De kapellekesbaan

met categorie:  

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men u Maria tegen.

Wat doet een mens al zo op een vrije dag, en dan nog geen dag gelijk een andere maar de herdenking van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Je toert wat rond op het Hombeeks plateau aan dertig per uur met de venster open en bent eigenlijk verbaasd dat er ondanks de linkse storm van de laatste maanden nog zoveel overeind gebleven zijn.

Wat zegt ge ?

Ja, zo van die mini bedevaartsoordjes. Ja ze staan er misschien al honderd jaar in weer en wind en ondanks oorlogen en de beeldenstormerij der laatste maanden staan ze er nog steeds en ze staan er trots en fier. Nu de beeldenstormers met hun staart tussen hun benen zijn moeten afdruipen fleuren die oordjes van rust en vrede weer op als nooit tevoren. En de mensen van het platte land vinden dit uitstekend.

Nu de hamvraag. Waar staan ze ? Ergens in Leest, Zemst-Laar of Hombeek natuurlijk.

er staat er nog eentje op de baan van hombeek naar leest

Lieven, zou kunnen. Zal ik effen nakijken maar er zijn er nog twee op op openbaar domein vergeten. Dat komt ervan als ge uw werk niet zelf kunt doen. Verder zal er links of rechts nog wel eentje in de gevel van een oude schuur hangen of ergens in een achtertuintje, verborgen voor de beeldenstormers.  

Mooi artikel G.L. Ik wist niet dat er nog zoveel brol langs Vlaamse wegen stond. Geef mij maar een goei matras (nuttig) en een blikje cola (pop-art) langs de kant van de weg. Er is precies toch nog wat werk aan de winkel voor linkse beeldenstormers.

 Lieven, als gij dat gezien hebt, hadde gij dan in de Vivelamour gezete of bedoelt ge die grote brievenbus daar onderweg.

Zeg Mark, als daar in 1944 in uwen hof ook zoiets had gestaan waren ze er misschien naast gevallen zoals bij ons. Wie weet .

hoedata noemt da weet ik niet, het is aan de straat vooraan een groot domein met een 'villa' erin. Een oude pastorie met domein zoals ge er veel in Frankrijk vind, zou ik graag altijd gehad hebben, 't zal voor een volgend leven zijn. Voor 't kapelleke staan 4 bankskes. ik zal es een fotooke nemen als ik passeer.

Lieven, doe uw oogskens eens open. Zal voor u de voorlaatste ook goed zijn ? Enfin dat is toch al ene die gevonden is. 

@GL, Lieven bedoeld vermoedelijk de kapel van Ten Doorn in Heffen aan het Kapelhof van

de familie Convent!

ik weet het niet Eddy, misschien is dat toch dat lourdeskapelleke dat GL zegt, ik heb het kapelleke zelf nooit gezien alleen de 4 bankjes, het kapelleke staat onder de bomen onzichtbaar vanaf de straat. 'k zal er vanavond of morgen eens stoppen.

Ik fiets geregeld door Hombeek. Ik ben het met G.L. eens dat er pareltjes zitten tussen die kapellekes.

Lieven en Eddy, als ik nog jong was, heeeel lang geleden zegden de mensen, " het kapelleke aan Messon ".Het is ook het meest verzorgde van de veertien. Ook in de maand mei komen er nog een twintigtal mensen lezen zoals vroeger. De andere locaties zijn van - iets minder verzorgd tot verwaarloosd. Het wordt tijd dat de stad eens wat geld boven haalt voor een potteke verf, ten minste als ze op stadsgrond staan. Mijnheer Nobels de mensen zouden niet graag hebben dat ze naast de wegwijzers belanden.

Maar daarmee zijn we nog niet veel verder gekomen met onze RA RA RA. Waar zitten die wandelaars en die fietsers of kijken die enkel naar de jonge boerendochters als ze naar den buiten komen.

Mooi artikel, Louis !  Meer van dat.

