Mechelen belijdt een preventief beleid tegen criminaliteit


Dat Mechelen de laatste tijd meer in het nieuws komt op het gebied van criminaliteit zal er wel iets mee te maken hebben dat net vandaag het nieuwe beleid op gebied van criminaliteit werd voorgelicht.

De stad heeft het plan opgevat om een "huis van preventie en veiligheid" op te richten waar alle betrokken preventiemedewerkers onder een dak zullen huizen. Op die manier hoopt men de onderlinge samenwerking te bevorderen. Men hoopt er een aantal ‘preventieproducten’ laagdrempelig aan de Mechelse bevolking aan te kunnen bieden:

  • informatie inzake inbraakpreventie
  • planadviezen inbraakpreventie
  • lokaal informatiepunt drugpreventie
  • toegankelijkheid gespecialiseerde bibliotheek preventie en veiligheid
  • advies en informatie in verband met overlastklachten
  • fietsgraveren en fietscontrole

Er zal tevens een nadrukkelijkere aanwezigheid van de stadswachten in het straatbeeld te zien zijn, de stadswachters zullen tevens een aantal lichtere feiten officieel mogen constateren, dit om de politie te ontlasten en daardoor capaciteit vrij te maken voor de zwaardere criminaliteit. De stadswachten komen om dit te veruiterlijken in een nieuw jasje te zitten. Het nieuwe uniform van de Mechelse smurfen zal midden april al in de straat verschijnen.

Om aan te tonen dat één en ander methodisch wordt aangepakt wordt een heus preventielabo opgericht waarbij men hoopt de "meest doeltreffende methodieken die werken voor Mechelen" te ontwikkelen. Er zal onder andere een experiment met "peerprevention" worden uitgeprobeerd, dit zal inhouden dat men met jongerengroepen die eerder al overlast veroorzaakten afspraken zal maken die indien ze worden nageleefd zullen uitmonden in een pedagogische beloning, "een unieke belevenis" bijvoorbeeld oppert Salmi.

Leuk, zou ik stout durven zeggen; de overlastveroorzakers zullen beloond worden als ze zich goed gedragen en diegenen die er vroeger last van hadden zullen zich nu moeten uitsloven om het die jongerengroepen te vergemakkelijken om in de pas te lopen, of heb ik dat fout begrepen?

Lieven, je mag gerust eens stout zijn. Ik denk dat er zich vandaag velen verslikt hebben terwijl zij het RTV-nieuws aan het bekijken waren.

Als je de betere Nederlandse kranten op naslaat weet je dat die zachte aanpak (thee en koekjes) voor geen meter helpt !

BTW :

De term, die tegenwoordig gebezigd wordt in de kranten voor het nieuwe  Mechelse politiebeleid, is "CSI - Mechelen".

Die journalisten kijken tegenwoordig teveel naar VT4 - LOL

Zet meer cameras in Mechelen: de technologie staat goed op punt. Als Mechelen de reputatie heeft van een big-brother-city, zullen potentiële daders Mechelen mijden. Ze kunnen dan naar steden trekken met een criminelen minnend bestuur zoals Brussel (Thielemans, alias mr fait-divers), Antwerpen (Janssens), St Niklaas (Willockx), enz . Verzwakt bovendien de SPA en dat kan de Mechelse bevolking alleen maar ten goede komen.

Zachte aanpak werkt niet, maak Mechelen onleefbaar voor overlast figuren. Stel maatschappelijke assistenten en magistraten ook persoonlijk aansprakelijk voor de gevolgen van hun foute inschattingen en te zachte aanpak. Preventie zoals hierboven beschreven is wansmakelijke verspilling van belastingsgeld. Het zijn voornamelijk eigenaars die slachtoffer zijn van inbraak en vandalisme, die eigenaars leveren ook de hoofdbrok van de fiscale inkomsten. Zij betalen dus twee keer: één keer door de schade berokkend door daders en een tweede keer voor het verwennen van de daders met belastingsgeld.

"een unieke belevenis bijvoorbeeld oppert Salmi." Een galg op de Grote Markt zoals in Iran? Alleszins uniek én een belevenis én doeltreffend én multicultureel verrijkend gelet het voorbeeld aan Iran ;). Sorry, grapje hoor, want politiek niet correct, losers zijn nu éénmaal de heilige koeien van onze linkse maatschappij. Waarom dan preventie, overlast is tot norm verheven en klagers worden bovendien gestigmatiseerd tot verzuurde rechtse zakken niet waar? Preventie staat voor "dweilen met de kraan open" , lost niets op maar kost wel veel. 

