NIEUWS van de week

met categorie:  

(Bron: GVA)
Twintigers schieten vanuit rijdende wagen
In Mechelen zijn twee twintigers aangehouden voor bezit van verboden wapens en drugs. Volgens getuigen vuurden zij vanuit de openstaande ruiten van hun rijdende bestelwagen in de richting van verkeersborden en straatverlichting.

Bij controle van het voertuig, dat bestuurd werd door een 28-jarige man uit Aartselaar, werden twee gasdrukpistolen, een matrak en enkele messen aangetroffen. In het voertuig werden tevens enkele plastiek zakjes met amfetamines gevonden. De chauffeur en de inzittende, een 27-jarige man uit Londerzeel, waren klaarblijkelijk onder invloed van drugs.

Uurwerk en wijzerplaat weer op de agenda
Mechelen gaat na hoe het de stenen wijzerplaat van het beeld van Margareta van Oostenrijk kan terugbrengen. Ook de terugkeer van het torenuurwerk is weer een item.
Intussen al bijna acht jaar geleden verdween de stenen wijzerplaat samen met het standbeeld van Margareta van Oostenrijk van de Mechelse Grote Markt, toen werd aangevat met de werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse parking op het plein.

De wijzerplaat in witte stenen zou uit 1816 dateren en werd ontworpen om aan te tonen hoe groot de wijzerplaten waren die ooit aan de Sint-Romboutstoren hingen. Pas in 1849 werd het standbeeld van Maragareta van Oostenrijk in het midden van de cirkel opgericht.

Bijna een decennium na de demontage vindt de Mechelse torenwachter Nick Vanhaute het hoog tijd dat de wijzerplaat terugkeert.“De wijzerplaat, die bestaat uit witte stenen, werd netjes genummerd en opgeborgen. Als torenwachter spreken bezoekers aan Sint-Rombouts me nog vaak aan over de terugkeer van het torenuurwerk, dat met de Monumentenstrijd enkele jaren geleden net niet gerealiseerd werd”, legt Nick Vanhaute uit. “Daarom denk ik dat het wel leuk zou zijn, moest de stenen wijzerplaat al terugkeren. Het is zonde dat dit stukje Mechelse geschiedenis opgeborgen ligt.”

Als ideale locatie werpt hij het Sint-Romboutskerkhof op. “Er bestaat van dit plein een kadastraal plan van einde negentiende eeuw waarop de wijzerplaat is afgebeeld. Ik opper het maar als idee. Het is uiteraard aan de beleidsmensen om ermee voort te werken”, benadrukt Nick Vanhaute.

Bevoegd schepen Greet Geypen (Open Vld) heeft die rotsvaste intentie. “Ik ben blij dat de torenwachter de wijzerplaat opnieuw op de agenda heeft gezet. De wijzerplaat kan een meerwaarde voor de stad betekenen. Het Sint-Romboutskerkhof zie ik niet zitten. Na de heraanleg moet het een groen plein zijn. De wijzerplaat zou daar uit het zicht liggen”, meent ze.

“Volgens mij past de plaat beter op de Grote Markt. Vanop de toren zou je er een mooi zicht op hebben. Er zou dan wel een deel van het plein weer moeten worden opgebroken”, zegt ze. “Ik wil zelfs verder gaan en een terugkeer van het torenuurwerk bepleiten. Met Monumentenstrijd is het niets geworden, maar misschien moeten we het gewoon zelf uitvoeren. Eind van deze maand staat daarover een vergadering op de agenda. Daarbij wordt ook de torenwachter betrokken.”

Raadslid Hendrickx wil meer fietsenstallingen op Veemarkt
Mechels gemeenteraadslid marc Hendrickx (N-VA) betreurt dat het stadsbestuur geen nieuwe fietsenstallingen plaats op de Veemarkt.

Op voorstel van de dienst Mobiliteit plaatst Mechelen dit jaar op een veertigtal plaatsen bijkomende fietsenstallingen. "Hoewel mij al tijdens de vorige bestuursperiode was beloofd dat de heraangelegde Veemarkt niet zou worden vergeten, blijkt mijn vrees toch weer waarheid en komt de Veemarkt weer niet in het lijstje voor", zegt Hendrickx.