Moooi verhaaltje alleszins, daar niet van, maar het zou wel weer willen lukken dat GL alleen met de kapellekes van Hombeek, Leest  bezig is. Dat is altijd hetzelfde met die man. Precies of er in Walem en Muizen en ook in Mechelen geen kapellekes zouden zijn. Kom ne keer uit uw dorpke! Er is daarbuiten ook nog leven hoor:-)

Of denkt hij dat de beeldenstormers in de stad lelijker hebben huisgehouden?

@ Jeanneken :

Naast deze "Hombeekse Hebbedingetjes" van G.L., willen we, hier op den blog, ook "Muizense Memoires", "Battelse Belevingen", "Heffense Hilariteiten", "Leestse Leutigheden" en "Walemse Wetentjes" leren kennen, hoor !

Dus... als ge een goed verhaal hebt uit één van vorige gemeenten : Laat maar komen !

:-)

Zeg Jeanneke, gij zijt toch niet jaloers zeker ? In onze jongen tijd kwamen wij ook al eens in Walem naar de kappelekes kijken maar ik denk dat die dochters nu al allemaal wel zullen uitgetrouwd zijn. En da verder oep de Vosberg had ge er ook nog enkelen maar dat was voor ander volk. Gute nacht zusammen.

Onlangs kwam ik deze tekening tegen van een kapelletje...

Walem - Kapel Battenbroek

Gim, mag ik u even onderbreken. Ik vind dat we hier slecht opschieten . Zijn er nu zo weinig bloggers die het platte land van Hombeek kennen. Komkommer tijd ? Battenbroek is toch nog Walem hé.

Straks gaat lieven nog met de eerste prijs lopen. 

da scheef kapelleke  met den heiligekoe van iverlek op den achtergrond dat staat zeker in Leest aan de steenweg op het kruispunt met de wagemakersstraat dacht ik aan een stukje grond dat tot voor een paar jaar  nen ouwen boomgaard was die na de verkoop gerooid werd.

Het kapelleke eronder staat In de wagemakerstraat op het erf van een boerderijke dat twee jaar geleden verkocht werd

sorry ik heb me vergist, het kapelleke eronder daar hoort dit item bij

en in de wagemakerstraat is er ook nog

en onderstaand is ook niet ver uit de buurt en goed zichtbaar

en er staat er ene bij waar onderstaand plaatje bijhoort:

misschien niet echt op de juiste locatie maar op diezelfde kapellekesbaan staat net buiten Leest nog dit mooi exemplaar:


"Het wemelt in de mei van blonde kleinen,
nabij de veldkapel.
De takken van de grote linde deinen,
daar bij de veldkapel.......

Maar wat komt Sint Jozef en Apollonia in deze reeks mariakapelletjes doen?

Lieven krijgt de prijs van de Strijdlust. De bekendmaking van den uitslag wordt verschoven naar Sint Juttemis.

een speekmedalle zeker he :-)

 Lieven, dat Frans villake zoals u zich dat voorsteld staat al jaren leeg en onbewoond. Het lijkt me van op de straat te zien ook niet onderhouden. Misschien laten ze het wel voor een prikje. Zal ik eens het antenneke uitsteken. Het zou wat zijn hier op den blog :" Lieven verlaat de stad "

Het verwondert me dat "Het Hammeke" hier nog niet ter sprake kwam.

Voordat ze de GB hier neergepoot hebben en de E19 het landschap in twee stukken lieten verdelen, kon je door het bos aan de Zemstbaan 'brakken' tot aan het Hammeke.

Slechts weinig mensen lijken dit mooie plaatsje te kennen.

 Jan naamgenoot, en daarmee zingen wij allen : " lang leve onze lieve vrouw van het Hemmekke;. Vriend Jan kijk maar eens in de boeken HEMMEKE  en geen HAMMEKE.

Ik heb een jaar of twee geleden een naslagwerkje gekocht in het gemeentehuis van Zemst, over het Hammeke.

Als kind, hééééél lang geleden wandelden ik met mijn vader al eens tot daar en ik herinner me dat het door het bos ging endat we over een beek moesten springen om ter plaatse te geraken.

Ik heb me voorgenomen om er, zodra ik weer goed te been ben, een pak foto's van gaan te schieten, want ik denk niet dat je er met de auto bijkan.

