Eerste Wandel-estafette in mechelen

Onze eerste estafette-wandeling zit er op.

De wat ? Wel het principe is simpel. We starten een wandeling door de stad, en een andere redacteur vervolgt. 

Laat gerust je reacties achter !

De regels:

  • Je start waar de vorige redacteur is gestopt.
  • Je beschrijft een stukje wandeling, liefst met foto's.
  • Al de reacties die geen wandeling beschrijven worden verwijderd.
  • Bij twee gelijke bijdragen wordt de eerste behouden, de andere wordt verwijderd.

Daar gaan we .... ! 

(Foto Jan Smets)

We starten onze wandeling in het Pelikaanstraatje, een vergeten doodlopend zijstraatje van de Befferstraat. Waar we aan de zijgevel van boekenwinkel Salvator staan. Zoals uit een vorige topic blijkt, werd deze straat In 1269 nog Berclemstrate genoemd maar vanaf de 16e eeuw schrijft men 'Pellicaenstraetken'.

Recht voor ons zien we de Keldermansvleugel van het stadhuis, waar we de gehistoriseerde voorvaderen en -moederen van Keizer Karel zien uitgebeeld.

(Foto Jan Smets)

We gaan linksaf en dan rechtsaf aan Het Huis van de Mechelaar, door de Reuzenstraat.

(Foto Pieter Musterd)

Als we naar boven kijken zien we de passerel, de geliefkoosde plaats voor onze burgervader om te telefoneren:

(Foto Peter Meuris)

En we komen aan aan het ietwat onderkomen hoekpand: "De Kaashoek". Allicht heeft er op de hoek een heiligenbeeld gestaan, want er zijn nog wat restanten.

(Foto Jan Goovaerts)

(Wandeling deel 1)

Dan slaan we links de Zakstraat in...

(Kaart toegevoegd door de organisatie)

Nu staan we dus in de Zakstraat.  Ik wil toch maar eens de aandacht vestigen op een vroeger winkelpand (wel méér dan verwaarloosd...).  Maar de winkelpui in art-déco is het bekijken heus wel waard...

(foto: Jan Smets)

Even verder aan dezelfde kant, zien we nog iets dat betere tijden heeft gekend: het vroegere Hof van Palermo - uit een tijd dat het in onze stad wemelde van paleizen, van raadsleden van de Grote Raad en andere voorname edelen. Het pand heeft nog een unieke woontoren. Een monument dat schreeuwt om restauratie...

(foto: Jan Smets)

Het wemelde niet alleen van paleizen in onze stad.  Ook vlietjes waren alom tegenwoordig.  En in het straatbeeld kan je nog hier en daar merken waar ze stroomden...  Vroeger lag hier de Zakbrug...   Beetje verbeelding gebruiken... (let op de garagepoort...)

(foto: Jan Smets)

Let in de Zakstraat ook op die hele leuke garagepoort!  Margareta in haar sportkar...

(foto: Jan Smets)

Op de hoek met de Rik Woutersstraat (je weet wel: genoemd naar die overbekende Mechelse schilder) zie je deze méér dan knap gerestaureerde winkelpui.

Sla de Rik Woutersstraat nu in, richting Befferstraat...

(foto: Jan Smets)

(Kaart toegevoegd door de organisatie)

In de Rik Woutersstraat staat deze engel te blinken...

Foto Gimycko

Neen, 't is gene reclame voor Groene Michel, want dat is al een tijdje verboden in België

Nou, Gimycko loopt even de verkeerde kant op - want we gingen de Rik Woutersstraat volgen richting Befferstraat - maar soit, 't was een 'afdwaling' waard, deze zijsprong naar deze oude brouwerij.  Maar nu verder.

Rik Woutersstraat vervolgen en aflaan, rechts: de Leegheid in.  Het hoekje met het groene huis, om...

(foto: Jan Smets)

(foto: Jan Smets)

Let op het piepkleine historische huisje!   Is het het kleinste huisje van onze stad?  Wie weet?  Mooi gerestaureerd door historicus Patrick De Greef.  Kijk nu eens achterom.  Je hebt een fraai uitzicht op onze Mechelse Trots!

