Nieuws van de week

met categorie:  

(Bron GVA)

Mechelen maakt kardinaal Danneels ereburger

Op een bijzondere gemeenteraad op 18 juni benoemt het Mechelse stadsbestuur kardinaal Godfried Danneels tot ereburger van de stad. (...) "Dit past in een langere traditie, waarbij de afscheidnemende aartsbisschop tot ereburger van Mechelen wordt uitgeroepen. De voorganger van Danneels, kardinaal Suenens, viel als laatste deze eer te beurt", geeft Bart Somers aan. (...)

Paaltjes tegen sluipverkeer in Begijnenstraat

Mechelen breidt het verkeersluw gebied aan de Vismarkt uit. Weldra maken verzinkbare paaltjes doorgaand sluipverkeer door de Begijnenstraat richting Melaan onmogelijk.

Geen Arabische folders voor offerfeest in Mechelen

Mechelen mag geen eentalig Arabische folders verspreiden met informatie over het islamitische offerfeest. Dat heeft Vlaams minister van binnenlands bestuur Geert Bourgeois (N-VA) beslist. Bourgeois roept de stad Mechelen op om het Nederlands te gebruiken en om creatiever te zijn in de communicatie. Gemeenteraadslid Marc Hendrickx (eveneens N-VA) had naar aanleiding van de eentalig Arabische folder die zijn stad vorig jaar verspreidde klacht ingediend. Volgens Hendrickx staat dergelijke communicatie haaks op de Vlaamse inspanningen voor inburgering. Minister Bourgeois treedt Hendrickx hierin bij.

(Bron Nieuwsblad)

Auto geflitst op R6 aan 188 per uur

Bij een snelheidscontrole op de R6, net voorbij de scherpe bocht als je van het Battelcomplex komt, is een automobilist geflitst die met een snelheid van 188 kilometer per uur voorbij de radar raasde. Op die plaats mag negentig kilometer per uur worden gereden, maar nauwelijks honderd meter eerder bedraagt de maximumsnelheid nog vijftig kilometer per uur.

Brouwerij Het Anker haalt New York Times

Lucifer, een bier van brouwerij het Anker, behaalde een vermelding in The New York Times na een blindproeverij. Het Lucifer-bier werd als tweede Belgische bier op de lijst met de hoogste scores geplaatst. Winnaar van de proeverij was het Amerikaanse bier ‘Jolly Pumpkin', de tweede plaats was voor Valeir Divers van brouwerij Contreras uit Gavere.

De vermelding in de New York Times is belangrijk voor de brouwerij. ‘We zijn een kleine familiebrouwerij, dus het doet deugd om zoiets te vernemen', zegt Paul Verbruggen van Het Anker. ‘Het geeft toch aan dat onze kwaliteit geapprecieerd wordt. We krijgen hierdoor ook naambekendheid, dus dat is mooi meegenomen. Of het onze omzet in de Verenigde Staten zal veranderen, weten we pas binnen enkele maanden.'

Parket wil café Midi sluiten na drugsvondst

Het Mechelse parket wil dat café Midi aan de Leuvensesteenweg de deuren sluit. Aanleiding is het aantreffen van drugs na een controle.

Uitbater Benachir K. kreeg vorig jaar bezoek van de politie in zijn zaak. Er werd vastgesteld dat er joints werden gerookt en dat er drugs werden aangetroffen op de grond. ‘Plastic zakjes die de geur van drugs hadden, maar ook verschillende joints en hoeveelheden cannabis en cocaïne', zei openbaar aanklager Marjan Van Dingenen.

(Bron Radio Reflex)

Leerling KA Pitzemberg wint HUB-taalwedstrijd Engels

Astrid Leriche, laatstejaarsleerling van het Koninklijk Atheneum Pitzemberg uit Mechelen, heeft de Taalwedstrijd voor Engels van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) gewonnen. De HUB trakteert haar deze zomer op een taalstage aan de universiteit van Edinburgh. Ze ontving ook een boekenpakket geschonken door Corelio/De Standaard.
 

