afscheid van een kardinaal...

   

(foto's: Jan Smets)

Na de hoofdstad nam deze namiddag Mechelen - de 'thuishaven' van Godfried Danneels, afscheid van 'zijn' aartsbisschop.  In een dankviering in een tot de nok gevulde Sint-Romboutskathedraal, als in de 'grote dagen' van de Kerk, nam 'onze' kardinaal voor de laatste keer officieel het woord...

De pers was massaal aanwezig, en de camera's van nationale en regionale pers legden het historische feit vast.

Godfried Danneels zal binnenkort het roer uit handen geven na dertig jaar dienst.  In die tijd is de Kerk in ons land grondig van aanzicht gewijzigd.  Danneels heeft in die drie decennia véél zien veranderen. 

Bescheiden stelt hij in zijn homilie:

'Ik zie wat ik gedaan heb en wat ik niet deed.  Ik ken mijn slagen en mislukken, zie de benutte en de gemiste kansen, mijn gaven en gebreken, mijn goed en kwaad...'

    

De geschiedenis zal later oordelen over de man van Kanegem die na een briljante carrière aan het hoofd kwam van de Belgische Kerk, en zijn thuis vond op de Mechelse Wollemarkt.

Vriend of vijand - gelovige of ongelovige, hebben de Kerkleider gewaardeerd, of minstens gerespecteerd. 

   

Danneels was, en is charismatisch, en werd geprezen om zijn wijsheid en luisterbereidheid.  Ook hij maakte fouten - wie niet? 

Maar vandaag was er een sfeer van dankbaarheid.  En het lange applaus op het einde van de viering bewees de populariteit van de man nogmaals.

  

Nu is het wachten tot Rome een opvolger zal aanduiden.  Maar naar verwachting kan dit nu elk moment komen...

   

Het aartsbisdom gaat zijn 451ste jaar in.  De kardinaal zal verhuizen van het aartsbisschoppelijke paleis naar een woning in de Stassartstraat. 

Vandaag werd er na de viering nog een receptie aangeboden in het Pastoraal Centrum in de Merodestraat, waar ieder die het wou nog een kort woordje kon richten tot de afscheidnemende kardinaal.  Het ging er gemoedelijk aan toe.  De tijd van de 'Kerkvorsten' is duidelijk (en maar goed ook) voorgoed voorbij.

Zo is het ook hoe Godfried Danneels het wilde: onze Christelijke identiteit tonen zonder complexen en zonder arrogantie.

Met deze fotoreeks wil je graag de sfeer van deze namiddag tonen: in kathedraal en pastoraal centrum...

Morgen en de volgende dagen zullen de media nog meer nabeschouwingen en analyses brengen.  Deze topic heeft niet de ambitie om een allesomvattend verslag te brengen.  Het wil alleen maar in een aantal plaatjes laten zien hoe de Dijlestad afscheid nam van een man, die als West-Vlaming werd 'geadopteerd', en die één van 'ons' is geworden.

   

De kardinaal blijft Maneblusser, maar zal voortaan in de schaduw verder leven.  De rust is hem gegund...

   

De historische viering vanop de eerste rij. Mooi !

Een heel interessant en knap verslag, van toch wel een historisch moment!!

 Mechelse blog of is dit het parochieblad aan het worden? Trop is teveel hein! 

@Anoniem: Je kan altijd bijdragen, of gewoon niet lezen. :-D Persoonlijk vind ik dat dit nieuws dat van het parochieblad overstijgt en zelfs van nationale waarde is.

@Anoniem: het was ook te zien op VRT, VTM, RTV en in zowat àlle kranten.  Allemaal bijlagen van het Parochieblad?

De vorige kardinaal-aartsbisschop die afscheid nam van zijn aartsbisdom, dat was 30 jaar geleden.  Dit is dus - of je dat nu graag hebt of niet - een gebeurtenis met nieuwswaarde, onafgezien of dit nu een kerkelijke, vrijzinnige, liberale of socialistische figuur betreft.

 

 @ peter

Om het kort te trekken: De slechtste ceo van België heeft afscheid genomen van het zinkende schip.

 op http://www.kerknet.be/aartsbisdom/nieuws_detail.php?ID=377&nieuwsID=90070 kan je onderaan een foto zien van Jan in actie ...

(foto: Luc Hilderson)

Deze foto dus.   Mechelenblogt daar waar het nieuws te rapen valt....  Uit welke hoek dan ook.   ;-)

Jan - caught in the act !

