NIEUWS van de week

met categorie:  

 

(Bron: GVA)
Stad beveiligt verkrotte panden in Bruul
De stad Mechelen heeft vrijdag versleten luifels en lichtreclame laten verwijderen van vervallen panden in de Bruul.

Op de plek moet een vestiging van Mediamarkt-Saturn komen, maar ondertussen staan sommige opgekochte panden al twee tot drie jaar leeg. De verkrotting neemt zichtbaar toe. Vorige week was al een houten paneel naar beneden gedonderd.

De stad wilde geen risico nemen, en het team onderhoud openbaar domein zette de grote middelen in om orde op zaken te stellen. Schepen van Stadsvernieuwing Karel Geys hoopt in juni een bouwvergunning af te leveren voor het nieuwe winkelcentrum.

Schilderijtje leerling Rubens kost 65.000 euro
De Stedelijke Musea Mechelen hebben voor 65.000 euro een schilderij uit 1670 van een leerling van Rubens gekocht.

Het olieverfschilderij van Theodoor Boeyermans is een kleinere versie van een werk dat ook op het hoofdaltaar van de Begijnhofkerk prijkt, 'Het mystieke huwelijk van de Heilige Catharine'.

De stad Mechelen geeft jaarlijks 260.000 euro uit aan de aankoop en het onderhoud van kunstwerken. Ruim 100.000 euro per jaar gaat naar kunst in de openbare ruimte, zoals de lichtcirkel in de Goswin de Stassartstraat en de beeldhouwwerken langs de Dijle.

Stadsambtenaren stellen sluikstorten vast
Zestien ambtenaren van de stad Mechelen mogen voortaan sluikstorten vaststellen.

Zij hebben daarvoor een opleiding van veertig uur gevolgd. De ambtenaren zijn gemachtigd om burgers aan te spreken op hun gedrag. In eerste instantie gaat het om ploegbazen en teamchefs van de reinigingsdienst.

Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een administratieve geldboete tot 250 euro. Binnenkort wil de stad ook gemeenschapswachten inzetten om toezicht te houden op vervuiling van het openbaar domein.

Battelbrug sluit midden april opnieuw voor verkeer
Over twee weken vinden opnieuw werkzaamheden plaats aan de Battelbrug in Mechelen. Dat is al de derde keer in korte tijd.

De brug is op maandag 12 en op dinsdag 13 april afgesloten voor het verkeer. Dat moet tijdelijk omrijden via het Battelcomplex over de Leuvense Vaart. Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken.

(Bron: Het Nieuwsblad)
Keldermansvest wordt straat vol tegeltuintjes
Mechelen fleurt de komende maanden weer helemaal op. De stadsdiensten zetten dezer dagen weer overal bloembakken neer, de vesten worden kleurrijk in de bloemen gezet en met de actie ‘Fleur je straat op’ moedigt de stad alle Mechelaars aan de bloemetjes letterlijk buiten te zetten. Deze week werden maar liefst 16 vergunningen uitgereikt aan inwoners voor de aanleg van tegeltuintjes in de Keldermansvest.

Gratis aan ene kant, betalen aan andere
Heel wat parkeerders kregen de laatste maanden een retributiebon omdat ze geen parkeerschijf hebben gelegd aan de Lakenmakersstraat. Nochtans staat aan één kant van de straat niet aangegeven dat de schijf nodig is.

Mechelen maakt komaf met graffiti
De stad Mechelen gaat de graffiti verwijderen op enkele plaatsen waar die als storend wordt ervaren. Nadien zal korter op de bal gespeeld worden.

Graffiti en tags behoren voor sommigen tot straatkunst, maar worden door de meeste mensen als storend beschouwd. De stad voert nu een repressief beleid door op dertien verschillende plaatsen in de stad graffiti te laten verwijderen en nadien zal preventief worden opgetreden om nieuwe tags of tekeningen te voorkomen. De graffitispuiters moeten weten dat ze niet zomaar op openbare plaatsen mogen tekenen en zullen ook drie toegelaten plaatsen toegewezen krijgen.

