Soep op de Stoep

 

(foto's: Jan Smets)

Welzijnszorg stelde vandaag in het stadhuis van Mechelen zijn nieuw actiemodel voor: Soep op de Stoep...   En Mechelenblogt was erbij...

Tja, wat doet een pseudo-journalistje van een stadsblog als hij lichtelijk gefrustreerd staat te wezen op het binnenplein van ons stadhuis... Om half 11 stond 'uw dienaar', samen met kompaan M@rkec  op de plaats van afspraak, waar ze uitgenodigd waren voor de persconferentie die de eindejaarsfeesten in onze stad uit de doeken zou doen.  Maar blijkbaar werd dit persgebeuren met één dag verschoven.  Jammer genoeg 'vergat' men Mechelenblogt hiervan op de hoogte te stellen.  Missen is menselijk - en nadat ik mijn wrevel gelucht had hierover, merkten we op dat zich in de Kolommenzaal een andere persconferentie aan het 'opstellen' was.

Dus:  toch niet voor niks naar de binnenstad gefietst...  ;-)

Welzijnszorg verdient het ook om in de aandacht te komen.  En alzo geef ik deze actie een forum.  Terecht.

Een medewerkster van Welzijnszorg stelde de actie voor.

Warme soep: lekker, gezond en een warm gebaar dat niet veel moeite kost. 't Is de basis van het nieuwe actiemodel.  In december gaan vrijwilligers de Vlaamse en Brusselse straten op om soep te verkopen tegen armoede.

In ons landje leven 700 000 (!) mensen in permanente armoede, en zitten 1  500 000 mensen op de armoedegrens.  En da's beslist niet weinig!  Welzijnszorg bestrijdt armoede en uitsluiting, en wil met deze actie zoveel mogelijk mensen oproepen om een warm gebaar te maken en de strijd tegen armoede te steunen... in ruil voor een lekkere warme tas soep.  De opbrengst van de actie gaat naar de vele armoedeprojecten die door Welzijnszorg worden gesteund.  In Mechelen gaat dat geld naar 'De Lage Drempel' - waarover verder méér...

   

(Peter Jespers van de Lage Drempel, en schepen Ali Salmi)

Tijdens de afgelopen maanden is een breed spectrum van vrijwilligers aangesproken om een Soep op de Stoep-actie te organiseren.   Leerkrachten, jeugdbewegingen, OCMW's, wereldwinkels, culturele centra, geëngageerde collega's in een bedrijf, gemeentebesturen,...hebben zich gemobiliseerd om de sociaal zwakkere mensen in onze maatschapij te steunen.  600 acties zijn opgezet!  Een mooie respons!

De bekende Vlaamse actrice Janine Bischops is het gezicht van de actie.  Maar jammer genoeg kon ze er vandaag in Mechelen niet bij zijn.  Met hart en ziel zet Janine zich in om armoede te bestrijden: "Ik heb me altijd geëngageerd in de strijd tegen armoede, ook via mijn theaterwerk: dus deze kans wou ik niet laten liggen."

Het is belangrijk voor Welzijnszorg om ook jongeren bewust te maken van de armoedeproblematiek in ons land.  Speciaal voor jeugdverenigingen, jeugdhuizen, leerlingenraden of studentenverenigingen is er een variant van de actie opgezet: 'De Soepstrijd voor m/v met ballen'.  De actie die het meeste aantal liters soep verkoopt, wint een dj-set van 1,5 uur met de festival-dj Dirk Stoops op zijn fuif.  De winnaar wordt eind februari 2010 bekend gemaakt.

Welzijnszorg wil met de 'Soep op de Stoep' een traditie creëren.  Armoede is een structureel probleem dat blijvende aandacht verdient.   Door ieder jaar in december een warm gebaar te maken, helpen we mensen die in armoede leven op weg naar een beter leven onze maatschappij - ook in ons Mechelen.

  

Het Mechelse stadsbestuur en Welzijnsschakel De Lage Drempel ondersteunen de strijd tegen armoede.  Alle 900 personeelsleden van de stad kregen vandaag de kans om een warm gebaar te maken. In het stadhuis, bij de brandweer en bij de stadsdiensten in de M.Sabbestraat stonden soep-stands opgesteld.

Maar ook de gewone passant  kon vandaag de actie ondersteunen.  Want ook aan de voorkant van ons stadhuis kon een beker pompoen-of ajuinsoep worden opgedronken.  En, een vrije bijdrage kon in een collectebus worden gestoken.

Tof initiatief!   Ik ondersteun het graag! Bravo voor een solidair Mechelen!

www.welzijnszorg.be/mechelen

www.soepopdestoep.be

Hierop kan je ook de geregistreerde Soep op de Stoep acties in Mechelen en omgeving opsporen.

Wil je méér weten over de Lage Drempel?

vzw De Lage Drempel   -  OLV-straat 43 

delagedrempel@telenet.be

www.armoede.be/delagedrempel

 

 

 

Mooi artikel Jan!

 

Ik heb wel enkele bedenkingen over de term armoedegrens. Ik ben zelf een werkloze mens, die wel een mooi CV heeft maar geen baan. Bijgevolg heb ik ook geen geld teveel, en ik kan beamen dat "den dop" niet veel soeps is (pun not intended). Ik reageer dagelijks op vacatures die "in mijn profiel liggen" maar de enigste bereikbare banen zijn die als facteur of lader-losser van camions (met alle respect voor die mensen). Moet ik daarvoor door de hogeschool gesparteld zijn (met het statuut van zelfstandig student dan nog, lees: na de uren nog bijklussen om mijn schoolleven te kunnen bekostigen). Op sollicitatiemails wordt tegenwoordig zelfs niet op geantwoord.