En zeggen dat er in de sakristie zoveel prachtige en historische gewaden hangen, om zo een historische plechtigheid glans te geven!!! Maar toch altijd maar die "vodden" omhangen, welke zonde zijn van het vele geld dat eraan gehangen werd..... Het had wel één voordeel nl. dat van het nieuwe onnodige altaar , wat stijl betreft, ook niet veel moest verwacht worden.

Het is niet aan ons om hem te oordelen en nog minder te veroordelen. Het is echter niet te miskennen dat tijdens zijn legislatuur de kerken zijn leeggelopen. Het is tijdens zijn legislatuur dat alle normen en waarden aan de kant zijn geschoven. De gevolgen hiervan staan dagelijks in de kranten en worden uit de doeken gedaan op radio en televisie. Wat heeft hij dan misdaan ? Te veel gedacht aan zijn Kanegem ? Mogelijk. Inderdaad heeft hij zonder complexen en zonder arrogantie op zijn kop laten zitten en dat kunnen we hem wel verwijten. Het gaat hem goed in zijn ouden dag. 

'Het is niet aan ons om hem te oordelen...'

;-))

Argumenten a.u.b. 

Ik vrees dat de leegloop van de kerken niet aan onze Kardinaal kan worden geweten. Met een andere kardinaal had het allicht hetzelfde geweest zijn. We zullen zien of zijn opvolger het anders aanpakt en het tij keert.

Misschien is zonder arrogantie de andere kaak aanbieden wel christelijk. Zeker als de tijdsgeest tegen is.

Ik heb totaal géén zin om hier te argumenteren en op verder te borduren.  Ik heb een nieuwsfeit gebracht - Niet meer en niet minder.  Ik heb mijn idee over deze persoon, en heb mijn eigen Kerkbeeld.   Maar hier ga ik dit 'gedachtengoed' niet ontplooien. 

Ik heb alleen met mijn bovenstaande reactie willen aantonen dat in jouw repliek zowel staat 'dat het niet aan ons is om te oordelen', als '..en dat kunnen we hem wel verwijten'...  Eigenaardig vond ik dat.

En verder: punt andere lijn.  Deze post is een post zoals een andere: een Mechels nieuwsfeit op Mechelenblog geplaatst.

En nog meer moet ik lachen met het feit dat voor sommigen Mechelenblogt de ene keer 'té Katholiek' is, of 'té links', of 'té rechts', of 'té islamvriendelijk', of...  Er is steeds wel iets.  Maar juist deze verscheidenheid aan  reacties toont dat we niet zo slecht bezig zijn, en niet voor één kar te spannen zijn.

Da's mijn mening.  En verder: andere lijn. 

Als ze nog een opvolger vinden bedoeld ge ? 

Dat is geen probleem, en dat weet u.

Rome zal wel 'ene' vinden.  Maak je geen zorgen.  Mijn geloof staat of valt niet met ene of gene kardinaal.  Elke tijd  is anders.  We zien wel.  Ik ben blij dat het 'Koekelberg-katholiscisme' plaats heeft geruimd voor een authentieker, bescheidener geloof.  Ik lig niet wakker van Rome en zijn beslissingen. 

 

Het is duidelijk dat Danneels een andere persoonlijkheid is / was dan sommigen van zijn voorgangers waren.  Sommigen dachten werkelijk dat de Meridiaan van Greenwich door hun gat liep.

Het kan natuurlijk ook aan de tijdsgeest liggen want vroeger sprong men in "Geef Acht" als de Kardinaal verscheen...

Kardinaal Mercier en Amerikaans president Woodrow Wilson in 1919 in Mechelen

Alles moet men in de context van de tijd zien.  De tijd van de kerk-VORSTEN is gelukkig achter de rug. 

Danneels is een product van deze tijd.  En hij heeft de tijdsgeest begrepen. 

Zonder de mens persoonlijk te kennen denk ik wel dat Danneels de Westvlomse kwaliteiten had : rustig, sereen en hard werken.  

Maar of hij, na het werk, nog eens stevig ging pintelieren (is dat ook geen Westvlomse eigenschap ?), daar heb ik geen weet van.

;-)

Ik heb enorm respect voor de sereniteit van die man.

Wat me recent verbaasde is zijn rationele kijk op het geloof. Een tijdje geleden vroeg VRT journalist Siegfried Bracke Daneel's mening over de metafysische ervaringen van atheïstische hardliner prof. E. Vermeersch nota bene. Waarop de kardinaal dit koel afdeed als nonsens en waanbeelden.

