Mechelen - Nador

met categorie:  

  

(foto: Zoe4ever  -  Jan Smets)

Begin deze week wapperde een paar dagen de Marokkaanse vlag aan ons stadhuis.  Waarom?

Wel - dat zit zo:

sinds maandag tot en met morgen, zaterdag, verblijft in onze Maneblussersstad een Marokkaanse delegatie uit Nador.  Nador is een vrij grote stad - tevens provinciehoofdstad.  Heel wat Mechelaars die afkomstig zijn uit Marokko, zijn van deze stad, of komen uit de omgeving.

Daarom vond men het een leuk idee om Mechelen te laten verzusteren met Nador.  Zo gezegd zo gedaan, en in juni 2007 ondertekenden de Maneblussers en de vrienden uit Nador een samenwerkingsverdrag.

Deze week is dus een delegatie uit Nador hier te gast.  Samen zitten ze rond de tafel met Mechelaars om de samenwerking te bespreken en verder vorm te geven.

In deze samenwerking zijn Mechelen en Nador gelijkwaardige partners die kennis en ervaring uitwisselen en gezamenlijke projecten opzetten.  In de overeenkomst werden volgende domeinen van samenwerking bepaald: bestuur, onderwijs, cultuur, economie en gezondheidszorg. Zowel in Mechelen als in Nador zijn verschillende partners hierbij betrokken, zoals de Katholieke Hogeschool Mechelen en de Faculteit van Nador en de Kamers van Koophandel van beide steden.  Zo bestaat er een breed netwerk van partners met hieraan mogelijke projecten gekoppeld die zich niet enkel beperken tot beide steden.

De samenwerkingsrelatie berust op uitwisseling en overdracht van deskundige kennis. De bedoeling is dat verschillende doelgroepen uit de bevolking betrokken raken en de samenwerking de lokale bevolking ten goede komt.

Mechelen beoogt met de samenwerking anderzijds ook het 'samenleven in diversiteit' in de eigen stad te versterken en participatie van bepaalde groepen te verhogen.  En dit kan op een drietal niveau's: maatschappelijke activering, gemeenschapsvorming en inclusief diversiteitsbeleid.

 

 

Mooi.

Leven in diversiteit loopt niet steeds van een leien dakje.  Daarom is volgens mij elk initiatief dat probeert bruggen te bouwen lovenswaardig...  'Druppel op een hete plaat'?  Nee - volgens mij, een stap in de goeie richting...

 De realist in mij zegt dat het helaas weer een druppel op een ( al lang te ) hete plaat is. Lovenswaardig, dat wel.

Inderdaad een initiatief met positieve insteek. De daadwerkelijke en meetbare resultaten mag men uiteraard ook altijd de wereld in sturen. Dat zal wel wat tijd vragen, Rome werd immers ook niet op een dag gebouwd en dan nog wel door wolvenkinderen.

Wat leert Wikipedia mij over Nador? http://nl.wikipedia.org/wiki/Nador

Nador ligt in de Riffijnen, ook daar zegt Wiki wel het een en het ander over: http://nl.wikipedia.org/wiki/Riffijnen

Er valt daar ook een passage te lezen over de arbeidsmigratie en Koning Hassan II, een voorzienig man.

Waarom wordt ik hier niet echt zo vrolijk van? Ik denk spontaan aan een arm schaap en een roedel bergwolven. Eén knauw en het schaap heeft het leven gehad, traag en pijnlijk, snel mits gena. Na één schaap volgen er nog, de roedel moet immers overleven. Ik vraag me eigenlijk af welke stad die roedel uiteindelijk zal opbouwen. Het hoeft niet op een dag maar ik betwijfel of ze de splendor van het eermalige Rome zal kennen.

Ik ben altijd wel bereid om te helpen bouwen aan een mooi, nieuw Rome aan de Dijle. Vele handen maken licht werk maar het zijn vaak altijd dezelfde handen die helpen, stelt deze voorman vast. 

Tot zover de moraal van het verhaal.

Het stemt je inderdaad niet echt vrolijk als je effe doorklikt en de artikels leest.  

Zouden ze, op het stadhuis, ook de Wikipedia lezen ?

Gimycko, iets beters dan de Wikipedia is de praktijk.  Het idee van een verzustering met een Marokkaanse stad heb ik reeds tijdens de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur eind 2000 ingebracht. Half 2007 werd het dan ook een feit! 

