Vermensen is gisselijk, of zoiets :-)

met categorie:  

Toen ik afgelopen maandag door de Geerdegemstraat passeerde, moet ik halsbrekende toeren uithalen om, binnen het kader van de verkeerswet, de verkeersremmers wou voorbijrijden.

Blijkbaar hadden de mannen van 't stad zich vergist toen de ene de paaltjes in de grond stak, terwijl de andere op zijn schup leunde.

Allez, ze zeggen dat toch altijd en eens dat ge de naam hebt, geraakt ge dat etiket nog moeilijk kwijt :-)

Enfin, het kwam erop neer dat paaltje 1 op de plaats van paaltje 2 stond en omgekeerd.

Het zag er zo uit :

 

Aangezien het verste paaltje alweer een duwke gekregen had van een wagen, stonden beide paaltjes er al een tijdje zo bij en geen kat die het gezien had.

Je moet niet vragen hoe oplettend de meeste chauffeurs rijden ?

Gelukkig had ik mijn portrettentrekkertje bij en kon ik dit mooie tafereeltje vastleggen voor het nageslacht..

 

Woensdag stond mijn foto in de Gazet Van Meche... euh Antwerpen en toen ik er woensdagmiddag opnieuw voorbijreed, zag het er zo uit :

 

 

Zeg nu nog dat de mannen van 't stad geen rappe zijn !!

Wat de misser zelf betreft, werpe hij die zonder zonden is, de eerste steen,

Leuk gezien!   ;-)

Daar moet je een aandachtig 'flickerende blogger' voor zijn! 

 Jan, dat noemen ze dan " door de bomen het bos niet meer zien ". Enkele jaren geleden werden de verkeersborden boven op mekaar geplaatst, kwestie van de kassa te laten rinkelen en nu zijn het paaltjes, paaltjes en nog eens paaltjes tot ze de strot uitkomen. Het zal zo wel moeten zeker.