Bevoegd schepen karel Geys (sp.a) reageert verbaasd. "In de tweede helft van 2009 hebben we 17 palen, goed voor de stalling van 34 fietsen op de Veemarkt laten plaatsen. Over heel Mechelen hebben we vorig jaar tweehonderd extra plaatsen gecreëerd, dus zo slecht is de Veemarkt niet bedeeld."

Mechelaar haalt felbegeerde Barco-prijs binnen
Mechelaar Tom Verschooten (23) heeft met een controletoestel voor gehoorimplantaten de Barco-prijs gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de firma Barco dat visualisatie- en displayoplossingen levert voor professionele markten.

"Het toestel heeft de grootte van een bankkaart en werkt zonder batterijen", zegt Verschooten, net afgestudeerd aan de Lessius Hogeschool (campus De Nayer). "Met het toestel is het mogelijk om te bekijken welke tonen een gehoorimplantaat opvangt. Afhankelijk van hoge en lage tonen lichten er bepaalde lampjes op."

Aan de Barco-prijs is een geldsom van 2.500 euro verbonden.

Stad onderzoekt te glad Lakenmakersplein
Van zodra de vrieskou voorbij is, laat het Mechelse stadsbestuur het Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (OCW) de gladheid van de bestrating op het vernieuwde Lakenmakersplein meten.

De beslissing volgt op een aantal klachten over de gladheid van het plein, dat omwille van de meerwaarde voor de beeldkwaliteit is heraangelegd met betonstraatstenen met een slijtlaag in natuursteen.

"Voor de stenen op het Lakenmakersplein zit de stroefheid ruim boven de vereiste norm. Toch hebben al verschillende mensen ons laten weten dat de stenen te glad zouden zijn voor een vlot en veilig gebruik, te wijten aan de slijtlaag", stelt schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open VLD).

"Het is niet ondenkbaar dat er met het lot stenen dat is gebruikt, iets fout is gegaan. Anderzijds kan de gladheid te wijten zijn aan het fijne zand dat nog op bepaalde delen ligt. Uiteindelijk zijn de werken nog maar pas klaar. Het spreekt voor zich dat de stad, naargelang de uitslag van de meting, de nodige maatregelen neemt."

Renovatie Otterbeek kan starten
De Mechelse Goedkope Woning (MGW) heeft vandaag groen licht gekregen voor de start van fase 1 op Otterbeek, het eerste luik van de globale renovatie van 277 woningen in de wijk.

De vervanging was dringend nodig gezien de slechte staat van veel ramen en deuren. Met fase 1 is een bedrag gemoeid van 3 miljoen euro, wat neerkomt op 11.000 euro per woongelegenheid.

Deze woningen worden grondig gerenoveerd tegen eind 2010/begin 2011. Dit zal in verschillende fases gebeuren. "De structuur van de woningen en de daken bleken na onderzoek nog in goede staat. Een gedeelte kan dus behouden blijven. Binnenin worden de woningen volledig gerenoveerd naar de hedendaagse normen op het vlak van comfort, veiligheid en duurzaamheid", zegt Alexander Vandersmissen, voorzitter van MGW. De volledige wijk moet gerenoveerd zijn in 2014.

Passiefwoningen in Papenhof verkopen niet

De zes grootste kavels in het toekomstige woongebied Papenhof worden niet langer voorbehouden voor passiefwoningen. Dat heeft de intergemeentelijke vereniging Igemo, die het woongebied tussen Grote Nieuwedijkstraat en Boerekrijgstraat ontwikkelt, beslist.

Door de zes grootste kavels te reserveren voor dusdanig compact gebouwde en goed geïsoleerde huizen dat er nauwelijks nog moet worden verwarmd, wou Igemo aangeven dat Papenhof tot een echte modelwijk moet uitgroeien. "Jammer genoeg is er te weinig interesse. Igemo wil wel nog steeds passief bouwen integreren in Papenhof. Het is de bedoeling om dit op kleinere kavels te verwezenlijken", stelt projectverantwoordelijke Werner Van Hoof.

Dieven tuk op kerstverlichting
Dieven hebben het de afgelopen dagen in Mechelen gemunt op kerstverlichting. Nadat zondag een bewoner van de Stuivenbergbaan al had moeten vaststellen dat een lichtgevende kerstster uit zijn tuin was verdwenen, meldde zich maandag bij de politie opnieuw een benadeelde. Van de kerstverlichting die een bewoner van de Stuivenbergvaart in de struiken in zijn tuin had gehangen, is geen spoor meer.


