de 'eerste' van Léonard, van Peter, en andere beeldverhalen...

 

(foto's: Jan Smets)

Het was de 'eerste' voor kersvers aartsbisschop André Léonard...  Maar ook de eerste keer voor blogger Peter Meuris om het Rumoldusschrijn te dragen...

De Hanswijkprocessie.  Editie 2010.

De edelen van het Hot van Savoye hebben een bescheidener onderkomen gevonden om enige drank te nuttigen voor ze door de Mechelse straten gaan stappen...

    

    

De notabelen op de Grote Markt...  En ze zagen dat het goed was...

Pastoor Fons Selleslagh van Hanswijk, samen met zijn zussen wachtend op de processie...

    

    

     

      

    

Kleur in een dag waarin de lente zich nét niet van z'n beste kant liet zien...

                                   

anachronisme op straat...

Hanswijkprocesie 2010.  Hanswijk beleefde weer z'n mooiste dag...

 

Bedankt voor de snelle foto-presentatie Jan !

En ja, ik heb me laten overhalen door een collega-stadsgids, om mee het Schrijn te dragen, en de 737ste keer dit erfgoed te dragen door de Hanswijkprocessie.

Het was een mooie belevenis, al zal ik morgen allicht heel wat pijn in de schouders hebben ... Bedankt voor iedereen die dit mogelijk maakte, en natuurlijk alle broeders en zusters van de gilde van Kasdragers van Sint-Rombout !

(Foto Patricia Gobien)

ps. het doet wel even pijn aan de schouders :-)

...en vanmorgen stond Peter met het Rumoldusschrijn ook al met foto in de GvA!   ;-)

Jan, ik zou eerder spreken van het Rumoldusschrijn (met de kasdragers) :-)

Een tip voor de journalist van GVA. Spreek niet over Karel De Grote, die gaat niet mee in de processie, maar spreek over Keizer Karel. :-)

Anders wel een leuke reportage in de krant.

echt jammer dat de voorzitter van de Hanswijkprocessie Kardinaal Danneels niet mee opstapte waarschijnlijk had hij andere verplichtingen in binnen- of buitenland.

hopelijk zien we hem wel voor de tweejaarlijkse Mariaprocessie van Halle.

Een leuk (foto-)verslag!
En... proficiat met de eersteling, Peter.... foto in de GvA vanmorgen was ei zo na dezelfde.. Stond Patrick Hatori naast Jan? Moet haast wel...

Mooi beeldverslag Jan !!

Had Peter ook al opgemerkt ....

Bij de foto van de notabelen vindt Frank Nobels het zo te zien maar niks :-)

Ik hoorde trouwens dat men al begonnen is met de voorbereiding van de Cavalcade van Sint-Rombout, een processie die slechts 1 keer uitgaat om de 50 jaar. En in 2025 is het net 1250 jaar geleden dat Rombout zijn vermeende dood stierf in 775.

Uiteraard is er de Hanswijkcavalcade van 2013, maar daar zou volgens de expert terzake, het schrijn van Sint Rombout niet in worden meegedragen.

Peter, ik denk dat je de cavalcade van 2013 bedoeld. Deze gaat om de vijfentwintig jaar uit. De laatste keer dat deze uitging was in '88. De processie van Hanswijk vloeit uit deze calvalcade uit. Hoewel er elk jaar nieuwe groepen bijkomen en wverdwijnen.

Van de Cavalcade van Sint-Rombout heb ik eigenlijk nog nooit gehoord;

Ha Pol, dat kan kloppen dat je daar nog nooit van gehoord hebt, maar ze bestaat wel. Ze gaat om de 50 jaar uit, dus in 2025. Ik meen me te herinneren dat Patrick De Greef me gisteren vertelde dat ze echter in 1975 niet is georganiseerd. Dus dan zijn er nog maar weinig ervaringsdeskundigen in leven.

Voor alle duidelijkheid, ik bedoel dus niet de Hanswijkcavalcade van 1988, 2013, ... wel degelijk de Cavalcade van Sint Rombout. Die van 1775 is het bekendst, wegens grote festiviteiten.

@ Peter

Nog nooit gehoord van een St Romboutscavalcade welke om de 50-jaar zou uitgaan !!!

Dit zullen we even moeten opzoeken.

Gezocht en gevonden.
 