Vroeger had Mechelen een aantal samenwerkingsverbanden met heel ver gelegen steden (ondermeer in China en de VS) Mechelen heeft tegenwoordig een 4-tal stedenbanden: 2 klassieke protocolaire verzusteringen (Helmond uit Nederland en het Franse Dijon), een noord-zuidband in het kader van ontwikkelingssamenwerking (Sucre - Bolivië).

Voor alle duidelijkheid: de stad Nador staat symbool voor alle streken en regio's waarvan Mechelaars met "allochtone" origine afkomstig zijn. De Stad Mechelen beoogt met deze samenwerking vooral het ‘samenleven in diversiteit’ in de eigen stad te versterken en de participatie van bepaalde groepen te verhogen:
*maatschappelijke activering: bevorderen van participatie van Marokkaanse en bredere allochtone gemeenschap;
*gemeenschapsvorming: stimuleren van ontmoeting en dialoog tussen gemeenschappen werken aan sociale netwerken over etnisch-culturele achtergrond heen meer diversiteit in verenigingsleven brengen

Als men weet dat ruim 27% van de Mechelaars hun roots elders dan België hebben en 16% in Marokko, dan is dit een belangrijk gegeven. Dit was dan ook mijn motivatie voor deze verzustering.

Voor meer info:

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsalmiali.wordpress.com%2F2010%2F05%2F17%2Fmechelen-versterkt-de-samenwerking-met-nador%2F&h=8b973

 

De Stad Mechelen wil haar bevolking informeren over de samenwerking met Nador opdat iedereen de mogelijkheid krijgt hieraan actief deel te nemen. Een eerste concrete stap hierin was de organisatie van een reeks thema-avonden die de samenwerking met Nador beter bekend moet maken bij de Mechelse bevolking. Daarnaast komen de laatste nieuwtjes i.v.m. de samenwerking op de speciale website www.mechelennador.be.

@ Ali Salmi : ik ben even verbaasd te lezen dat Dijon nog steeds een zusterstad is van Mechelen. Bij mijn weten is dat ooit zo geweest maar was Dijon helemaal niet geïnteresseerd in die verzustering. Dat heb ik trouwens kunnen vaststellen toen ik jaren geleden Dijon bezocht. Aan de invalswegen staan wel verzusteringspanelen maar Mechelen was daar NIET bij. Het zou dus voor alle bloggers eens interessant zijn te weten hoe de vork aan de steel zit. Va Dijon hebben we in Mechelen niks meer gehoord, tenminste niet officieel zoals met het bezoek van de mensen van Nador.

@ Salmi : 

Allez, de Jaren van Lood kwamen de toenmalige machthebbers blijkbaar prima uit, want loodzwaar.

Door gebruik van een soort van "Fidel-Castro-principe" (laat de dissidenten maar vertrekken...) de oorspronkelijke Imazighen laten emigreren om alzo de streek (en het land) volledig te arabiseren.  

Blijft de vraag of dit zusterstedenprincipe de Mechelaar überhaupt iets opbrengt (economisch gezien - in den trant van de oude Hanze-steden) en niet een verkapte vorm is van politiek-geïnspireerde snoepreisjes.

@gimycko, ge slaat de nagel op de kop. Ali Salmi heeft de toverformule ontdekt om politieke snoepreisjes op de belastingbetaler af te wentelen. Dat ze mij als Mechelaar maar eens de facturen, nota's en reservaties voorleggen om te bewijzen dat de gasten uit Nador hun privé vakantie in Mechelen uit eigen zak betaald hebben. Dàt zou ik echt eens willen weten.

Waren de Mechelse migranten massaal uit China, Vietnam of Europa afkomstig geweest, er zou niemandale verzustering of verbroedering geweest zijn.

Ik heb een positief beeld van vele nationaliteiten in Mechelen, maar ervaring met Marokaanse migranten is ronduit negatief. Voor mij als Mechelaar is de pamperpolitiek van Ali Salmi misplaatst en bovendien éénzijdig (zijn eigen volk eerst), jammer van ons belastingsgeld maar op die manier weggegooid geld.

Kan het nie vatten dat er een marokaanse vlag aan onzer aller mechelse stadhuis heeft gehangen,man waar zen we mee bezig!zolang er geen bewind is dat da onkruid hier serieus word aangepakt,dan moet da vlagske hie van mij nie omhoog hangen!relaties aanvatten om samenwerking????man kan men hier dan binnen een paar jaar allemaal zijn ding doen,en zal men verplicht worden zeker om aan da vastengedoe te moeten meedoen?geloof me de schoonheid van dit mooie mechelen zal verdwijnen!da is hie ne rotten boel aant worden,ale is al nen rotten boel.......

een nog fiere vlaming Mechelaar....