Radio Reflex lanceert digitaal radiokanaal 'Reflex Ultimate 90's'
De Mechelse stadsradio Reflex is op 1 april gestart met het nieuwe digitale radiokanaal 'Reflex Ultimate 90's'. Via dit online radiostation kan de luisteraar genieten van alleen maar de beste muziek uit de jaren 90. De muziekdatabase werd grondig samengesteld en gaat van Oasis naar 2Unlimited tot Bart Kaëll ofwel rock, dance, pop en Vlaamse muziek uit de Nineties.

(Bron: Radio Reflex)
Ook Ridder Dessainlaan wordt 'blauwe zone'
Het stadsbestuur heeft beslist om ook de blauwe zone in te voeren in de omgeving Ridder Dessainlaan, en dit op vraag van de bewoners.

Het gaat om de volgende straten: Ridder Dessainlaan tussen Velkgerstraat en Vrijbroekpark, Velkgerstraat, Klein-Veldekenstraat, Fortuinstraat, Hombeeksesteenweg tussen Velkgerstraat en Fortuinstraat en Mgr. Schepperstraat. De blauwe zone is van toepassing van 8u tot 18u op weekdagen. Met een parkeerschijf kunnen bezoekers er maximum twee uur lang parkeren.

"Begin dit jaar hebben we alle bewoners van deze buurt om hun mening gevraagd. Daaruit bleek dat 60% voorstander is van de uitbreiding van de blauwe zone naar hun straat. Daarom hebben we nu beslist om deze maatregel door te voeren. Het gevolg is dat omwonenden met bewonerskaarten hun wagens zonder probleem vlakbij hun woning kunnen parkeren. We hebben er bewust voor gekozen om de blauwe zone niet alleen naar de Ridder Dessainlaan zelf uit te breiden, maar ook naar de omliggende straten. Zo wordt vermeden dat het probleem van de parkeerdruk gewoon wordt verplaatst", aldus schepen van Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Karel Geys (sp.a).

Koningin Astridlaan krijgt extra parkeerplaatsen
Het stadsbestuur heeft beslist om op de Koningin Astridlaan 28 extra parkeerplaatsen te voorzien. Aanvankelijk was het de bedoeling om haakse parkeerplaatsen aan te leggen aan de straatkant van Comet. Na een plaatsbezoek is duidelijk geworden dat dit in de praktijk niet mogelijk is. De straat is hiervoor immers niet breed genoeg.

"Om toch bijkomende parkeerplaatsen te kunnen creëren, hebben we een alternatief uitgewerkt. Uit onderzoek is gebleken dat langsparkeren aan beide kanten van de Koningin Astridlaan de beste optie is om de capaciteit maximaal te benutten. Ter hoogte van de zijstraten Korte Heistraat, Van Nuffelstraat en Korte Penninckstraat zijn er nog mogelijkheden door de vakken met dwarsmarkeringen te verkleinen binnen de veiligheidsmarges. Bestaande parkeerstroken aan weerszijden van de Koningin Astridlaan zullen bovendien waar mogelijk verlengd worden. Daarnaast kunnen de bushaltes Adegempoort en Korte Penninckstraat richting station enkele meters worden opgeschoven. Dankzij deze aanpassingen worden er in het totaal 28 nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd. De Koningin Astridlaan is een gewestweg, dus we zullen er bij de Vlaamse overheid op aandringen om dit zo snel mogelijk te realiseren", aldus schepen van Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Karel Geys (sp.a).

Brouwerij Het Anker doet mee aan Open Brouwerijendag
Op zondag 25 april organiseert de federatie 'Belgische Brouwers' de tweede editie van de Open Brouwerijendag. 24 Belgische brouwerijen - waaronder enkele die er in 2008 nog niet bijwaren - zullen die dag tussen 10u en 17u collectief de deuren gratis openzetten voor het publiek.