Dit vond ik in een krantenartikel uit 2006 (Het Nieuwsblad)

 

't Hammeke was Keltische bidplaats

 

Met het aantonen dat de kapel van 't Hammeke in Zemst staat op een kruispunt van aardstralen, wordt de overlevering ontzenuwd. Het verhaal van de schipper die met zijn schuit vastliep op de Zenne en beloofde een kapel te bouwen als hij terug vlot zou geraken, is verzinsel. Zoveel is duidelijk: de plaats waar de kapel staat was eertijds een heidense, Keltische bidplaats, waar na de kerstening een kapel is gebouwd.

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van het maken van enkele kortfilms door architect Paul van Welden uit Weerde. Zijn laatste project gaat over het raadsel rond enkele sacrale plaatsen in Zemst. Hij tracht te zoeken naar een verklaring voor mogelijke aanwezigheid van aardstralen. Met steun van het gemeentelijk heemkundig archief en heemkundige Roger Van Kerkchoven wil hij de ware toedracht kennen.

Uit het napluizen van nauwkeurige geografische gegevens kwam hij er al achter dat de halve steen in Zemst-Laar, die naar men beweert een Keltische offersteen zou zijn, en de kapel van 't Hammeke op de lijn liggen die door het middelpunt van het gekende Stonehenge in Engeland loopt. Het zou te maken hebben met oeroude energielijnen of leylijnen.

 

Metingen

Om meer zekerheid te krijgen riep hij de hulp in van professor Guido Viane van de academie voor Radiësthesie. Die kwam naar Zemst om metingen te verrichten. Duidelijk werd dat er op de plaats van de Kapel van 't Hammeke wel degelijk aardstralen zijn en het altaar van die kapel net op een kruising van stralen staat.

,,Je mag er zeker van zijn dat de plaats waar de kapel staat, eertijds een Keltische bidplaats was'', zegt de prof. ,,De stralingszones waren voor de Kelten de plaatsen waar de adem van de god van de onderwereld aanwezig was. Die moest geloofd en geëerd worden. Op die plaatsen vindt men dikwijls zelfs een steen terug met een kruis in gekerfd. Met de kerstening werd aanbidding verboden, maar weinige tijd later werd het door de predikers omgebogen naar het vereren niet van de god van de onderwereld, wel van de moeder van de schepping, Maria. Wat bidplaats was van de heidenen werd die van christenen'', legt hij uit. Bouwen van een kapel was het gevolg.

Volgens de resultaten van zijn onderzoek zou professor Viane niet verwonderd opkijken mocht er in de grond onder het altaar van de kapel, nog een steen uit de Keltische tijd worden teruggevonden.

En ook op de plaats waar de Halve Steen ligt in Zemst-Laar zijn duidelijk aardstralen opgemeten. Opvallend is dat er vlak naast ook een klein kapelletje werd geplaatst.

 

 

Ook in de Geerdegemstraat staat nog een kapelletje.

 

 

Cool !  Kelten en Oude Belgae in en rond Mechelen.  En overblijfselen van de Oude Religie.

Ik ga eens rondsnuffelen om te ontdekken wie en wat er eigenlijk, voor het Jaar 1000, in deze contreien leefden.

Zeg Jan, met dat kappeleke van de ham kunt ge uw goesting doen maar dat van den halve steen blijft van ons lievrouke zeune en dat van Vannesake ook. Daar zijn we streng op Jan. 

Bij deze word het kapelleke van de Geerdegemstraat mee opgenomen in de orde van de kapellekesbaan. Goedgekeurd in zitting van 14.10.2014.

Nog enkele kapellekes in het Mechelse ?????? Hier zijn er nog een hele hoop sé.

In de mei leggen alle vogelkes een ei en tevens is het de kapellekes maand bij uitstek. Dus beste     stadsmussen, ik zou zeggen : laat het stad met zijne hoogtechnologische zandbak en zijnen toren nu eens voor wat het is en kom ne keer meer naar den buiten. Hier moet ge niet werken.