(foto: Jan Smets)

Leuke bed&breakfast in deze straat!   ;-)

Voor ons: op de hoek van Augustijenstraat en Gerechtstraat: een gotisch huis met een mooie huiskapel met oud mariabeeld - mooi opgekalefaterd een paar jaar geleden!

(foto: Jan Smets)

Wat verder in deze straat: rechts het voormalige Sint-Petrus en Sint-Paulus godshuis, nu kunstgalerij...

(foto: Jan Smets)

Hier zie je dit godshuis vanuit de Voochtstraat.  Maar laten we nu toch maar de Korte Maagdenstraat inslaan...

 

Van die straat bestaat er nog een oude foto...

...want zoveel is er niet te zien.  Aan het einde slaan we rechts de Keizerstraat in !

Niet véél te zien?  Heel de zijgevel van het oude Hof van Savoye - Paleis van Margareta van Oostenrijk - nu Gerechtshof?

en aan de linkerzijde van de straat: een 16de eeuws pand met restanten van de vroegere Sint-Pieterskerk.  Van hieruit was een soort 'loopbrug' naar Margareta haar paleis.  We zien in het pand ook nog een spitsboogvenster van de oude kerk...

(foto: Tijl Vereenoghe)

(Map toegevoegd door de organisatie)

De Keizerstraat (want daar zijn we nu aanbeland) is natuurlijk de place-to-be voor iemand met groene vingers...

...en voor die ene politieke partij, waarvan de de naam me nou effe ontsnapt.

Die met dat uitroepteken op het eind !

Foto Gimycko - De Groene Ambacht - Keizerstraat

We wandelen, aan het Kruispunt der Zuchten, linksaf - richting Zwartzustersvest

En op onze weg naar het kruispunt der zuchten aan Nekkerspoel kwamen we nog langs een erg fotogeniek leegstand pand ? Het staat trouwens te koop. Interesse?

(Foto Marc VC)

Maar kom we waren op de Zwartzustersvest ! En die volgen we dan ook.

Een stukje de ring volgen en dan links de Zwartzustersberg in, en dan de eerste rechts: De Lange Heergracht. Let even op het mooie hoekhuis.

(Foto Karel Somers)

De Lange Heergracht is genoemd naar de vliet die hier liep, en men heeft onlangs heel wat plannen gekoesterd om een deel van de vliet terug open te leggen. Helaas koos men slechts voor een klein stukje vliet, aan het kruispunt met Merodestraat. Dit wordt allicht binnenkort gerealiseerd.

We verkennen deze straat wat van dichterbij, wat te denken van deze prachtige woonst op nummer 8 ... had die niet iets te maken met De Racing ?

(Foto Jan Smets)

En wat zien we op de hoek met de Merodestraat ? Een oude Beenhouwerij.

(Foto Jan Smets)

En dan via de Lange Heergracht naar de Van Hoeystraat, waar wel wat fraaie huizen staan.

De Van Hoeystraat  is inderdaad een knappe straat met mooie huizen in art-nouveaustijl.  Ze volgt de kromming van de voormalige vliet.  Let eens op de mooie geveldetails...  (en ook links op de bouwwerf van de nu afgebroken Mariaschool-Sint-Janshof, waar nu archeologen aan het werk zijn...)

  

(foto's: Jan Smets)

De straat doorlopend komen we nu in de Goswin De Stassartstraat.  Laat ons rechts afslaan tot we aan de overkant wat verderop, met de hoek van de Heembeemd dit uiterst mooie, maar zo vervallen ronde glasraam opmerken: bieren Jacobs...

(foto: Jan Smets)

Slaan we de Heembeemd in, of heb je een ander idee?

Geen slecht idee Jan, want dat straatje is wel het bekijken waard. Het is een straatje vol met kleine arbeiderswoningen die één voor één opgeknapt zijn naar de keuze van de eigenaar. Het zijn van die typische kleine woninkjes met een deurtje en een raampje.


