Mechelse mijmeringen

met categorie:  

Den Hanswijkenhoek krijgt een modern kleedje.

Langs de ene kant ben ik blij dat den Beestenhoek, zoals hij vroeger heette, gemoderniseerd gaat worden, maar langs de andere kant zal er weer een beetje charme van weleer verdwijnen.Ik herinner mij nog vaag het mooie Colomabrugje en de grote stenen poort voor het Coloma-instituut. Ook die moesten destijds plaats ruimen voor de moderne tijd.

Het Coloma-instituut werd toen nog geleid door de nonnekes en omvatte de kleuterschool en de lagere meisjesschool. De jongens werden na de kleuterschool overgeheveld naar de St.-Jozefschool in de Vredestraat, wat verderop.

Later breidde de Colomaschool uit en verloor zijn lokaal karakter, maar won wel een massa leerlingen en kon daardoor de tand des tijds doorstaan.

 

 

Het brugje over de vaart, de Withuisbrug, had ook zijn beste tijd gehad en werd vervangen door een nieuwe, veel bredere brug, waar 3 auto's tegelijk over konden rijden en tegelijk ook nog de voetgangers en de fietsers konden passeren.

Toch had het Withuisbrugje, dat een stuk korter naar de Tervuursesteenweg lag, meer charme, maar met charme koop je natuurlijk niks.

Het was er vroeger een stuk rustiger, maar die tijd is voorbij.

We moeten vooruit, we moeten mee met de tijd en binnen enkele jaren weten we zelfs niet meer hoe het er nu, de dag van vandaag uitzag.

We kunnen ons troosten met de gedachte dat er van de huidige toestand , dank zij de inrede van de digitale fotografie, in ieder geval meer foto's bestaan dan van het Withuisbrugje en de oude Tervuursesteenweg met zijn kasseien.

Wie weet krijgen we met dit artikltje wel reactie van enkele nieuwe bloggers die nog foto's bezitten van den Hanswijkenhoek uit jaren stillekes en die met ons willen delen.

De dingen gaan inderdaad soms vlug aan ons voorbij, goed dat er dan een paar momenten worden vastgelegd als houvast voor de achterblijvers, en dit is niet slecht bedoeld.

Zelf stond ik enige jaren geleden verstomd toen ik na enkele jaren thuiskwam tijdens de daguren, de ganse buurt was veranderd. Waar je vroeger de durmevalei vanuit het voorraam kon zien was die nu volledig dichtgebouwd. Een zweempje spijt ging door me heen want er was weer een stukje jeugd verdwenen.  Anderzijds kregen we er heel wat voor in de plaats; een verharde weg, straatverlichting, riool, geweldige buren en een vernieuwde kermiswerking met nieuwe enthoesiaste inwoners. Zo zal het waarschijnlijk ook met coloma vergaan, iets weg en veel erbij, de fotootjes kunnen helpen om eventjes terug te gaan en even stil te staan bij de vergankelijkheid en de wereld in beweging.Coloma in 2050 ?

Leuvense Vaart op de voorgrond en het financieel centrum van Mechelen op de gronden waar ooit de Colomaschool stond ?

Welkom in de 21e eeuw !

Eentje voor de mijmeringen van JanG.

 Nog eentje voor de mijmeringen van JanG.

Colomabrug - Leuvense Vaart - Dames de Marie

nog twee foto's uit mijn archieven geplukt:  de oude school van de Dames de Marie, en het beruchte 'kippenbrugske'...

NB: toch even meegeven dat er in het najaar een rijk geïllustreerd boek gaat uitgegeven worden over de geschiedenis van de Colomakerk.  Cyriel Van den Ameele, inwoner van de wijk is hier heel gedreven mee bezig geweest, en ik heb hem hierbij ook nog geholpen bij opzoekingswerk en lay-out.  De man is een paar jaar geleden vrij plots overleden, en het project bleef in een lade liggen.  Maar onlangs is de zaak terug 'opgeraapt', en met enkelen zijn we nu het proefexemplaar dat zo goed als klaar was, aan het nalezenen  hier en daar aan het aanpassen...  We hopen het boek in het najaar te koop aan te bieden.  Tegen de tijd dat het zover is, zal ik hierover wel berichten op Mechelenblogt.  Maar ik ben er nu al zeker van dat het een waardevol werk wordt, dat iedere Hanswijkenenhoek-er van vroeger en nu op zijn boekenplank zal willen hebben. 

