De Mechelse Kolveniersgilde (d1: de Gilde)

 

Zes april 1453, dat is de dag waarop Filips de Goede een schriftelijk verzoek richt aan Mechelen om hem "deux canonniers et autant de couleuvriniers" ter beschikking te stellen om de ongehoorzame Gentenaars aan zijn gezag te onderwerpen, en dat is meteen het oudste document waarin sprake is van Mechelse Kolveniers.
 

De stad verkreeg in ruil voor deze militaire bijstand bepaalde privileges en rechten, en niet onbelangrijk: de stadskas werd er beter van, voor het Bourgondische Hof werd het echter een te zware financiële last en zij gingen meer en meer beroep doen op beroepssoldaten en huurlingen. Daarmee was de rol van de schuttersgilden begin jaren 1500 uitgespeeld en hielden zij zich nog enkel bezig met de bewaking van de stad, de stad Mechelen deed vanaf 1504 hiervoor ondermeer beroep op de Sint Christoffel- of Kolveniersgilde, in ruil voor kledij, lood en poeder trokken zij de wacht op aan de Overste poort ( vandaag de Brusselpoort ), de Hanswijkpoort en de Grote Markt. De gilde bestond hoofdzakelijk uit leden van de gegoede burgerij, voor de 'geringhste borger' was er in hun midden geen plaats. De komst van de Fransen, die georganiseerde en gewapende burgers best konden missen, luidde ineens het einde in van de Kolveniersgilde, hun bezittingen werden in 1798, na 350 jaar bestaan van de Gilde, verbeurd verklaard en openbaar verkocht. Maar, op 9 februari 1984 publiceerde het Belgisch Staatsblad de statuten van de VZW Mechelse Kolveniersgilde, en daarmee was de heroprichting een feit, in 1988 werd de militaire schietbaan aan de Zavelberg aangekocht en daar huizen ze vandaag nog steeds.

Hoofdman van de Gilde is Jan Severeyns, die samen met Frans Gooskens en Henry Van der Auwera in 1983 mee aan de wieg stond van de Mechelse Kolveniersgilde zoals we ze vandaag kennen.

En Mechelen.blogt kon Jan strikken voor een interview:

Mblogt: Jan, van waar kunnen de Mechelaars de Kolveniersgilde kennen?
Jan: Mechelaars zouden de Kolveniersgilde moeten kennen van haar culturele en historische activiteiten die zij in Mechelen organiseert.
Enerzijds haar deelname aan de Erfgoeddagen waarbij zij haar patrimonium openstelt voor de geïnteresseerde bezoeker. Anderzijds de organisatie van het Mechels Gildejuweel waarbij tientallen schuttersgilden uit binnen- en buitenland zich langs hun beste en mooiste zijde tonen in de historische optocht die door het centrum trekt en hun vaardigheden met trom, vaandel en gildedans tonen op de Grote Markt.

Mblogt: Wat is de rol van de Kolveniersgilde vandaag?
Jan: Hoofdtaak van schuttersgilde bestaat er in de aloude tradities en geplogenheden in ere te houden, zij het aangepast aan de normen en mogelijkheden die onze huidige, geïndividualiseerde maatschappij nog toelaat. Het bewaren en conserveren van eeuwen oude gildevaandels en gildezilver. Kortom schuttersgilden behoren tot ons levend erfgoed, dat moet beschermd en bewaard worden.
Daarnaast is er uiteraard de sportieve kant aan het gildewezen. Schietwedstrijden behoren tot de oudste sporttak in Vlaanderen. Al in de middeleeuwen hadden er schietwedstrijden plaats tussen gilden uit diverse steden. Weinig hedendaagse sporttakken kunnen dergelijke traditie voorleggen.

Mblogt: Aan welke activiteiten neemt de Gilde deel?
Jan: Op het sportieve vlak neemt de gilde deel aan diverse wedstrijden zoals de provinciale interclub schietingen, recreatieschietingen georganiseerd door diverse clubs en gilden, provinciale en landelijke kampioenschappen enz…
Jaarlijks tellen wij dan ook onder onze leden enkele kampioenen en veroveren wij heel wat ereplaatsen in de diverse geschoten disciplines.
Op het historische vlak neemt de Kolveniersgilde deel aan Gildejuwelen in binnen- en buitenland. Een gildejuweel is eigenlijk een groot gildefeest dat naast de traditionele gildemis, de optocht, een gildezilver tentoonstelling en schietingen, ook nog het traditionele trommelen, vendelen en gildedansen onder de aandacht van het publiek brengt.

Mblogt: De kostuums van de Gilde, hoe zit het daarmee eigenlijk?
Jan: De kledij die de Kolveniersgilde draagt is een vroeg 17de eeuwse kledij (periode 1630). Als model stond de kledij van de toenmalige Alferis (vaandeldrager) Rombout Heyns waarvan een schilderij hangt in het stedelijk museum Hof van Busleyden.
Het is hoofdzakelijk een zwarte kledij met kanten kraag en manchetten. Bij de dames is een kleuraccent toegelaten.
De hoed is getooid met een aubergine kleurige struisvogelpluim.
De heren dragen daarbij nog een rapier en een hellebaard.

