Uit de oude doos: november, 20 jaar geleden

UIT DE OUDE DOOS:

NOVEMBER, 20 JAAR GELEDEN

Misschien weet je hoe dat gaat. Je leest iets in een krant of een tijdschrift over Mechelen dat je interessant lijkt. Je knipt het uit en je bewaart het in een doos. Je krijgt een mooie uitnodiging voor een boeiend evenement. Die gooi je niet zo maar weg. Je steekt ze bij in de doos. Na verloop van tijd komen er ook flyers en folders bij en steeds meer dozen.

Na 25 jaar later zitten die dozen zo vol dat je niet meer weet wat er in zit.

Met wat nostalgie neem je elk papiertje nog eens vast en je leest het opnieuw. Soms denk je “hoe is het mogelijk dat ik zo iets heb willen bewaren” en je gooit het weg.

Een andere bericht verrast je omdat het over iets ging dat je totaal vergeten was en dan maak je de bedenking “Och ja, dat is waar ook. Waar is de tijd?

Of  “Wat zou daar van geworden zijn?

Ettelijke honderden velletjes papier heb ik zo doorgenomen. Ik heb er niet erg veel bijgehouden. Hier en daar koos ik er eentje uit waarvan ik de tekst wel op mijn PC bewaarde. Dat deed ik bijvoorbeeld met het volgend fragment uit

De Streekkrant van 1 november 1990, geschreven door Luc Q.:

De “Vriendenkring Caputsteen” beoogt de restauratie en instandhouding van het beschermd kasteel dat zich langs de voorzijde van het Lyceum aan de Caputsteenstraat bevindt. De streefdatum voor de opening van het opgeknapt Caputsteen is voorzien voor april 1991. Tegen dan zal men ook een bronzen penning laten maken met aan de ene zijde een afbeelding van het oorspronkelijk kasteel uit de 14de eeuw en aan de andere zijde de buitengevel van het kasteel in zijn huidige vorm. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot in 1348. In 1641 werd het huidige kasteel gebouwd. In de toren is nog altijd een steen met die datum gemetseld. In de 19de eeuw werd het Caputsteen een landbouwbedrijf. Later werd dit gebouw in pseudo-middeleeuwse stijl opgesmukt. In 1959 nam het Lyceum zijn intrek in het Caputsteen.

Tja, waarom heb ik dat ook weer bewaard? De volgende keer zoek ik in de oude doos van december.

Beste Lucas, welkom als blogger !

Een fijne inzending en dat belooft voor meer. (Ik durf wedden dat er heel wat fraais in al die dozen zit).

Het Caputsteen in 1825

(Foto erf-goed.be)

Het 'Caputsteen' aan de Caputsteenstraat in Mechelen is het voormalige buitengoed van de familie Hooft, alias Caput, dat reeds in een akte van 1348 wordt vermeld. Wellicht werd het buitengoed op het einde van de 16de eeuw gesloopt en in 1641 op dezelfde plaats heropgebouwd. Rond 1860 werd het bestaande 17de-eeuwse kasteel vergroot en in neotraditonele stijl gerestaureerd. De vergrotingswerken die het kasteel zijn huidige volume en uitzicht gaven, dateren uit 1908. Hetzelfde jaar werd een hovenierswoning en een bijgebouwd en in 1910 de stallingen en het koetshuis. In 1981 werden de toren en de 17de-eeuwse aanbouw van het kasteel beschermd als monument.

Foto: Tijl Vereenooghe

Het Caputsteen vóór 1900

foto: Regionale Beeldbank Mechelen

Het is een mooi monument, en zeer interessant om dit allemaal te lezen :)

Hopelijk zijn er nog meer van deze oude teksten in die doos :P

Maar dit belooft voor nog meer goeds. Alvast proficiat voor dit boeiend verslag.

Welkom Lucas als nieuwe blogger!  Ik ben steeds blij als zo iemand als jij opduikt!  ;-)

Zéker als het niet bij één post blijft zoals soms wel eens voorvalt...   Maar ik geloof graag dat je nog heel wat uit jouw doos zal weten te toveren.  Iets zegt me dat...

blij te lezen dat er nog mensen zijn die dit een mooi monument vinden.

Helaas staat het Caputsteen al geruime tijd te verkrotten. Zeggen dat er in de ruime buurt nood is aan gemeenschapsruimten. Maar de stad is niet geïnteresseerd  in het gebouw en de renovatie er van. Het gemeenschapsonderwijs heeft helaas de middelen niet om over te gaan tot restauratie.  Het gebouw staat nu al 2 jaar te koop maar gaat het verval verder en  wordt de schade aan het gebouw alsmaar groter.

