e'stukske veu aolesen blog

We zijn blij dat we vandaag een nieuwe Gastblogger kunnen verwelkomen, met name: OEP SINJORREKE himself !

(Foto Jan Smets)

Dag beste mense van Mèchele en ôôt de gebeure,

 

Gaole kent mao messchienst van de Streikgazet en ge vraagt oe af wa da kik hee oep MècheleBlogt koum doon?

Awel, ‘k geun aole dat ôôtlegge. Ik ben dan al wel 350 jaar aod, ma Oep Sinjorreke gaat oek mé zaonen taod mei, hé! Sinds een tèdzje zit ekik dus oep de Smoolenboek die dazze Feisboek noome, en da lierde kik Jan Smets kennen. Die vertelde mao da deisen blog vaof jaar besta en dazze da ginge veere en of da kik is ne kie mé e’kaod hèndzje me gedacht erouver wou zegge.

Da kwam na good ôôt. Want de Streikgazet besta deis jaar fietteg jaar en met 68.000 eksemplare is da dus de groetste gazet van Mechelen, zellefs nog vuil groeter dan alle ander gazette bajien. Asser eet gebuirt in Mèchele, dan wèt eederien het as ‘t in de Streikgazet gestaan hei, of... as ge ’t tège de kwaffuis van heeneuffest gezeid hét…

En in dee Streikgazet schraof ekik dus al bekanst dètteg jaar langk, elleke weik e’stukske ouver de klaon dinges van ’t stad. Ik geif ze e’kleurreke, gien polleteek kleurreke, ma e’schoen kleurreke veu ‘t wa plezanter te maken. Soems geif ekik er ne kie een lap oep, of ik striel efkes ouver aolen hèt. Ik doon aole ne kie lache of ne kie slikken, en soems pikt het efkes. Ma ’t is altèd goo bedoeld, da wel.

En da paos ekik van MècheleBlogt oek, se! Soems vinnek het ba èlle allemal een bekke te braof en as er is eemand wa kommentaar geft, dan moet het oek altèd schoen binnen de lèntzjes blaove, want géft na  too, vuil gelache mag er persees ni weurre ba aole. En daa verscheet ek na wel van, want ni elleke Mècheleir pâost hetzellefste. Ten slotte hiete gaole toch ‘Mechelen!Blogt’ en ni ‘WaoleBloggen’? Soems is ’t er oek een bekke droeg. Ik mut dan paoze an nen einzjinjuir die e’masheen gemokt hei da wel goo wèrrekt, ma waavan het ôôtzicht gin belang hei. En dan is er nog da geveul van toffe-joenges-onderien, alsof het e’klubbeke is. Da mag dan al e’Mèchele-geveul bestaan, ma e’klubbeke is daa wa te klaon vui.

Ma ge mut aole dat allemal ni aantrekke, wa dakik vertel. Gewoen, profeesejat mé aolese verjaardag en as ge wilt wète wa da de mense ouver aole paoze, ga dan gewoen ne kie zeen na de stattesteeke, na de cijferkes van hoevuil er elleken dag aolese blog koume leize, én hoevuil er trugkoume!

Dat is ’t ienegste dat telt.

Dus, doo vout gelak as dagge bèzeg zao! Ellek vougeltzje zingt gelak asseum gebekt is en Onze-Lieven-Hier moet van alles zaon getal hemme.

Leut dee toert smake, mensen van MècheleBlogt! Ik ben ne vaste lèzer van aole!

 

(Foto Jan Smets)

...'opelijk ee de Floris nog plaots genoeg oep zoane computer want we goan nog iel lang deu, zeunne !...

;-)

Ik zie u ook passeren op Facebook en de Streekkrant, maar welkom hier!

Danke Oep Sinjorreke, merci Oep Sinjorreke, goa et da goe oatgelei se, as ze 't noa allemaa ma goe geleze emme en ni te rap vergete.

Welkom Oep Sinjorreke als blogger. En uiteraard bedankt voor de analyse ! Inderdaad GL, als we het plezant kritisch houden dan komt het snor !

