Bewegingen in Mechelen

met categorie:  

Op 15 november start het openbaar onderzoek voor ‘Mechelen in Beweging’, het grootse stationsproject voor onze stad. Dankzij dit project krijgt Mechelen niet alleen een mooi nieuw stationsgebouw en -plein. Er komen ook nieuwe wegen bij. De belangrijkste is een gloednieuwe viervaksbaan die de afrit E19 – M­echelen-Zuid langs de achterzijde van het station verbindt met het kruispunt aan Nekkerspoel. Deze viervaksbaan moet vooral zorgen voor een vlottere doorstroming van het autoverkeer.

Of dat ook goed nieuws brengt voor voetgangers en fietsers, is nog maar de vraag.

Mechelen in Beweging’ organiseert in november en december een aantal info-
momenten op verschillende plaatsen in de stad (www.mecheleninbeweging.be).
De Bewegingen in Mechelen willen je op een alternatieve manier kennis laten
maken met de toekomstige verkeersinfrastructuur: op zondag 21 novem-
ber om 10.30 uur
organiseren we een ludieke en informatieve fietstocht
langs het traject van de toekomstige viervaksbaan. We stoppen op de belang-
rijkste knooppunten, en schetsen daar een beeld van de toekomst vanuit het
perspectief van de kwetsbare weggebruiker.
 

Bent u een fervente fietser of geniet u in het weekend van een ontspannend
wandel- of fietstochtje naar de stad? Heeft u kinderen, buren, (groot)ouders...
die regelmatig de fiets gebruiken? Spring dan op 21 november op je fiets en
breng samen met ons Mechelen écht in Beweging.
Je kan het hele traject mee
volgen (2 uur – 3,5 km), of enkel aansluiten bij de haltes in je buurt. Op de ach-
terzijde van deze uitnodiging vind je een plannetje met tijdsschema.

Op het einde van de fietstocht is er gelegenheid om meer uitleg te vragen aan
mensen die het project van bij het begin nauw opvolgden. Wij hopen op een
massale opkomst!
 

Routeplan en tijdsschema

Zondag 21 november - 10.30 tot 12.30 uur


10.30    verzamelen op kruispunt Halfgalgstraat – Stenenmolenstraat
11.00    halte parking NMBS – achterkant station
11.15    halte Stationsplein – voorkant station
11.45    halte Leuvensesteenweg – ingang Centrale Werkplaats NMBS
12.15    halte Lakenmakersplein
12.30    einde tocht, mogelijkheid om na te kaarten

Meer info: bewegingen.in.mechelen@gmail.com

Das best interessant, trouwens ...

Bewegingen in Mechelen is blijkbaar een samenwerkingsverband van buurtcomités en wijkraden uit de grote stationsomgeving (Buurtcomité Leuvensesteenweg, Buurtcomité Station-Brusselpoort, Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw, Wijkraad Arsenaal, Wijkraad Mechelen-Zuid, Wijkraad Nekkerspoel) en van een aantal belangengroepen van kwetsbare weggebruikers (TreinTramBus vzw, Fietsersbond afdeling Mechelen).
 

Hopelijk valt de regen, op die dag, niet met bakken uit de hemel !

Want op dat vlak is de fietser (en ook de voetganger) eveneens een kwetsbare weggebruiker.

;-)

Dat lijkt me wel interessant, en de vraag "hoe zit het met voetgangers en fietsers?" lijkt me trerecht... net zoals bij de infosessie die ik onlangs bijwoonde bij 'Mechelen in Beweging' (zie verslagje), lijkt dit erg zinvol...

Eens kijken of ik daar aan deel kan nemen!

Bart Somers beschreef het huidig Albertplein als Moldavië aan de Dijle, verwijzend naar de typische stalinistische waanzin van voormalige stadsbesturen. Eender wat zal automatisch beter zijn... Ik kijk er alvast naar uit: ik denk dat dit voor Mechelen een héél grote verbetering wordt!

Uw gebedsintenties werden verhoord.

Het was bijtend koud, maar zonder neerslag.

En vooral veel bijgeleerd over de plannen,

waar blijkbaar nog een en ander aan rammelt ...

Suggestie .Laat de bussen eens tegen de verkeersstroom  in de stad bedienen.