Red de vesten

Af en toe maakt MechelenBlogt de grieven van een buurtcomité wereldkundig. Dit omdat het vaak deze comités zijn die veel werk verrichten, maar soms te weinig in de media komen. Vandaag is het de beurt aan initiatief: http://www.reddevesten.com/

Alle reacties welkom.

(Foto Jan Smets)

Heraanleg vesten op gemeenteraad 22 feb 2011

Op 9 dec 2010 zijn de bewoners van de Schuttersvest bekend gemaakt met de vastliggende plannen voor de Schuttersvest. Er wordt een nieuwe ondergrondse parking gebouwd ten behoeve van de commerciële activiteiten op de Bruul. Omdat alle bomen voor de aanleg van deze parking gekapt moeten worden, is dit meteen de aangewezen tijd om de bovengrond opnieuw in te richten. Het openbaar onderzoek is op 18 feb jongstleden gestart en de bouw, mits een goedgekeurde vergunning, start in mei 2011.

Het blijkt dat er op korte termijn voldoende parkeergelegenheid is voor de commerciële activiteiten op de bruul. Een studie wijst uit dat het station en de Zandpoortvest zeker tijdens het weekend vrijwel altijd onderbezet zijn.

De herinrichting van de bovenbouw is volgens de zogenaamde slingervariant die wordt beschreven in het "streefbeeld R12 mechelen". Deze studie beschrijft echter een visie in conceptfase en is als dusdanig verre van uitgewerkt.

Het Vlaams Gewest, als eigenaar van de vesten, gaat ook nog verschillende studies uitvoeren. Een ervan is een nieuw ontwerp streefbeeld vanwege de impact op de vesten van de nieuwe tangent en de stationsontwikkelingen. ook moet er een geluidsactieprogramma worden gemaakt met aanbevelingen voor de vermindering van de geluidsoverlast volgens europese norm. Aangezien al deze studies pas ná de start van de bouw gemaakt worden, wordt hier de kar voor het paard gespannen.

De heraanleg van 250m schuttersvest volgens slingervariant gaat ALLE Mechelaars aan. Het is namelijk de start voor de herinrichting van de gehele vesten (Van Benedenlaan, Astridlaan, Olivetenvest, Hendrik Speecqvest, Zandpoortvest) maar zal ook van grote impact zijn op alle ontsluitingswegen (Louizastraat, Adegemstraat).

Het is ons standpunt dat het onmogelijk is om nu al een klein stukje vest zo drastisch te vernieuwen zonder een onderbouwde visie over de herinrichting van de vesten en de verwachte verkeersstroming vanwege de autoluwe binnenstad.

Daarom wil ik alle Mechelaars die zich op enige manier engageren voor een mobiel Mechelen uit te nodigen om komende dinsdagavond om 19:30 te verzamelen op het plein van het stadhuis om daarna in de gemeenteraad (start 20:00) te luisteren naar het debat.

Wilt u vooraf meer informatie, neem dan contact op via reddevesten@gmail.com of kijk op www.reddevesten.com

We willen toch allemaal een autoluwe groene vest en niet een betonnen vest?

Sfeerbeeld uit brochure infovergadering “Plantbakken Schuttersvest” anno 2012

(Foto Jan Smets, Groene Schuttersvest anno 2010)

Bedankt voor deze inlichtingen. Ik ga zeker naar de gemeenteraad komen want ik wil wel eens weten wat hier allemaal voor ons besloten is.

Klik voor vergroting

De tekening hierboven is wat men wil doen.

Ze komt uit de Streefbeeldstudie van het Vlaams Gewest (dd. Dec. 2007) over de heraanleg van de Mechelse Vesten . De afdeling wegen en verkeer (AWV) heeft  laten weten dat er "definitief" is gekozen voor de "slingervariant".