Fietsersbond tevreden over plannen vernieuwde Hoogstraat
Afgelopen maandag 29 maart nam de Fietsersbond Afdeling Mechelen tijdens de infovergadering voor buurtbewoners kennis van de stedelijke plannen tot heraanleg van de as Hoogstraat - Korenmarkt. Die wordt weldra omgevormd tot een groene boulevard waarop enkel nog stadinwaarts autoverkeer is toegelaten.

Groene graftuin als model voor stedelijke begraafplaats van de toekomst
De stad Mechelen heeft beslist om een modelgraftuin in te richten op de stedelijke begraafplaats. Met deze groene graftuin wil schepen van Begraafplaatsen Rita Janssens (sp.a) haar toekomstvisie visualiseren: “We hebben niet de klassieke ommuurde begraafplaats voor ogen, maar wel een prachtige parkstructuur met veel groen. De bedoeling is om op deze manier de ruimtelijke en visuele kwaliteit te verhogen. Deze nieuwe, duurzame manier van begraven zal op termijn dienen als model voor de verdere inrichting van de andere graftuinen. Deze eerste stap kadert in een totaalaanpak van de stedelijke begraafplaats, die in de toekomst een groene oase van rust en sereniteit zal worden”.

Nieuwe economische visie voor Mechelen
Het stadsbestuur heeft de ambitie om Mechelen tegen 2020 te laten uitgroeien tot een economische toplocatie. Een nieuw visiedocument en strategisch plan vormen de basis voor het economische beleid tot 2020. “Na twee jaar intensief voorbereidend onderzoek hebben we nu het nieuwe beleid voorgesteld aan de bedrijven. Zij hebben dit enthousiast onthaald. We hebben samen met hen een lange weg afgelegd om tot dit resultaat te komen, maar ik ben tevreden dat iedereen zich in dit plan kan terugvinden. Onze economische visie zal een dynamiek op gang brengen die nieuwe ondernemers uit binnen- en buitenland zal aantrekken. Belangrijkste punten zijn het scheppen van ruimte voor nieuwe bedrijven, het creëren van een gunstig ondernemersklimaat dankzij de uitbouw van een ‘one stop shop’ en het bereikbaar houden van Mechelen door te investeren in infrastructuur”, kondigt schepen van Economie en Werk Caroline Gennez (sp.a) aan.

Vier steden bundelen krachten voor gezamelijke beeldbank
De stadsbesturen van Brugge, Gent, Kortrijk en Mechelen bundelen hun kennis en middelen en werken samen aan een innovatieve digitale beeldbank. Hierdoor hopen ze de grote hoeveelheid aan digitale foto’s, filmopnames, plannen en geluidsfragmenten die ze door de jaren heen verzamelden beter te kunnen bewaren en beschrijven.

Ik ben blij dat men de blauwe zone gaat uitbreiden, hier in de buurt.
 
De rijwoningen in de zijstraten van de Ridder Dessainlaan beschikken niet over een garage, zodat de auto's van de buurtbewoners op straat moeten geparkeerd worden.
Wie op de rand van de blauwe zone woont, is dus de dupe van de historie, want die krijgt meestal de vreemde langparkeerders op zijn dak, in dit geval in zijn straat.
Daar komt nu een einde aan, aangezien de blauwe voortaan grenst aan een groene, het Vrijbroekpark.
 
Komt daar nog eens bij dat, hoe langer hoe meer, chauffeurs geen rekening houden met de medemens en hun wagen parkeren op een meeter of drie achter de voorganger, zodat er net geen wagen tussenkan en er schaarse parkeerruimte verloren gaat.
 
Het zou misschien zeer handig zijn om parkeervakken aan te brengen in deze straten, zodat de chauffeurs binnen de lijntjes kleuren, zodat alle parkeerplaats optimaal gebruikt kan worden.
 
