NIEUWS van de week

met categorie:  

(Bron: GVA)
Hallen Comet gaan tegen de vlakte
Jaren na het vertrek van biervatenproducent Comet lijkt er beweging te komen in de herontwikkeling van haar oude fabrieksgebouwen. Een sloopvergunning is aangevraagd.

Na een aanslepend geschil over zijn huurcontract met de eigenaar, de patrimoniumvennootschap Cofer nv, trok Comet met zijn honderdtal werknemers intussen drie jaar geleden uit zijn vertrouwde fabriekshallen langs de Koningin Astridlaan. Die palmen bijna vier hectare tussen Ring en Auwegemvaart, deel van het zogenaamde binnengebied Nattenhof, in.

Geruchten over een herbestemming tot locatie voor een hotel of tweede zwembad bleken uit de lucht gegrepen. Midden 2008 kende de Vlaamse regering de Cometsite het statuut van ‘brownfield’ (een ongebruikte en meestal ook vervuilde industriegrond, red.) toe om een herontwikkeling op de rails te zetten. In februari vorig jaar volgde dan de aanstelling van een onderhandelaar die eigenaar, Vlaamse overheid en stadsbestuur op één lijn moest krijgen.

“Tot nu toe heeft De Woonborg zich gericht op sociale woningbouw. Cofer heeft ons aangezocht om het project te begeleiden”, legt Bob De Richter, voorzitter van De Woonborg, uit. “Bedoeling is om de oude fabriekshallen te slopen, maar waardevolle elementen als de typische voorgevel met glasbouwstenen en blauwe mozaïektegels, het koetshuis, een wenteltrap en de 29 gietijzeren kolommen wel te behouden.

Omdat de huidige voorgevel te gesloten is om aan de zijde van de Ring kantoorfunctie te creëren, is met Mechelen wel afgesproken dat daar grotere raampartijen mogen komen. Maar de werkzaamheden zijn nog niet voor morgen. De administratie moet eerst haar werk doen. Ook het project voor de bodemsanering moet nog worden goedgekeurd.”

Nieuwe tentoonstelling in Speelgoedmuseum
Het Mechelse Speelgoedmuseum pakt vanaf vrijdag 22 januari uit met de gloednieuwe tentoonstelling Van stappen tot trappen, speelgoed voortbewogen door beentjeskracht.

De tentoonstelling focust zich op alle soorten speelgoed waarbij de beweging van het kind centraal staat. Acht categorieën (stappen, schommelen, trekken en duwen, springen, schaatsen, wandelen, lopen en trappen) geven een beeld van de motorische ontwikkeling van opgroeiende kinderen.

Van stappen tot trappen is een tentoonstelling met een Belgisch tintje. "De Belgische bedrijven hebben tot in de vorige eeuw een prominente plaats bekleed op de Europese markt", zegt communicatieverantwoordelijke Vanessa de geest. "Zo waren er Torck, Swan en Periclès uit Deinze die poppenwagens, trapauto's en sleeën maakten. In Brussel was er het bedrijf Bois Manu dat houten speelgoed fabriceerde om voort te trekken en vanaf 1953 de houten dieren op wielen maakte voor het Amerikaanse Fisher-Price."

Van stappen tot trappen, vanaf 22 januari tot en met 31 augustus 2010

Stad ondersteunt inkomensgerelateerde kinderopvang
Mechelen heeft extra geld veil voor uitbaters van nieuwe initiatieven voor inkomensgerelateerde kinderopvang.

Tot nu toe krijgt een zelfstandige uitbater die nieuwe opvangplaatsen creëert, een subsidie van 500 euro per nieuwe plaats. Wanneer zulke nieuw gecreëerde plaatsen inkomensgerelateerd zijn, stijgt die subsidie voortaan met 250 euro tot 750 euro.

"Vanaf 8 nieuwe plaatsen kregen de opvanginitiatieven al 1.750 euro per nieuwe opvangplaats. Dat bedrag verhogen we met 500 euro tot 2.250 euro als het gaat om inkomensgerelateerde plaatsen", kondigen sp.a-schepen Caroline Gennez (Jeugd) en Rita Janssens (Kinderopvang) aan.

