de Zenne sterft!

met categorie:  

(foto: Jan Smets  -  Zenne, nabij Heffen)

Als de kwestie al niet zo beschamend en wraakroepend zou zijn, zou men dit een wrange 'Belgen-mop' kunnen noemen.  Of: pure Kafka.  Maar het is géén mop.  Het is bittere ernst.  Paraplu-systeem, politieke onkunde en een onbegrijpelijk wanbeheer hebben gemaakt dat we in onze Mechelse Zennedorpen met lede ogen aankijken tegen een milieuramp...

Met veel inspanningen was de kwaliteit van het Zennewater, de laatste jaren, er fors op vooruit gegaan.  We waren er blij mee.  Want de Zenne was  niet langer meer 'dood', of de 'riool van Brussel'.   Er zwom zowaar weer héél wat vis in de rivier.

In Heffen, Leest en Hombeek, waar wij zo graag langs de dijken fietsen en wandelen, konden we genieten van dit weer 'levende water'...

(Zenne tussen Leest en Heffen)

Maar!

Het Brusselse waterzuiveringsstation dat het afvalwater van één miljoen Brusselaars in de Zenne loodst, is sinds 8 december, doodleuk, volledig stilgelegd...

En de pijnlijke resultaten zijn er naar.  Op korte tijd is het hele ecosysteem verstoord geraakt.  In een paar dagen zijn de inspanningen van jaren teniet gedaan.  De waterkwaliteit is drastisch achteruitgegaan, en de Zenne is stervende...

(Zennegat)

Gisteren zette het Instituut voor Natuur-en Bosbeheer, fuiken uit in de Zenne, bij Leest.  En deze morgen werd geconstateerd dat er geen één vis in zat!!

Vreselijk.

Ons Mechelse stadsbestuur laat er géén gras over groeien, en dagvaardt de exploitant van het Brusselse Hoofdstedelijke gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer.

Het kwaad is geschied.  Het zal weer heel wat tijd en energie vragen om de opgelopen schade te herstellen.   Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, en in de volgende journaals en kranten zal hierover nog méér dan één boom  worden opgezet...

In mijn hoofd heeft zich hardnekkig het liedje van 'onze' Louis Neefs 'vastgeklonken': 'Laat ons een bloem...'...

En ja: de wereld die moet nog een héle tijd mee....  Maar aan de Zenneboorden is het voorlopig huilen met de pet op.

(Zennegat...  En de scha(n)de breidt uit... richting Rupel en Schelde...)

Heeft er dan niemand nog een beetje verantwoordlijkheidsbesef ? Heel erg triestig verhaal, dat nog maar eens aangeeft hoe weing ecologisch er wordt gedacht als het er op aankomt.

Het is intriest....
En ik moet Peters correcte opmerking bijtreden....

Weet iemand of en hoe het water nog gezond gemaakt kan worden - of is dat een utopie? - en hoe lang dat nog zal duren eer de natuur kan herstellen van deze laffe misdaad?

Bart, als er een mars op Brussel moet komen kunt ge op mij rekenen. 't Is maar te hopen dat het voltallige college die klacht heeft ondertekend.

Hoe kunnen zij dat laten gebeuren,Ik weet nog toen ik terug eens naar Mechelen ben geweest,was de Leuvense vaart in een miserabele toestand,wat hebben ze daar mee gemaakt om dat op te kuisen.

Nu alle vissen weggezwommen zijn, is het misschien de moment om de Zenne eens deftig uit te baggeren ? Want laat ons wel wezen. Als we op de natuur moeten wachten dan zal het er nooit van komen. Dan blijft het daar nog eeuwen een vetzakkerij. Het is nu de moment om al dat slib daar uit te baggeren. Zijn er geen gemeenteraadsleden uit Heffen ofzo die daar een punt willen van maken ?

Wraakroepend.

Mijn verstand is te klein voor dit.

Als je dit dan toch niet kan voorkomen, zet dan de civiele bescherming in of de brandweer. Maar neem een actie !

In de prive zouden dergelijke verantwoordelijken, zowel de minister als de verantwoordelijken van het zuiveringsstation al lang op staande voet ontslagen zijn.

