uit de oude doos: februari, 17 jaar geleden

met categorie:  

Uit de oude doos: februari, 17 jaar geleden

Op 4 februari 1994 publiceerde Leo De Nijn in Het Laatste Nieuwes het volgende artikeltje:

Vorige week, tijdens het stormweer, viel een van de beelden uit de nissen in het postgebouww. Gelukkig kwam de kolos van 400 kg niet op een voorbijganger terecht. Om zo’n “vrije val” te vermijden ging de post de stabiliteit van de andere drie beelden onderzoeken. Al gauw bleek dat ze niet al te stevig meer stonden. Enkele jaren geleden werden ze beveiligd en verstevigd maar dat is blijkbaar onvoldoende geweest. Een hoogtewerker tilde gisteren de beelden uit hun nissen. Wat hun verder lot is, is nog niet duidelijk.

Later kwam hij nog eens terug op deze zaak terug:  

Al meer dan een jaar geleden werden de beroemde “ancien seigneurs” uit hun nis in de gevels van het postgebouw op de Grote Markt gehaald om dringend te worden gerestaureerd. Maar een dispuut tussen Belgacom, de Regie der Gebouwen en de Posterijen over het prijskaartje van ruim 2 miljoen frank, leidt er toe dat deze “seigneurs” roemloos gaan eindigen. In februari van vorig jaar werden de beelden van hun voetstuk gehaald. Tijdens een stormnacht was een van de beelden naar beneden gevallen waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen. Stuk voor stuk wegen deze kleppers immers… 400 kilo. Om ongevallen te voorkomen werden ook de drie andere beelden verwijderd. Het gaat om de beeltenis van Karel de Eenvoudige, die de stad Mechelen overdroeg aan het prinsbisdom Luik, Jan Berthout, heer van Mechelen, Jan II, hertog van Brabant en bisschop Notger van Luik. Volgens ingewijden is het zo goed als zeker dat er van een restauratie niets meer in huis komt. Een vorm van moderne beeldenstorm?

Wat is het lot van deze beelden na 17 jaar uiteindelijk geworden? En hoe ziet de toekomst van de lege nissen er uit?

Misschien eenskijken in het stadsmagazijn. Daar vindt men zelfs 18de eeuws kasseitjes terug! Maar ik heb zo mijn twijfels.

In de beeldbank Mechelen kan je op oude foto's deze beelden nog herkennen.  Op de korte trapgevel aan de Grote Markt zijn 2 nissen mét beelden, op de gevel aan de kant van de Schoenmarkt zijn 4 nissen, rechts bovenaan duidelijk met een gemijterde figuur (Notger of Rombouts?).  De andere beelden zijn minder makkelijk te herkennen.

Huis Beyaert (c) beeldbankmechelen

(c) beeldbankmechelen.  Via de zoom-functie op beeldbankmechelen.be kan je deze foto's (er zijn er heel wat) goed bekijken.

Overigens zijn al deze de nissen én de bijhorende beelden toevoegsels van de restauratie van 1908.  Maar waar ze zijn nu?

 

Ceterum censeo GL Coventriam mittendum est

 @  koen

Ik denk dat het na jouw "Ceterum censeo GL Coventriam mittendum est" oorverdovend stil gaat worden op de blog. Zelf slechts tot het één-en-halfde charcuterie van de beenhouwersschool geraakt zijnde, wil ik er zelfs niet aan denken om de vertaling van deze leuke Bart De Wever-imitatie te overwegen. Vind ik deze uitdrukking echter terug in het Latijns aanhangsel van de Dikke van Dale, dan nog ga ik mijn kiezen op elkaar houden, en de Mechelese bloggemeenschap laten zoeken naar de juiste verklaring. Je kan ze misschien zelf te gelegenertijd eens uit de doeken doen.

Misschien had Cato de Oude het ook wel bij het rechte eind?

 

Een stukje kan ik wel mee: en verder ben ik van oordeel dat GL  ...(?)  moet geplaatst worden.