Bestaande opvanginitiatieven die zich engageren om hun plaatsen inkomensgerelateerd te maken, krijgen eveneens een subsidie van 250 euro of 500 euro per plaats, afhankelijk van het aantal plaatsen.

"We willen zo de bestaande inkomensgerelateerde kinderopvanginitiatieven extra ondersteunen en deze die nog niet inkomensgerelateerd zijn, stimuleren om alsnog de omschakeling naar inkomensgerelateerde opvang te maken. Ieder kind heeft recht op een kwaliteitsvolle opvangplaats", zeggen beide schepenen.

Kwart meer bedrijven op de fles in 2009
De meeste gemeenten in onze regio lieten in 2009 een fikse stijging van het aantal faillissementen optekenen tegenover een jaar eerder.

Vorig jaar gingen er volgens de cijfers van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie ruim een kwart meer bedrijven op de fles in onze regio. Als we de cijfers van het arrondissement Mechelen afzonderen, komen we op eenzelfde percentage uit.

In de stad Mechelen gingen 79 bedrijven op de fles.

Bij de Mechelse rechtbank van koophandel, dat faillissementen uitspreekt voor bedrijven uit het arrondissement, spreken ze niet van een uitzonderlijk slecht jaar. “Er is een fikse stijging tegenover vorig jaar. Maar 2009 was in de regio zeker geen echt rampjaar voor de economie. Al bij al is het aantal faillissementen nog altijd vrij goed onder controle”, zegt waarnemend voorzitster Ann Van den Kerkhof.

De sectoren die het moeilijk hebben zijn transport en horeca. “We merken ook dat veel tuinders en kwekers het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak komen ook bedrijven die al vele jaren actief zijn in de problemen”, geeft de handelsrechter nog mee.


(Bron: Het Nieuwsblad)
Stad geeft werklozen duwtje in de rug
De stad heeft de C&A-stichting Werklozen een duwtje in de rug gegeven. De werklozen kregen 26,50euro om kleding te kopen. C&A schonk 2.000euro, verdeeld in kledingcheques ter waarde van 26,50euro, onder de noemer ‘Dressed@Work'. ‘Langdurig werklozen die het niet breed hebben, moeten zich soms in de schulden steken om zich presentabele kleren te kunnen aanschaffen voor een sollicitatie', zegt schepen van Sociale Economie Caroline Gennez (SP.A). ‘Met dit project hebben we voor enkele mensen alvast een sollicitatiedrempel kunnen verlagen.'

Winkelketen C&A neemt haar sociale engagement ernstig op en levert hiervoor graag een bijdrage aan de plaatselijke gemeenschap. Speciaal voor dit doel werd de ‘C&A-Stichting' opgericht. Elk jaar kiest die stichting een thema voor de nationale en plaatselijke initiatieven. De kledingcheques konden zo via trajectbegeleiders van VDAB en OCMW uitgedeeld worden aan door hen geselecteerde werkzoekenden. ‘Alle werkzoekenden die gemotiveerd waren om werk te vinden, maar een extraatje konden gebruiken, kwamen in aanmerking', zegt Gennez.

Afbraakwerken voor project Peremans gestart
Bouwproject Peremans is eindelijk van start gegaan. Het project liep wat vertraging op doordat de oorspronkelijke plannen werden afgekeurd.
Het woonproject Peremans aan de Brusselsesteenweg werd in eerste instantie niet goedgekeurd door het stadsbestuur, omdat dat meende dat de sociale mix niet voldoende groot was in de plannen. Bij elk woonproject eist het stadsbestuur deze sociale mix, dus ook bij de uitwerking van de plannen van het Clarenhof in het centrum.

Ook met de draagkracht van de buurt en de bezwaren van de omwonenden werd rekening gehouden. Na heel wat onderhandelen tussen het stadsbestuur en projectontwikkelaar Solidum Terra uit Zonhoven werd het project vorig jaar goedgekeurd. In het ontwerp zijn 57 appartementen en 12 woningen gepland tussen de Brusselsesteenweg, de Abeelstraat en de spoorweg.

De appartementen zijn verdeeld over drie blokken die beschikken over een gezamenlijke tuin. Elke wooneenheid beschikt over een ondergrondse garage, een eigen kelder en een terras, daarnaast wordt een groot speelterrein voor kinderen aangelegd.