@ Petervs :

Kun of wil je dat een klein beetje meer verduidelijken ?  Wat is er hier zoal rot ?

Als je zoveel decennia na die 1e gastarbeidersgolf nog steeds bezig moet zijn met überzachte verzusteringsinitiatieven om fundamentele punten zoals maatschappelijke activering en gemeenschapsvorming te pogen te realiseren dan zijn daar meer dan terecht serieuze vraagtekens bij te plaatsen. Ik plaats hier alvast het mijne: "?". Tot zover het bilan van wat hierboven onder de noemer 'de praktijk' naar voor werd gebracht.

We zijn hier bij de kernvraag aanbeland: is er wel een breedgedragen, verankerde en uitgedragen wil ("wil", uw weet wel van het duo "kunnen en willen") van deze groep om zich multicultureel maatschappelijk te activeren en multicultureel aan gemeenschapsvorming te doen? Het geparfumeerde sociaal democratische pamperbeleid uit de jaren '90 heeft dit zeker niet positief beïnvloed. Sinds het aantreden van Bart Somers is er al heel wat veranderd. We zijn er nog lang niet maar deze aanpak (er is tenminste al een aanpak ...) is alvast effectiever. 

Rome is niet op 1 dag gebouwd maar mits enige goede wil hadden de fundamenten er vandaag al kunnen liggen. Dat komt van 2 kanten. Van de ene zie ik wil en initiatieven. Soms vraag ik me af waarom het voor de andere, de Maghrebijnse gemeenschap, echt zo moeilijk is om zelf ook de handen uit de mouwen te steken en de verantwoordelijkheid op te nemen. 't Zou zeker ook niet slecht zijn om deze laatste boodschap uit te dragen, minstens te peilen waar het dan eventueel schort en dit dan door hen te laten expliciteren.

'k Verwacht in 2011 toch minstens een fotoreportage van de Mechelse delegatie op bezoek in Nador. De daadwerkelijke en meetbare resultaten m.b.t. het doel waarmee dit verzusteringsinitiatief in het leven geroepen was, mag men altijd meesturen, al was het maar op een ansichtkaart: "Greetings from Nador". Er is veel Marokko ginds maar dagelijks ook een beetje (veel) hier aan de Dijle. Bij voorkeur leefbaar.  

@ 100° dessous :

Een kaartje met "Greetings from..." is toch wel een beetje een mager beestje, hoor.  

Een delegatie naar ginder sturen kost de Mechelaar sowieso al een pak geld, dus het moet zeker lonen !

Dit soort snoepreisjes heeft alleen nut voor de deelnemers: gratis vakantie. Het is evenwel wraakroepend dat gemeenschapsgeld zo argeloos verkwist wordt, Als je weet dat de overheid volgend jaar besparingen plant die gemiddeld meer dan 4.000 euro per gezin gaan bedragen. Jammer genoeg vertalen besparingen bij de overheid zich in hogere belastingen, extra lasten om de snoepreisjes te kunnen blijven financieren.

Vergeet daarbij ook niet dat migratie uit problematisch onderontwikkelde landen een toestroom aan armlastige, kansarme gelukszoekers betekent. Dit weegt loodzwaar op onze sociale zekerheid. In Vlaanderen klaagt men al jaren over de miljardenstromen naar Wallonië, maar hoeveel heeft de migratie uit de Maghreb ons al gekost? Naast het financiële aspect is er ook het aspect criminaliteit, de relieuze spanningen, terreurdreiging enz die onze levenskwaliteit niet ten goede komen. Bovenop dit alles snoepreisjes... Heeft de Marokaanse gemeenschap daar zelf iets aan? Ali Salmi mag gerust zijn onderonsjes met zijn landgenoten genieten, maar op zijn eigen kosten.  A propos van welke partij is die jongen die ons gemeenschapsgeld zo gretig uitgeeft ondanks de crisis?.

Tja, daar kan ik nu eens niets aan toevoegen zie.....En de GL ook niet , want die is wegens een ernstige operationele ingreep een tijdje buiten strijd.... tot spijt van wie het benijdt.:-)))

Beste Eddy, wens G.L. veel beterschap !

@GL Een goed en spoedig herstel toegewenst!