Allez, nog eentje om het af te leren...

Leuvense Vaart - Dames de Marie

Toffe foto's mannen !!
Ik herinner mij ook nog dat wij vroeger regelmatig langsgingen in een kasteeltje langs de Hanswijkvaart, bij aannemer Smets.
Het kasteeltje is ondertussen afgebroken, denk ik.
Het was in de buurt van het bommenkot, waar die twee grote ronde citerns stonden.
 
Ook op de Hanswijkvaart, korter naar de brug toe, niet ver van de Bautersemstraat had je ook de laadbrug van Jan Frans, die bevriend was met mijn vader, waardoor we af en toe eens mochten meevaren met zijn jacht(je).
 
Vooraan op de Tervuursesteenweg had je ook nog kolenboer Léon Gooris, een verwoed duivenmelker.
Ik kan me hem nog voor de geest halen, met zijn grijze kaspoesjeir, maar als iemand een foto moest hebben van hem, zou hij me een groot plezier doen deze hier even te plaatsen.
Ik weet niet of zoon Walter en dochter Ingrid nog in kolen doen, maar zij hebben destijds de zaak verdergezet.
 

 

@JanG: misschien herken jij nog huizen op onderstaande foto? Ik meen alleen tussen de twee schepen een citern te zien.

Leuvense Vaart - Colomabrug 

@Luc : De citernen die ik bedoel stonden een stuk verderop en hoorden bij het bommenkot, als ik me niet vergis.

 

Jan, met die citernen zit ge er toch wel naast hoor. Die dienden om gas op te slaan en hoorden toe aan de stedelijke gasmaatschapij. En, he ik hoor toch liever Metalurgia weet ge. 

Wat erin zat weet ik niet GL.
Ik heb ze nog weten staan, twee grote witte citerns, aan den overkant van de Vaart, maar als kind interesseert je dat niet, want je denkt dat die dingen allemaal eeuwig zullen blijven staan :-)
Metallurgie klinkt idd schoner dan 't Boemenkot, maar ik denk dat niet veel Mechelaars weten waar de Metallurgie was, maar wel waar 't Boemenkot was, er van uitgaand dat beiden hetzelfde bedrijf waren. (of was dat niet zo ?)
Ik weet dat mijn vader vroeger nog veel gecromeerd en vernikkeld heeft voor de Metallurgie en ik zie die stukken nog zo voor me, alleen weet ik met den beste wil van de wereld niet waar die dingen voor dienden :-)

Wanneer je de citern ( ? ) in het midden van de foto bekijkt dan heeft die niks met Gazelec te maken ( die twee stonden meer achterin ). Wie weet waarvoor het diende krijgt een bank vooruit. Aanzet / afbraak van een schoorsteen?

Mijn probleem is weeral half opgelost: in het boek ' de Mijlpaal ' van Jan Goossens staat een plannetje dat de situatie tot 1957 weergeeft. Links van de locomotiefdraaischijf staat een citern getekend. Zou het een waterreservoir kunnen geweest zijn?

Geen appels en peren door mekaar gooien hé jongens. Volgens mij is deze laatste citern niet meer of minder dan een watertank om de stoomlocomotieven  van water te voorzien. Genen drank, genen klank of geen water, gene stoom. Dergelijke mini watertorens stonden trouwens overal langsheen de spoorlijnen. Die twee waar ik van spreek stonden op het pand naast het boem ....sorry Metalurgia, in de tijd voor het aardgas. 

Die groete keitel an "de poudreries réunies"  was ne gaoskeitel, gelaks as er oek iene an d' Ao Leersebaan ston.