Schepen Greet Geypen heeft in de krant  (GvA van 04 februari 2011)  echter laten weten dat deze streefbeeldstudie niet meer van toepassing is en bestemd is voor het "oud papier". Nochtans is deze visie ten dele overgenomen voor de heraanleg van de Schuttersvest na de bouw van de parking.Ze is te vinden in de Stedenbouwkundige aanvraag, "voor de aanleg van een parking, heraanleg van het bovendomein en het kappen van bomen", van de Firma Van Laere. (Dossier 2011-097 op de bouwdienst). Wie heeft er nu gelijk? Wij weten het niet meer.

Mooie plannen.  Maar zoals in het oude liedje: "Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel geld, wie heeft zoveel ping ping ping...."

kom daarom vanavond naar de gemeenteraad. verzamelen om 19:30 bij het stadhuis. hopelijk weet de burgemeester het antwoord!

 Allez vooruit Van Butsel speelt blijkbaar nog altijd spelletjes in Mechelen zie ik.

Goe bezig Karel, goed bezig jongen !

Maar vergeet niet als speelt kan je ook verliezen he Karel ! Zeker als je het vuil gaat spelen !

Een robbertje moddervechten in naam van de democratie moet kunnen.  

Ik kan niet zeggen dat de heer Karel van Butsel spelletjes heeft gespeeld tijdens het debat op 22 feb 2011 over de ondergrondse parking + herinrichting.

De urgentie van dit plan <b>moet</b> in vraag gesteld worden. Doen we dit niet dan verliest Mechelen een niet te vervangen stuk cultureel en historisch beschermd erfgoed.

Over welk beschermd erfgoed gaat het juist ?

op de schuttersvest zijn 3 panden aangeduid als beschermd erfgoed. daarnaast liggen alle panden in een straal van 50m van deze beschermde panden in een gebied geclassificeerd als cultureel, historische en esthetische waardevol. 

voor een groot deel van deze huizen gaat nu een afbakening komen van 1,20m hoog (onduidelijk hoe lang maar minimaal 2 x 40m). daarnaast verdwijnen alle hoogstammige bomen die deel uitmaken van dit waardevolle stadsgezicht, om aan de schaduwkant nieuwe boompjes in 1 meter aarde op de parking te gaan planten.

wij vrezen voor een antwerpse  "groenplaats"!

Waardevol stadsgezicht ???? Ge zijt er toch mee aan het lachen mag ik hopen !!! Dan is alles een waardevol stadsgezicht ! Dit is een van de vuilste stukken ring van Mechelen vandaag !!

Inderdaad, zo waardevol vind ik die hele Schuttersvest niet, gezien dat een deel van die "statige" herenhuizen al lang vervangen is door glas en beton. Daar maak ik me nu echt niet druk over se. In de hele discussie over de drie op stapel staande projecten heb ik wel heel veel vragen over de heraanleg van de Brusselse steenweg na de Plaisancebrug. Waarom daar in godsnaam iets moet veranderen, dat snap ik nu niet. Ik voorspel nu al ellenlange files tot op de Astridlaan als daar die lichten komen.  Ik rij daar toch regelmatig voorbij en dat loopt daar vrij vlot. Wel iets minder met de spits, maar dat is toch normaal...