(Bron: Het Nieuwsblad)
Kerstboomophaling
De huis-aan-huis ophaling van de kerstbomen gebeurt door het wijkonderhoudsteam van maandag 11 tot en met vrijdag 15 januari. Zet je boom aan de deur op de dag waarop de witte huisvuilzakken worden opgehaald. Om 7 uur, voldoende verkleind en zonder plastieken of stenen pot.

Katelijnse studenten uiten bezorgdheid over verhuizing
Enkele studentenvertegenwoordigers van Campus De Nayer zijn naar burgemeester Bart Somers van Mechelen getrokken en uitten hun bezorgdheid over een mogelijke verhuizing. Gesprekken tussen de Lessius Hogeschool en Katholieke Hogeschool Mechelen hebben de geruchtenmolen in gang gezet: er zou sprake zijn van een verhuizing van campus De Nayer uit Sint-Katelijne-Waver naar de vernieuwde stationsbuurt in Mechelen.

Schaatsen op eigen risico
Mogen we dit weekend de schaatsen aanbinden of niet? 'Niet' klinkt het in al de gemeenten van onze regio, het ijs is nog niet dik genoeg. 'Het wordt elke dag een stukje dikker maar de aangekondigde sneeuw kan roet in het eten gooien', zegt weerman Lucien Landuyt van Sint-Katelijne-Waver. Op diverse plaatsen in de regio wordt morgen het ijs gemeten. Om veilig te kunnen schaatsen moet het twaalf tot veertien centimeter dik zijn.

In ieder geval is schaatsen voorlopig in alle gemeenten verboden. De eerste metingen hebben aangetoond dat het ijs maar vier tot zeven centimeter dik is en dat is te weinig om met zijn allen rondjes te glijden. Er komen bordjes die het schaatsen verbieden; wie het toch wil wagen, doet dat op eigen risico.

Ook Mechelen heeft verbiedt voorlopig schaatsen op vijvers.

Om voldoende dik ijs te krijgen, moet het nog enkele dagen ook overdag vriezen. 'Het kan snel gaan', zegt Lucien Landuyt. 'Maar de aangekondigde sneeuw is een probleem. Die legt als het ware isolatie op het water. Bovenop de sneeuw is het gemakkelijk -13 tot -20 graden, net onder de sneeuwlaag is het nul of hooguit -1. Te weinig voor het ijs om aan te dikken.'

Parking Grote Markt krijgt oplaadpunt voor elektrische wagens
In de ondergrondse parking Grote Markt in Mechelen komt tegen 15januari een oplaadpunt voor elektrische wagens. De discussie of er eerst dergelijke wagens moeten zijn of eerst oplaadpunten, wordt bij deze in de kiem gesmoord. Schepenen van Mobiliteit Karel Geys en van Energie Caroline Gennez (beiden SP.A) zien deze beslissing als een logische stap in de richting van een moderne mobiliteitsstad.

‘Elektrische wagens kunnen volgens milieu- en mobiliteitsorganisaties alleen een serieuze milieu- en mobiliteitsbijdrage leveren wanneer hun intrede past in een ruimer en goed doordacht mobiliteitsbeleid dat prioritair gericht is op het inperken van het autoverkeer', laten ze weten.

Elektrische wagens zijn vooral geschikt voor korte afstanden in een stadsomgeving. De keuze om het oplaadpunt in een betalende parkeergarage te installeren, hoeft niet noodzakelijk een meerkost voor de gebruikers te betekenen. Wie de garage binnen het kwartier verlaat, hoeft immers niets te betalen.


(Bron: Radio Reflex)
Jong CD&V schenkt cheque aan BUSO Sint-Janshof
Vrijdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van het buitengewoon secundair onderwijs Sint-Janshof heeft Jong CD&V Mechelen een cheque ter waarde van €1.000 geschonken.

OCMW-raadslid weigert mandaat af te staan ondanks gemaakte afspraken
Aangezien OCMW-raadslid Kathleen De Wolf (N-VA) haar woord breekt, en zich onrechtmatig vastklampt aan haar mandaat bij het OCMW, kan zij geen deel meer uitmaken van welk team binnen het kartel CD&V/N-VA dan ook.

Mechelen pakt knelpunten landbouw aan
In de dorpen rond Mechelen zijn er heel wat land- en tuinbouwers actief, die gezien de beroepscategorie, heel wat specifieke vragen en noden hebben. Om hierop nog een beter zicht te krijgen, organiseerde het stadsbestuur samen met de landbouwadviesraad een grootschalige enquête onder de landbouwbevolking.