Oude spoorbruggen worden vervangen
De metalen spoorbruggen in Muizen worden vervangen. Infrabel, de beheerder van het spoornetwerk, voert momenteel gesprekken met de stad hoe dat concreet in zijn werk gaat. Ten vroegste in 2011 starten de werkzaamheden. Muizen heeft de voorbije jaren al een pak werkzaamheden verteerd. De Magdalenasteenweg werd heraangelegd en bracht hinder met zich mee, Aquafin heeft nieuwe rioleringen aangelegd en het dorpshuis kreeg een  grondige renovatie.

In 2011 is het opnieuw prijs. Dan wil Infrabel de oude spoorwegbruggen aan de Smisstraat en de Stationsberg vervangen.

Zwembadprijzen slaan op vanaf 1 april
Vanaf 1 april worden de toegangsprijzen van het zwembad Geerdegemvaart in Mechelen aangepast. 'Een prijsaanpassing is nodig, vermits een zwembad enorme financiële injecties vraagt en een prijsstijging al enkele jaren uitgebleven is', zegt AGB SAM-voorzitter Koen Anciaux (Open Vld). Ook het aantal categorieën van tarieven werd vereenvoudigd op basis van een vergelijkende studie met andere zwembaden. 'Met de aangepaste tarieven blijft de stad Mechelen de zwemsport ondersteunen. Zwemmen moet immers betaalbaar blijven voor iedereen. Per zwembeurt legt de stad dan ook meer dan 2/3 van de effectieve kostprijs bij', gaat Anciaux verder. Voor een aantal groepen (-18 jarigen, 65-plussers en personen met een WIGW-statuut) wordt er een korting van 25 procent toegestaan op de normale prijs.

Particulieren betalen nu 2,50 euro per zwembeurt, een tien-beurtenkaart kost 21 euro en een jaarabonnement heb je voor 100 euro.

'De prijsaanpassingen voor de individuele bezoekers gaan in op 1 april', zegt Anciaux. 'De nieuwe tarieven voor de clubs gelden vanaf het nieuwe sportseizoen (1 augustus 2010). Voor de scholen tot slot worden de aanpassingen bij aanvang van het nieuwe schooljaar (1 september 2010) doorgevoerd'.


(Bron: Radio Reflex)
Luc Van den Brande nieuwe voorzitter VRT
Vanmorgen keurde de Vlaamse Regering de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van de VRT goed. De verschillende politieke fracties maakten hun kandidaten de voorbije dagen over aan minister van Media, Ingrid Lieten (sp.a). Op basis van de ingediende kandidaturen heeft de minister een voorstel tot evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur van de VRT aan de Regering voorgelegd. De Regering heeft de nieuwe samenstelling goedgekeurd.

De Vlaamse Regering benoemde als voorzitter van de bestuursraad Luc Van den Brande (CD&V). Van de Brande was in het verleden al Vlaams minister-president (1992-1999).

Mechelse politie gooit vier cafés de bon op
De Mechelse politie heeft afgelopen nacht 4 cafés beboet omdat de muziek veel te luid stond en zo zorgde voor overlast. In de Melaan, op het Ontvoeringsplein en twee cafés in de Nauwstraat kregen een pv omwille van geluidsoverlast.

Goed zo!  Ik stoor me er namelijk mateloos aan dat je tijdens de zomer een 'rustig' terrasje wil doen op de Vismarkt en dan toch nog omver gewalst wordt door het lawaai van sommige cafés.  In de 'Stille' Genieter is het ook zelden 'stil' omdat de muziek van de zaak erover afschuwelijk luid staat.  Zelfs als je er buiten op het terras zit kan je onmogelijk tegen mekaar praten.

 WE VINDEN ALLEMAAL DAT MECHELEN EEN BRUISENDE STAD MOET WORDEN, maar als het even kan liefst in alle stilte

Mevrouw, als u het niet kan horen, daar zijn toch remedies voor zeker. En de politie had niet op de Vismarkt moeten zijn maar in Hombeek waar een golf van crimineel gedoe door de dorpskern is getrokken.Daar hadden ze tenminste nuttig werk kunnen verrichten. Dat is pas nieuws van de week. Deze stad is dus niet bekwaam om zijn burgers ordentelijk te beschermen. En nu weer de stormvloed zeker.

Wat is er dan gebeurd in Hombeek ????