Man, man, man.

Binnen enkele dagen zou het zuiveringsstation terug worden opgestart... ? Geduld is een mooie deugd.

En nee, de bevoegde minister vindt niet dat ze schuld treft.

Maar ondertussen is de toestand van de Zenne rampzalig.  (en niet alleen dat van de Zenne trouwens...)

onbegrijpelijk.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/brussel/091216_station_weer_...


Yippee, Zuiveringsstation Brussel-Noord wordt heropgestart  !!!!
 

wordt ...


zolang geld en macht voor velen het belangrijkste goed op aarde is,  zullen natuur en mensen altijd ondergeschikt en slachtoffer blijven

een laffe lage misdaad, zoveel is duidelijk.. of wat er gebeurt als eigen belangen en groot gelijk belangrijker blijken als het .. leefmilieu.
Zum Kotsen!

Zeg het zelf tegen Evelyne, hoe kwaad wij zijn !

Evelyne

<mode heel sarkastisch: ON>

Alleé, allé, nu de "reukbarometer" van de Zenne, waaraan ge het slechte weer kon voorspellen, terug werkt zijn er weer malkontenten!

Het is ook nooit goed!

<mode heel sarkastisch: OFF>

Als ik het goed begrijp was de zaak stilgelegd uit onenigheid over wie de kosten zou betalen van een nieuwe (noodzakelijke) installatie.

Hoe erg de milieuschade precies is kan ik niet inschatten, maar ik vind het in ieder geval een heel cynische manier van onderhandelen.

Inderdaad Floris. Met het milieu als gijzelaar en een ecolo minister aan het stuur ...

Ik neem aan dat in dat nieuw brussels zuiveringsstation wel hier of daar een wijzerplaatje aanwezig moet zijn met een wijzertje dat aanduidt of de zuiveringsgraad van het geloosde water binnen de gestelde normen ligt. Ik durf ook aannemen dat daar links of rechts wel een betaald iemand rondwandelt om die dingen te bekijken en misschien zelfs te controleren.

Moet ik nu ook nog aannemen dat die persoon zich ( hopelijk ) een hoedje schrok toen hij merkte dat een en ander niet meer klopte en direct op zoek ging naar iemand anders die betaald werd om op zijn beurt weer iemand anders te verwittigen? In het kwaliteitslabelboek zal waarschijnlijk staan ' dat je je overste moet verwittigen of inlichten '; wanneer iedereen op de bedrijfsladder dat doet dan kom je waarschijnlijk wel bij de minister uit zodanig dat nadien alle lagere sporten rustig kunnen slapen want zij hebben gedaan wat in het boek stond.

Een beetje gezond boerenverstand was blijkbaar niet een vereiste om op die dienst tewerkgesteld te worden. Zucht! Het is nu wel te laat maar mijn ongezond brein zou direct de Zenne afgedamd hebben om Brussel zo zelf een poepje te laten ruiken.

 

Dit  is het mooiste bewijs zijn dat wie ver wil komen in 't leven, geld altijd op de eerste plaats laat komen en dat er geen enkele politieker op dat niveau zich ook maar één sikkepit aantrekt van het welzijn van mens of natuur.
Wie op dat niveau wil kunnen meespelen, mag geen scrupules hebben en moet een gangster zijn.
Vandaar dat de meeste advocaten politici zijn.
Ik heb er nog nooit één mét een hart gezien.
Ze zouden die minister en de directeur van het waterzuiveringsstation samen een week of twee moeten marineren in het rioolwater dat ze in de Zenne laten lopen.
Hoe kan een mens nog respect opbrengen voor zo'n krapuul ?

De minister bleek al enige tijd op de hoogte te zijn, doch "het kon geen kwaad, aangzien het

Brussels grondwater niet besmet werd".......wat  nog klopt ook want de vuiligheid is voor ons vlaamse land. Hallo ecolo....

@Anoniem (welke anoniem het deze keer is weet ik niet): laten we niet veralgemenen... maar wat déze Brusselse Ecolo-minister betreft kan ik jou volgen.....
@Eddy: halucinant... inderdaad  'haar ' Brussel is gered, maar Vlaanderen zit met de rottigheid...

zoals ik al eerder zei 'zum kotsen'.