 “losers zijn nu éénmaal de heilige koeien van onze linkse maatschappij” 

Om minstens één oude koe uit de gracht te halen: in den beginne waren er, volgens de socialisten althans, absoluut géén problemen in Mechelen. Tijdens het ‘Bervoets’ bewind was er een strikt verbod om een koe ‘koe’ te noemen. Het Somers kabinet maakte een einde aan die kommerloze tijden door te (h)erkennen dat Mechelaars enige kwel en kommer ondergingen door ‘jongeren’ (De koe heette nog altijd niet ‘koe’) Maar er zou worden ingegrepen. Omdat, vanuit hun elpen gerechtstorens, magistraten niet altijd goed horen en klaar zien, ontging en ontgaat het hen nog al eens dat er maatschappelijk problemen veroorzaakt werden en worden door ‘kansarmen’ (Nog altijd géén ‘koe’!) Somers en Salmi gaan, de verkiezingen naderen tenslotte snel, de koe de bel aanbinden! Inbraak, drugs, overlast en andere onhebbelijkheden gaan een halte toegeroepen worden. ‘Peerprevention’ het nieuwste toverwoord om ‘hen’ toch maar niet te moeten vernoemen. Empowerment zal hen leren wat ze willen en wat ze (kunnen) krijgen…Dure BMW’s, gouden halskettingen, Breitling horloges en  Kalashnikov moeten ze niet verwachten; dat hebben ze tenslotte al, maar een of andere beloning krijgen zij wel, ze zijn al zo lang miskend, de dutskens …  

Een beetje nuanceren mag natuurlijk, een jongere moet niet gans zijn leven de gevolgen van zijn stommiteit of reeks stommiteiten dragen, anderzijds moet hij zich wel bewust worden van de ernst van gepleegde feiten en daar hoort een repressief beleid bij om hem tot inkeer te brengen.

Anderzijds is er ook de maatschappij en de burger die tekort gedaan zijn, vertel aan de dame die voor de zoveelstekeer haar portemonnai kwijt is en daarvoor het geloop en de kosten moet dragen om weer eens een nieuwe pas en een nieuwe syskaart en een nieuwe portemonnai te kopen, en een nieuwe treinkaart enzovoort en zovoort, wat krijgen die kado? ... exact,

Een verhaal dat ik hier regelmatig hoor, ze zijn dan al tevreden dat ze zelf geen letsel hebben maar de schrik zit erin. Mijn persoonlijk gedacht is dat er ook iets moet bestaan als een publieke straf, oh neen geen galgen en zweepslagen maar openbare straf straatwerk, duidelijk zichtbaar eventueel zelfs in duidelijke kleding, De vroegere streepjespakken waren nog zo slecht niet, herkenbaar :-).
Bovendien een schuld betalen direkte schade plus een schadevergoeding aan een publiek fonds voor die misdaden die nooit volledig kunnen toegewezen worden zodat de tekortgedane burger daaruit kan putten om de kosten te dragen. En betalen houdt niet op bij meerderjarigheid maar blijft duren tot het betaald is ook al wordt voor de rest het strafbladje weer blanco.

Ik vermoed dat op die manier recidivisme zal worden ingeperkt.

Gewoon de bestaande wetgeving TOEPASSEN zou al oneindig véél helpen ... Maar wie durft klagen over een in uw aangezicht rochelende 'jongere' wanneer zelfs moord maar bestraft wordt met een blaam!

Ja, wat is hier nu nog aan toe te voegen nu de oogkleppen vallen ? De oplossing ligt voor het grijpen in het stemlokaal. Maar de volgende keer dan wel opnieuw met potlood en papier en niet meer met manipuleerbare aquariums. En dan bestaat er toch ook nog zoiets als " terug aan afzender " voor de dringende gevallen. Het zal me weer niet in dank afgenomen worden denk ik.

Veiligheid heeft altijd een prijs. In een luchthaven laat men zich gewillig scannen omdat men anders niet mee mag op een vliegtuig.

Welke prijs is onze maatschappij bereid te betalen voor meer veiligheid ? Twee politieagenten per inwoner ? Overal camera's ? Dat is geen makkelijke vraag natuurlijk.

En een bijkomende vraag is: Wat wordt er dan mee gedaan eens men beslist heeft en men bereid is de prijs te betalen?

@ Anoniem, ze hebben de vroeger bestaande wetgeving helemaal uitgehold. Wat ons rest is de karkas. 