Mechelen haalt Barcelona-norm inzake kinderopvang
Het Mechelse stadsbestuur heeft van het creëren van extra kinderopvangplaatsen een absolute prioriteit gemaakt. De inspanningen die het hiervoor leverde werpen ondertussen hun vruchten af. In 2009 zijn we gestart om ons eigen aanbod aan kinderopvang gevoelig uit te breiden. Zo werd er naast onze bestaande twee kinderdagverblijven reeds een nieuwe minicrèche met 14 nieuwe plaatsen geopend in het Oud-Moederhuis in de Maurits Sabbestraat. Maar ook steunen we alle (semi-)private initiatieven die het tekort aan kinderopvangplaatsen verminderen. In 2009 hebben we met 320.000 euro toelage aan nieuwe kinderopvanginitiatieven voor 187 nieuwe kindopvangplaatsen gezorgd. Op 1 jaar tijd realiseerden we zo 20% extra kinderopvangplaatsen. Dat is best iets om trots op te zijn, zegt schepen voor kinderopvang Rita Janssens (sp.a).

De nood aan kinderopvang blijkt duidelijk uit de cijfers, niet alleen stijgt het aantal inwoners fors, ook het aantal geboortes neemt toe van minder dan 1.000 per jaar in 2000 tot meer dan 1.100 vandaag.

sp.a-schepen van Kinderopvang Rita Janssens had van het behalen van de Barcelona-norm voor voorschoolse kinderopvang (-3 jaar) de absolute prioriteit gemaakt in 2009. Dit betekent dat er voor minimum 33% van de -3 jarigen opvang moet voorzien zijn. Bij de start van deze coalitie zaten we op 30%. Ondanks de stijging van het aantal geboortes zijn we er met 33,7%, een jaar eerder dan de Barcelona-norm vooropstelt, in geslaagd om deze norm te halen, aldus een heel tevreden schepen van Kinderopvang Rita Janssens.

Het stadsbestuur blijft ook voor 2010 zeer ambitieus en wil het nog bestaande tekort aan kinderopvangplaatsen zo snel mogelijk verder wegwerken. De Barcelona-norm halen was ons eerste doel. De uiteindelijke ambitie moet zijn om op het eind van deze legislatuur de 40%-norm te halen. Hiervoor zullen we opnieuw in 200 extra kinderopvangplaatsen moeten voorzien. We zullen als stadsbestuur hierin onze verantwoordelijkheid opnemen door zelf in nieuwe initiatieven te voorzien, maar ook zullen we alle (semi-)private initiatieven die het tekort aan plaatsen verminderen financieel blijven ondersteunen, aldus nog een ambitieuze Rita Janssens.

Het totaal aanbod aan kinderopvang is in Mechelen op 1 jaar tijd gestegen van 955 naar 1.152 kinderopvangplaatsen. De stad opende zelf een nieuwe minicrèche met 14 nieuwe plaatsen in het Oud-Moederhuis in de Maurits Sabbestraat. Samen met haar kinderdagverblijven in de Dennenstraat (106 kindplaatsen) en de Zwaluwstraat (65 kindplaatsen) beschikt de stad over 185 kindopvangplaatsen.

Bovendien gaf de stad ook een toelage van in totaal 156.750 euro aan 8 nieuwe kinderopvanginitiatieven goed voor 94 erkende kinderopvangplaatsen en heeft 162.750 euro subsidie vastgelegd voor 5 nieuwe initiatieven en 93 bijkomende plaatsen die reeds zijn gestart maar nog wachten op de attesten van toezicht van Kind & Gezin.

In 2010 zal er opnieuw een stedelijk initiatief de deuren openen in de Leopoldstraat en wordt er gestart met de werken die moeten leiden tot een 5de stedelijke initiatief in het Klein Begijnhof. Ook zullen startende initiatieven opnieuw financieel ondersteund worden. We hebben hiervoor op de begroting van dit jaar 250.000 euro voor voorzien. In onze stad moet iedereen kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande kinderopvang, we hopen daarom dat er nog vele nieuwe initiatieven zullen volgen. Het aanbod moet zo ruim mogelijk gemaakt worden, maar we eisen wel dat alle aanbieders van kinderopvang aan strikte kwaliteitsvoorwaarden voldoen. Onze kinderen verdienen immers alleen topkwaliteit, besluit een zeer tevreden Rita Janssens.