Ook op Facebook groeit de verontwaardiging:

http://www.facebook.com/group.php?gid=204631982339

 

Over dat uitbaggeren: waar gaat dat baggerslib naar toe? In een pakske naar Brussel of op Vlaamse kosten laten onschadelijk (= bijna ontmijnen) laten maken ??? :-)))

Het is beschamend hoe laks er opgetreden wordt in Brussel, maar ook in Vlaanderen. Waarom niet in kortgeding eisen de boel terug op te starten. Voor elk uur vertraging hallucinante schadeclaims !

Het bewijs is weer geleverd, groene partijen hebben niks met het leefmilieu te maken. Het zijn watermeloenen, donker-rode smurrie onder een dunne groene schil !

Ja, in de vroegere provincie Brabant zou dit mijns inziens nooit hebben kunnen gebeuren, nog maar eens een bewijs dat splitsen meer kwaad doet dan goed.

Stel je voor dat Procter en Dupont (om er maar twee te noemen) ook hun zuiveringsinstallaties zouden stilleggen. De boetes zouden niet van de lucht zijn !

Nu valt het nog af te wachten wie verantwoordelijk wordt gesteld in deze zaak. Het risico dat het jaren zal duren en op een sisser afloopt is m.i. reëel.....

Hebben de Brusselse politiekers dan allemaal stront aan hun knikker? Ze gebruiken de Zenne als een goedkope open riool. Wij betalen hier zelfs taksen om proper water te gebruiken !

Dit is geen ongevalletje of een fout maar een echte misdaad, voor geldgewin en voor het grote gelijk het milieu maar verknallen.
Wat de zaak nog erger maakt is dat de uiteindelijke last voor het vlaams gewest is. Daar waar er hoopvol werd gekeken op de positieve resultaten van de inspanningen der laatste jaren kunnen wij als vlamingen alleen maar jammeren om het verlies.
Een ware schanddaad die streng bestraft moet worden en tot op de bodem uitgespit, ook op comunautair niveau.

Groen (verenigd groen voor originele acties!) vormt front. Eigen groen eerst! Van Besien, groen hoofdman verklaart dat een eventueel ontslag van de groene  minister (sic, dienaar) Huytebroeck niet aan de orde is, ook staatsecretaris (ondanks 5 regeringen zijn er nooit psuedo ministers en andere politici te veel natuurlijk) De Lille blijkt maagdelijk onschuldig …  collegae Brusselse ministers, op de hoogte van de situatie, volgens Huytebroeck, zijn eveneens niet verantwoordelijk voor de ramp. De politieke rangen sluiten zich … de ‘testudo’ wordt gevormd … Aquiris, de exploitant van het waterzuiveringstation, is de enige boeman! Laat België’s vertegenwoordigster in de Europese millieuraad toch zo vlug als mogelijk terugkeren naar Denemarken, er zijn nog zoveel fjorden te vervuilen …

 Groen en Ecolo hebben bij deze ook hun dioxinecrisis zullen we maar stellen zeker?

@ Anoniem Denemarken en fjorden ?? :-))))) Voor fjorden moet je naar Noorwegen, Zweden, Finland en enkele (ex-)Russische staten !

 

Sorry (grinnikt) dat wist ik niet ...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Limfjord

(grinnikt nog eens ... en denkt ...)

... de ene A/anoniem is de andere niet... ;-)

@Marc VC, het is het "Brusselse gewest" dat hier betrokken partij is, dus niet de provincie Brabant! Het Brusselse gewest is de derde partner in de federale structuur, zoals het Vlaamse en het Waalse gewest. Federalisme met drie, weet je nog? Egmontpakt enzo....

Waar alle steden en gewesten tientallen jaren terug begonnen met afvalwaterzuivering, is het Brussels gewest daar nog maar een tweetal jaartjes aan toe, want de vuiligheid van Brussel loopt toch maar door het ..............Vlaamse gewest!!