Over het algemeen wil ik echter wel stellen ( en daarmee sluit ik me wel aan bij alle drie de anti-comités in verband met deze projecten) dat de zogenaamde verkeersdeskundigen over het algemeen er nauwelijks in slagen een bestaande situatie te verbeteren. Integendeel, soms wordt het erger. Ik verwijs hier naar de situatie aan het Mercierkruispunt op de ring. men heeft daar de verkeerslichten aangepast en nieuwe rijstroken geverfd ( richting stad vanuit het station). Het grootste probleem was ( zo  vermoed ik dan toch) daar de lange files om rechts af te slaan. Na de verandering heeft men nu ook een even lange (en soms langere) file om links af te slaan. Reden: het groene licht voor links duurt veel te kort. Ik heb de politie daar eens over aangeschreven ( er lopen nog wat  andere dingen mank, maar dat doet hier niet ter zake) en die beweren dat men een korter groen gebruikt omdat er soms een lange file staat in de Colomastraat, tot op de ring. Eerlijk gezegd nog nooit gezien. Die langere file staat nu wel in de Consciencestraat, soms tot aan de "Wok van mechelen". Ik hoor ze al zeggen in 't stad : dat is de schuld van de staat want deze weg is geen stadsverantwoordelijkheid. Nooit gehoord van coördinatie???? Hetzelfde probleem lijkt nu te ontstaan aan de Plaisancebrug. Als er inderdaad naar de blog wordt gekeken door onze beleidsmakers : "Heren, denk hier eens over na".

@Rudy, ge hebt gelijk. Dat Plaisanceplein is geen echt probleem, maar het mag wel eens deftig vernieuwd worden. En inderdaad: die verkeerslichten gaan ook volgens mij de problemen vergroten.

Idd Anoniem en Rudi.  De Schuttersvest straalt geenszins nog de waardigheid uit  die ze tot begin jaren 60 wél nog had.

 Zo Zo zag ze er uit vóór ze door Amelinckx en consorten vermassakreerd werd.

Opmerkelijk was het statige huis met het torentje van Mme Bouboul. (Boulboul?)
Help me Marc1... :-)

De hoek van de Schuttersvest met de Louisastraat is ook niet meer herkenbaar.  Waar nu een onpersoonlijk appartementenblok staat, was er tot ergens jaren 60 een huis met een grote, met een hekken afgesloten tuin die meer dan 2m boven de begane grond lag.  Wellicht aangelegd op een restant van de oude omwalling.

Zie hieronder:

 

Aan het Plaiscanseplein zou de Stuyvenbergvaart éénrichting worden en wie met de wagen van de Brusselsesteenweg de stuyvenbergvaart wil inrijden moet eerst de brug over, de brusselpoort rond, dan opnieuw de brug over en dan pas rechtsaf de stuyvenbergvaart in.

En ik die dacht dat we de kyotonorm moesten halen.Het gaat daar knap worden als er ook nog eens een bootje doorkomt en de brug opengaat.Er is daar rond de brusselpoort nu al een mini-verkeersinfarct als de brug open is, maar dan gaat het nog netter worden.Ook de anders zo rustige Dodoensstraat, de Velkgerstraat en de Fortuinstraat zullen niet langer rustig blijven voor wie het toerke brusselpoort niet wil doen en binnendoor gaat.Bij meer verkeer door de binnenstraten schept zich het probleem dat er geen twee auto's kunnen kruisen en dat de mannen van de vuilkar de spiegels van de auto's nu al moeten dichtklappen vooraleer ze erdoor rijden.

Ze kunnen misschien ook nog beurtelings parkeren invoeren in de binnenstraten om de mensen te kloten.
In een straat die nu reeds langs twee kanten volstaat omdat zo goed als niemand daar over een garage beschikt kunnen ze de mensen hun wagen drie, vier straten verder laten parkeren.
Misschien kunnen ze een betalende ondergrondse parking bijbouwen onder het vrijbroekpark.
 

Neem ook nog nota dat de Ridder Dessainlaan geen voorrangsbaan is en dat door 90% van de chauffeurs niet zo ervaren wordt.

Het gaat daar een nette bedoening worden.

Julleke, dat is toch hun hobby, organiseren van nette bedoeningen. Dat brengt leven in de keet. 

Natuurlijk, we breken dan ook maar gelijk de hoekhuizen van Schuttersvest en het Kardinaal  Mercierplein af (de Komiezenhuizen zijn toch al weg!) en terwijl we bezig zijn ook het huis Lens (Nr 7) . 

Ah ja ook niet vergeten alle bomen en groen weg en vervangen door roze beton (Veemarkt) of stenen (Grote Markt) en boompjes in plantbakken.