Oemdattet dezen achternoen zoe’n schoen weer was, zennek wezen wandele.  En ’t was wee plezant in Mechele, zeunne !

Eerst botssek oep een rommelmèt in d’ Hanswaokstraot en e stuk van 't Ragh'noplaon.  Altao plezant oem is ne kie te snuistere.   

Dan ziennek men oege ôot in den Bruul mè al die schoen madammen die aon 't shoppen zèn.

Kommek oep de Groete Mèt, staot de fanfaar van de pollis gââs te geven oep eulle troemmels, eulle troempette en op eulle boembardon.

Wa aod-straoders, ons Bartje mè Nobels en nen ieleboel muziek : van t’ Amerikaons volkslied, over God save the Queen tot de Vlomse Lieuw en den Brabançonne.

En volk.  Allez, de gidsen zullen wee ne goeie dag ‘emme g’had.

;-)

Roemmelmèt oep 't Raghenoplaon (en vedderoep in de Hanswaokstraot)

Groete Mèt en statôôs

En oek de biesjes genoten van 't goe weer...

Foto's Gimycko

Oepsinjorreke is altèd 't ieste wa-dak-ik leis in de Streikkrant.  Zoe blaof ek goo d'oep d'oegte van watter in Meichele zoejal gebuirt (azzet al ni oep 't blog gestaan ei nateurelèk).

Goo gedaan Oepsinjorreke en doo zoe vout.

Gim, ik zien ons Bartje en Nobels ni staan zeune of zaate die oep de roemelmêt tusse de aute soldeutsches. En van die schoen madamme da edde gedroemd  poas ek. Zoe veul pollis emmek nog noet boaien gezeen. De gidse, die zên in staking oemda de zweuntjes al den hennendrêk hemme oepgefrêt. Ma wa was daa oagentlek te doen oep de mêt ?

Roger, Oep Sinjorreke is tiennege dak lees in de streekkrant, al 't ander is oepgewermde kost.

Peter, mè oa kunde klappe sè.

@ G.L. : Bevraodingsfieste, è !  Allez, da gao da na ni wèt !

Aloewel ik die wit-lichtbloa-roe vlag ni kan thôôsbrenge.  G'et d' Amerikaonse, d' Engelse, de Franse, dan ien da'k ni ken, de Vlomse Lieuw en die van Bèllege.

Veul geklap toen ze de Vlomse Lieuw spèlde en oek bao den Brabançonne, maor ik miste nog zoeiet as e Mechelelied.  Iet in de trant van "Aantwaarpe, gao zè toch veu maa...", maor dan iet over Mechele, en mè veul boembast.

Allez, twas wee plezant, zeunne...

;-)

BTW : Die schoen madammen van Mechelen zèn nog schoender as de zon schènt !

Voilà, sè, we zèn weeral wa slimmer geweurre...

;-)

 Ik kreig géén Streekkrant.,"ààde Liersebaan" is toch oek Mechele??

Dan moete is belle na de "streekkrant". Ik em da oek gedaan toen ik er oek gien ni mi kreeg (Lindestraat - Jubellaan) en dat is dan in orde gekoume...

@ Jackie :

Klikt is ne kie hie en g' hè't direct de Streekkrant.  Gewoen effe klikke oep de regio Mechele.

Wij krijgen ook geen Streekkrant, maar hier ligt het aan het stickertje op de brievenbus. Jammer voor de Streekkrant, maar er komt zodanig veel rommelreclame binnen dat we kartonnen dozen tekort kwamen om het in te dumpen. Beetje schandalig eigenlijk.

Ik reageer nu pas omdat ik bijna anderhalve week met 'een kink in de kabel' van mijn internet heb gezeten...  Maar het is tof dat je de weg naar Mechelenblogt hebt gevonden Oepsinjorreke!

Bedankt voor jouw bijdrage als gastblogger!  Ik kijk al uit naar een volgend stukje!