De tijd staat stil op de Haverwerf

Soms laten we beter de foto's voor zichzelf spreken en is er niet veel begeleidende tekst nodig.
Veel is er in ieder geval niet veranderd op die plaats :-)
 
Foto : J.Goovaerts

zijn die trapkes dan niet authentiek? Ik vindt ze toch mooier

Mwah, ik zie toch aardig was verschillen.

En het paard is ook weg :-)

ja roger, der is nen ezel in de plaats gekomen

Wel merkwaardig:  op een aquarel die De Noter in 1849 maakte van de toestand in 1780 heeft het huis wèl een trapgeveltje

op een latere aquarel van De Noter (na 1829) is de trapgevel verdwenen 

en toen de fotograaf John Muir Wood  in 1847 wellicht de allereerste foto van 't Paradijs maakte, was er ook geen trapgevel meer.

Samuel Prout daarentegen vond rond 1823 dat het beeld niet volledig was en tekende er nog een aanbouw bij die niet mis laat verstaan dat het de erker van de Paterskelder op het St. Romboutskerkhof is.

erker Paterskelder

Maar voortgaand op de eerste afbeelding van De Noter en de tekening van Prout mag men stellen dat het trapgeveltje tussen 1780 en 1823 verdwenen is en dat het er pas opnieuw gekomen is na de verbouwingen in de jaren '90.

 Met De Noter moeten we wel opletten ... die durfde al eens zijn fantasie de vrije loop laten ...

Chrisje heeft gelijk. Voor de brochure van de Open Monumenten Dag van 1996 schreef Eddy Denekens een artikel over Het Paradijs, waaruit ik het volgende plurk: 

' Architect L. Stijnen opteerde in zijn restauratiedossier ( 1976? ) voor een harde restauratie. ..... Als bekroning van de ' onafgewerkte ' puntgevel tekende hij een trapgevel, geïnspireerd op deze van het Lammetje ', één der 'Schotse huizen' van Veere ( in Zeeland ) eveneens met Keldermans-stijlkenmerken. ...... Tenslotte viel de keuze op de variant welke geïnspireerd was op een oude iconografische tekening van J.-B. De Noter. '

Of Het Paradijs er dus ooit zo heeft uitgezien als het er nu staat, weten we niet zeker maar het is toch een educated guess.

Hieronder Het Lammetje in Veere