(foto Jan Smets Flickr 2007)

Sommigen hebben zelf geen hal zodat je er van de straat recht in de living stapt. Enkelen hebben slechts een kamertje per verdiep.
De straat is een gezellige woonstraat die deel uitmaakt van het "klein begijnhof" De bewoners nemen ook deel aan de jaarlijkse rommelmarkt, een evennement dat de warmte en de gezelligheid van de bewoners en hun buurt uitstraalt.
Na een eindje wandelen zien we links een plein met het cultureel centrum de Rooster, daar zou ooit nog de herberg "In den rooster" met een houten gevel gestaan hebben doch deze werd in 1966 samen met een aantal andere woningen gesloopt om een apartementsgebouw te zetten. (bron:"De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed")


(foto Roger Kokken op Flickr 2008)

Rechts zien we een klein interessant straatje, het "Bornstraatje", er lijken nog wel enkele ruines uit de grond te rijzen.


We laten beiden voor wat ze zijn en stappen door tot de Schuttevee waar we inslaan. Links op de hoek zien we een gebouw dat blijkbaar ooit een cafeetje moet geweest zijn. Boven de deur is een nis met een madonnabeeldje erin.

foto Jan Smets

Op het einde van de straat lopen we dwars op een gotische kerk: de Katelijnekerk, die vreemd genoeg geen Westertoren heeft boven de hoofdingang, zoals bvb.de Kathedraal, de SInt-Janskerk of de OLV-over-de-Dijle-kerk.Vreemd. een quizvraag waard zowaar :-)

(Foto Gymicko)

En als we langs de hoofdingang lopen zien we boven de poort het Pauselijk schild:

(Foto Jan Smets)

In 1451 stond de Paus Nicolaas V toe om aflaten uit te reiken in Mechelen, en met dat geld werd toen menig kerkgebouw gebouwd.

Wij stappen verder de erg interessante Katelijnestraat in, de oude straat die Antwerpen met Brussel verbond.

We stappen richting centrum.

(Foto Jan Smets)

Zo gaat ie goed - Zo gaat ie beter - Alweer een kilometer

Foto's Gimycko

We lopen door de Katelijnestraat die de laatste tijd toch een hele metafmorfose heeft ondergaan.  De straat oogt al heel wat fraaier, en heel wat panden worden in recordtempo opgeknapt.  Kijk maar eens links en rechts.  Deze straat volgen we nu richting Grote Markt.  Maar niet voor lang - want laat ons de eerste straat rechts: de Nieuwe Beggaardenstraat inslaan...

(foto: Jan Smets)

Waarschijnlijk heb je nu wel veel zin om de eerste straat rechts: de Nonnenstraat, in te slaan - recht het Groot-Begijnhof in....  Maar laat ons toch nog maar even verder lopen tot de volgende straat rechts: De Vrouw van Mechelenstraat.

PS: de Beggaardenorde ontstond in de Nederlanden op het einde van de XIIde eeuw of het begin van de XIIde.  In ieder geval was er in Mechelen al sprake van hen in 1287.

We lopen nu eigenlijk langs de begrenzing van het Groot-Begijnhof.  Op de hoek van de Vrouw van Mechelenstraat kan je nog zien dat hier ooit één van de poorten van dit begijnhof was.

We slaan deze straat in...

(foto: Jan Smets)

De Vrouw Van Mechelen straat. Wat een naam als een klok !

Meteen links zien we een oude bijna vergane tekst, allicht de naam van een café ?  U ziet het links van de regenboogkleuren op de volgende foto.

(Foto Karel Somers)

We gaan wat dichterbij kijken:

(Foto Roger Kokken)

Wat zien we ? "IN DEN ENGELSCHE SPORTMAN", en inderdaad een naam van een cafe, want er staat ook ESTAMINET.

En we vervolgen onze weg richting Guido Gezellelaan.

Let in de Vrouw van Mechelenstraat ook eens op deze ingemetste steen.  Oud of fake..., maakt weinig uit.  Mooi is het wel...