Vlaams Gewest start vrijdag procedure ten gronde rond de Zenne
Vrijdag 8 januari vindt de inleidende zitting plaats van de procedure die het Vlaams Gewest startte na de vervuiling van de Zenne door de stillegging van het Brusselse waterzuiveringsstation Brussel-Noord. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op vragen in de commissie Leefmilieu.

Aanvoer van grond naar containerpark duurder
Op 1 januari 2010 verhoogde IVAREM het tarief voor de aanvoer van grond naar het containerpark. Je betaalt nu €3,75 per halve m³ grond. Op de containerparken van Mechelen Noord, Lier, Berlaar, Bornem, Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver kan je al jaren grond aanvoeren. Bij de fractie grond hoort grond, graszoden en teelaarde. Stenen, zand en met mazout verontreinigde grond zijn niet toegelaten.

Vinci Park stuurt koopjesjagers naar dure parkings
Vinci Park, de parkeerbeheerder in Mechelen, heeft zich de afgelopen weken van haar kleinste zijde laten zien. Maar al te snel worden (veelal door gebrek aan inspanningen van de parkeerbeheerder) bezoekers van de Dijlestad naar de dure ondergrondse parkings gestuurd. Tot grote verbazing en woede van de automobilisten, die op zaterdag graag gebruik maken van de gratis parking aan de Zandpoortvest.

Iets meer dan een tweetal weken geleden slaagde Vinci Park er niet in om de in- en uitritten van de parking aan de Zandpoortvest sneeuw- en ijsvrij te maken tegen het nakende drukke weekend. De donderdagnamiddag gevallen sneeuw bleef er dagenlang liggen, zodat de bovenverdieping niet bereikbaar was. Ook de in- en uitrit van de gelijkgrondse parking (onder het plateau) werden niet vrijgemaakt. Andere openbare- en privéinstanties waren daar na twee dagen wel reeds in geslaagd. Door deze nalatigheid werden vele kerstshoppers naar de dure ondergrondse of bovengrondse parkings gestuurd.

Gelijkaardig scenario afgelopen (koopjes)weekend. Zo was het bovengrondse plateau van de Zandpoortvest parking zaterdag afgesloten voor het verkeer. Geen sneeuw of ijzel en toch werd de bovenverdieping afgesloten. Weeral dienden de bezoekers aan onze stad uit te wijken naar de dure parkeerplaatsen (ondergronds of bovengronds) in de binnenstad.

Andermaal neemt Vinci Park - onder het toeziend (en goedkeurend?) oog van het Mechelse stadsbestuur - een loopje met haar taken en haar verantwoordelijkheid. Zo levert het geen inspanningen om een gratis parking bereikbaar te maken of te houden, maar stuurt ze de mensen maar al te graag naar betalende parkeerplaatsen. Dit is niet het eerste voorval waarbij Vinci Park de mensen in het harnas jaagt. Prijsverhogingen, jagende parkeerwachters, etc. waren de afgelopen jaren de (negatieve) onderwerpen waarmee Vinci Park zich in het nieuws wist te werken.

Wie heeft er al een electrische wagen, en wie gaat er dan in vinciparking staan en is de aansluiting gestandardiseerd?

gratis rijden voor iedereen (niemand), voor hoelang?

in ieder geval in Leest zouiden ze vandaag al niet kunnen rijden wegens de stroompanne van vannacht. Leve de fiets en de voetganger.

Het artikel over Vinci Parks dat bewust de zandpoortvestparking gedeeltelijk zou afsluiten om de winkelende mensen naar de parkings op de Grote Markt en de Veemarkt te lokken, moet je eerst even nader bekijken.
Het bericht verscheen slechts op één plaats, op de website van Radio Reflex en het werd zelfs nog een keertje in herhaling gebracht, tweemaal op een zeer partijdige manier.
Omdat een zichzelf respecterende nieuwsdienst toch onpartijdig nieuws hoort te brengen, komt dit bericht mij over als wraak van een reporter die de dag voordien een bonnetje tussen zijn ruitewisser heeft gevonden.
Was dat niet zo, hadden andere media dit bericht zeker overgenomen.
 
Wat de electrische wagens betreft rijden er 9 stuks van in gans België.
Veel zullen er hun moteurke dus niet komen opladen onder de grote markt.