Folders voor het offerfeest
 
Soms vraag ik me af of politici, in het Mechels gezegd, "klein joeng" zijn, of volwassen mensen die met rede en verstand een stad moeten besturen.
Dat de racisten onder ons zwaar tillen aan de Arabische taal op de folders, is te begrijpen.
Zij hebben iets tegen alles wat ook maar naar het buitenland ruikt, behalve wanneer ze in een pita-restaurant zitten :-)
Maar wat kan het de modale Mechelaar schelen of die folders nu in het Nederlands, Arabisch, Chinees, of koeterwaals zijn ?
De modale Mechelaar krijgt de folder niet eens te zien en heeft er ook geen last van.
Het is nu eenmaal een feit dat de gemiddelde oudere Arabische allochtoon, zich het best in het Arabisch kan uitdrukken.
Het Nederlands is voor hem waarschijnlijk een moeilijke taal, zeker als het om teksten gaat die wettelijke termen inhouden.
Zelfs wij hebben het soms moeilijk met het begrijpen van wetstermen in het Nederlands.
Als je deze mensen dan op een voor hun makkelijk begrijpbare manier kan uitleggen hoe het wettelijk moet, is daar toch niks verkeerd aan, of wel ?
We mogen niet vergeten dat de oudere generatie allochtonen opgevoed is in het Arabisch en dat zij ook denken in hun eigen taal.
Je kan het vergelijken met de Mechelaar die de Belgische frank gekend heeft en onbewust nu nog steeds de Euro blijft omrekenen, terwijl de kinderen alleen maar in Euro's tellen.
De minder oude allochtonen hebben hier school gelopen en zijn onze taal wél machtig, soms beter dan sommige autochtonen.
Het taalprobleem gaat zichzelf wel oplossen, daarvoor hebben we zeker geen opositie nodig.
Het gedrag van de opositie kost de stad en de staat alleen maar geld en tijd.
Terwijl er in de politiek op een kinderachtige manier gezeverd wordt over een onbenullige folder, had men zowel de tijd, als het geld, nota bene ons belastingsgeld, veel constructiever en nuttiger kunnen gebruiken.
Er zitten er veel in de politiek die men beter ne schup onder hun gat zou geven, dan hebben ze tenminste loon naar werken.
Er zijn veel dringender problemen dan een folder, in welke taal dan ook.
 

 Wel Jan, ik geef je gelijk over heel de lijn behalve over het stukje dat nederlands voor die mensen een moeilijke taal zou zijn. Voor mij is het eerder te lui om Vlaams of nederlands te leren, of te moedwillig, zodoende begrijpen ze onze wetteksten niet, goed gezien.

Een meer repressief gericht beleid doet soms wonderen voor de taalkennis.

Als het op rechten aankomt is iedereen polygloot, als het op plichten aankomt zijn ze amper in staat om hun eigen taal voort te brengen. komkom, een beetje minder compassie met dat gezever.

Wel ja,

We kunnen misschien met zijn allen terugkeren naar de taal van Molière.  Dat verstaat toch iedereen.  Niet alleen de hele oude Mechelaars maar ook zij die afkomstig zijn van de regio "ten zuiden van Gibraltar".

@Alex : Een taal aanleren is niet zo simpel.
Voor ons is Duits of Engels aardig te doen en Frans al wat moeilijker, maar ik zie ons eerlijk gezegd niet zo makkelijk Arabisch spreken.
 
Als sommige allochtonen dan onze wetteksten niet kunnen/willen begrijpen, is het zeker aan te raden om zulke brochures ook in het Arabisch te voorzien, zodat iedereen ze verstaat en zodat iedereen zich eraan kan houden.
 
 
 
 
 

 

Na 50 jaar aanwezigheid zal er toch wel eentje een beetje Vloms kunnen, hoop ik...