Overal camera's ? Dat is geen makkelijke vraag natuurlijk

Een goede burger mag in zijn deurtje staan (Mechels gezegde)

Mij en met mij elk andere goedmenende burger kunnen er toch géén bezwaar tegen hebben om OP STRAAT door camera's BEWAAKT te worden, dacht ik. Wanneer ik niet recht in mijn schoenen zou lopen, of op een scheve schaats zou rijden, 't ja dan ... en natuurlijk, wat oneindig véél belangrijker is: de privacy van 'stoeiende jongeren' wordt misschien geschonden ... 

Van de moment dat ik mijn huis uitkom is "mijn privacy geschonden", want iedereen in de straten, op de pleinen, in Mechelen-België-Europa kan dan zien wat ik daar doe of waar ik heen ga.

Meestal is dat weinig interessants (winkelen, bezoekje afleggen, een wandeling, ...), dus daarmee loop je al niet direct mee in the picture.  En voor de meesten interesseert het hen ook geen zak.

Dus hang Mechelen maar vol camera's, want dan kunnen zij, die ervoor gestudeerd hebben (politieagenten bijvoorbeeld), op hun Lifelinescreen de excessen volgen die niet door de beugel kunnen.

Vandaag stonden sommige van die excessen paginagroot in de Gazet van onze Sven.  Nee, (nog) niet in Mechelen, maar in Borgerhout.  Maar... het probleem deint uit. 

Dus, met pamperen en nathouden of muntthee, koekjes en, als apotheose, een daguitstapje naar de Efteling (een "pedagogische beloning" - een "unieke belevenis"), daar schiet je geen meter mee op !

Gim, omdat gij het weet, weet iedereen het nog niet of laten we zo zeggen, ze  willen het niet weten. Het wordt hoogste tijd om puin te ruimen.

Ik dacht al : het is de laatste tijd zo stil, in Hombeek !

:-D

Stil in Hombeek HAHA . Er is de laatste drie maand in MIJN DORP meer ingebroken dan in de voorbije 60 jaar. Dank u mijnheer Somers en Salmi. 

Allez, Louis !  Heeft Hombeek nu nog altijd gene nummerplatenherkenner ?

:-D

Begrijp ik het nu goed, dat G.L. Dhrn Somers en Salmi beschuldigd van inbraken in Hombeek ? (lacht)

Ok privacy is één. Maar denk eens na over de Zuid-Afrikaanse toestanden. Dikke villa's die voorzien zijn van tralies, met een privemilitie om de veiligheid te garanderen. Willen we daar naar toe ? En ik vraag me dan graag af, wie is er hier dan opgesloten ...

Neen, geef me dan maar de Schone Mechelse Stede met zijn uitdagingen.

Zijn "...jongerengroepen, die eerder al overlast veroorzaakten..." een uitdaging ?

En lossen we dat op met muntthee, koekjes en een daguitstapje naar de Efteling ?

 Louis heeft gelijk, het gaat serieus de verkeerde kant op met Hombeek, vroeger mocht ik daar al eens graag een wandelingske gaan doen, een pintje drinken en langs de winkeltjes kuieren, maar met al dat crapuul dat daar tegenwoordig woont voel ik me er allesbehalve veilig. Het Chicago aan de Zenne als het ware, getuige hiervan de cijfers die Louis hier terecht aanhaalt.

@Gim: Inderdaad, een uitdaging, want wat sommige mensen u ook al willen doen geloven, ge gaat er op een of andere maniere mee moeten leren omgaan.

@Christophe: Verdorie zeg als dat waar is,dan blijf ik daar weg !

? ? ?

Leren omgaan met... overlast en criminaliteit ? ? ?

 't Is voorzeker waar! 

Voor mij mogen ze elke drie meter een camera plaatsen, bij wijze van spreken, als men ook maar igrijpt en straft, waar nodig.
De laatste dagen zie ik in 't stad regelmatig de snelheidsmeters die er de chauffeurs aan herinneren dat ze maximaal 30 per uur mogen rijden.
Dat is een prima idee en dat werkt perfect voor goedzakken en brave chauffeurkes die eventjes niet attent zijn, maar het haalt geen zier uit naar chauffeurs die hun voeten vegen aan de reglementen, en het zijn net die, die op de vingers getikt moeten worden, liefst zo zwaar mogelijk.
Het zou dus beter zijn om die nutteloze snelheidsmetertjes weg te doen en te vervangen door échte flitsapparatuur, met échte boetes, zoveel mogelijk en zo duur mogelijk.
Strenger optreden op alle vlakken, niet alleen op verkeersgebied, maar op elk gebied.
Wie zich aan de regels van de maatschappij houdt, hoeft daar niet bang voor te zijn, want het kan hen alleen maar ten goede komen.
Daarvoor, GL, hoeven we niet VB te stemmen, want dan zijn we nog veel verder van huis.

