Bolivia heeft plannen! ...en Mechelen ondersteunt dat...

    

(foto's: Jan Smets)

Gisterenmorgen geurde de koffie verleidelijk voor de bakkerszaken van de Tervuursesteenweg...  Aanlokkelijk bij het miezerige hondenweer...  De werkgroep Broederlijk Delen van Coloma hield z'n jaarlijkse 'Koffiestop'.  Deze vrijwilligers wilden hiermee de aandacht vestigen op Bolivia, het land dat nu centraal staat in de campagne van Broederlijk Delen..

En...dit is maar één voorbeeld van hoe Mechelen deze dagen soldidair is met dit Zuid-Amerikaanse land.  Want ook elders in onze stad worden koffiestops georganiseerd.  En er is méér...

    

(rechts: Jan Van Gils die tevens voorzitter is van de Wijkraad Mechelen-Zuid...)

http://www.parochie-coloma.be/

Solidaire maaltijden, acties...

Broederlijk Delen steunt 250 partnerorganisaties in twintig landen van het Zuiden.  Groepen mensen die hun toekomst in handen nemen en armoede en onrecht bestrijden door hun eigen plannen te maken.  In Bolivia ondersteunt BD twintig partnerorganisaties.  Met zijn campagne 'Nomineer Samuel voor de Nobelprijs voor Duurzame Ontwikkeling', zoomt BD in op de eigen plannen van deze mensen.

                                                       

(BD-medewerkster Rita Vliegen...)

Tijden de campagne zet BD ook de ontmoeting tussen Noord en Zuid centraal, door tien gasten uit Bolivia uit te nodigen in Vlaanderen.  Zo verblijft Roxana Sara Cayo van 10 maart tot 17 maart in Mechelen.  Deze vrouw was zelf lid van een vereniging van ambachtslui en is nu coördinatrice van RED OEPAIC.  Dit is een nationaal netwerk van artisanaatproducenten en vertegenwoordigt hoofdzakelijk inheemse ambachtslui.  Zij doen ook lobbywerk en werken o.a. aan de erkenning van de cultuurgebonden artisanale productie in de nieuwe grondwet.

Roxana  zal in Mechelen een aantal organisaties, scholen en parochies bezoeken.  Zo krijgt deze gast uit het Zuiden de kans om het 'leven in Mechelen en Vlaanderen' te beleven.  Met haar aanwezigheid krijgt soldidariteit een concreet gezicht.

Wie Roxanna Sara Cayo Quiroz wil ontmoeten is van harte welkom op vrijdag 12 maart in het Pius X-centrum aan de Kruisbaan 119.  Tijdens een open avond zal ze vertellen over haar werk en getuigen over de strijd voor een menswaardig leven.  Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Twee Bolviaanse muzikanten zullen de avond opluisteren, én er is de mogelijkheid om Boliviaanse hapjes te proeven.  De avond staat open voor iedereen.  Toegang: 5 euro.

Met vorige gasten uit het Zuiden de voorbije jaren had ik ook reeds toffe contacten: uit Haïti, uit Nicaragua...  Ja: het is de moeite om de stap tot ontmoeting te zetten.

(solidariteit start op straat...  ontmoeting, een praatje, een eventuele bijdrage....  Ook in jouw buurt zal er wel ergens een koffiestop zijn deze dagen...)

   

PS: deze drie 'themawerken' maakte ik in een reeks van zes, over het project Bolivia - in opdracht van de werkgroep BD van Coloma.    Het eerste toont de 'kenua', 'de boom die water zoekt', als barometer die aangeeft waar het naartoe gaat met het klimaat...  De Bolivianen voelen de klimaatverandering sterk aan.  'Pacha Mama' - 'Moeder Aarde' is de pedalen kwijt...  De altiplano kent lange droogteperiodes die bruusk worden doorbroken door overdadige regenval..  De gemeenschap heeft de keuze: zich aanpassen en oplossingen zoeken, of wegtrekken...

Het tweede werk toont 'de berg'  Verschillende leefgemeenschappen in het Boliviaanse hoogland zijn gegroepeerd in Ayllu's.  Hoog en laag wonende gemeenschappen werken samen en zorgen dat iedereen toegang heeft tot de producten die op de verschillende hoogtes geproduceerd worden..

