Intronisatie: een foto-impressie

met categorie:  

De nieuwe Belgische aartsbisschop André-Joseph Léonard heeft de zetel van Mechelen-Brussel op 27 februari in bezit genomen.

Met de inbezitneming van de zetel treedt aartsbisschop Leonard officieel in functie als opvolger van kardinaal Godfried Danneels. De intronisatie vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Voor de mensen die er niet bij waren alvast een impressie:

(Foto's Peter Meuris)

mooi fotoverslag

Danneels lijkt wel weggestraald te worden op die ene foto.

Was er geen Gay Parade in Mechelen, of zoiets ?

:-D

Mooi fotoverslag Peter!  Bedankt.

Een beetje een parallelle reportage van degene die ik maakte bij het afscheid van Danneels.   In dit 'evenement' had ik echter niet zo veel zin - maar op dit medium ga ik er alvast niet verder over uitweiden...   ;-)

Maar: knap journalistiek werkje op Mechelenblogt.  Het is belangrijk  Mechels nieuws: dus...Mechelenblogt is er bij waar het te rapen valt!

Welke graad van belangrijkheid heeft het bisdom Mechelen-Brussel eigenlijk dat men een blik politiekers opent en laat opdraven ?

Nu, de mening van de holebi-gemeenschap is ondertussen gekend, maar zijn er hier ook bv vrijzinnigen op den blog en... wat vinden zij van dit alles ?

Just2know...

Wat vind je er zelf van Gimycko in plaats van altijd maar bij de anderen de pieren uit de neus te vragen.

Ik heb niets voor of tegen deze persoon, daarvoor ken ik hem niet goed genoeg, en wat hij voor heen gezegd of gedaan heeft heb ik maar van horen zeggen.

Alhoewel ik de betere kennis van het onderwerp best kan pruimen als het door bv ne Rik Torfs wordt uitgelegd, maar als je het een beetje van buitenaf (of bovenaf) bekijkt vind ik het vooral veel poppenkast.  Een instituut, net zoals bv den Adel, dat zich krampachtig in leven probeert te houden.

De pracht en praal is allemaal wel mooi en goed voor zondagachternoentelevisie of voor op de koekendozen, maar of het eigenlijk allemaal nodig is, daar heb ik mijn bedenkingen bij.

@Gim: als je het hebt over pracht en praal dan denk ik dat de eerste de beste miss aardbei verkiezing meer glitter wil veroorzaken dan wat vandaag omhoog gegooid werd door de katholieke zuil met de inhuldiging van de nieuwe aartsbisschop. Niemand hoeft de katholieke godsdienst aan te hangen maar een feestje is altijd welgekomen. Voor diegenen die zich hierbij wat ongemakkelijk moesten voelen: wat zou het verschil zijn met de opvolging van de ene iman door de andere? Of de ene dominee door de andere? Ligt er iemand wakker van?

Het was een mooie plechtigheid, héél eenvoudig qua ceremonie maar subliem qua zang. Na de voorlezing van de pauselijke bulle en de aanstelling als aartsbisschop kreeg Mgr. Léonard een oorverdovend applaus (na zijn homilie nog eentje).

Het Aartsbisdom is het belangrijkste diocees in ons land en daarom is onze aartsbisschop  ook de metropoliet en zijn kerk metropolitaans (en niet kathedraal).

Dat de holebi's dachten te moeten betogen tegen bepaalde uitspraken van Mgr.Léonard is hun zaak maar dan zouden ze toch beter voor de moskees gaan manifesteren want daar wordt dus wél verkondigd dat men hen van de bovenste verdieping moet gooien......

 

@ Luc :

Ach, zo een feestje levert (gelukkig) altijd een stel leuke Flickrfeauteautjes op...

En wat ook nog een stel leuke en kleurrijke feauteautjes oplevert is die Gay Pride Parade, die vanaf nu jaarlijks door de Mechelse straten zal paraderen en al die Mechelse Vlieten onveilig zal maken.

27 februari is daarvoor natuurlijk een uitstekend gekozen datum, want rond Carnaval en die (aankomende) Mechelse carnavalstoet... wel, daar is geen zak an !

:-D

Marc1 kent de wereld.  Nu de anderen nog...

@gimycko: Deze uitspraak is natuurlijk voor uw rekening.

De uitspraken van Leonard zijn erg homofoob. En het recht om daar tegen te protsteren en het daar niet mee eens te zijn is uiteraard erg belangrijk.

Je kan er ook grapjes over maken, maar ernstig is dat wel.

Als je dan demening van een vrijzinnige wil. Mij kan dat niet schelen, nog warm maken. Het maakt deel uit van het "kerkelijk leven". Dat is hun zaak en hun geloof en het zij zo. Het maakt ook deel uit van onze cultuur of je daar nu in gelooft of niet. Ik niet anderen wel, et alors?

