Archeologie onder de St-Romboutstoren deel 6

Een volgende reeks foto's. Deze werden op 2 april genomen doch door tijdsgebrek kon ik ze nu pas plaatsen. De ploeg van het kerkhof  is weer een etage dieper en doet nu opzoekingen in de 12e en 13e eeuw. Het blijft toch steeds weer facinerend....

De hele ploeg nog is in actie, gelukkig begint de lente zijn eerste warmte te geven....

Zoals in de vorige reeks gemeld, ook in de vorige eeuwen werd reeds onderzoek gedaan op mensen, getuige hiervan de opengezaagde schedel die te zien is in de tentoonstellingsruimte aan de opgravingen. Een enorme bron van informatie op een heel kleine oppervlakte....een bezoek meer dan waard !

@archeologische: jullie zitten nu in de 12e - 13e eeuw; zijn er al plaatsen waar je de onberoerde moedergrond tegenkomt?

Mooi in beeld gebracht weer, het wordt toch spannend nu,  hoe diep zal er nog gegraven moeten worden voor de laatste begraving (of de eerste) zich aandient.

Is er al een verschil te zien in lengte van de skeletten naargelang de oudheid (12e-13e eeuw) of ze kleiner zijn dan de eerste skeletten die al gevonden zijn?

@Stephanus: Nee, dat mensen in de middeleeuwen kleiner waren dan wij nu, is een mythe. Het zijn pas de laatste generaties die iets langer worden. Als voorbeeld: in onze proefput alleen al zaten individuen variërend in lengte van ongeveer 1m50 tot  ongeveer 1m80. En nee, de kleinste zat niet in de oudste laag :-)

 

@Luc: In het vierde vlak hadden we in het noorden van de site mogelijk de moederbodem al bereikt, terwijl we in het zuiden een lichtbruine zandlaag hadden die de overgang vormt naar de moederbodem.

@Luc & Stedelijke dienst Archeologie Mechelen: de "moederbodem" wat is dat, hoe en met wat eet je dat, of is dat gewoon "den hétte"?

@Jokke: da 's den hétte. Iedereen weet dat onze toren op den hétte gebouwd werd en die fundamenten zijn 2.70 m diep dus dien hétte ofte onberoerde moederbodem, moet ge op het kerkhof ook vroeg of laat tegenkomen en dan is het feest uit.