Brussel is voor mij net een stad als Antwerpen of Luik,

Ik heb geen boodschap aan gewesten en gemeenschappen, deze Belg heeft daar nooit om gevraagd,

Er zijn zoveel Vlamingen die naar zoveel niet gevraagd hebben. Maar dat krijg je met onbenullen aan de macht.

zzzzzzzzbeterzzzzonbenullenzzzzzdanzzzzzzzzzzzzzoenenzzaanzzdezzzmachtzzzzzzzzzzzz!!!

al goed dat ik mijn comment proberen weg te wissen heb of het zat er hier weer bovenarms op!

 

Eddy, krijgt gij ook zo 'n gebarentaal op uw scherm ? 

Hou dit waardig alsjebllief.

Geen probleem maar dan voor iedereen. 

Een waterzuiveringstation dient om afvalwater te zuiveren, ok. Als die brusselaars nu blijkbaar al geruime tijd bezig zijn met alle vaste afval met bulldozertjes door de riolen te stuwen tot aan het bewuste zuiveringstation dan verschiet ik er niet meer van dat er iets kapot gaat. Dus, misschien stalen fijnmazige hekken plaatsen in de riolen vóór het afvalwater het station bereikt. Dwangsommen zijn vijgen na Pasen, met te ontvangen boetes komt de vis niet terug, alleen met proper water.

@Marc VC: dat is juist hetprobleem met dit land;men krijgt van alles dat men niet gevraagd heeft. Zoals daar zijn: vervuild milieu, gewesten, gastarbeiders die geen arbeiders zijn doch gasten blijven, gelukzoekers van overal, moskees, minaretten, U mag de lijst naar believen aanvullen....:-))

NB. Ik ben een unitarist, jaja, maar dan één van voor 1936, zonder pariteit of grendels!

@ Luc, ik heb de indruk dat jij weet waarover ge praat want de ware toedracht hebben ze ons waarschijnlijk nog niet verteld. Typisch voor dit land. Ook ik denk dat de installatie niet gebruikt werd voor wat ze moest dienen : " water zuiveren ". Het zijn dus de Brusselaars ??? zelf die het zaakje naar de kl... geholpen hebben. Mij verbaasd het niet, als ge regelmatig eens door de straten van Anderlecht, Molenbeek en Schaarbeek rijdt weet ge genoeg. En dan maar uithalen naar de bouwer en de uitbater !!! Neen het is de toezichter van de riool, in casu het Brussels gewest die zijn taak niet naar behoren heeft uitgevoerd. Toezicht houden.  En waarom dat zo is moet ieder maar voor zichzelf uitmaken maar ik denk dat de meesten dat ondertussen wel weten. Remember rellen één maand geleden. Het zou dus niet slecht zijn als onzen Bart zijn schepen van milieu eens naar ginder moest sturen.

@g.l.: ik heb gewoon naar het nieuws van 19u gekeken ( op één ). Voor het brussels gewest was het dus geen kwestie van toezicht maar van verkeerde instructies. Misschien is voor hen de betekenis van afvalwaterzuivering hetzelfde als afvalverwerking? Misschien dachten ze dat het een verbtandingsoven was zonder schoorsteen.:-)

@Eddy: Iedereen krijgt dingen te verwerken die men niet gevraagd heeft, dat heeft niets  specifieks met dit land te maken. Omgaan met nieuwe dingen wakkert innovatie aan, en die zal nodig zijn om onze pensioenen te betalen.

Dus ik zou zeggen: leer omgaan met de veranderende wereld. Ik kan me wel voorstellen dat dat steeds moeilijker wordt door ouder te worden. Merk ik zelf ook.

Peter, omgaan met nieuwe dingen is bijvoorbeeld gehoor geven aan d eoproep van Leterme om onderdak te verschaffen aan daklozen.......staat de deur van uw b&b open?

en de andere sociaalvoelende bloggers?

ik heb jammer genoeg géén plaats maar de anderen?

Inderdaad Marc1, dat is inderdaad ook een deel van het omgaan met de nieuwe dingen. Lees misschien Bart Stuertewagen een keer in de Standaard van vandaag, die verwoordt dit erg goed.