 @ Luc

Die citerne stond op het grondstuk of zoals je wil, het fabriekscomplex van de ACOMAL.Het witte huis is volgens mijn herinneringen het café van een groottante van mij nl. 'Trinet van Den IJzer'. 'Den IJzer' zijnde de naam  van haar herberg. Tijdens de bombardementen van WO II platgegooid en lelijk weer opgebouwd met de middelen van pas na de oorlog. Het wangedrocht staat nog steeds recht. Den staat IJzer vlak tegenover waar vroeger het Colomabruggetje lag. Het hok van Armand de brugdraaier stond twintig meter meer naar rechts tegen de oprit van Mielleke De Waal zijn fabriek dat bij de bewoners van Tervuursesteenweg tijdens WO II beter bekend stond als den HERLA. Wij speelden als kleine gasten na de oorlog nog in de wrakken van Duitse afgeknalde jachtvliegtuigen die in de HERLA op herstelling hadden liggen wachten en daar waren achtergebleven in september 1944.

@ jans: schrijf mij maar op voor een exemplaar van het boek ! Troostie, een Hanswijkenenhoek-er van nu

Ik sta eveneens al aan te schuiven aan den boekewinkel :-)

 

En Jan G., gretig gebruik gemaakt van de foto met de monumentale Colomapoort die ik ooit postte???

Als tegensprestatie mag je me die kleurenkaart  van de Withuisbrug (Colomabrug) opsturen :-) 

Dat zal ik met plezier doen, Roger :-)
Ik heb zoveel Mechelse foto's gedownload en zelf ingescand, dat ik bij god ni meer weet van wie ze komen.
Ik zal in de toekomst de oorsprong moeten taggen.
Enfin, kijk maar in je mailbox, de withuisbrug is onderweg :-)

 @ al de bloggers

Ik wil me hierbij excuseren voor de fout die ik maakte in mijn antwoord aan Luc en waarin ik de fabriek van Mielleke de Waal wiens echte naam Emile Van Freyenhoven was, de naam gaf van HERLA. Dat moet ERLA zijn  zonder de H.

Een gelijknamige herstellingsplek voor Duitse vliegtuigen bevond zich in Mortsel. De gealliëerde bommenwerpers hebben zich daar totaal van doel vergist en 830 Mortselse inwoners werden aldus helaas slachtoffer van wat men nog steeds het friendly fire pleegt te noemen.

 @ Luc

Het moet het vulkaanas van de Eyjafjallajökull geweest zijn dat mijn kijk op die oude foto heeft verduisterd. Sorry Luc maar jij hebt gelijk als je stelt dat die citerne deel uitmaakte van het Mechelse stationsemplacement.

Het witte huis op die prent zal het café van Georges Van Hiel geweest zijn dat na de bombardementen van1944 terug is opgebouwd in een houten constructie die iedereen café 'Het Jeepke' noemde. De zijingang van het Arsenaal lag links naast dat café. Nu staat op die plek een gewoon stenen gebouw. De ACOMAL fabriek ligt dus iets meer naar rechts.

Op de kaart met de vissers van gimycko staat het café van mijn groottante Trinet klaar en duidelijk tegenover het Colomabrugje in al zijn witte glorie te pronken. Vandaar mijn vergissing.

Aan iedereen nogmaals mijn verontschuldigingen voor deze blunder.

@Jef: Tweemaal na mekaar uw excuses aanbieden binnen het kwartier? Stopt daarmee want dat kan niet gezond zijn! ;-)

 @ Luc

Beter twee maal in een kwartier mijn fouten rechtzetten dan jou onjuistheden te verkopen Luc.

Kan dit het begin van Alzheimer Light zijn of heeft die volgens jou reeds in volle, vettige, gesuikerde hevigheid toegeslagen. 

:-)

@ Luc.
Wat betreft die fameuze citern, en waarvan sprake op de tekening, heb ik hetvolgende gevonden in "Bijdrage tot de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen te Mechelen" door M.C.G. Rogier.
- 21.08.1878 
Bouw van een lokomotiefdepot, samen met de afbraak en de heroprichting van een loods voor machinerie van WATERBEDELING, geschat op 136.864,76 f.
Dit depot van 69,72 m x 22,50 m, met vier inritpoorten, werd samen met een WATERKASTEEL (citern) van 250 m³, een draaischijf en kolenparken opgetrokken bij de Leuvensevaart.
Het lokomotiefdepot werd afgebroken in 1933, bij de aanleg van de spoorwegberm van de geëlektrificeerde lijn Brussel - Antwerpen.
@ Luc.
Naar aanleiding van de tekening van de bewuste citern, heb ik het volgende gevonden in : “Bijdrage tot de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen te Mechelen.” Door M.C.G. Rogier.
21.08.1878
Bouw van een lokomotiefdepot, samen met de afbraak en heroprichting van een loods voor machinerie van de waterbedeling, geschat op 136.864,76 f. Dit depot van 69,72 m x 22,50 m, met vier inritsporen, werd samen met een waterkasteel van 250 m³, een draaischijf en kolenparken opgetrokken bij de Leuvensevaart.
Het lokomotiefdepot werd afgebroken in 1933, bij de aanleg van de spoorwegberm van de geëlektrificeerde lijn Brussel – Antwerpen.