De wereld op zijn kop (lacht)

 ??? metafysische ervaringen van atheïst ???

www.encyclo.nl/begrip/metafysisch

@eddy luyten: ' Maar toch altijd maar die "vodden" omhangen, welke zonde zijn van het vele geld dat eraan gehangen werd..... ' Uiterlijk vertoon was hier niet echt noodzakelijk tenzij je natuurlijk van uniformen houdt. De man heeft zijn respect verdiend, zelfs zonder kleren!

@g.l.: 'Het is echter niet te miskennen dat tijdens zijn legislatuur de kerken zijn leeggelopen. Het is tijdens zijn legislatuur dat alle normen en waarden aan de kant zijn geschoven.' Vergeet niet dat ook de tsunami en 11/9 zijn gepasseerd, waarschijnlijk ben je die vergeten op te noemen.

Men kan er mij bezwaarlijk van verdenken een pilarenbijter te zijn, maar de keren dat ik de kardinaal op TV gezien heb liet hij in elk geval een zeer positieve indruk na.  Hij is een mens van de wereld die open staat voor alles en nog wat en zeker niet kan vergeleken worden met zijn voorgangers Van Roey en Mercier.   Wat de leegloop in de kerken betreft denk ik dat dit met een andere kardinaal dito zou geweest zijn.    De tijd dat het  plebs zich bij wijze van spreken nog in het stof gooide als de dorpspastoor passeerde, ligt al enkele decennia achter ons en ik vermoed dat de gelovigen stilaan genoeg beginnen te krijgen van de al lang voorbijgestreefde wetten (zoals bvb het celibaat) die door de soepjurken van het Vaticaan worden gedicteerd.  En om het met de woorden van "Anoniem" te zeggen, ik denk niet dat de huidige CEO van 't Vatikaan er veel zal toe bijdragen om de steeds schaarser wordende gelovigen terug naar de kerk te lokken.

 Wat voor concreets heeft hij eigenlijk precies allemaal zoal verwezenlijkt?

O

Ook  atheïsten geloven; ze geloven namelijk dat god niet bestaat!  Metafysica bestempelen als ‘bovennatuurlijke nonsens’ gaat echter een (serieuze) stap te ver; metafysica ligt immers mede aan de basis van de wetenschap. Een rationele kijk betekend dus niet noodzakelijk het onvoorwaardelijke uitsluiten van ‘bovennatuurlijke’ gegevens.

Onze westerse beschaving blijft,  alle ontkenning ten spijt , gestoeld op het christelijke gebeuren en daarom is de pensionering van een kerkprins een belangrijke gebeurtenis in het leven van zijn adepten.   Dit nieuws overstijgt duidelijk ‘het parochieblad’ en wordt terecht door Jans in deze blog onderstreept.

Zoals ik in een eerdere” posting  melde: mijn god is ‘pier’; het bestaan van een vorst (paus) en  prinsen (kardinalen) van een katholieke kerk is dus niet echt aan mij besteed. Hoewel Kardinaal Danneels hier (nog al eens) afgeschilderd wordt als een ‘mislukt CEO’ hebben zijn handelingen en uitspraken mij persoonlijk dikwijls aangegrepen. Zijn enorm intellect, nederig  verborgen achter een begripvolle menselijke uitstraling hebben, volgens mij althans, de ‘leegloop’ van de kerken eerder beperkt.

Hoge bomen vangen natuurlijk veel wind, de Kardinaal’s uitspraak ‘Ik zie wat ik gedaan heb, en wat ik niet deed’  getuigd van een (h)eerlijke mens; laat ons, kleine onbekende mensjes, dankbaar wezen dat wij niet diezelfde meedogenloze kritiek zullen moeten slikken zoals de Kardinaal zal ondergaan.

Vriend of vijand - gelovige of ongelovige, hebben de Kerkleider gewaardeerd, of minstens gerespecteerd zegt Jans; ik ben noch vriend, noch vijand van deze Kardinaal en ik heb hem steeds gerespecteerd EN gewaardeerd, van op afstand dan. Van op diezelfde afstand wens ik hem nog een lang en gelukkig leven: dat hij van een wel verdiend pensioen ten volle moge genieten …

 

Uiteraard wordt aan zijn pensionering wat meer kak gehangen dan aan die van het gemiddelde paterke. Als morgen de baas van de Katoennatie op pensioen gaat krijgt die allicht ook een groter feest dan zijn arbeiders.
Vrij logisch lijkt me dat.