 

Mblogt: Hoe zie jij de toekomst van de Mechelse Kolveniersgilde, is er nog interesse vanuit de jeugd?
Jan: Wij stellen vast dat, sinds vorig jaar, wij meer jonge mensen over de vloer krijgen. Wat ons verheugt. Want waar je je oor ook te luisteren legt, in om het even welke vereniging, hoor je de zelfde klaagzang; de jeugd ontbreekt, heeft ander interesses en er is te veel aanbod op het vlak van recreatie en ontspanning. Dat wij de jeugd blijvend kunnen motiveren is een andere zaak. Ervaring leert ons dat velen afhaken op een bepaalde leeftijd. In het beste geval zien wij er enkelen van terug als 30-plusser.
De toekomst van de Kolveniersgilde is mijns inziens verzekerd. Ik hoop dat er vanuit de basis voldoende belangstelling blijft komen om de historische kern te verruimen zodat wij onze opdracht, het in stand houden van de eeuwenoude tradities en geplogenheden, kunnen blijven waarmaken en wij de historische stad Mechelen kunnen blijven promoten in binnen- en buitenland.

Wie met de Kolveniersgilde wil kennis maken kan terecht in het Kolveniershof, Grote Nieuwedijkstraat 433, 2800 Mechelen, op zondag 25 april van 10 u. tot 18 u. tijdens de Erfgoeddag.

Jan: Wij stellen er onze gildebezittingen tentoon, 17e eeuws manuscript, gildezilver, historische vuurwapens en kledij. De bezoeker kan kennis maken en deelnamen aan enkele historische activiteiten, zoals het eeuwenoude “Ganzenwerpen” (alleen voor dames). Heren en dames kunnen zich meten met luchtdruk wapens op gefakete jachttaferelen of hun kunnen tonen op doelen.
Het onderwerp van de Erfgoeddag is 'FAKE?', dus niets is wat het lijkt.

Tel. 015 55 43 98
e-mail: mk.gilde@skynet.be
website: www.kolveniersgilde.be

alle foto's © Mechelse Kolveniersgilde

Knap artikel Christophe!  oeps... wéér wat méér te beleven zondag...

(foto: Jan Smets)

'onze' hoofdman tijdens het voorbije Gildenjuweel...

@Christophe: welk woord is van welk afgeleid: kolvenier van couleuvrinier of omgekeerd?

 Interessant artikel, tof interview, ondertussen is beslist waar ik een deel van mijn zondag ga doorbrengen :-)

Is dat document van Filips de Goede in een betere resolutie beschikbaar ? Ben serieus geineteresseerd in een goede foto. ALvast bedankt !

Veel succes zondag.

Kunnen spijtig genoeg niet aanwezig zijn.

Hebben in Lippelo ook heel de dag schieting op de staande wip.

Vieren dit jaar ons 475 jarig bestaan.

1-  Het woord kolveniers zou afgeleid kunnen zijn van de franse term "couleuvrine" of "veldslang".

Een couleuvrine is een  middeleeuwse voorganger van het lontroer.

Het is een licht(?) metalen gladloop, dat werd afgevuurd vanaf een borstplaat. Niet al te praktisch maar het was een begin.

 

2- Het woord kolveniers zou ook afgeleid kunnen zijn van een houten stok die aan de onderkant gebogen was en die van in de 13de  eeuw gebruikt werd bij het "Kolven of Kolfspel" (voorloper van het huidige golfspel). Toen men in de 15de eeuw de couleuvrine op een houten onderstel plaatste om het wapen te kunnen afvuren vanuit de schouder met de loop steunend op een vork, leek die houtendrager sterk op de kolf gebruikt bij het "Kolven". Van dan af  spreken wij niet meer van een "veldslang" of "couleuvrine" maar van een lontroer, mede door de introductie van de ontsteking via een gloeiende lont.

Voila Luc, aan jou de keuze.

 

 

En zondag is de Kanoclub ook weer van jetje aan het geven op de Leuvense Vaart met hunne Kano-Marathon !

't Kan ni oep !

@Jan: bedankt maar ik kan niet kiezen dus ben ik zelf ook maar eens gaan snuffelen. In het boek ' Beroepsnamenboek voor 1900 in Nederland en België ' van J.B. Glasbergen vond ik hetvolgende:

Klovenier: met een klover ( schietgeweer ) gewapende schutter. ... dat nyenmant, wy hy zy, en bescympe, bespotte ofte scimpige woerden en geven den gezwoeren scutten ofte coloveriers ... .

Dit is een zinsnede die men vond in Den Briel ( NL ) in 1449. Dus als men de term toen reeds kende in het Nederlands en de Bourgondische hertogen vooral met spek schoten, kies ik dus voor mogelijkheid twee.

 Peter; stuur anders gewoon een mailtje naar de MKG, ze zullen je vast wel kunnen helpen.

Dank je Christophe.

Het wonder der techniek!

Een leerrijk en interessant artikel! Enne... dit weekend is er echt wel bijzonder veel te doen in Mechelen, aan keuze alleszins geen gebrek... of misschien slagen sommigen er wel in alles te combineren ;-)

Met dank aan Luc voor de uitleg over Klovenier/Kolvenier !

@Markec: Allez ( 'gaat ' in het Nederlands ;-) ), omdat ge het zo schoon vraagt: in een ander boeksken vond ik een afbeelding van een schutter met een ondertitel die akelig dicht in de buurt van onze kolvenier komt. Ik ben nu helemaal op glad ijs maar fonetisch vind ik ' caliver - man ' wel lijken op ' kolvenier '. Dit is iets voor Jan Severyns!

@Luc: weerom dank ! ;-)

TEAM VOKE!!

VOKE RULES!

GO GO GO TEAM VOKE!

@ KLEIN DOCHTER 1e) Kleindochter is wel in één woord te schrijven. 2e) Wie is VOKE 3e) Stel ons even het team van deze VOKE voor aub. 4e) Misschien gaan we je wel sympathiek vinden als je je echte naam intikt KLEIN DOCHTER

Een klein Gildenlid :

Gildenfeest Mechelen 2007 - Grote Markt (Foto Gimycko)