Archeologie onder de St-Romboutstoren deel 8

Een volgende aflevering van het Sint Romboutskerkhof...

Onze geschiedenis fanaten hebben weer een stuk dieper, hoewel ze werken nu weer in recentere lagen, in de geschiedenis van de Mechelse mensheid gespit. Men is nu bezig aan het grote stuk in het midden van het plein en zijn nu bij onze over-overgrootvaders.

Wat mij opviel is dat er in de relatief recente geschiedenis blijkbaar toch ook wat kinderen vroegtijdig het leven lieten gezien het meermaals terugvinden van kleine skeletten.

Ook een erg interessante ervaring was het bijwonen van het nemen van DNA stalen, best een hele klus waar steeds de nodige voorzorgen dienen genomen te worden om de stalen niet te "besmetten" met eigen DNA. Hier wordt echt gewerkt met de nodige voorzorgen zoals mondmaskers, handschoenen, speciale kledij en reinigings en ontsmettings producten. De stalen, meestal een kies daar deze het best bewaard zijn gebleven, worden in een zorgvuldig afgesloten staalfles gedaan voor het verdere onderzoek.

Zoals hier te zien worden er ook veel heel kleine dingen gevonden, zoals naalden, spijkers, potscherven, knikkers en regelmatig ook munten die op hun beurt dan weer en vrij precieze aanduiding geven van de periode waarin men dan aan het graven is.

Ook het juist in beeld brengen van de ligging van objecten wordt accuraat uitgevoerd...

Zoals te zien kunnen onze mensen van de dienst regelmatig rekenen op de belangstelling van groepen en scholen.

Tot hier weer een kort overzichtje van weer zeer voor zich sprekende opgravingen.....

 

Ik hoop dat onze vroede vaderen al stilletjesaan ne cent opzij gaan zetten voor het uitgeven van een boek in de stijl van ' Het Steen en de burgers '. Misschien ' Mijn thuis was waar mijn graf is '? ;-)

Vraagje aan de Dienst Archeologie: Binnenkort worden de Hoogstraat, Ganzendries en Korenmarkt heraangelegd. Zoals bekend is de Korenmarkt één van de oudste kernen van Mechelen. Vandaar mijn vraag; Ik dacht ergens te lezen te hebben dat jullie op de Ganzendries in de grond gaan graven, maar wordt de Korenmarkt - als enige marktplein in het oudste stukje Mechelen - ook geanalyseerd voordat ze met de bulldozer erover gaan?

Ik begrijp dat het minder dringt dan de Ganzendries aangezien er geen ondergrondse parking wordt aangelegd en er dus minder sporen verloren zullen gaan, maar anderzijds is dit ook een buitenkans van jewelste om de claims in bepaalde werken - zijn dit de restanten van een Romeinse militaire nederzetting - te toesten aan bewijsstukken die zich bevinden onder de beste frituur van Mechelen.

@ Stefan: Er zal alleszins een impactanalyse moeten worden gemaakt voor wat het bodemarchief betreft. Is er een aantoonbare impact, dan nog zal enkel dat wat effectief door de werken bedreigd wordt, worden opgegraven.

Staat alvast als een paal boven water: de geschiedenis van de Korenmarkt en meer bepaald de vraag of hier ooit een Romeinse nederzetting stond, houdt Mechelse historici en archeologen al decennialang bezig!

Operaties in het veld, wij weten inmiddels wat het inhoud maar als buitenstaander kijk je toch even raar op.

"Vele handen maken licht(er) werk"

Leuk berichtje over de medewerking van (buitenlandse) studenten op het graafwerk

Uit dat berichtje van Stefan mogen we dit zékers onthouden (en zo nodig inkaderen) :

"...It's a warm, calm, relaxed and cute city..."

;-)