Aangezien we weten dat de Mechelse schepenen ook meelezen, heb ik nog een extra tip voor de verkeersveiligheid in de buurt.
Heel wat bestuurders gebruiken de Ridder Dessainlaan als voorrangsweg, terwijl dat er helemaal geen is.
Wie volgens de regels van de kunst rijdt, en voorrang neemt als hij uit één van de zijstraten komt, hoort 9 kansen op 10 de banden fluiten van de remmende Dessainlaanrijder en krijgt dan meestal ook nog een "ge zijt ne zot"-teken erbovenop.
Mogelijk schuift de auto die van links komt in je deur en vallen er onnodig gekwetsten.
Nergens op de Ridder Dessainlaan staat aangegeven dat de voorrang van rechts er geldende is en op een baan die naar het park leidt en dus veelal bereden wordt door mensen die niet uit de buurt zijn, zou de chauffer daar best op gewezen mogen worden.
Het hoeven niet meteen dure verkeersborden te zijn, men kan ook een voorrangsteken op de rijbaan schilderen, wat een pak goedkoper is en zeker zou bijdragen tot de verkeersveiligheid.
 
Doen zou'k zeggen.
 

@Jan G.  Waarom het verkeersbordenbos nog wat uitbreiden?  Het is toch simpel dacht ik, als er géén bord staat geldt de voorrang van rechts.  Het is niet omdat sommige verkeersidioten hun laars aan de verkeerswetten lappen dat er op elke hoek van elke straat een onnodig verkeersbord moet bijkomen (alhoewel sommige politiekers hiermee wellicht een "zakcentje" mislopen haha)

Sinds 1 april 2008,dacht ik -hjet kan ook pas 1/4/2009 zijn- , is er een verandering in de regel wat de voorrang van rechts betreft. Als er geen specifieke borden staan geldt sowieso de voorrang van rechts. Sterker zelf, je moet je voorrang afgeven aan een van rechts voorkomende bestuurder. En zelfs als die stopt blijft hij zijn voorrang behouden. Dit in tegenstelling tot vroeger, waar gold dat als je stopte je automatisch je voorrang kwijt was. Dat is dus veranderd, maar nog steeds is deze regel in dit land niet goed gekend. Normaal toch, iedereen doet zo maar wat, verkeersregels gelden voor iedereen, behalve voor mezelf (sic).

Pas maar op, als ik uit de Lindestraat kom en de beukstraat inrij,pak ik de voorrang op diegenen die van links komen, verkeersbord of niet. Jullie zijn gewaarschuwd.

Roger, je hebt ergens gelijk, maar een op de weg geschilderd verkeersbord is nog geen bos en werkt (misschien) als reminder voor chauffeurs die hun verkeersregels niet (willen) kennen, al zouden die nooit een rijbewijs hebben mogen krijgen.
 
Ikzelf verleen, waar nodig, altijd voorrang van rechts, maar ik neem hem ook, waar ik er recht op heb.
Het verkeersreglement is tenslotte niet voor niks gemaakt.
 
Ik ga er van uit dat iedereen die met een wagen rijdt het verkeersreglement kent en dat wie te dom is best vanachter het stuur van een wagen of een fiets blijft, maar als je merkt dat eenklas  fietsende kinderen, die nota bene begeleid worden door enkele leerkrachten, vrolijk doorfietst in de Ridder Dessainlaan, zonder rekening te houden met het van rechts komende verkeer, dan is zo'n geschilderd verkeersbord misschien levensreddend en dan is het onverantwoord dat die leerkrachten nog langer kinderen mogen begeleiden.
 
 @Rudi : ik ben het met je eens en ik neem ook mijn voorrang, maar de kans is tegenwoordig reëel dat je te maken krijgt met een chauffeur zonder rijbewijs en nog reëler dat die ook nog eens niet verzekerd rondrijdt.
Volgens een carrossier die ik ken rijdt in het Mechelse 1 op 3 chauffeurs zonder verzekering.
 
@Jan G. uwe koetswerker zit er wel een serieus stukje naast hoor. Volgens de verzekeringsgegevens rijden er in ons landje zo een 100.000 voertuigen rond zonder verzekering.... Dat is dan ongeveer 1 op 50, wat natuurlijk inhoud dat ge vlugger een aanrijding met zo een sujet hebt dan dat ge de lotto wint:-)) En het is voor die mannekes dat ge als verzekerde een verplichte bijdrage betaalt voor het motorwaarborgfonds. Dus betaalt ge feitelijk een verzekeringske voor het geval ge een ongeval hebt met een ......................niet verzekerde!