 

@Gim: We leven in hartje Mechelen, niet in Hombeek of in Pretoria. Wat noem jij overlast ? Hoe ervaar jij dat persoonlijk ? Is dat redelijk ? Wat verwacht je van de overheid ? Is dat realistisch ? 

Allemaal niet zo moeilijk hoor. je kan het best. Omgaan met de dingen.

Ach, petit-crime wordt toch niet meer gestraft, een enkelbandje is stoer en de grote jongens krijgen r.e.s.p.e.c.t.

Misschien moet ik toch eens gaan denken aan een Carrière-Change.  

Dealers hebben nu eenmaal toch altijd tevreden klanten (die altijd terugkomen) en ze verdienen een pak meer dan mij.

Dikke villa's die voorzien zijn van tralies, met een privemilitie om de veiligheid te garanderen. Willen we daar naar toe ?
 
De vraag is eerder: KUNNEN wij nog anders? Waar wij wel zeker van kunnen zijn, is  dat de ‘risicogroepen’ zich, in ruil voor een beloning, 100 % aan afspraken zullen houden. Dat heeft het verleden ons wel geleerd!
 
Daarvoor, GL, hoeven we niet VB te stemmen, want dan zijn we nog veel verder van huis.
 
Natuurlijk niet, de correcten zullen het varkentje wel wassen, binnen nog eens 30 jaar wordt de identiteit van de kansarmen misschien al wel vermeld … Met de nadruk op MISSCHIEN natuurlijk; maar indien wel, dan staan wij al een flink pak verder …

@An: KUNNEN we anders dan onszelf opsluiten ? Tja ... De vraag is WILLEN we onszelf opsluiten ? Ik niet hoor. Ik hoor hier net dat Hombeek centrum reeds beter niet meer te betreden is. Gelukkig Mechelen centrum nog wel :-)

We leven in hartje Mechelen, niet in Hombeek of in Pretoria

De 'ver van mijn bed' show?

 

Hombeek is een coté waar ik niet dikwijls kom, maar  de laatste keer dat ik er passeerde, heb ik geen struikrovers of jongerenbendes gezien die de boel daar verziekten.

Alleen een ouwe zatlap op een velo die zig-zaggend over de straat reed ter hoogte van Café De Kroon, maar die leek niet op Somers, noch op Salmi, dus GL, je me toch een keer moeten uitleggen wat die twee te maken hebben met de onveiligheid van Hombeek City.

Ik heb Salmi laatst nog gezien in den Aldi en dat ziet er mij toch een wreed vriendelijke mens uit.

Ligt het misschien niet aan jou, dat je een schrikschijter bent of zo, of dat je ons schrik wil aanjagen zodat je in de zomer meer plaats hebt aan de put om te gaan vissen ? :-)

Nu is algemeen geweten dat, hier op den Blog, er geregeld moeilijke woordjes worden gebruikt.  "Peerprevention" is er zo één van.  

Daarom ben ik ff wezen googlen en de uitleg vind je hier

Ligt het misschien niet aan jou, dat je een schrikschijter bent of zo
 
Weer hetzelfde liedje … De ‘grote bange man’, de ‘schrikschijter’ , de ‘mestkever’...
Linkse intellectuelen ‘(sic) eigen zich het recht om allerlei bevolkingsgroepen te stigmatiseren. ‘Jongeren’ ‘kansarmen’ ‘nazi’s’ … het komt steeds weer! Het echte tuig bij naam noemen durven ‘ze’ niet, daarom alles maar op een hoop. Dat de ganse jeugd, de echte kansarmen en ALLE bange slachtoffers hierdoor zwaar geschoffeerd worden dringt natuurlijk niet door! Nauwlettend zoeken ‘ze’ in een of ander tekstje de verwijzing naar de Japanse aap, de Macaca fuscata, of beter nog, een in Europa ingevoerde variant, de barbarijse makaak ofte macaca sylvanus. Dan is het politiek correct feest: de verrader triomfeert en het CGKR jubelt want hier ligt de kern van hun bestaan; hieraan verdienen ze hun (dik besmeerde) boterham als politieke politie. Het blog herademt: de mestkevers kennen terug hun plaats! Flink zo …
 
Gimycko had het blijkbaar niet helemaal door dat ‘peerprevention’ een van de talloze opzetten is om de naam van de koe toch maar niet te moeten noemen …

En gym heb je die uitleg zelf gelezen en begrepen?
Het gaat er om de sociale controle binnen een bepaalde groep, de groepsdruk, te gebruiken om de negatieve spiraal waarin die groep zich bevindt om te buigen. In het geval van Mechelen door de inzet van een spreekwoordelijke "wortel aan een koordje".