 Ikzelf ben nu niet onmiddellijk de grootste flamingant die er onder de zon loopt, maar ik zie er hoegenaamd geen graten in dat mensen met een Belgische identiteitskaart door de overheid aangesproken worden in één der drie landstalen al naargelang de regio waar ze wonen. Mechelen ligt in Vlaanderen, de administratietaal is hier bijgevolg nederlands, punt. Geen discussie, iedereen gelijk voor de wet. "Lex dura sed lex" heb ik hier ooit eens gelezen, men heeft er dus zelf alle belang bij de taal waarin de wet geschreven is te kennen. Dat lijkt mij nogal vrij logisch.

Ik kan dat illustreren met een mooi voorbeeld, in Bangkok ben ik op straat gearresteerd en linea recta naar de rechtbank gevoerd wegens het op straat gooien van een sigarettepeuk. Dat ik de vele bordjes waarop in het Thaï duidelijk stond dat zulks verboden is niet kon lezen was niet bepaald een argument waarmee rekening gehouden werd. Binnen de twee uur stond ik terug op straat, wat dollars armer en een ervaring rijker. Een maat van mij heeft vijf jaar in Bangkok gewoond, en wees gerust, op die tijd kon hij het spreken en lezen.

Willen ( of moeten ) is Kunnen! 

Over taalperikelen hebben we het hier nog eens gehad, een tweetal jaar geleden.

@Jan G. indien het stadhuis deze folder niet had gemaakt en verspreid, was heel die heisa en zogezegde tijd- en geldverspilling niet nodig geweest.. En uw tussenkomst in casu ook niet:-)))

Mijnheer Jan Goovaerts, bent u er zich wel van bewust welke onzin u hier verkondigd ? 

@ Jan G, voortgaand op uw commentaar vermoed ik dat voor u de integratie van lieden die hier al decennia lang wonen een "ver van mijn bed show" is....   

Mijnheer Jan Goovaerts, hoe meer ik uw gellul van 15.07 lees , hoe meer ik aan u begin te twijfelen.Verhuis naar de woestijn man. 

Roger, het is zeker niet de ver van mijn bed show, want ik heb jaren een winkel gehad, middenin een woonwijk waar heel veel allochtonen woonden.
Met de verstaanbaarheid, in beide richtingen, heb ik erg weinig last gehad.
Dat de eerste lichting allochtonen de Nederlandse taal niet helemaal machtig is, is een feit, maar die mensen zijn hier niet naar school geweest en werden door velen scheef bekeken.
Ik herinner me nog de bordjes die destijds aan de cafédeur gehan werden met daarop "interdit au Nord .....", alsof het om melaatsen ging.
Ik herinner me ook nog de grote welkomstborden met een bezem en met bokshandschoenen.
Dat je dan niet meteen geneigd bent om een gesprekje aan te knopen met de vriendelijke Vlaming, lijkt me nogal wiedes.
 
De vreemden moeten onze taal maar leren, hoor ik graag zeggen, terwijl de gemiddelde Vlaming zelf niet eens zijn eigen taal machtig is.
Als ik soms hoor hoe armzalig de uitspraak is bij sommige mensen, om het nog niet te hebben over de schrijffouten die er dagdagelijks gemaakt worden, dan denk ik dat we allemaal terug naar het klasje Nederlands mogen gaan.
Dat even terzijde.
 
Laat me even duidelijk stellen dat ik onder "zich aanpassen" iets totaal anders versta dan de taal spreken.
Om mekaar te verstaan, heb je geen taal nodig.
Ik ben als niet-Franssprekende vroeger regelmatig leveringen gaan bezorgen op adressen in Wallonië, ik in 't Vlaams en de klant in 't Frans en ik heb daar nooit of te nimmer problemen mee gehad.
Als we willen dat de allochtonen en de autochtonen normaal kunnen samenleven, zullen beide groepen water bij de wijn moeten doen en naar elkaar toegroeien.
Zolang er een groep mensen is die de haat blijft prediken uit winstbejag, zie ik dat eerlijk gezegd niet gebeuren.
Als men mij lang genoeg probeert uit te sluiten, ga ik me ook agressiever en vooral achterdochtiger opstellen dan normaal.
 