 Bewijs van verzekering zichtbaar aan te brengen achter de voorruit, genre autowegenvignet in Zwitserland, een keer gekleeft niet te verwijderen en jaarlijks een andere kleur.

Mij zou het zeker niet storen.

@Christophe, ge gaat toch de blonde zweden en/of de kansarmen niet beginnen lastigvallen zeker. Een cabrio van BMW of Mercedes kopen en onderhouden kost toch al genoeg zeker: -)))

Graffiti is geen uiting van kunst maar van pure marginaliteit. Plaatsen met veel graffiti ogen verwaarloosd, slordig en vuil, kortom: afstotelijk. Het is paasvakantie en nu zie je net als tijdens andere vakanties merkwaardig veel meer graffiti verschijnen, op gebouwen en bijzonder veel op treinen. De losers moeten niet naar school, hebben geld zat (gekregen of gestolen?) en spuiten er op los. Graffiti alleen maar verwijderen noem ik geen repressief beleid: lange werkstraffen tegen (ook minderjarige) daders en peperdure schadeloosstelling zijn de enige afdoende sancties. Maar mag dat van Gennez en Co met hun merkwaardige liefde voor graffitispuitende losers?

Er was eens, lang geleden, een man die dacht de wereld te redden van "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten". Maar omdat de man net iets meer verstand had dan sommige van zijn vriendjes dacht hij zijn afgunst en angst van "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" te kunnen verbergen achter studie, dossierkennis en cijfermateriaal. Of hij gebruikte iets wat hij en zijn vriendjes verstonden onder het begrip humor. Net het tegenovergestelde zeggen van wat je bedoelt en zo de mensen duidelijk maken over wie je het eigenlijk hebt en er tegelijkertijd mee lachen én laten zien dat je op die manier zelfs een beetje zelfspot aan de dag durft leggen. Ja, de man was echt niet voor één gat te vangen. Zijn vriendjes ook niet trouwens. Zo ging de man en zijn vriendjes jarenlang tekeer tegen "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" tot er zoveel zuur in zijn omgeving was gespoten dat zelfs de volledige jaarproductie van een niet nader genoemd fabriek in Tienen er niets tegen mocht verhelpen. Maar dat vonden de man en zijn vriendjes helemaal niet erg. want hoe meer er "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" bijkwamen, hoe meer zuur (slim verpakt in cijfertjes, dossierkennis en humor) hij kon spuiten. Want wat de man en zijn vriendjes in al hun cijferkennis en humor en wijsheid niet wisten noch beseften was dat ze niet konden leven zonder "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" Ze moesten hun zuur kunnen spuiten, anders voelden ze zich niet verheven, rijk, grappig of gelukkig. Ze hadden die angst voor "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" nodig. Broodnodig. Moesten "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" er niet zijn vonden ze wel andere "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" om zuur op te spuiten. Alles voor hun eigen geluk en gemoedsrust natuurlijk.

@sprookjesschrijver, lees ne keer de sprookjes van Andersen en van Grimm. Daar zit tenminste een zedenles in. Bijvoorbeeld de kip met de gouden eieren, of het ezeltje dat geld kakte. En ook nog de fameuze kleren van de keizer.... Te moeilijk zeker? En als ge die allemaal doorgenomen hebt zult ge vaststellen dat er wel degelijk mensen kunnen leven zonder al die anderen. Sluit maar af met een merveilleuke; een echt dan met een rood gekonfeit kriekje erop....:-)))

Van "het schoentje dat past" of "de lengte van de teen" ? zijn dat ook de goede sprookjes...