Het derde werk toont 'de hoedjes in het parlement'.  Na eeuwen onderdrukking slagen de indianen een man uit eigen rangen te verkiezen tot president.  Er waait een nieuwe wind van hoop over Bolivia...

Het is fijn om creatief gestalte te kunnen geven aan dit thema.  Tof om doen...

Op dinsdag 9 maart wordt in het Cultuurcentrum de film 'Altiplano' vertoond. 

Het is een prent met prachtige plaatjes van de Andes.  Maar dit is niet slechts een decor...  Het toont dat dit gebied 'bezield' is, en dat de mensen zichzelf zien als onderdeel van een groter geheel...

De film start om 20u30.  Regisseurs zijn Peter Brosens en Jessica Woodworth.  Deze ontroerende film is een sterke aanrader!

                                    

Bolivia wil groeien...

Het Zuiden heeft plannen...

En Mechelen draagt hier zijn steentje toe bij.

 

 

(PS: Mechelen is al jaaaaren zusterstad van het Bolivaanse Sucre...:                             http://www.mechelenblogt.be/2006/10/banden-met-bolivia

Deze campagne heeft wel een ijzersterke publiekstrekker:

(Foto Peter Meuris)

voor wie de petitie wil tekenen...

http://www.nomineersamuel.be/petitie

Als Bolivië uit de armoede wil geraken zal dat  voor 100% afhangen van wat Bolivianen in Bolivië zelf ondernemen. Dit land was eeuwen geleden bijzonder dun bevolkt ongetwijfeld omdat het klimaat op iets langere termijn te onherbergzaam was... tot tante nonneke en nonkel pater een heuse bevolkingsrexplosie gingen propageren. 5-6 generaties later maken natuurrampen dan onvermijdelijk gigantische aantallen slachtoffers. Onverantwoorde bevolkingsaanwas is de verantwoordelijkheid van de lokale bevolking, niet onze verantwoordelijkheid.

Dit soort activiteiten, bedoeld om meer uit Bolivië te importeren is een catastrofe voor het milieu: men moet transport absoluut tot een minimum beperken: koop dus niets uit verre landen als hetzelfde van veel dichter bij huis beschikbaar is, denk aan de CO2 verbonden aan dat soort handel.  Ik begrijp dat dit best een 'therapie' en hobby is voor de organisatoren hier ter plaatse, maar volgens mij schaadt het meer dan het kan baten.

Dit is krasse taal.

Maar goed.  Het gaat er niet om om te 'importeren' uit Bolivia.  Het gaat er om om de plaatselijke bevolking zélf te ondersteunen bij het maken van hun 'eigen' plannen.  Lees aub goed wat de bedoeling is, voordat je gratuite opmerkingen maakt.

De opwarming van de aarde die wij niet voelen 'aan ons vel', raakt deze mensen wél.  En veel erger dan wij ons kunnen voorstellen.  Lange periodes van extreme droogte, worden afgewisseld met periodes van abrupte en overvloedige regenval...  En het is ONZE verantwoordelijkheid in HEEL de wereld om werk te maken van maatregelen om klimaatconferenties méér te laten zijn dan dode letter.   Wij zijn partners in de strijd tegen armoede en onrecht.  Wij in het Westen kunnen helpen de mensen in het Zuiden hun plannen om te  laten zetten in daden.  Zij zullen het uiteindelijk doen.  En daar komt geen overdreven CO2-uitstoot van... (?)

Sorry: uw platte commentaar als zouden mensen die willen opkomen voor wereldsolidariteit domme hobbyisten zijn die dit nodig hebben als 'therapie', is beledigend en grof.  Als je denkt dat wereldsolidariteit is blijven steken in zilverpapier verzamelen, denk je glad verkeerd.  Maar dan moet je je wel echt verdiepen in wat organisaties als BD onderandere uitrichten.  JIJ hoeft daar niet achter te staan.  Maar IK vertel wél graag dit verhaal - omdat ik er wél in geloof.