Voor de rest vind ik het zelf wat een kleurloos figuur.
Zeer zeker een figuur die sympathiek overkomt op tv, och ja, uiteindelijk was dat wel zijn taak.
Een brave volgeling van Rome is het ook altijd geweest, per slot van rekening moet je het zo bekijken: in Rome zit de vertegenwoordiger van god op aarde, die spreekt een soort van latijn, en dat latijn wordt dan door zijn kardinalen voor het volk vertaald afhankelijk van de streek waar ze zich bevinden. Hier in West Europa wordt er dan zo een draai aan gegeven van 'ge moet dat allemaal niet zo letterlijk nemmen zulle' en in Afrika gaat het van 'een condoom aantrekken staat gelijk aan een enkeltje hel en verdoemnis voor uzelf en al uw nakomelingen!!'
Maar brave volgelingen van de baas in Rome zijn het allemaal hoor, vergis u daar niet in. Een paar keer per jaar gaat de rare mijter op de kop en lopen ze zeer devotelijk achter de slippen van hun patron.
En Daneels was hierop zeker geen uitzondering.

'Hij heeft toch altijd de dialoog aangegaan met de andersgelovigen' wordt dan ook wel eens gezegd he, af en toe eens een klapke doen met de moslims.
Jazeker: omdat het hun allebei goed uitkomt! hahaha. Hier in België zijn het namelijk allebei gesubsidiëerde godsdiensten en ze weten allebei donders goed dat vechten met mekaar gelijk staat met het dichtdraaien van de geldkraan. Subsidies voor vechtersbazen krijg je aan de publieke opinie niet verkocht.
Dat weten ze zeer zeer zeer goed, wees daar maar gerust van.
Dus gaan ze allebei af en toe eens 'de dialoog' aan he, en zo zijn ze weeral verdiend zie.
In landen waar slechts één van de twee geld krijgt of geeneen van de twee is er iets minder euh.. vreedzame dialoog hahaha.

Maar goed, de mens is met pensioen en zijn opvolger zal het beleid wel verderzetten zeker.
Dat komt hem namelijk vast ook zeer goed uit.
 

Iemand haalt aan dat de kerken onder hem blijven leeglopen zijn.
Het geld is in ieder geval blijven binnenlopen en minder infrastructuur moest verwarmd worden, Chapeau zeg ik: efficiënt management.

enkele jaren geleden heb ik mij laten schrappen uit het doopregister, en toen heb ik van hemzelf een brief ontvangen om te zeggen dat het in de sacoche was. Daarvoor bedank ik hem en wens ik hem nog een paar goeie jaren voor het lichtje begint te dimmen en het kwijl uit de mondhoeken begint te lopen. Dat wens ik trouwens eenieder van u.

Zelf ben ik noch gelovig, noch atheïst, of spoken bestaan of niet is een vraag die mij niet bepaald uit mijn slaap houd. Geloven doe ik wel, maar dan eerder in mezelf of bijvoorbeeld mensen die mij iets uitleggen ( niet allemaal ). Dat er mensen zijn die geloven in de godsdienstige zin van het woord heb ik altijd al een grappig gegeven gevonden. Maar ook een milde vorm van domheid, meer niet. Respect kan ik er niet voor opbrengen. Gelovigen hebben ook een patent op de waarheid, zijn sneller gekwetst ( dus ook zwakker ) én zijn pretentieus genoeg om te denken dat na hun dood hun geest zal blijven rondwaren door het heelal, enfin, ondertussen leven ze in vreugde en dat is toch ook al iets zeker :-)))

 

het is gewoonweg een mooi nieuwsfeit. En wie 30 jaar een belangrijk ambt bekleed heeft

verdient aandacht!

Mooi verslag, bedankt Jan!

@Luc, liturgische gewaden zijn geen uniformen...en die "vodden" zijn toch ook "uiterlijk vertoon". Komt nog bij dat velen zouden achterovervallen als ze het prijskaartje moesten kennen. Ik ken dat dus wel!! En daarom nogmaals, de kasten in de sakristie hangen en liggen vol met mooie gewaden, waaruit voortvloeit dat geld uitgeven voor nieuwe een vorm van verspilling is, zoals dat fameuze altaar trouwens ook.

En ja, toch weer de rode lap gezien zeker Luc?

Ik heb onlangs een kijkje kunnen nemen in de sacristie van de Kathedraal, en eerlijk gezegd hier liggen pareltjes tussen met een rijke geschiedenis.