@ Lieven : Inderdaad, een wortel voor hun neus houden...

In Nederland hebben ze dat, een tijdje geleden, ook gedaan.  Met... als wortel inderdaad een uitstapje naar de Efteling (ik verzin dit niet - google het maar eens op).

Groot verslag in alle Nederlandse kranten met als gevolg een shitload aan reacties pro en contra van het typische "hoera en bravo" tot de "lamlendige ouders, die hun kroost niet de baas kunnen".

BTW : 

Naast de nummerplaatherkenner heeft Mechelen ook een gezichtenherkenner.  Nu Hombeek nog...

En morgen een bodyscanner in de Mechelse straten, misschien ?

:-D

Ik meen gehoord te hebben dat Hombeek off-limit is voor de politie, misschien de avondklok instellen en zero tolerance

De linkse hoogmis moet dat in Hombeek maar eens komen uitleggen aan de betroffen slachtoffers. Maar dat ze zorgen dat ze hard genoeg kunnen lopen. En de oorzaken liggen met grote zekerheid bij het pamperbeleid van het schoon verdiep.

 Wat is dan volgens jou de oplossing, Louis?

à l' Exterieur : Misschien de Champetter terug in ere herstellen !

Herrinert U deze nog :

"...Rietje Rans, 'k vertegenwoordig hier... 'et Wettelijke Gezag, hé !  

En daar wordt hier niet mee gelachen, hé..."

Werther van der Sarren (Champetter) tegen Jef Burm (Rietje Rans) in De Paradijsvogels

Ere-hoofdopziener van de Politie der Stad Mechelen

@Lieven, dat van die werkstraffen in een speciaal kostuumpje, zodat de daders toch een beetje "voor schut staan", werd door VB tijdens een vorige legislatuur al eens aangekaart... met als resultaat "ten stelligste allen tegen één" afgewezen/weggestemd wegens "stigmatiserend"... Zo zie je maar dat simpele oplossingen niet gewenst zijn en dus blijft het stigma kleven op de ....slachtoffers:-)

@van buitenaf, misschien de Politie eens eindelijk terug hun werk laten doen, zonder inmenging van de politiek?

@gimycko: kan je iets meer duiding geven rond de personen die je daar aanhaalt, zijn het Mechelaars?

@ Alex : U vraagt, wij draaien...

De Paradijsvogels

Joetjoep

Alex, de Zennebrug afbreken zou al een eerste aanzet kunnen zijn. 

@Eddy Luyten : Denk je nu echt dat je de criminaliteit kan indijken met de daders een carnavalskostuumpje aan te trekken ?
De meeste van die gasten lopen hun hele leven lang in een (voor ons) rare outfit, dus daar zal het niet aan liggen.
De oplossing bestaat uit één woord : RESPECT !
Het signaal dat VB al een jaar of 30 geeft kan tellen qua respect.
Een veger en een paar bokshandschoenen kunnen tellen als symbool van "wees welkom, we zullen trachten overeen te komen".
Ik kan me dan ook levendig voorstellen dat die mensen zich, ondertussen enkele generaties verder, alles behalve welkom voelen en zich daar ook gaan naar gedragen.
Uiteraard zijn wij voor hen "de anderen", aangezien we dat ook zo aan hen laten voelen.
 
Ik behandel deze mensen gewoon als medemens, als mede-Mechelaar.
Een goeiedag ligt op een klein plaatsje en kost niks, maar het opent wel deuren en het geeft kans op een gesprek, op een kennismaking.
Een bokshandschoen doet dat niet, die zorgt alleen maar dat twee groepen mensen tegen elkaar opgezet worden en dat het spreekwoord "waar twee honden vechten voor een been, loopt de derde ermee heen" van tel is.
De derde hond is dan het VB, dat electorale winst probeert te slepen uit een toestand die ze zelf in de hand gewerkt heeft.
Zoiets is dégoutant, maar dat zal de De Winters, De Annemansen en de Valkeniersen worst wezen, want op dat niveau van de politiek zijn er geen scrupules en telt er maar één ding : poen en macht.
Zolang de simpele werkman dom genoeg is om de one-liners te slikken en niet te beseffen dat het VB alles behalve oplossingen biedt, zitten deze gangsters op rozen.
 
