Krijgen we een ring van brussel door Mechelen?

met categorie:  

Inderdaad het zit bij de mogelijke oplossingen, een ring van Brussel (sic) door Mechelen. Dit om alle verkeershinder rond onze hoofdstad te verlichten.
Er zijn verschillende oplossingen mogelijk van een grote tunnel onder de hoofdstede over een Lange Manneke-Pis-brug (heeft niets met het baasje zijn gerief te maken) met een andere mogelijkheid een tweede ring nl. Aalst-Mechelen-Leuven naast de mogelijke verbreding van de bestaande ring tot 17 rijvakken.

Allemaal oplossingen om het verkeer terug op gang te brengen in een tijdperk waar eigenlijk minder zou moeten gereden worden om de lucht voor onze nazaten niet al te zeer te vervuilen.

Oplossingen te over maar...

  • We rijden allen met de trein maar de infrastructuur is dermate ontoereikend, zie maar naar de meest recente veiligheidsproblemen, anderzijds kan ik het niet nalaten terug te denken aan een quasi recente gebeurtenis; De overheid stak geld in een mega campagne om het openbaar vervoer te promoten, dit zou de vraag naar treinvervoer moeten doen stijgen hebben. Gevolg, kort na de campagne sloeg de NMBS de prijs van de ticketjes op, met eenvoudige basiskennis economie kan men zo afleiden dat tengevolge een prijsstijging de vraag naar een plaatsje op de trein zou moeten dalen met als uiteindelijk gevolg in dit geval dat de opbrengst van de campagne bijna integraal naar de NMBS gaat en niet ten goede komt aan het aantal reizigers en dus zonder het beoogde resultaat te bereiken. Wat ik hier verder uit afleidde is dat dit gebeurde om de ontoereikendheid van de treininfrastructuur te verhullen.
  • Een ander extreem alternatief is dat we met zijn allen thuisblijven, dit kan op verschillende manieren. We werken bijvoorbeeld allemaal vanuit onze woonkamer over het internet. Een mooie oplossing voor wie er mee omkan, niet iedereen kan zich de discipline opleggen om effectief te werken zonder de sociale controle en bovendien niet iedereen heeft de plaats in zijn eigen woning om er een kantoortje in te richten dat aan de minimumeisen voldoet. Als alternatief zou men hier kunnen overgaan naar lokale hotspots waar bedrijven een plaatsje kunnen afhuren waar hun werknemers ongestoord en in companie kunnen doorwerken buitenshuis maar wel kortbij.
  • Nog een oplossing is de herlocalisering van de werkgelegenheid wat heel wat overheidsinmenging zou vereisen en veruit op communistische regimes zou lijken. Je gaat niet werken waar je wil maar waar je woont of je gaat wonen waar je werkt.

Misschien is centralisatie van diensten intussen al lang voorbijgestreefd met wereldwijde netwerken die tot alles en nog wat toegang kunnen verschaffen met de juiste machtiging en kennis.

In ieder geval een ring van brussel over Mechelen biedt heel wat mogelijkheden, zowel voor als nadelen.
We krijgen als Mechelen aan de ring wat meer mensen over de vloer, goed voor de commerce als ge 't mij vraagt ware het niet dat het eigenlijk vooral gaat over doorgaand verkeer. Het integreren in de grote omgeving van een hoofdstadje van wereldformaat laat Mechelen meegenieten van de kruimeltjes die van de tafel vallen, ik denk hierbij aan de Lamot en enkele Hotelketens die hun zalen kunnen vullen met vergaderingen en opgesmukte feestjes allerhande. Verder kunnen de nablijvers van die evenementen hun daar verdiende centjes naderhand gezellig verteren op de Vismarkt of op de Grote Markt of in een van de winkeltjes in Mechelen. 

Een bijkomend kruimeleffect zal wel zijn dat er meer en meer ongewenste activiteiten overvloeien naar de grote brusselse rand, we denken aan criminaliteit, vluchtelingen die liever hier komen stranden, verfransing, het verschoven verkeersinfarct en meer van dat fraais waar we ons dan tegen zullen moeten wapenen met gepaste middelen.

Wat er ook gebeuren zal het zal een zware politieke beslissing worden die men moet nemen of doorschuiven aan de volgende legislaturen. Wat er ook beslist wordt (of niet beslist wordt) we zullen het in Mechelen geweten hebben want het zal voor Mechelen ook betekenisvol zijn; óf een gemiste kans óf een nachtmerrie ofwel behoud van het huidige Mechelen zoals het is met zijn huidige peis en vree.

Intussen gaan we nog allen gezellig elke morgen rustig genieten van onze twee uurtjes stilstaand verkeer naar de hoofdstad.