Verder loop ik niet te koop met de sociale werken dit we uitvoeren.

" Buiten reeks "

Die van Mechelen zijn geen haar beter. In de kranten uitpakken met blablabla over het gevecht met de sneeuw terwijl de fusiegemeenten kreunen onder de elende. Veel te laat en ruim beneden peil mevrouw de schepen.

Niet denken dat het van mij komt.

" En nu terug naar de Zenne "

Respect voor de kiezer:
Waarden zijn niet universeel, noch van alle tijden. Het streven naar verbetering, progressief zijn zoals dat vandaag heet, is menselijk, wenselijk en normaal. Aanpassen aan een ‘veranderende wereld’ is relatief; stel U voor dat ‘men’ (lees: het westen) zich , zo’n 69 jaar geleden, aanpaste aan herr schrickelgrueber’s verzuchtingen, ’t duizend jarige rijk zou nog steeds een feit zijn. De combinatie van Uw stellingen (progressief zijn en aanpassen aan een veranderende wereld) moeten getemperd worden door een rationele dosis conservatisme. Onze tolerante maatschappij, die ten onterechte, ‘respect’ met maffia ’eer’ verwart, leidt tot het gedwee aanvaarden van brutaliteiten en minachting; eerzame burgers durven zich niet meer beroepen op ‘respect’ door connotatie worden ze veroordeeld op voorhand …
Sociaal gedrag
Zoals ALLE ander babyboomers heb ik, in mijn jonge jaren, zilverpapier gespaard, ja-knik-negertjes gevuld (van mijn zondaggeld) cola dopjes verzamelt enz … Allemaal ‘dingen’ tot heil van onze minder gegoede (zwarte) medemens, zo werd ons tenminste verzekerd! Later werden wij donateurs bij verschillende organisaties  …  Aan ‘ons’ solidariteitsgevoel en sociale betrokkenheid scheelde er niets. De enige fout die wij toen maakten was de verkeerde keuze van onze politiek afgevaardigden; ZIJ hadden de touwtjes (lees: het geld) in handen en ZIJ beslisten waar ONZE hulp (lees: het geld) terecht zou komen! Wij weten nu wat ZIJ er van terecht brachten …
Leterme chanteert (ons geweten)
 ‘L histoire se répète … Weer verlangt men van ONS onze persoonlijke inzet. Belastinggeld, vrijwillige donaties en andere materiële steun blijken onvoldoende …  U zult waarschijnlijk, net zoals ikzelf, via een actuele e-mail de geldelijke statuten van onze verkozenen gelezen hebben? Vergelijk die eens met modale inkomsten; wie zou in de grond moeten zinken bij getoonde beelden van bevroren kinderen op straat …

Maar ondertussen zijn we al érg ver weg van de Zenneboorden...

Ging, euh, de topic daar niet over?

@ Jans : Inderdaad.  Er wordt hier weer wat afgetwitterd.

Mijn mail naar Evelyne, met een linkje naar deze "Malines Blog", heeft tot nu toe nog niet veel uitgehaald, want Evelyne heeft nog niet gereageerd.

:-)

Ecolo reageerde al wel op mijn mail, maar dat hele antwoord ga ik hier nu niet zitten vertalen en copypasten, want weinig zeggend en reeds in de dustbin gekeild !

De zenne is dood???

Gelukkig heeft GROEN!!  de chocolade sigaretten verboden.

Dat de vervuiling in de Zenne een ramp is vind iedereen duidelijk (is ook zo ) maar een veel grotere ecologische ramp is dat er nog steeds in de weinige restjes natuur in Belgie nog word gejaagd.

Er sneuvelen jaarlijks meer watervogels in Mechelen en omgeving door de jacht dan door de vervuilde Zenne .

 

Soms denk ik dat deze blog een zuiveringstation nodig heeft: het item hier gaat over de Zenne, in de staat waarin het zich nu bevindt. Er worden hier weeral een hoop andere ( weliswaar waardevolle ) onderwerpen aangeboord die hier alleen maar confusie kunnen brengen, dus zet voor mijn part de jagers in de brusselse ondergrond maar niet in deze topic ( grijns ).