Ik kijk alleen uit naar een reactie ( of geen ) van aartsbisschop Leonard als ik voor de deur van zijn paleis mijn pausmop vertel. Daneels kon er mee lachen, wat monkelen maar onthield zich van commentaar, wat hem siert.

Peter, natuurlijk mag er tegen alles en nog wat gemanifesteerd worden maar dan moeten ze het wel overal gaan doen en zeker daar waar geweld tegen holebi's wordt goedgekeurd (dat doet Mgr.Léonard zéker niet).

anderzijds ben ik er quasi zeker van dat van de betogers geen enkele "kerkelijk" is, er waren er zelfs bij die zich zogezegd hebben laten "ontdopen" (men krijgt dan een brief van het bisdom waarin wordt medegedeeld dat men uit het doopregister geschrapt is, maar of dat dan het H.Doopsel uitveegt is mi een andere zaak).

en dan nog dit: een overleden hoge geestelijke zei me twintig jaar geleden al dat de Kerk algemene lijnen uitstippelt maar dat men NOOIT individu's zal veroordelen voor wie of wat ze zijn.

"Léonard had eerder al laten weten dat hij homoseksualiteit als iets abnormaals beschouwt.", lees ik in de Gazet van Antwerpen. Als dat de persoonlijke mening van hem is mag hij die uiten. Er is immers vrijheid van meningsuiting. Als hij zegt dat dit de waarheid van de kerk is, dan is dit natuurlijk wel verwerpelijk.

Maar ik heb dat nog nergens gelezen dat hij dat zo stelt. Dus voor mij is er met die uitspraak absoluut geen probleem. Ieder mag denken en zeggen wat hij wil, zolang het in zijn eigen naam is en niet in de naam van het instituut Belgische Katholieke kerk. Want dan gaat hij met die uitspraak wel te ver.

Ik ga hier niet in herhaling vallen maar Marc 1 heeft hier nagels met reuze koppen geslagen. Iedereen heeft natuurlijk over één en ander zijn eigen mening en dat is maar goed zo. En ieder leeft zoals hij wil als het maar past in het kader dat onze voorgangers na de gruweljaren 40-45 hebben uitgetekend . Daarom alleen al is het heel verheugend dat de " echte " Mechelaars uberhaupt geen problemen hadden met de intrede van de " nieven buskop ". En de masale steun voor de tegenmanifestatie is nu al onderweg naar de prullemand en dat is ook goed zo. Dus nu graag tegenwind voor dertig jaar slapen op de Wollemarkt want er wacht veel " puin ruimen ".

@G.L.: Hop naar de tijden voor het Vaticaans Concilie ? Wel wel ...

Terloops: De leukste foto vond ik die van 4 "tjeven" ministers. de gestelde lichamen waren aanwezig, zeker van CD§V. Maar ook dat is niet abnormaal zeker hé?. En Bart Somers was daar ook meen ik te weten, zal wel niet anders gekund hebben?

En Schepen Nobels was ook present, Rudi.

En onzen Eddy Luyten was er ook Rudi. Want wij willen zeker niet achterblijven

Haha, het katolieke Vlaanderen present bij een Waalse aartsbisschop? Op sommige momenten sluiten de rangen zich blijkbaar ( monkellachje). De tradionalisten vereend? Maar allez, Monseigneur Léonard spreekt wel voortreffelijk Nederlands. Ik kijk uit naar zijn "strapazen" :-)

Samen met de vele aanwezigen kan ik getuigen dat onze nieuwe aartsbisschop zeer goed en zelfs spitsvondig tot de aanwezigen heeft gesproken, zowel tijdens zijn homilie als tijdens zijn slotwoord. Hij werd dan ook tweemaal gehuldigd met een overdonderend en langdurig applaus. Wat natuurlijk niet in de media kwam... De pers  was waarschijnlijk aan het wachten op een 'incident'; vandaar hun overtalrijke aanwezigheid? Ze zijn echter op hun hongertje moeten blijven, want ook de roze-manifestatie met ABVV enz. was niet om over naar huis te schrijven...Het kan verkeren zei Bredero.

@ Rudi :

Dan moet ge "onze Léonard" maar eens meenemen op één van uw plezante wandelingen.

Dat wordt grappen en grollen !

;-)

Rudi, ik denk dat ge van die kerel nog veel zult kunnen leren. Als ge tijd en lust hebt natuurlijk. 

[OnTOPIC]: Wat een simpele neutrale fotoreportage allemaal niet kan te weeg brengen. Eerlijkgezegd vond ik persoonlijk dat ik de afspraak met de Mechelse geschiedenis niet mocht missen, en ben ik op pad gegaan met mijn fototoestel.

En dat is alles.