Hopenlijk kan men dat ooit een keer tentoonstellen ... in 2059 voor 500 jaar bisschoppelijke stad misschien ?

ja, Peter, een aartsbisschoppelijke stad zoals Mechelen had reeds lang over een kerkelijk museum moeten beschikken (het was er vroeger in de refugie van Tongerlo) waar al die kunstschatten veilig zouden kunnen tentoongesteld worden. Het zou een toeristische meerwaarde van belang betekenen.

@marc1: dat is een terechte opmerking. Wanneer ik er vanuitga dat hoe langer hoe meer kerkgebouwen leeg zullen komen te staan wegens vanalles en nog wat dan zal er moeten gekozen worden tussen enkele toekomstmogelijkheden. Over de gebouwen zelf hebben we het reeds verscheidene malen gehad maar over de kunstschatten niet.

Wanneer een kerkgebouw een andere functie krijgt dan zal al minstens de roerende kunstwerken moeten verhuizen naar ' ergens '. Als het aan mij lag dan zie ik het voormalig seminarie in de Merodestraat als aangewezen plek: groot genoeg, vlak bij de kathedraal en de Grote Markt en het is bovendien makkelijker om te turnen in een museum dan een kerk.

Indien de toekomstige aartsbisschop zou verkiezen om zijn ambt uit te oefenen vanuit een modern kantoor i.p.v. het aartsbisschoppelijk paleis, dan kan je de huidige bewoners van het seminarie naar daar verhuizen en klaar is kees. Indien er geld is voor een nieuw holocaustmuseum dan zal er ook nog wel geld zijn voor een museum voor kerkschatten. Recyclage van gebouwen loont dikwijls de moeite!

Iedereen mag zijn mening hebben,maar hou het toch een beetje beschaafd.

 

 Ja, iedereen mag zijn mening hebben, maar hou het toch niet anoniem.

;-)

@anonieme stem uit de hemel: over wat hebt ge het in hemelsnaam?

Als je dan toch een boek citeert, neem dan maar het meest recente: 'In gesprek met Kardinaal Danneels', door VRT-journalist Jan Becaus.  Het is het resultaat van een tien uur durend vraaggesprek. 

Uitgegeven bij Halewijn, kostprijs 18 euro.

Heel leesbaar en compleet.

Nog heel eventjes over die "vodden" ........ Ik vermoed dat eenieder die in zo'n "uniformke" moet rondlopen liever een schone luchtige terlenka aantrekt dan één van die zo stijf, met kilo's goud(of een ander metaal)draad, glaswerk en andere versierselen getooide, en  kilo's wegende museumstukken, hoe mooi en kunstig deze laatste ook mogen zijn!

 

 

Tja, over smaak valt niet te twisten.  En die oude kazuivels hebben inderdaad z'n waarde... Maar alles in zijn tijd...

Die nieuwe kazuivels zullen hoogstwaarschijnlijk wel van de op dit gebied werelvermaarde firma Slabbinck uit Brugge zijn.  Los van het feit of het nu veel of minder veel kost: persoonlijk lijken ze me wel geslaagd en te passen in het, euh... kader...

NB: over het moderne altaar gesproken: Ook hier weer: over smaak valt niet te discussiëren, maar ook dit lijkt me wel knap in harmonie met de rest van het hoogkoor.  Elke tijd voegt een ander stijlelement toe aan deze euwenoude kathedraal: gotiek, barok, enz...  Dus...

(foto: Jan Smets)

@ Jokke :

Zijn voorgangers droegen ook... gene krot, zeunne !

Kardinaal Mercier

@Gimycko: dat is een sortietenue en geen werkkledij!

 

Kardinaal Deschamps

Kardinaal Goossens

Kardinaal Mercier

Kardinaal Van Roey

Dit zijn natuurlijk géén kazuivels, maar pure 'statiekledij' van Kerk-VORSTEN.  Dit bestaat gelukkig niet meer - Zou ook niet meer passen in de tijdsgeest. (overigens zo'n soortgelijk portret van Van Roey hangt in het Pastoraal Centrum, én in de zogenaamde Bisschopszaal in het vroegere Sint-Jozefseminarie - nu VZW Borgerstein, waar ik werk... Het straalt een machtsvertoon uit waar ik persoonlijk de kriebels van krijg.  Maar ja, alles moet gezien in de tijd...)