 (foto: Jan Smets)

Zo zijn we aan de Guido Gezellelaan gekomen.  Laat ons nu rechts afslaan voorbij die schitterende brouwerij 't Anker met zijn wereldvermaarde bieren.  Momenteel is men nog druk aan het werken hier - en kunnen we er voorlopig nog géén Gouden Carolus drinken om even te verpozen op onze wandeling.  Maar binnenkort lukt dit wel.  Ook de winkel van de brouwerij wordt grondig vernieuwd...

(foto: Jan Smets)

Juist naast de brouwerij op de hoek met de Nonnenstraat, kan men onder de wol bij de brouwer...

(foto: Jan Smets)

Maar aan slapen denken we nog niet, want we wandelen graag verder door ons mooie Mechelen.  We slaan de Nonnenstraat in.  Een ronduit mooi uitzicht hebben we nu op de Begijnhofkerk, en verderop de Sint-Romboutstoren...

(foto: Jan Smets   -  en alle dagen is het nu niet zo druk als op de jaarlijkse rommelmarkt)

En in de Nonnenstraat nemen we het eerste straatje links : de Krommestraat, waar we dit pareltje tegen komen...

Foto Gimycko

Op het einde van de straat rechtsaf, en we stuiten alweer op een kerk. Barok deze keer. Alvast de moeite om er een keer binnen te stappen, we passeren trouwens de zijngang.

Even binnenkijken ? Je komt er de vreemdste sujetten tegen :-)

(Foto Christophe Netels)

En wist je trouwens dat het ontwerp van dit schilderij net is aangekocht door de stad? Je kan het momenteel bekijken in het Schepenhuis.

(Foto e3000)

We kunnen lang vertoeven in deze kerk, maar we beginnen stilaan moe te worden. We zijn tenslotte al meer dan een uur aan het kuieren en hebben dorst.

Daarom verlaten we de kerk, steken de Nonnenstraat over, langs de Kranenstraat, door de Hoviusstraat. Op een drafje:

(Foto Jan Smets)

Dergelijke kunst is natuurlijk enkel te bezichtigen tijdens Kunst in het Begijnhof. Binnenkort dus. We vervolgen onze weg langs de Hoviusstraat.

Die Hoviusstraat is wel een hele mooie straat - niet in het minst om het Hoviusconvent dat we daar kunnen zien (genoemd naar de derde aartsbisschop van deze stad, Matthias Hovius).  Let eens op het moderne kunstwerk met de 'stenen tafelen' van Mozes, van de Mechelse kunstenaar JP.Laenen in een muurnis...

 

(foto's: Jan Smets)

Wat ben ik blij dat ik nu rechtsaf mijn Mechels lievelingstraatje mag induiken: het een hoek makend Fonteinstraatje.  Bijzonder schilderachtig met zijn kleine begijnhofhuisjes...

(foto: Jan Smets)

Op het einde van dit piepkleine straatje slaan we linksaf: de Conventstraat - weerom een mooie begijnhofstraat, met zicht op de Katelijnekerk...

(foto: Jan Smets)

Nu slaan we de Nonnenstraat in, niet opnieuw richting ring, maar vervolgen we onze weg door de Nieuwe Beggaardenstraat, richting 't Veer.  

En hier komen we deze kindercrèche tegen...

Foto's Gimycko

:-D

Toch eens van dichtbij bekijken:

(Foto Siri)

En dan te bedenken dat ik, vlakbij bovenstaande poort, nog als peuter naar deze kleuterschool in de Nieuwe Beggaardenstraat ben gelopen !

:-D

Enfin, via de Thaborstraat gaan we richting Melaan...

Foto's Gimycko

Op de hoek Melaan-Thaborstraat vinden we een vioolbouwer:

(Foto Jan Smets)

En dan zijn we nu op de Melaan aanbeland.  We kunnen nu verschillende richtingen uit - maar ik prefereer om mee te draaien naar rechts, via de Persoonshoek naar de Kraanbrug...