Voor mij is een misdadiger een misdadiger die moet berecht worden, ongeacht kleur, nationaliteit, of religie.
Ik ben niet een voorstander die stelt dat je een misdadiger kan herkennen aan één van vooropgenoemde punten.
 
Persoonlijk vind ik iemand die het VB gedachtengoed uitdraagt een stuk gevaarlijker dan een sjakosjendief.

 

 @ An :

"Voor mij is een misdadiger een misdadiger die moet berecht worden..."

...of moeten we misschien, zoals hierboven vermeldt, een peerprevention houden ?

@ Anoniem,  ik moet nu toch gaan geloven dat het de schuld van het VB is dat "jongeren" (de koe mag nog steeds niet koe genoemd worden) auto's in brand steken, met een ganse bende een zwakke beroven of wanneer het hun goed uitkomt ganse wijken vernielen.

Het simpelste is natuurlijk om zijn kop in 't zand te blijven steken en diegenen die de trieste realiteit durven neerpennen af te kraken.

Het doet me zowat denken aan het liedje van Guy Béart " à tous ceux qui disent la vérité, il faut les faire exécuter"... 

@ Roger : Het is en blijft de vraag van de kip en het ei.  Wie of wat was er eerst ?

En dan schieten ze notabene op de boodschapper !

Go figure !

Anoniem, dat is nogal straf. Namen noemen en op de boodschapper schieten en zelf in de catacomben van de anonimiteit kruipen. Typische gutmensch trekjes. 

@anoniem, tenminste deze anoniem van 23u06: je hebt mijn sympathie. Spijtig genoeg kan ik je uitspraken niet herkennen uit de andere anoniemelingen die hier langs komen. Nog niet aan gedacht / overwogen om een pseudo of alias aan te nemen zodat ik je ideeën meer gericht kan prijzen of verdoemen? ;-)

Ja, met al die Annekes, hier op den blog, weet ge niet meer welke An pro en welke An contra is.

anoniemeke van 23.06 vind een handtasdief minder erg dan iemand die het gedachtengoed van het VBl uitdraagt.........hoeveel bejaarde dames zijn  reeds overleden aan de breuken die ze opliepen bij zo'n overval...en dat is voor de anonieme held dus minder erg dan........de schoonzoon van een kennis was ook zo'n geitewollensokkendrager die steeds met iedereen in de clinch ging over de allochtone medemens.......op een keer moest hij met de trein via Brussel-Noord naar het buitenland en werd daar door zijn vriendjes overfallen en bestolen....hij belt naar zijn schoonpa met zijn verhaal en krijgt te horen; " dat geloof ik niet jongen want gij hebt altijd gezegd dat die dat niet doen, zijt ge misschien met uw geld naar de hoeren geweest?"

@ Marc1 :

Maar nee, niks overvallen en niks hoertjes in Brussel-Noord !

Hij is er gewoon, met zijn centen, ne Glock gaan kopen (ter preventie).

:-D

anoniem, je spreekt jezelf eigenlijk tegen waar je zegt "Ik ben niet een voorstander die stelt dat je een misdadiger kan herkennen aan één van vooropgenoemde punten." heb je toch eerst iedereen die apart gekleed is  "De meeste van die gasten lopen hun hele leven lang in een (voor ons) rare outfit" in hetzelfde kastje geduwd, de pubkers, de motards met hun lederen kostuums, misschien ook wel mensen die zwaar getatoeeerd zijn, de jongeren met een identiteitscrisis (waarschijnlijk zon 80% van alle) , lange haren? schapewolle haren? enzovoort, de enige die niet in dat kastje zitten blijken beschaafde mensen zoals jij, (veronderstel ik). Zonder in partijpolitiek te vallen , ik vindt mezelf nog altijd partijloos vindt ik niet dat je een handtassendief eerder moet verkiezen dan een belanger, of is het omdat jij zelf geen handtas hebt?.

Anderzijds lees ik in uw laatste tekst dat wanneer we met zijn allen het belang executeren de problemen opgelost zouden zijn, dream on.

Omdat ik dus alleen maar nonsens in je post vindt trek ik de conclusie dat je dit alleen maar schreef om de boel wat op te jutten.

De enige waarheid die ik vindt is dat het al berust op RESPECT, en dat blijk jij niet echt te hebben, altans je geschrijf hier niet.