Dit is wél een oude kazuivel.  Deze wordt bewaard in de Sint-Petrus-en Pauluskerk:

(foto: Jan Smets)

En zo leer je elke dag wat bij, hier op den Blog...

nl.wikipedia.org/wiki/Kazuifel

Allez, als we de Jokke moeten geloven, vindt ge in de kasten van Sint-Rombouts niets anders dan zware kazuivels met kilo's goud- en zilverdraadborduursel. Jongens toch...en daarom moeten ze er dus bijlopen zoals in "Kuifje bij de Inca's"....allez, allez.

@Jans, wat die kerkvorstelijke kledij betreft; onze Kardinaal heeft ook zo een tenuke in zijne garderobe hangen. Of wist ge dat niet? Hij staat daar trouwens goed mee. Ik heb dat al eens gezien o.a. bij de processie van O.L.Vrouw van Halle....:-))

 De Kardinaal "aan het werk" tijdens de Hanswijkprocessie in 2009

Foto's Gimycko

@Eddy Luyten: ge moet mijn schrijfsels niet geloven, maar ik kan u verzekeren dat die "pareltjes met een rijke geschiedenis" waarnaar Peter hierboven verwees, niet van de lichtste zijn. Dat was de essentie van mijn bewering, en als ge die wilt  verdraaien, dan laat ik u dat pleziertje! .

Al moet ik toegeven dat Ik niet weet wat er in de laden van de sacristie de laatste vijftig jaren bij gekomen (of ondertussen verdwenen naar Spullenhulp?) is,

Nu, ik vind dat de outfit van de kardinaal en zijn staf toch wel iets heeft.  Modern, en niet het eentonige traditionele.  Ik verdenk hem er zelfs van de kleermaker van Balthazar Boma te hebben opgezocht..   :-)

Er wordt gefluisterd dat Leonard de nieuwe primaat van Belgie wordt.

@Peter: als tijdverdrijf tijdens het wachten op de bekendmaking van de opvolger van Daneels kijk eens op deze site:http://www.catholic-hierarchy.org/

Je kan daar zelfs een lijst vinden (waar Mechelen niet instaat) van vacante zetels, waar de gedoodverfde kanshebbers, die gebuisd worden voor Mechelen misschien beter kunnen postuleren!

;-))

 

er wordt niet alléén gefluisterd maar zelfs open en bloot gedrukt in de kranten en er zijn natuurlijk al een hele hoop tegenstanders......maar van 1830 met Mgr.Sterckx werd een vlaamse aartsbisschop opgevolgd door een franstalige en dus is het nu de beurt aan de Walen. Mgr.Leonard is echter perfect tweetalig, en vroeger kwam er nogeens een naamse bisschop op de mechelse troon (Joannes van Wachtendonck). Nu vindt men dat de basis moest geraadpleegd worden...waarom? bij de aanstelling van Mgr.Suenens of Mgr. Danneels werd evenmin ons gedacht gevraagd dus.....van mijn kant welkom aan de nieuwe Aartsbisschop (wie hij ook weze).

Hier stond de opvolger al klaar in de coulissen...

Kardinaal Mercier en Van Roey (uiterst links)

@Gimycko, wie weet staat hij in de fotoreportage van Jans, ook al niet heimelijk te gluren, hoe hij met dat rood kalotje zou staan?

@ Jokke : Ge zegt daar al zo iets...

Foto Gimycko - Hanswijkprocessie 2009

Haha ... dus de nieuwe wordt dan .... Yves Leterme !

Is dat daar, uiterst links, niet Jan Arnalsteen, die daar heimelijk aan het gluren is hoe hij met zo een rood kalotje zou staan ?

:-D

Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor

Lavabis me, et super nivem dealbabor

Miserere mei, Deus,

secundum magnam misericordiam tuam

http://www.christusrex.org/www2/cantgreg/partituras/an_asperges_me_I.gif

leer dat alvast maar goed van buiten

;-)

 

Jokke, en ik die dacht dat het een latijns recept voor aspergesoep was... :-)
(waar de asperges eerst moeten gewassen worden)

Die oude kazuifels zijn waardig voor de Eredienst, wat vandaag de dag doorgaat als "moderne priesterkleren" is de afschuwelijk om onder ogen te komen feitelijk. Het perfide is ook dat ze links-politieke boodschappen gaan dragen zoals die met de wereldbol die uit puzzelstukjes bestaat. Schandalig!

@Jens, in Aantwaarpe zegge ze dan: hiel schaarp gezeeng van den arbiter!!

 De blink is er toch al wat aan het afgaan van onze ereburger