@Jos: dat was de ontbrekende schakel. Ik vermoedde dat het zoiets moest zijn maar ik vond er niets van terug. Bedankt in ieder geval, alleen ben ik natuurlijk zwaar afgeweken van de vraag van Jan Goovaerts naar originele beelden van den Beestenhoek. Heb jij zo niks onder je kopkussen liggen?;-)

Deze foto vond ik nog in mijn 'persoonlijk archief'...  Het is de zogenaamde 'zondagschool voor vrouwen' in het Colomadomein...  

(de vrouw met het opgestoken haar, aan de rechterkant van de tafel, achter de vrouw met het kopje, is mijn overgrootmoeder Barbara Verboomen - 'Belleke Pontak' ...., indertijd een gekend figuur in de Hanswijkenhoek.  Haar eerste man was seinwachter bij 'den IJzeren Weg'.  Door een tragisch ongeval in het station verliest hij het leven.  Ze waren nog maar kort gehuwd... Een aankomende trein sleurt hem de dood in.  Mijn overgrootmoeder die toen op weg was naar de vroegmis in de OLV-over-de-Dijlekerk (de Colomakerk bestond nog niet - de OLV-parochie was de 'moederparochie' toen)  verneemt  van voorbijgangers die in de tegenovergestelde richting haar weg kruisen,  het ongeluk...  Ze verliest haar ongeboren kind.  Later zal ze ten huwelijk gevraagd worden door Jaak Lauwers - de beste vriend van haar overleden man.  Hij is mijn overgrootvader.  Jaak Lauwers werkte ook als seinwachter.  Hij 'stond' in het 'cabien' aan de Leuvense vaart (toen waren er nog geen Vierendeelbruggen).  Mijn grootvader, en zijn zoon - Clément Lauwers - vertelde me dat hij als kleine jongen, zijn vader, daar vaak zijn boterhammen ging brengen.

(mijn overgrootvader Jaak Lauwers in zijn spoorweguniform, met mijn grootvader...)

In de Hanswijkenhoek woonden toendertijd veel arbeiders van het arsenaal en de spoorwegen.  Veel deuren en raamkozijnen waren toen geschilderd in het typische NMBS-groen...   ;-)   meegenomen klutskes verf?  

Enfin, het zijn maar een paar losse anecdotes of mijmeringen uit de oude 'Hanswijkenhoek'.  Wat ben ik blij dat mijn grootvader zo'n groot verteller was...

Hoe oud mogen die beelden van den Beestenhoek zijn ?  Foto's van 20, 30 of 50 jaar geleden zijn, volgens mij, maar mondjesmaat te vinden.  Maar over bijv. het Pensionnat des Dames de Marie heb ik (en vermoedelijk de Beeldbank ook) een shitload.

Behalve dat ik niet denk dat JanG achter die wel heel oude foto's aan het zoeken is.

Waterkasteel ! Prachtige naam Jos, precies wat ik bedoelde want stoomtreinen dronken veel water. 

@Gimyco : Ik ben natuurlijk geinteresseerd in de heel oude beelden van de Tervuursesteenweg, maar ook, en nog meer misschien, in de minder oude beelden.

We staan er misschien niet echt bij stil, maar beelden uit de jaren 60, 70 en 80, zijn ook al een behoorlijke tijd geleden en zelfs nog mooier om naar te kijken, omdat we het zicht van de buurt daar toen gekend hebben.

Al mijn foto's uit die periode zijn helaas ooit gestolen geweest en ik vrees dat ik ze nooit meer terug zal zien.

 

@Jan Goovaerts: het enige ' recente ' fotootje uit 1969 dat ik terugvind.