Ik steun alvast- en heb sympathie en bewondering voor de Mechelaars die de handen hiervoor uit de mouwen steken, om hun Zuid-Amerikaanse buren te steunen in hun rechtvaardige strijd voor een menswaardiger bestaan. 

Voor diegenen die er méér over willen weten, en bereid zijn om zich hiervoor open te stellen :

http://www.broederlijkdelen.be/

@polle: er is een mooi en waar gezegde: wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Indien gij ( en anderen ) niet wilt geven is dat uw zaak en het zou je sieren indien je gewoon zou zeggen dat het je niet interesseert of dat het een ver van je bed-show is. De boliviaanse voetafdruk erbij sleuren is een ... laat mij het zo stellen ... een ongehoorde drogreden.

Ik hoop in dat geval dat je tenminste je gift zal doen aan onze eigen organisaties hier in Mechelen als de Keeting enzo, waar je argumentatie niet meer klopt.

Hadden missionarissen wereldwijd geen bevolkingsexplosie gepredikt, de miserie was veel minder erg geweest. Ik heb niet de pretentie van aan Bolivianen te gaan dikteren hoe ze moeten leven. Bolivië heeft véél meer potentieel dan België, hoe ze dat willen benutten is hun keuze, het hoort niet dat Europa zich bemoeit met hun keuzes. Laat de tijd z'n werk doen en over ettelijke generaties hebben Bolivianen het wellicht beter dan Europeanen.

Er bestaan mooie studies over 'wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft'. Diegene die geeft blijkt diegene die het sterkst hoopt, verwacht te krijgen in nood. Wie nooit geeft verwacht ook niets te krijgen aldus recente studies. De meest enthousiaste 'gevers' leven zich uit door geld in te zamelen van anderen: het is zeker leuk te geven, zeker als het geld van anderen komt. Of de begunstigde doelgroep er op termijn beter van wordt? Volgens mij niet, alle goede bedoelingen ten spijt schaadt men meer, zeker op langere termijn. Waarom mogen Bolivianen hun eigen toekomst niet bepalen? Waarom die bemoeienissen uit Europa?

De Bolivianen mogen, nee moeten hun eigen toekomst zélf bepalen.  Nogmaals: lees de visie van Broederlijk Delen.  Ons 'moeien' is 'ondersteunen' van hun EIGEN dromen.  ZIJ moeten het zélf waarmaken.  Wij geven hen enkel een zetje uit het  solidariteitsprincipe. 

En verder: ieder zijn idee hierover.  Dit is het mijne, en dat van vele anderen.  Je hoeft er niet mee akkoord te gaan.  Prima.  Maar als je de velen die zich inzetten voor dit doel op een denigrerende manier weet te omschrijven, dan ga ik niet helemaal mee...

@Polle: je redenering rammelt. 'Hadden missionarissen wereldwijd geen bevolkingsexplosie gepredikt, de miserie was veel minder erg geweest'. Kinderen hebben was de rijkdom van de arme man, het betekende meer handen om eten te verzamelen. Missionarissen beschouwden iedereen als heiden en zij moesten dus zieltjes redden, om kindjes te maken hadden de heidenen geen behoefte aan predikers.

' Laat de tijd z'n werk doen en over ettelijke generaties hebben Bolivianen het wellicht beter dan Europeanen.' Als je die redenering plakt op bijv. Haïti of ieder ander land dat met pech te maken heeft dan lijkt dat erg op de survival of the fittest. Niet helpen als motto tot zelfbehoud?

'Diegene die geeft blijkt diegene die het sterkst hoopt, verwacht te krijgen in nood.' Ik geef en inderdaad ik hoop dat wanneer mijn huis afbrandt of overstroomt dat ik ook geholpen zal worden. 'Wie nooit geeft verwacht ook niets te krijgen ' Dat wil ik nog eens meemaken zie, iemand zijn huis brandt af en verwacht geen hulp van buitenaf? Geen tijdelijke hulp of onderkomen?

En als toemaatje: het geld dat ik geef komt van mezelf en dat is ook leuk om te doen!;-) Ik geef niet aan landen maar aan mensen.

'Ik geef niet aan landen maar aan mensen.'  dixit luc

 

De vraag is maar: aan welke mensen ...