 Om even mijn antwoord te staven : G.L. Mijn gellul ?? Eén L zal wel voldoende zijn, denk ik.
 :-)

 

Jan, en dat gehan kunt ge op uw klavier steken hé. Als het om geld gaat hebben ze het wel sofort begrepen.Wedden.

@Jan:

Wat een gezwets ! De Marokaanse migranten hier in Mechelen spreken zelden goed Arabisch. Ze spreken hun eigen bergtaaltje, dat niets met het Arabisch te doen heeft. Ze kennen wel een paar woordjes voor wanneer ze hun lange vakantie naar ginder aanvatten. Kijk maar eens in het CVO, de meeste die er Arabisch leren zijn de Marokanen zelf.

Vooral de oudere generatie Marokanen zouden het Nederlands moeten kennen. Ze zijn hier ondertussen al meer dan lang genoeg. Nieuwe migranten worden terecht verplicht om het Nederlands te leren. Als je ziet dat de oudere migranten nog steeds niet genoeg Nederlands spreken om hier te leven en te communiceren met o.a. het stadsbestuur zie ik alleen maar redenen om nog harder op te treden tegen migranten die het nederlands niet willen leren. Zeg nu zelf, na meer dan 20 jaar hier en dan nog geen kennis van de Nederlandse taal, dan WIL je de taal niet leren !

...blijkbaar gaat het er hier soms 'persoonlijk' aan toe.
Ik wil op deze trend inpikken en persoonlijk de mensen van de brouwerij "Het Anker" én Astrid Leriche, laatstejaarsleerling van het Koninklijk Atheneum Pitzemberg feliciteren.

Nog een tuinweetje: Hortensia kleurt blauw op een zure grond, ik vermoed dat er deze zomer heel wat blauw zal bloeien....

Even ernstig heren, bespreek pro's en contra's op een blog. 
Daar is die uiteraard voor, maar maak er geen klaagforum van.

Ik lees steeds minder vaak positieve dingen...(positief én negatief moet er zijn...als het in balans blijft)

@Leyander, als ge uw hortensias mooi blauw wil hebben, moet ge er gemalen alluin aan toevoegen. Dat geeft een mooi resultaat.....en zure grond is dan niet nodig:-)))

@ Leyander, wel, ik woon op een zure grond en na verloop van tijd worden mijn hortentia's toch roze.   Zoals Eddy hierboven schrijft, biedt alluin een oplossing.  Andere bronnen gewagen dan weer om rond de wortels ijzer in de grond te steken (een oude fietsketting bvb...)

@ beste heren (Roger en Eddy)

...heel lief dat jullie me met goede raad bijstaan (waarvoor mijn oprechte dank), maar die "hortensia's op zure (mechelse)  grond" waren ironisch bedoeld als verwijzing naar de grimmigheid van sommige replieken in deze post...

Excuus als het niet duidelijk was.. ;-)

@Leyander: l' arroseur arrosé? ;-)

@ Leyander :

Dichters gebruiken nu eenmaal graag een nogal moeilijk taaltje om iets simpel te beschrijven en dat is dan natuurlijk een beetje verwarrend voor ons... boeren, burgers en buitenlui !

:-D

@Leyander, ik had uw ironie wel door hoor!!!Maar ik speel af en toe het spelletje eens graag mee.......:-))

Ach, zo zuur zal de Mechelse (blog)soep wel niet zijn, want we zijn nu eenmaal genomineerd voor ne Mechelsen Iemer.

Over zuur gesproke. Da ga niks bove een goei snee verkeskop van ôôre en pôôte mè 'n bekke zuur soas . Ma wa vinde da nog tegewoordig, het es overal in de magazoane van da knal - knal vlies da ze verkôôpe.

Ik heb geen verhemelte meer over van die soep hier...