Sint Rumoldus – Sint Rombout / Viering
 
Uit de stadsrekeningen weten we dat vanaf 1311 er elk jaar de Peisprocessie uitging, de ommegang van Paessche en dit ter ere van Sint - Rumoldus, de stadspatroonheilige. Mechelaars hielden van Sint - Rumoldus en ze konden op hem altijd rekenen ook wanneer de stad belegerd werd. Dat ondervond JAN II en zijn soldaten uit Antwerpen, Lier, Leuven en Brussel, toen ze in 1303 de stad belegerden. Het was de goede week, dus even voor Pasen, dat de Mechelaars een uitval raamden en daarvoor met velen naar het graf van Sint - Rumoldus togen om bijstand af te smeken. Gesterkt door de gedachte Sint - Rumoldus aan hun zijde te hebben openden ze aan de noordelijke kant van de stad een poort en braken massaal uit. Bij deze voor de belegeraars onverwachte woeste uitval vielen heel wat koppen en mepten de Mechelaars er duchtig op los en brachten een heuse slachting toe. Het moet wel een beetje te gortig geweest zijn, gezien Jan II dit absoluut niet prettig vond en onmiddellijk het hertogelijk leger in slachtorde bracht, de dolgedraaide Mechelaars terug drong achter de vesten en Mechelen liet uithongeren ! Binnen de stad genoten de Mechelaars evenwel over hun stunt, dronken en dansten en eerden nog meer Sint - Rumoldus.
Dit feit bracht hen er toe, elk jaar processies te houden en Sint – Rumoldus om de honderd jaar extra te herdenken.
Jan II moet wel over dit verhaal iets anders hebben geschreven in zijn dagboek: “Schermutseling van een legertje Mechelaars bracht me uiteindelijk 100.000 pond op!” Of hoe iedereen toen tevreden was !
 

Uit Stoetenstad, 700 jaar optochten en processies in Mechelen


 
 
Waarom 1775 een belangrijk jaar werd voor Mechelen ?
 
Mechelen groeide uit tot een gekende bedevaartplaats omwille van Rumoldus. Later kreeg ze nog meer genade met de komst van het miraculeuze beeld van Onze –Lieve- Vrouw van Hanswijck. Deze hemelse heiligen trokken geestelijken aan en rezen daarbij de kerktorens de lucht in waarvan de voornaamste de fameuze en robuuste Sint – Romboutstoren. Als een imposante baken trok hij de aandacht van vele reizigers en was hij van ver te zien in het toen nog onbebouwde landschap.
Mechelen viel in de smaak bij enkele Bourgondische[ en Habsburgse grootheden, waardoor ze ging regeren over de toenmalige wereld en ze op de koop toe de kardinaalsstoel kreeg en mee de geschiedenis van de Kerk ging schrijven.  
Mechelen nam het jaar 1775 dan ook au sérieux. De geestelijkheid zag een middel om via de Sint - Rumoldusfeesten het katholicisme terug élan te geven nu ze, na een lange slijtageslag, noodgedwongen de Jezuïetenorde moest opgeven en ontbinden. De Mechelse
overheid nam de situatie te baat om de restjes van de middeleeuwen definitief weg te gommen uit het stadsbeeld en de stad een nieuwe facelift te geven door ze op te fleuren met nieuwe gevels. Er moest nu maar een einde komen aan de houtbebouwing. Het geschiedde aldus, dat
Kerk en Stad,   jaren op voorhand, samen met haar burgers, aan de slag gingen om in hun opzet te lukken. En omdat God toen voor de mensen belangrijk was, wilden ze als finale een grootse stoet en een grootst en langdurig feest opzetten ter nagedachtenis en ter ere van Sint – Rumoldus.Er werd officieel geschreven: “ Gedurende den Jubilé zal de geheele Stad uitschijnen in alle Vreugde teekenen en vermakelijke bezigheden!”
De economische kaarten lagen alvast goed. Bovendien kende men reeds een lange periode van vrede en kon de levensstandaard enkel maar stijgen. De Mechelaar geloofde in een hoopvolle toekomst.
De burgers sloegen de handen in elkaar en wat volgen gaat is het vermelden waard.
De dag van vandaag vinden we daarvan nog de sporen.
Oh ja, nog belangrijk voor mijn familieverhaal, die twee mannen, die twee snoodaards, die Rumoldus hadden vermoord, waren volgens de overlevering metselaars !
 

Uit Stoetenstad, 700 jaar optochten en processies in Mechelen

Ha, dit zou betekenen dat die Sint-Rombout-cavalcade om de 100 jaar uit gaat, en dus niet om de vijftig ...

In 2075 dus pas de volgende?

Neen, men sprak wel degelijk over 2025, Rudi.