@ Luc :

Chantal is misschien een kenner van de problematiek aangaande de jacht op watervogels en wil ze hier wel eens een (nieuw opgezet) artikeltje aan wijden.

Doen, Chantal !  Gewoon effe inloggen en dan schrijven maar !

;-)

Is de Zenne, ter hoogte van Heffen en Leest, nu eigenlijk al terug proper ?  

Want ons Evelyne heeft het zuiveringsstation terug opgestart, na al de shit die ze op hare kop heeft gekregen.

Of is dat niet direct voor morgen, maar een werk van lange adem ?

Gim, als wij hier in Hombeek geen carte blanche geven gaat er geen proper water naar Leest en Heffen. Vis heb ik hier in zestig jaar niet meer gezien want een dooie vis komt altijd boven. 

 

Het heeft decennia lang geduurd voordat we allemaal ervan overtuigd waren dat wij het water dat we vervuild hebben, eerst weer moeten zuiveren voordat het terug in de natuur komt. Het minste wat je kan zeggen is dat zoals mensen, heeft ook de natuur, alles wat daarin leeft, zuiver water nodig.  Het water gaat door een bepaalde cyclus waardoor het steeds opnieuw ook door ons weer opnieuw gebruikt wordt om te leven.

Het vervuild water van iedereen moet gezuiverd worden en iedere burger moet uiteindelijk op een gelijkwaardige manier ervoor betalen. Enkel nog maar vanuit het perspectief dat iedereen ervoor betaald zal je opzettelijke lozingen, van wie ook, moeten verbaliseren.

Nu dat we zo ver gekomen zijn kan de overheid blijkbaar niet garanderen dat eens het water zuiver is, het zuiver blijft, of bij voorkeur nog zuiverder wordt. Wegens een gevecht over bepaalde verantwoordelijkheden wordt doodleuk een waterzuiveringsinstallatie voor 1 000 000 mensen stilgelegd voor een paar weken. De burgers hebben nochtans reeds veel betaald om hun water dat ze hadden vervuild te zuiveren, in dit geval zonder resultaat.

Men gaat naar de rechter en het zuiveringsstation zal uiteindelijk op tijd weer opstarten. Probleem blijkt opgelost. Doch mensen die niet de verantwoordelijk hadden om kost wat kost dit zuiveringsstation te laten werken, blijken nu voor de toekomst daar nog steeds verantwoordelijk voor te zijn. Nochtans hebben zeer veel burgers hun verontwaardiging uitgesproken over deze zaak, maar ook talloze anderen hebben dat nog niet gedaan. Zoals altijd schat de politiek deze signalen niet voldoende in.  Zoals altijd zal bij een volgende verkiezing men zich afvragen waarom mensen stemmen zoals ze stemmen, of gewoonweg niet meer gaan stemmen.

 

Nu de zaak laten voor wat ze is , is geen optie. Folders, infoavonden, inspraakavonden ten spijt zal de enorme verontwaardiging van de burgers niet wegnemen.

 

Hoe zal de overheid nu in de toekomst omgaan met zijn beleid waarbij iedere opzettelijke lozing van vuil water zal moeten worden verbaliseert. Of meer nog wat zal de burger daarvan denken.

@ Guido,

                 ik juich uw pleidooi voor proper water volmondig toe. Maar !

In dit geval gaat het echter over helemaal wat anders. De Zenne was aan 't proper worden mede door de maatregelen die werden genomen op het gebied van infrastructuur, lees waterzuiveringstations. Wat een woord zeg. Het is de Brusselaar zelf die er voor gezorgd heeft dat in de kortste keren deze miljoenen investering werd ontredderd door het illegaal dumpen van alles wat geen daglicht mocht zien. Het is de Brusselse overheid die bewust of onbewust heel het boeltje heeft laten verzieken door laksheid tegenover zijn onderdanen. Voor ieder weldenkend mens die dagelijks de kranten leest moet ik daar geen tekening bijmaken. Brussel city een parel en daarrond een heel grote chaos. Idem Antwerpen, Gent, ....