Misschien dan ook nog een paar rijstroken bij aanleggen om het verkeersinfarct dat aan de Brusselpoort (want daar komt ,dixit Bart Somers op de gemeenteraad van 22/02, nog een parking) en de Plaisancebrug gaat gecreëerd worden op te vangen. En dan natuurlijk niet vergeten voetgangerstunnels of bruggen want in het op tafel liggende plan kan men niet maar van de binnenstad naar de buitenwijken tenzij aan de grote kruispunten!

Het feit dat de vesten er zoals nu bijliggen is het werk van de vorige kliek vandalen zoals hierboven door Roger Kokken beschreven.

En neen de Schuttersvest is dus niet zoals je zegt het vuilste stuk van de ring. Je moet je bril eens opzetten en kijken naar de eerste foto op deze blog. Het is momenteel het groenste deel van de vesten met bomen van 50 jaar oud (geplant na de eerste kaalslag in de jaren 1960) en bomen (Platanen)  die tegen hoge kostprijs uit de steenwoestijn van de Veemarkt werden gered.

Goe bezig "annoniem"

U zal dat betalen, aangenomen dat u gebruik maakt van uw grondwettelijik recht belastingen te mogen betalen.

Hier nog enkele oude beelden hoe de Schuttersvest vroeger was : Ne wandelboulevard.

Schuttersvest Mechelen

En als morgen de Hoogstraat éénrichting wordt, richting Binnenstad, dan wordt het nog een stuk erger rond de Brusselpoort.

Naar mijn mening gaat het een verbetering zijn. Er zal meer zichtbaar zijn van de mooie panden in de omgeving en geef nu toe, de vesten in Mechelen zijn echt verouderd. Neem een kijkje op de leien in Antwerpen. Heel knap gedaan en een verbetering voor alles en iedereen. Het zal een meerwaarde zijn voor de stad en een meerwaarde voor elke woning. Maar een onderzoek moet eerlijk gevoerd worden. Misschien zijn er NOG BETERE oplossingen, maar dat zou straf zijn.

David

In Mechelen is idd alles waardevol stadszicht. Soms te idioot voor woorden.

De Schuttersvest heeft idd veel van zijn glorie verloren. Allemaal ten koste van het geld. Je kan de afschuwelijke appartementsblokken uit de jaren 60 haast niet tellen. Er zijn enorme vergissingen gebeurd in het verleden, tijd om deze recht te zetten. We mogen en kunnen niet blijven stilstaan want dat doet ons achteruit gaan, zoals Mechelen al 40 jaar doet. De laatste 5 jaar komt er eindelijk weer leven in de brouwerij, als Mechelaar moeten we dit steunen.

Waarom? Geen verkeer meer dat uit de Hoogstraat komt, dat gaat de Brusselpoort toch wat ontlasten. Of zie ik dat mis?

Wat mij is opgevallen tijdens het debat op de gemeenteraad ? Het traditionele welles nietes spelletje tussen A en B. Over de grond van de zaak werd haast niet gesproken. En ze moeten daar nu maar eens mee ophouden in het belang van alle Mechelaars.

Roger, mme Boulboule ligt nog steeds in haar  zwarte marmeren tombe op het stedelijk kerkhof, rug aan rug met de gesneuvelden van 14-18 ( ze was een gekende weldoenster).

 Die slingervariant zorgt (en dit staat letterlijk in de studie) voor een aanzienlijke leefkwaliteit voor één kant van de vesten. Dus de kant waar toevallig de slinger langs de huizen loopt heeft pech?

Sorry hoor maar ik vind dat er ten minste gezocht moet worden naar een situatie waarbij de leefbaarheid voor beide kanten van de vesten verbeterd. (zonder de parkeermogelijkheid voor de bewoners te vergeten natuurlijk)

Een bezorgde intramuros bewoner van de Astridlaan.