"And now  something completely different":

In Mechelen spreken we niet van een Merveilleuke maar van een Astridje, anoniem :-)

@Freddy: Das een mooie analyse. Het beste bewijs is dat de Anonieme Lafaard, die blijkbaar werd aangesproken door je tekst op geen enkele manier weerlegt heeft dat je nu eenmaal "alle mensen die er niet zoals hij en zijn vriendjes uitzagen of zo dachten" niet kan "wegdenken" of "wegdromen", en dat is maar goed ook. Alleen doen alsof dat als oplossing mogelijk is, is natuurlijk volksverlakkerij. De mensen hebben dat door: ze zijn niet dom.

Ook houden mensen niet van zuur spuwen, zonder een alternatieve oplossing. De mensen hebben dat door: ze zijn niet dom.

Diezelfde Anonieme Lafaard houdt wel het gesprek levendig met valabele sprookjes, "De Kleren van de Keizer"  vind ik een van de beste trouwens, maar waarom niet met open vizier .... Tja. Zegt veel over de Anonieme Lafaard natuurlijk :-)

@Peter en Freddy, dat van dat schoentje is inderdaad een heel toepasselijk sprookje en inderdaad voor wie het past!!! Ook de gevoelige teentjes, bijvoorbeeld als men sommige persoontjes op hun eigen woorden wijst, welke dan verloochend worden.  Zo van nooit gezegd....kortom de beroemde "tsjeven"streken. En dus , voor wie het schoentje past...:-))

Maar voor mij is het een maatje te klein!

@Rudy, dat is juist; in Mechelen is nu dat een Astridje, maar vroeger in de volksmond een mervejeuke... 

Ha Eddy. Ook van de partij ?

:-)

Voorzichtig ga ik hier vragen over welk onderwerp van deze topic al die sprookjesreacties handelen, ' Stadsambtenaren stellen sluikstorten vast '?

Zelfs niet in de volksmond Eddy: Nationaal. In de Delhaize staat er b.v. "merveilleux" op de "Astridjes".  In sommige streken spreekt men ook van een "mérengue". Maar het dekt allemaal de lekkere en zoete lading. Smakelijk. Ik vertrek naar Lamot voor de fake lezing...

 

@Peter, ik ben niet "van" de partij, maar wel er "voor":-)))Woordenschermerij is een hobby...maar ge komt er niet zo mee in de media à la Tiger Woods....-)

Oei Eddy dat heb je dan verkeerd begrepen. Volgens mijn woordenboek betekent van de partij zijn niets anders dan aanwezig zijn of meedoen.

 

Hey Rudi, tot zo voor de Fake lezing !

Rudi, ik dacht dat een astritteke of een astrid, al naargelang de grootte, het pateeke was, en dat de merenque hetkoekje van opgeklopt eiwit was.
Destijds was ik bevriend met de zonen van bakker Masson, aan de battelsesteenweg en dan trokken wij op strooptocht in de stapelruimte van de bakkerij, waar de merinque voor de astridjes klaar stond in blauwe stapelbakjes.
Je zou versteld staan hoeveel van die koekjes er in een omgeplooide buikruimte van één trui gaan :-)
Den deze ging toen erg graag spelen bij de kameraadjes :-)
Spijtig genoeg ben ik, de broers door de loop der tijden totaal uit het oog verloren.
de familienaam Kluyten blijkt in ons land niet te bestaan........een pseudoniempje dus.

Zoals ik dus schreef geen familienaam van "ons" land wel uit Nederland (het land van de betwetertjes), kijk maar eens bij "familienamen in België.

@marc 1 , ge hebt gelijk , de naam Kluyten komt in ons land niet voor maar wel bij de noorderbuurtjes. Ge had dat ook kunnen ontdekken aan het vingerwijzend schoolmeestermaniertje dat in de tussenkomst van Fr.Kl. schering en inslag is, kwestie van het wereldgeweten in pacht te hebben. Maar een pacht kan wel opgezegd worden:-)!!!

Kunnen de ongecontroleerde heren niet beter in een zandbak gaan spelen in plaats van hier wat ongecontroleerd reacties te geven op wat in feite? Het nieuws van de week?

Het merveilleuke werd in Mechelen omgedoopt  tot "astridje" na een bezoek van Koningin Astrid, die zo'n patéke wel best lekker vond.