De omgeving is hier wel fel gewijzigd tegen vroeger. O ok al is de Melaan terug opengelegd: de sfeer van lang geleden, die ik in deze pentekening van vastlegde, is niet meer...  Wie herkent het nu afgebroken, oude snoepwinkeltje nog?

(tekening: Jan Smets)

Op de Persoonshoek valt de mooie poort van het Hof van Villers, seniorendorp, op...

(foto: Jan Smets)

Steek je nu mee de Kraanbrug over?  Let eens op de mooie uitzichten vanop de brug: links de Haverwerf, en rechts de jachthaven...  En voor ons: de drie fotogeniekste geveltjes van Mechelen...

Maar let ook op een aantal details die op het eerste zicht minder opvallen...

(foto: Jan Smets)

(foto: Jan Smets)

Ja, de Haverwerf... die kennen we van die pittoreske beeldjes !

Foto Gimycko

Op de Haverwerf hebben we ook zicht op een mooie combinatie van oud en nieuw: de Lamotsite.

Genoeg rondgekeken op de Haverwerf?  Goed - dan gaan we nu rechts (naast Novotel) lichtjes omhoog via de Stoofstraat naar de Adegemstraat, die we dan weer naar rechts inslaan...  Want ik wil beslist eens een ommetje maken in de Heihoek, deze Mechelse wijk die een ware metafmorfose aan het ondergaan is, deze laatste tijd (én zaterdag feest viert - weet je wel...).

(foto: Jan Smets  -  Stoofstraatje)

(foto: Jan Smets - Adegemstraat en Heihoek, op een maquette in het spoorwegmuseum)

(foto: Jan Smets -  en in de Karmelietenstraat staat de vroegere 'Paterskerk', nu een knap en exclusief 'kerkhotel'...)

Dan gaan we linksaf  de Karmelietenstraat in. Lopen we de lobby van het kerkhotel eens binnen om een kijkje te nemen?

 (foto: Jan Smets)

 @ Jans

Projecteren ze dat glasraam vanuit de zoldering naar de kerkvloer? Of hoe doen ze het? In elk geval een pracht van een beeld en de lounge mag er zéééker wezen!

We lopen verder, de Korte Pennincstraat in, wippen door de Karmelietentuin...

...en staan plotsklaps in de Kroonstraat !

Foto's Gimycko

Nu zitten we écht in het centrum van de Heihoek!  Lopen we door de Kroonstraat, om even later in het straatje met die wel heel aparte naam - het Kromme Elleboogstraatje (rechts) in te duiken...  Een weinig toeristisch Mechelen...

(foto: Jan Smets)

Via het hier op aansluitende Mosselschelpstraatje komen we weer in de Adegemstraat, waar we weer keuzes moeten maken...

Als we de Kattenberg willen bereiken, moeten we langs de Kaardenstraat.  Om daar te geraken moeten we langs "In den bonten Os" in de Adegemstraat !

Foto Gimycko

Aangekomen in de Kaardenstraat zien we de achterkant van al die kleurrijke appartementsblokken, die tegen de Dijle aangeplant zijn.

Nu we de Dijle bereikt hebben, slaan we linksaf, lopen onder de Olivetenbrug door richting Winketkaai, en vinden we een verloren gewaande parel : het Griekse restaurant Karimata !

Foto's Gimycko

 Waarna we via de Polderstraat uitkomen op de Battelsesteenweg ...

... waar we meteen oversteken naar de Koolstraat richting Leuvense Vaart. Op de hoek met de Nattenhofstraat vinden we alweer de restanten van eengoed bewaard glasraam: Bieren Jcaobs. Allicht was hier vroeger een cafe.Knap dat dit kwestbaar erfgoed is bewaard gebleven.

(Foto Jan Smets)

We vervolgen onze weg, en komen op de Auwegemvaart terecht. Let op het leuke hoekhuisje Auwegemvaart/Koolstraat.

(Foto Jan Smets)

We stappen richting Brusselpoort ...

Dit is een mooi, apart stukje Mechelen, deze Auwegemvaart.  En je kan er prachtige herenhuizen aantreffen met hier en daar wat art-nouveau-elementen...

