot zelfs dobbelstenen (omdat het dobbelen toen verboden was).

Zo is dat Roger. Maar zelfs van dobbelstenen spreekt mijn naamgenoot niet. Hij spreekt enkel van visgraten en zelfs die hebben ze in Mechelen niet gevonden want ze hebben er met een camion in gereden en de kraan moest komen. Ten minste als ik Jokke mag geloven.

En hiermee is dit stuk van de kerkhof geschiedenis dus afgesloten. Amen. 

  @ Allemaal

Het orakel van Hombeek heeft hiermee de discussies betrefende de archeologie in Leuven, Mechelen en omstreken, unilateraal afgesloten.

Dus gelieve vanaf nu jullie meningen in dit verband aan de muur van jullie stallingen te spijkeren. Of ze gewoon in de beerput bij de camion te kieperen.

@ Jokke oep....   Er zijn er toch nog altijd die de datum van 1 april schromelijk over het hoofd zien. De Coventry niet in het minst. 

@Jef Van Ransbeeck

De Jokke ... trekt inderdaad mee ten strijde tegen zinloos verbaal geweld met humor als  "wapen"!

...de oude grieken, romeinen (allebei toch al een tijdje geleden) hàdden toiletten én een afvoer naar beerputten.
Het is inderdaad zo dat het gewone volk vaak z'n gevoeg deed achter boom of struik, maar je moet dat toch niet gaan veralgemenen. Menig patricier had een 'wc'. 
Bovendien bevat een beerput ook organische resten die de levenswijze, het voedingspatroon van toen kunnen verduidelijken. (om nog maar te zwijgen van weggeworpen huishoudelijke voorwerpen).
Zeggen dat er 1000 jaar  geen beerputten waren waren is uit de lucht gegrepen en ongeargumenteerd. Kijk even naar geschiedkundige studies van Dendermonde en Alkmaar (om even een paar steden te noemen).

Je zou (bij wijze van proef) ook eens in google "pompei toilet" kunnen  ingeven.
Schakel even over naar 'afbeeldingen en kijk'....( en ja: ook in onze streken stonden romeinse villa's...)

Helemaal juist Leyander...

Ter illustratie: de WC's van het Romeinse Efeze (huidige Turkijke...)... (foto: Jan Smets)

Het is eigenlijk gek dat wat de mensen 1.000 jaar terug weggooiden, uitwierpen ( van het woord ' uitwerpselen ' ;-) ) of verloren, nu vandaag dikwijls het enige is wat we hebben uit die periode om te onderzoeken. Geschriften ( als die er al waren ) kunnen liegen, materiële vondsten niet. We moeten ook in het oog houden dat in Mechelen sinds eeuwen een ambacht bestond van mestrapers. Om maar iets te zeggen: de halve Veemarkt was gebouwd op een mesthoop. Wat mensen vroeger kwijt wilden is nu gezocht!

 Luc, wat vertel je nu weer. " Materiele vondsten kunnen niet liegen. " Daar gaat het juist om. Ze hebben den beerput niet eens geruimd, laat staan onderzocht want hun tijd was op.Amen, Amen,Amen.

Seg, leg die Jef aan de keting hé.

@Louis Goovaerts: in de taal van een naburig land zegt men dan : Op de uwe!

Ceterum censeo GL Coventriam mittendum esse

...eerst wàren er geen beerputten, daarna is er een camion ingereden,en komt dat allemaal door dat nieuwe autoluwe mobiliteitsplan ?

 

 

@Ley: ' Neveneffecten '! ;-)