Astrid bezocht regelmatig tapijtweverij De Wit. Die liet dan bij de koffie gebakjes komen van Van Uytven, toen de beste patissier in Mechelen (woonde in de Keizerstraat). Astrid was dol op zijn "merveilleukes" en op een dag vroeg hij toelating om dat naar haar te noemen en zo geschiedde... En het is nog waar ook.

En na, Jan Goovaerts, de merengue is het zoete opgeklopte eiwit, maar het gebakje heet wel degelijk officieel Merveileux. Daarvan bestaat een lekkere variante in Veurne in de vorm van een taart. En die Veurnse taart is zelfs  beschermd als streekproduct.

Rudi, meugde da dan ni van  preuve as ze beschermd is? 

en zoals Rudi het zegt heb ik het ook altijd van mijn grootouders horen vertellen.

Dus eerst Merveilleux en dan in Mechelen een Astridje en liefst met een rood kersje.

...met alle respect voor diegenen die bloggen zonder steeds persoonlijk te worden, de posts blijven interessant, sommige commentaren worden veel minder (off topic, 'andere agenda', verzuurd...)
Het maakt het steeds minder genietbaar...
 

Koningin Astrid, die de Sint-Romboutskathedraal verlaat... 

@ Roger.

Uw uitleg i.v.m. een "astridje" is niet helemaal juist !!!

Astrid was toen princes en nog geen koningin als haar naam gegeven werd aan het taartje, toen nog een "Merveileuke" genoemd.

En toen Astrid koningin werd, mocht Wilson vertrekken !

Devos - Avenue Wilson à Malines

Kardinaal Mercier en president Woodrow Wilson in Mechelen

@ Jos Nys,  idd, maar ik verkoos koningin om ze niet te verwarren met de huidige prinses Astrid.

 't Is misschien amper nieuws, maar al die Merengue-en Merveilleuxliefhebbers (en al die koningsgezinden) van hierboven zouden beter eens binnenspringen in dat nieuwe Boekenfestijn in de Nekkerhal, deze dagen (Kook-en koningshuizenboeken bij de vleet, naast strips en prullaria).

Ik kom er net vandaan.  Conclusie : netjes georganiseerd met Hollandse Gründlichkeit en een shitload aan boeken.

En de inkom is nog gratis ook ! 

@gim: je hebt gelijk maar toch heb ik maar één boek gevonden dat het kopen waard was. Je verliest niks met er naartoe te gaan ( .40 € parking wel te betalen ) maar toch moet je er niet naartoe gaan om de vondst van je leven te doen. Duizenden boeken van niveau ... euh, twee sterretjes op vijf.

@ Luc :

Het is niet iets voor elke maand (à la Brass Rommelmarkt), maar wel interessant voor één achternoen per jaar. 

Luc, toen ik er gisteren was kostte de parking slechts 4€ hoor en ik vond dat aanvaardbaar, 40€ zou ik er echt niet voor betaald hebben want zoveel was er nu ook weer niet  te zien. 

@marc1: het was inderdaad 4 € en geen 40 eurocent ( .40 ) zoals ik schreef. Ik ben er maar een uurtje binnengebleven en dan is 4€ veel.

Luc, 'n uurtje onder de Grote Markt kost niet veel minder en gelukkig voor ons was de toegang ne keer gratis maar een tweede keer hoeft toch niet voor mij want we hebben genoeg keus bij "de Slegte" vind ik en daar moetne we ons geen ongeluk lopen).

Koningin Astridlaan krijgt extra parkeerplaatsen: Nu dat er net deze week een vuilbakje geïnstalleerd werd aan de halte Adegempoort richting Station, mag dit voorwerp weeral op reis  .........;

Extra parkeerplaatsen op de Astridlaan zal een rekbaar begrip zijn......nu nemen twee wagens al dikwijls de plaats in van vier.

Zou men niet beter een indeling van de parkeerplaatsen voorzien? de meeste van onze dagdagelijkse wagens zijn toch maar een 4,5 m en dan moet iedereen binnen de lijntjes kleuren pardon parkeren.