In het herdenkingsboek 'Jubelfeesten Hanswijk 1000' dat werd uitgegeven naar aanleiding van de cavalcade van 1988, staat:

'(...)Het woord 'cavalcade' duidt op een feestelijke optocht met ruiters en wagens.  Dergelijke feesten ontstonden in de 17de eeuw.  Het was de tijd van de uitbundige barok warin de Contrareformatie haar triomfalistich karakter kon uitleven.  Reeds in 1680 werd te Mechelen een machtige praalstoet geroganiseerd om de marteldood van Sint-Rombout te herdenken, en tot diep in de 19de eeuw was de Dijlestad het toneel van een dertigtal 'prael-teinen' of 'ry-benden', waarbij een of andere gebeurtenis werd gevierd.  Daarom wordt Mechelen wel eens 'stad van cavalcades' genoemd.  Van al deze praalstoeten is alleen de Hanswijkcavalcade overgebleven...(...)'

 

Tekst, die bij de beeldjes meekwam :

Prael-Treyn verrykt door ry-benden (klik hier voor meer)

Prael-wagens zinne-beelden en andere oppronkingen toegeschikt aen het duyzend-jaerige Jubile van den Heldmoedigen martelaer bisschop, bezonderen apostelende patroon der stad ende provincie van Mechelen den heyligen Rumoldus

Mechelen (Malines), Joannes-Franciscus van der Elst, 1775

Dat boek is te koop in De Sleghte trouwens, in de "relikwieenkast"

Maar toch zóó jammer dat er bij het begin van de stoet een reclame auto mee reed. Ik vermeld met opzet de naam van de handelaar niet, maar iedereen zal wel weten over welke het gaat, Het ging dan ook niet onopgemerkt voorbij. Het leek wel of hij zijn weg kwijt was .. niet dus. Ik hoop van harte dat dit geen precedent is (ik heb geen idee of die er vorige jaren ook bij was) waardoor meerdere mechelse handelaars hun kans ruiken om reclame te maken in een stoet die m.i. niets met handelspraktijken te maken zou mogen hebben? Het is ver gekomen, .. de commercialisering van kerkelijke en geschiedkundige gebeurtenissen.. en hopelijk zal men hier volgend jaar eerst nog eens goed over nadenken.

@ Anoniem : Inderdaad !

Als al die Mechelse handelszaken zonodig (opnieuw) reclame willen invoeren in één of andere Mechelse stoet, dan moeten ze dat maar doen in ne vernieuwde bloemenstoet of ne meer uitgebreide carnavalstoet.

De reclame-auto aan het begin van de processie werd geleverd door een bekende Mechelse firma om de programmaboekjes te vervoeren want er waren namelijk héél weinig "verkopers" opgedaagd en die konden al die boekjes niet op hun rug meeslepen en derhalve werd uit noodzaak voor deze oplossing gekozen.

waar is de tijd dat onze jeugdbewegingen zich spontaan aanboden om de boekjes langs het parcours aan te prijzen en te verkopen........de vooruitgang ( van de achteruitgang )zeker?

Nu ik heb kunnen zien tot welke krachttoeren Peter in staat is, zal ik deze spierbundel in de toekomst liefst met het nodige ontzag benaderen...

Ge moogt gerust zijn !! Want het schrijn weegt ... euh ...dat weegt he !

(het totale gewicht is niet bekend)

Hardnekkige geruchten binnen de kathedraalmuren doen gewag van 450 kg.
Deel dat door 16 en elke schrijndrager torst zo'n 28 kilo op de schouder...
Dan heb je wel een volledige aflaat verdiend na zo'n processie, zou ik denken!

Wow !  Een volle aflaat ! :-)

Kan er me iemand de juiste waarde van de aflaat nog even melden ? Hoeveel rapper kom ik nu op mijn finale bestemming ?

Door de crisis in de kerk is de koers van de aflaat aan het dalen!

hij is dus afgelaten :-)

een aflaat is het ontslaan van de tijdelijke zondestraf, Volle aflaat = de ganse tijdelijke zondestraf die wordt "gedeleted", gedeeltelijke aflaat is een deel van die straf die onherroepelijk wordt gewist, dus niet in 't prullemandje maar weggeformatteerd :-)

En volgens Reynders zitten de Duitsers er voor iets tussen... Kan kloppen, als je Ratzinger bekijkt :-)

Mooie foto's Jan. Ik vind het bijna elk jaar weer jammer dat atletiekverplichtingen mij belemmeren om te gaan kijken.