 

(foto's: Jan Smets)

We naderen de Plaisancebrug !

Foto Gimycko

We draaien rechts af over de Plaisancebrug en nemen naast die eeuwige leegstand de Hombeeksesteenweg. 

Goeie keuze G.L., want hier op de hoek hebben we een referentie aan Herman De Coninck. Een in 1944 geboren Mechelaar, en dat is al te weinig bekend.

(Foto Jan Smets)

Laten we deze Hombeeksesteenweg een eindje opwandelen - en let eens op een mooi herenhuis aan de rechterkant met prachtige tegelmotieven in art-nouveau...

(foto: Jan Smets)

Wat verderop draaien we links de Hoveniersstraat in.  Er hier zijn prachtige burgerwoningen te zien; architectonisch heel boeiend.  Kijk maar links en rechts!

  

(foto's: Jan Smets)

Op het einde van deze straat draaien we naar links.  We staan nu op de Brusselsesteenweg.  Let op de neogotische Sint-Jan-Berchmanskerk aan de overzijde, en op deze kant op het imposante herenhuis met art-nouveau-kenmerken (weerom art-nouveau!)

 (foto: Jan Smets)

Wat verderop op deze kant van de straat, zie je een gedenksteen voor schilder Prosper de Troyer (grootvader van Mark Uytterhoeven...)

 (foto: Jan Smets)

Gaan we terug naar de Plaissancebrug?

Inderdaad en we gaan richting Brusselpoort. Deze oude stadspoort staat pal in de weg van het autoverkeer, maar stoort zich daar niet aaan. Onze virtuele wndeling gaat dwars door de Poort door. (Geen last van het virtuele verkeer :-)

(Foto Rick & Bart)

We wandelen door de Hoogstraat naar de Korenmarkt.

(Foto Jan Smets)

We gaan nu richting Grootbrug, en we hebben er echt wel dorst van gekregen.

 Waarna we dus de Lange Schipstraat inwandelen, die ons tot aan de Bruul voert alwaar we onmiddellijk geconfronteerd worden met wat leegstand, maar dat kan de pret niet derven.

Inderdaad Christophe, het begin van de Bruul schreeuwt om een facelift..., leegstand... Nee, het oogt niet écht uitnodigend...  Gelukkig betert het als we verder richting Grote Markt stappen.  Loop je de kerk van Leliëndael eens binnen?

En dan kunnen we via het Bruulpleintje - nog zo'n zalig rustpuntje in de stad dat uitgeeft op een nog te weinig gekende openbare stadstuin, naar rechts het Schaalstraatje induiken. Daar zien we een merkwaardige huizenrij: sociale 'toonwoningen', die effectief ook werden bewoond nadien...  De Schaalstraat is een merkwaardige mixstraat van sociale woningbouw door de tijden heen...

(foto's: Jan Smets)

En zo staan we op de IJzerenleen...

Net dicht genoeg bij de vismarkt om daar te eindigen met een frisse pint.  Gewoon de IJzeren Leen volgen, langs de Nauwstraat en dan ben je er zo !

(Foto Jan Smets)

EINDE !

=================================

We danken alle medewandelaars, en stellen deze topic vanaf nu open voor reacties ! Vond je het leuk ? Onnozel ? Laat maar komen de reacties.

Vraagje: hoe lang zou de wandeling duren in het echte leven? Soms had ik de indruk dat de nadruk teveel op het woord ' estafette ' lag: een foto zonder uitleg en als een sneltrein verder?

Peter heeft het natuurlijk goed betiteld: ' eerste wandeling-estafette '; voor mij mag er gerust een tweede komen maar dan met een ingebouwde tijdklok: een bepaald traject moet minstens 24u bevrozen blijven zodat anderen meer tijd hebben om commentaren en weetjes te formuleren.

@ Luc : We waren met de fiets op weg !

:-D

Nu nog een kaart, met de door ons gevolgde route netjes uitgetekend, en we kunnen starten met een tweede "wandel"-estafette !