Als respect niet (meer) in de opvoeding zit moet de wetgever ervoor zorgen dat de regels ertoe leiden. en een wet dwing je af met een stok achter de deur want anders is die wet doelloos. En als de wet overtreden wordt moet de stok gebruikt worden of je kan het ook schudden. Dit belet niet belet dat er ook een extra omkadering mag zijn voor probleemzones maar omkadering is geen omzeiling, omkadering is erbovenop geen omweg.

 Eerlijk gezegd, van de zogezegde mak***** heb ik eigenlijk niet veel schrik, mede dankzij mijn lichaamsbouw en mijn lengte die met de dubbele meter flirt ben ik niet bepaald het ideale slachtoffer voor die knapen.

Bleke Vlaamse jongeren met een neerslachtig uiterlijk, lang haar en lange zwarte jassen of oerdegelijke lichtjes kalende leerkrachten met een goed humeur daarentegen daar ben ik meer voor bevreesd, als die er eens invliegen is het meestal prijs, hahahaa!

we mogen ons vooral niet bezondigen aan het over dezelfde kam scheren van onze allochtone medemensen. zij die wel degelijk integreren zijn eigenlijk de eerste slachtoffers van het onaangepaste gedrag van hun landgenoten en dat is dus héél jammer en onaanvaardbaar....daar zouden die "bepaalde onaagepasten" eens goed moeten over nadenken (en het gaat hier niet alléén over Noord-Afrikanen hoor).

-       Persoonlijk vind ik iemand die het VB gedachtengoed uitdraagt een stuk gevaarlijker dan een sjakosjendief.
 
De georganiseerde plunderingen door mestkevers, het arrogante gedrag (Wa falt er ie te sien; ebbe kik ies aan fan u missgien ?) van Vlaams Belangers, het gerochel voor de voeten door bange blanke klootzakken, het leeghalen van de sociale voorzieningen door profiterende blokkers enz . wegen inderdaad absoluut niet op tegen de ellende die ‘jongeren’  moeten ondergaan …
… deze anoniem (diegene die de afkeer van de bloggers opwekt dus, die met een kleine ‘a’ in tegenstelling tot DE grote ‘A’noniem, mensenvriend en sosjalist, de correcte dus  …  :-)

anoniem, op je woorden letten he

De tweespalt in Mechelen is wel bizar, eigenlijk.

Langs de ene kant heb je de (softe) peerprevention en langs de andere kant een shitload aan nieuwe camera's om elk feit te gaan detecteren, klasseren en vervolgen.

Ne Somers versus Salmi, als het ware...

Misschien kunnen de gevangenissen opnieuw overschakelen op water en brood en de cellen ontdoen van luxe-goederen zoals radio's en tv's.

Meer volk in één cel biedt een oplossing aan het cellentekort en gestraft worden wordt dan een stuk minder leuk, zodat bij het begaan van een misdaad twee keer zal nagedacht worden.

Het is toch vrij simpel : wie zich gedraagt als een beest, moet maar (een tijdje) gaan leven als een beest.

Haal alle crapuul van de straat en laat ze gewoon eens proeven van wat hen te wachten staat als ze zich niet gedragen.

 Ambiance!

Werd er onlangs niet geopperd om Boot Camps in de strijd te gooien ?

:-)

Vroeger had dat nen andere naam : verbeteringsgestichten

Ne Somers versus Salmi, als het ware...

 

Twee handen op enen buik, maar de verkiezingen komen altijd maar dichter en dichter nietwaar! Somers, als Verhofstad derivaat en Salmi, de groene sosjalist van de lijst van de burgemeester ... wat had gij nu gedacht? (Lacht luidkeels terwijl ik ondertussen op mijn woorden let! Lacht nog harder ...) 

Wie we hier nog niet gehoord hebben zijn natuurlijk de capuchonnetjes zelf en waarom die zo graag, met een (veroverd) bomma-handtasje, door de winkelstraten lopen.

Enfin, vandaag dus politie en stadswachten met politiebevoegdheden, nummerplaten-en gezichtsherkenningscamera's en (misschien wel) bodyscans aan elke winkelin-en uitgang. 

En morgen worden de stadsmuren terug opgetrokken, worden de stadspoorten terug verzegeld om 11 uur 's avonds, staan er elektrische detectiepoorten op de ring en bouwen ze ne glazen koepel over 't Stad, om de regen buiten te houden...

OP een vorige blog heb ik het al eens nader geduid; zoals Sint Paulus stelde is "welkom de vreemdeling die in mijn tempel bid"... Naar onze tijden vertaalt zich dit aldus: welkom aan de vreemdeling die zich houdt aan onze wetten en gebruiken en hier komt om te werken of als toerist....op zijn kosten. Is dat misschien teveel gevraagd?