 

dit is al jaren in erbarmelijke staat

mijn moeder zat vroeger daar op school, er was een klaslokaal in dit kasteel, volgens haar maakte zij mee dat tijdens de les er een deel van het plafond naar beneden kwam,

gelukkig zonder gewonden

Freddy, buiten het centrum man. Onbelangrijk voor de stad. Toeristen kunt u daar eerst verwachten als het ingevallen is. Hoe lang dat nog gaat duren ? Tot we overspoeld worden door de toeristen uit Pakistan en Indonesie. 

op de facebookpagina van Mechelen blogt zijn enkele foto's te zien van het Caputsteen anno 2010.

Ik zat vroeger ook in het Lyceum, ben er ooit naar aquariums gaan kijken van de Mechelse aquariumclub geloof ik, dat is de enige keer in mijn schoolcarrière daar dat ik er ben binnen geweest.

Nu gaat de 3e generatie (na mijn ma en ikzelf), mijn zoontje, daar naar school, ergens hoop ik het mee te maken dat dit gebouw in ere herstelt wordt. Maar doe het snel, of er moet niks meer gered worden.

de renovatie van dit kasteeltje zou een godsgeschenk zijn voor de buurt en de school. Privaat is hier niets mee aan te vangen tenzij men mag afwijken van de bestaande indeling. Het kasteeltje is ook gelegen in "parkgebied" waardoor er "normaal" geen bewoning mogelijk is. Achteraan grenst het ook pal aan de kleuterklassen.

Interessant artikel en insteek, Lucas... benieuwd wat je nog méér i n je dozen gaat vinden!
Welkom als blogger!

De problematiek ivm Het Caputsteen kwam in 2007 ook al eens ter sprake op de blog:

http://www.mechelenblogt.be/2007/09/mechelse-kastelen-doemscenario-toekomst

Ik vrees dat er ondertussen bitter weinig veranderd is?.

klopt Freddy, als straatbewoners mogen we niet vergeten dat onze dreef in vroegere tijden een mooie entree voor dit park was,

maar dat is al lang geleden

ik meende ooit nog een foto gezien te hebben hiervan in de regionale beeldbank, maar helaas ik vind dit niet meer terug

@ Marc VC - zo lang geleden is dit nu ook weer niet hoor. De woningen hier zijn nog geen honderdjaar oud

weet ik wel, maar daarmee hebben we nog geen foto :-)

een die wel moet bestaan, want ik zag hem ooit

@ Freddy, ge kent toch wel Roger Kokken zeker, wel Roger die kan u helpen. 

@ G.L., ge doet me blozen...   Nu, ik ben eens in mijn oude kaarten gedoken en ofschoon het Caputsteen op de kaart van Van Hanswijk (1594) en op het kadasterplan van Popp (1858) voorkomt, wijst niets erop dat daar een dreef was.

@ Marc VC, verwar je niet met de lange (inmiddels ook weeral verdwenen) beukendreef op de Lierse stwg die naar het vroegere kasteel van Deudon leidde.  Dat kasteel brandde in 1953 volledig af en het ganse domein werd verkaveld (Kauwendaal??)

In 1907 werd door de familie Van Diepenbeek de nieuwe gefuseerde brouwerij Chevalier Marin opgericht en den eigenaar ging op slag ( 1908 ) zijn huis was opsmukken en vermeerderen. Je mag drie keer raden waar hij dat deed.;-)

@ Roger, nee ik bedoel echt de Populierendreef; die uitkomt op de Caputsteenstraat

voor die bebouwd was een dreef vol bomen, of ik kan er ver naast zitten ook natuurlijk

@Roger, dat kasteeltje van " De Don " zoals wij dat vroeger noemden was juist na de oorlog een vakantiehuis. Ons moeder bracht ons toen iedere morgen - drie of vier weken lang -met de fiets naar Mechelen station en daar pakten wij de tram om af te stappen op de Liersesteenweg aan de ingang van de dreef. Onder begeleiding trokken we dan te voet naar het kasteeltje. Het was toen reeds ingericht als opvanghuis. Er omheen lag een mooi vijvertje middenin een oerwoudje en het was ons toegelaten om er stekelbaarsjes e.a visjes te vangen. Milieu bewust dat we toen al waren werden ze allemaal terug gezet. Het jaar daarop gingen we gedurende het verlof op dezelfde aard en wijze maar iets verder naar een vakantiehuis in Rijmenam. En daarna begonnen we aan onze buitenlandse trips, te beginnen met Melchtal. 

En voor zover ik ergens heb opgepikt was het Caputsteen tijdens W.O. II een "huis van plezier" !

Dat zou wel kunnen. Die mannen hadden waarschijnlijk ook hun verlangens. En die vrouwen werden die dan geimporteerd of waren die van hier? 

Tegenwoordig ziet de trap er als volgt uit:

(Foto Agnes Van Parijs)

Meer foto's vind je hier.