@Luc: Bedankt voor de info, we leren bij voor de volgende estafette. :-)

Inderdaad, soms ging er volgens mij ook net iets te rap. Gewoon ergens naar toe stappen omdat je daar bijvoorbeeld een fotootje van liggen hebt.

Gim, ik ben blij dat je al aan de kaart aan het werken bent. Als ze af is dan mag je ze hier altijd publiceren.

We zullen er eens werk van maken, zie...

Effe geduld !

We kunnen van deze topic een Mechelenblogtwandeling maken waar alle bloggers en anoniemen mekaar kunnen ontmoeten en samen de wandeling in het echt doen.

Just an ID.

@ Filip : Ge zult een fietske nodig hebben, zeunne !

;-)

ik woon nu 9j in mechelen en wist niet dat er zulke mooie plekjes waren

@ Hugo :

Dan hebt ge nog niks gezien.

Kijk eens hier naar al die schitterende foto's van Mechelen.  

De teller staat vandaag op een klein 71.000.

@Hugo: om het jeugdig enthousiasme van Gim wat te temperen: het is niet omdat ge 71.000 foto 's van Hawaï hebt gezien dat je het ook beleefd hebt; dus .... de straat op!;-)

Inderdaad, moest deze estafette de aanzet geven om het parcours zelf te gaan ontdekken, dan denk ik dat we alvast geslaagd zijn :-)

Richtlijnen voor de eerste "Wandel-Estafette-In-Real-Life" :

Gewoon dit artikel, met al zijn foto's en commentaren, afdrukken op een A4-tje en hup, de stad in, om al dat moois (hierboven aangehaald) zelf te ontdekken !

;-)

BTW : Dit schreeuwt voor meer of voor een tweede versie !

Met een plannetje er bij wordt dat inderdaad wandelbaar, Gim.

@ Peter : 

Inderdaad, maar dan mis je natuurlijk wel al die state-of-the-art kleurenfoto's van al die state-of-the-art  fotografen !

BTW :

Ik zou die eerste estafette eerder "fietsbaar" noemen, want het zijn een dikke aantal kilometers, zeunne !

:-)

Alhoewel de foto 's prachtig zijn, waarom zou je ze afdrukken en meenemen naar het echte ding? Checken of de werkelijkheid klopt met de foto? :-))

't is een wandeling van net iets meer dan 10 Km en ze duurt zonder stoptijden 2 uur en 6 minuten. En hier de planning om in je GPS in te laden mocht je wat hulp nodig hebben

Wandelestaffette I

@ Lieven :

Heel mooi !  

En als al die wandelaars dan nog eens inloggen in Foursquare of Gowalla, dan kunnen we, vanachter onze PC of Mac, iedereen nog eens live volgen ook !

;-)

Knap Lieven, nu nog even wachten op het kaartje dat Gim ons beloofd heeft.

@ Peter :

Ik was ermee bezig in Googlemaps, maar op bepaalde punten liep de door all-of-the-above-gekozen-random-wandellijn danig in 't honderd.

't Zal voor ne volgende keer zijn, peins ik !

Kaartje.

(Kaartje Peter Meuris)

Maar hier vind je de link in detail.

mooi werk!   en nu: op stap!   ;-)

Heeft er iemand de complete route al eens afgewandeld ?

;-)

het is heel spijtig dat het glasraam van de bieren jacobs in de Goswin de stassaertstraat  er zo verwaarloosd bij ligt. Ik weet echt niet tot wie ik mij moet richten om dit aan te kaarten.

Voor mij ligt dit nogal gevoelig ziet u. Het is namelijk nog een overblijfsel van mijn over-grootvader. Ik persoonlijk vind dat dit patrimonium niet mag verloren gaan. Ik weet ook niet of deze gevel beschermd is. Er is reeds een deel aan de onderkant ervan verdwenen.

Kan er mij iemand iets meer over vertellen?

Ik zou met de eigenaar gaan praten, dit soort klein erfgoed beschermen is niet gemakkelijk.