Wat nu de bokshandschoenen en de borstels betreft, die waren gericht tegen het belgische politieke bestel, dat al jaren de boel laat verkommeren! Vandaar ook de iets subtielere campagne met de drie aapjes (horen, zien en zwijgen) welke het exacte beeld vormen van hoe dit land al jaren naar de kl..... wordt geregeerd. En als de betroffen an(e)oniem dit goed vindt moet hij dat maar weten, wij VB-ers laten ons door "onbekenden" niet intimideren. Wij vechten met open visier en blijven onze visie verspreiden. Als dat volgens bepaalde bloggers niet meer mag/kan dan is dat voor hun rekening doch allesbehalve democratisch.Maar ja, hier is al jaren een dictatuur van de minderheden aan de macht!

 

Aan den 23.06. Blijkbaar heb jij en je linkse vriendjes nog steeds niet begrepen dat wij beschaafde mensen het rode gepamper kotsbeu zijn en met ons zo vele brave burgers die dagelijks slachtoffer worden van het gespuis. Hoe de zaken er voor staan werd door anderen hier reeds duidelijk gesteld. Aanpassen of opkrassen.

Volgens al de aanvoegen dat ik hier kan lezen,ziet het er hier erg uit gelijk het CHICAGO  van de 20's, Toen durfden de mensen ook niet graag buiten komen.Wij hebben hier ook veel last Iin sommige geburen,waar teenagers zoomaar door de straten rijden en dan met machineguns kogels af te schieten (die gangsters zijn betere gewapend dan de police) Is dat wat het in de mechelse buurtjes gaat beginnen?A.U.B. laat het niet zoover komen,het zal daar sneller komen dan ge denkt.Louis van de USA.

Wat een waarschuwing !!!! 

Och Louis USA dat valt hier best nog wel mee, alleen schijnt het in Hombeek wel erg te zijn, als ik het bovenstaande zo lees. :-)

Verder zou ik iedereen hier, in het belang van de lezer, willen vragen om het een beetje waardig te houden.

Vraagje aan onze Vlaams Belangers van dienst: Stel dat je overheidsgeld ter beschikking hebt, bouw je er dan scholen mee, of gevangenissen ? je kan elke Euro natuurlijk maar één keer uitgeven.

Als je natuurlijk de boel verder laat verkommeren, dan krijg je morgen scholen, die gerund worden zoals gevangenissen.  Vergelijk het een beetje met de Public Schools in de grote Amerikaanse steden van enkele decennia geleden.

Mechelen van nu vergelijken met de USA in the roaring twenties is misschien overdreven, maar voor je het weet heb je toestanden als in America History X.

Nu nog niet in Mechelen, maar bekijk de toestand in de Brusselse randgemeenten vandaag...

@Peter, ge kunt de twee combineren door "tucht"scholen te bouwen:-))

Ik dacht het wel, een politiek antwoord."Wegenbouw" had ook gekund natuurlijk.

Enfin, een koken kost geld, en keuze maken is niet makkelijk. Vanaf de zijlijn, ben ik ook een hele goede voetballer trouwens, weinigen weten dat :-)

Mechelen is natuurlijk nog geen Gang-land.

:-)

Maar wat niet is, kan natuurlijk nog wel komen.  Er staat nu eenmaal geen Berlin-Wall tussen Brussel en Mechelen.

En dan helpt die peer-prevention voor geen meter meer.  Je kunt de Leader of the Pack wel opsluiten, maar dan neemt de Second-in-command het wel over.  

Die gaat niet mee naar de Efteling, zeunne...

:-D

Een ID is dat de hier hogergenoemde schepen zijn peerprevention binnenkort zou kunnen uittesten op... de Plage van Hofstade.  Binnenkort is het weer zomer en dan zakt weer een pak van die fijne Brusselse luitjes af naar die kanten.  Petit-crime en overlast gegarandeerd.

Eén probleem :

Hofstade ligt in Brabant, is een gehucht van Zemst en nen uithoek van Vilvoorde-City.

Bon, ik vind dat het wel genoeg geweest is zo, er komt niks opbouwends of onthullends meer op de proppen. mss tijd om dees dooske te sluiten.

Idd Lieven.  Wat mij betreft mag de doos ook gesloten worden, wat niet wegneemt dat de waarheid ook mag gezegd worden.  Maar omdat alles toch steeds in herhaling vervalt is het misschien toch maar best om aan dit item te ruste te leggen.