Idd G.L.,  het was een oord waar kinderen een dag konden gaan spelen.  Zelf ben ik er in 1950 ook nog enkele keren geweest met andere leerlingen van de RMS.  We vertrokken 's morgens op de Grote Markt met een schoolbus tot aan de ingang van de dreef en kwamen in de namiddag terug.  Onder de middag kregen we dan een "kappertje" melk.  Ik herinner me nog dat naast het domein een tomatenveld was. 

En dat vijvertje was m.i. toch een serieuze vijver.  Is dat soms de vijver die aan de achterkant van Montreal lag.

Marc VC, tja, de naam Populierendreef laat alleszins vermoeden dat er ooit een dreef was, maar ik denk dat dat toch een serieuze tijd geleden zal zijn.  Afbeeldingen heb ik er nooit van gezien.

@ Roger Kokken Raar ! Het kasteel van Deudon, langs de dijleboorden in Muizen, brandde ook in 1953 af.

Hoogblonde Noormannen in Mechelen in 1953??? ;-)

Mea culpa...  Het kasteel Heisbroek op de grens van Mechelen met Katelijne dat dienst deed als vakantiekolonie is in 1953 niet afgebrand maar werd in 1962  gesloopt.  Het werd echter ook ooit bewoond door de familie Deudon, vandaar de verwarring.

Nu we het toch over kastelen hebben.

Vroeger stond er ook een kasteel(tje) op de Hanswijkvaart.

Het werd bewoond door een aannemer (Smets)

mijn beider grootouders behoorden tot de eerste bewoners van de straat en hebben ons altijd verteld over de dreef naar het kasteel. Zelf heb ik ook ooit afbeeldingen gezien, misschien kan ik nog wel ergens iets vinden uit die tijd.

@MarcVC: in de tijd toen de dieren nog spraken bouwde men drie dijken om die verzopen gronden van Nekkerspoel en Pennepoel te kunnen ' beheersen ' en met droge voeten te kunnen doorkruisen. dat waren de Hoge Weg, nu Lakenmakerstraat, de Nieuwe Dijk, een combinatie van de Grote- en de Kleine Nieuwendijk en tenslotte de Oude Dijk. Die Oude Dijk noemen we vandaag de Populierendreef. Volgens mijn schatting spreken we dan over de jaren 1200, de eerste middeleeuwse ontwikkelingsperiode van die wijken. Toen was er van de Caputsteen van Lucas nog geen sprake.

Of om het met de woorden van Google te zeggen:

nu je het zo ziet op dat plan

dat van die dijken kan kloppen

@ Peter en Marc VC , de afleidingsdijle dateert slechts van begin 1900. Het plan geeft mogelijks een verkeerd beeld

De slotgracht dateert van ergens midden 13e eeuw allicht en is later gebruikt als afleidingsdijle. Maar als Luc gelijk heeft (dijken rond 1200) dan moet je die afleidingsdijle inderdaad wegdenken.

We hebben het hier over het droogleggen van een moeras, en niet over de Dijle, en dan zijn evenwijdige dijken interessant, zoals hierboven in het plan blijkt. De Vrouwvliet is hier allicht belangrijker dan de afleidingsdijle/slotgracht.

Onderstaand plannetje is van de hand van J. Uytterhoeven en geeft een mogelijkheid weer hoe de Nekkerspoelwijk er ten tijde van de Berthouts zou kunnen uitgezien hebben. Bij gebrek aan wetenschappelijke bewijsvoering hou ik mij daaraan vast. Rechts zie je het Bodenmeer ( cfr. natuurlijk overstromingsgebied van de Dijle ) waaruit ook de naam van de vliet Boeimeer is ontstaan wat een andere naam is voor de O.L.Vrouwvliet. Je merkt de verschillende wegen( dijken ) van onder naar boven op de schets zodat je met wat goede wil de bouwstructuur van die dijken, en dus ook de Populierendreef, kan herkennen. Heel dat gebied was een verzopen gebied ( Penne-poel en Nekkers-poel) en werd afgeboord door die Boeimeer of O.L.Vrouwvliet. Dat was toevallig ook de grens met het hertogdom Brabant dat je via deze wijk alleen kon betreden via de Pas-brug na het betalen van een inkomsticket. Ik herhaal het, dit staat ver van het Caputsteenverhaal van Lucas.

Om zich te kunnen situeren vind je rechts de halve vermelding van de ' Oude Putsebaan '. Waar het kruispunt onder het woord Zandberg staat moet je vandaag de kerk van St. Libertus plaatsen. Wat vandaag de afleidingsdijle genoemd wordt was vroeger stadsgracht ( rond de stad ) en Spuibeek ( gedeelte buiten de stad )

is inderdaad gebeurt....marc vc... dat het plafond naar beneden is gekomen , ik zat toen ook in het kasteeltje als leerling !gelukkig waren er geen gewonden ,maar we hadden toen veel leute en we wisten wat te vertellen thuis ! mischien zat ik wel in dezelfde klas van je ma , er waren toen 4 klasjes als mijn geheugen goed is !