Wat ik even wil zeggen is, armoede treft niet alleen de "marginale" (sorry voor het woord) medemens die op non-actief is gezet, maar eveneens de jonge, dynamische personen.  Echter, ik ben té trots om een gratis tas soep te gaan nuttigen, er zijn mensen die het veel slechter hebben dan ik die het meer kunnen gebruiken.

 

Mss moet Bartje Somers meer geld vrijmaken voor zulke -goede- zaken, dan het verkwisten aan een lelijk logo.

 

Mvg,

 

Ivo

Inderdaad Ivo, armoede is een probleem dat  'breder' is dan we denken...  En iedereen kan er vroeg of laat mee te maken krijgen...

PS: hier wordt niet uit een soort paternalistische daad soep uitgedeeld aan de armen hoor... Nee, dit is een sensibilisatie-actie.  Je kan een tas soep drinken, een praatje maken met de vrijwilligers over de actie, en een vrije bijdrage geven die naar de projecten die structureel aan armoede werken, gaan.  In Mechelen bvb. aan de hierboven vermedle 'Lage Drempel'....

Mooi initiatief!

 Hey Jan,

 

Ik wou enkel zeggen dat die tas soep (bijdrage of niet) meer besteed is aan de echt arme mensen. Ook dat het iniatief super is, als daarmee een klein beetje leed van die mensen uiteindelijk gelost word.

Ik wou wel even aankaarten dat er teveel met geld gesmeten wordt dat niet nuttig besteed wordt (cfr. dat lelijke logo, dat zelfs ik beter had kunnen doen voor vele minder geld, en daarmee werk had).

Ik weet ook wel dat we niet meer leven in den tijd van Daens, maar als ik sommige verhalen hoor van mensen die ik ken, of mee in contact kom, denk ik dat er soms niet veel verschil is.

Politiekers wordt wakker, en besteed budgetten aan belangrijke zaken, ipv bv soldaten te sturen naar Afganistan (bv)!

 

Ivo, ik ken dat probleem maar al te goed, ik heb dezelfde watertjes doorzwommen en met mijn cv en hogeschooldiploma zat ik in hetzelfde schuitje. Liever nog dan een goedkope job te aanvaarden ben ik als zelfstandige begonnen met een nog goedkoper betaalde job maar ja, daar werk ik nog aan. Het was dat of zeker binnen twee maand zonder spaarcenten en een te lage dop om de kosten te betalen voor huis, elektriciteit, kinderen etc etc..

"...700.000 mensen in permanente armoede en 1.500.000 mensen op de armoedegrens..."

Maar morgen shoppen we en vreten we ons weer te pletter tijdens de Feestdagen ! 

En dan vraag ik me af hoe die 2.2 miljoen mensen daar dan tegen aan kijken...

Of het plagiaat is wil ik niet beweren maar ......Wij hebben daar in februari dit jaar niet zoveel kak aan gehangen als we op de grote markt 18 meer dan 150 liter soep gratis hebben uitgedeeld. Enne wij hadden daar geen tralala of een schepen voor nodig. En in februari 2010 zullen we zonder toeters en bellen die actie herhalen. Iedereen zegge het voort.

PS Bij ons zal het bonensoep zijn met spek !!!!!

@ Ivo:

armoede is helemaal geen 'marginaal' probleem. Ook geen probleem van 'marginalen'. Twee miljoen mensen in België leven onder, op of rond de armoedegrens. Da's 25 keer de volledige bevolking van Mechelen.

Met dit soort acties tracht Welzijnszorg het probleem armoede onder de schijnwerpers te brengen en terecht.

Mensen gaan er vanuit dat we hier een vorm van vrijheid kennen. Dat klopt zeker als ge genoeg geld hebt. Voor mensen die het met 'minder' moeten doen is dat een pak minder vanzelfsprekend.

@ G.L.

Mooie actie. Maar waarom geven jullie mensen niet wat meer keuze?

Wat doe je als er vegetariërs bij die armen zijn?

Wout, iemand die geen bonensoep met spekjes lust die heeft volgens mij geen honger. En het zal u verbazen wie er bij ons allemaal soep is komen eten. 

En de balans van wie verantwoordelijk is voor de voortschrijdende armoede gaan we niet maken zeker. Zeggen dat in het beste geval einde 2010 het zou kunnen beteren. Mooie vooruitzichten.

Welzijnszorg wil armoede utisluiten.  Uitsluiting staat voor het ontbreken van één van de gondrechten zoals recht op inkomen, huisvesting, gezondheid, onderwijs, arbeid, sociale en politieke participatie..

en armoede?  armoede staat voor 't kluwen aan achterstellingen op verschillende domeinen.  Armoede is daarom de meest extreme vorm van sociale uitsluiting.

Armoede groeit.  Meer en meer mensen leven op of onder de armoedegrens, en steeds meer mensen moeten noodgedwongen een beroep doen op noodhulp.  Meer gezinnen worden uitgesloten omdat ze in armoede leven.  Toch moet iedereen de kansen krijgen waarop hij recht heeft; naar school kunnen gaan en zinvol werk verrichten.  Iedereen heeft recht op een gezonde woning, een inkomen en goede gezondheidszorg.  Dit zijn gewoon fundamentele mensenrechten.

Welzijnszorg pakt dit aan door sensibiliserend te werken (zoals met deze campagne...).   Financieel steunt Welzijnszorg projecten die armoede en uitsluiting tegengaan (door in Mechelen bvb. 'De Lage Drempel').   Om armoede met de wortel uit te roeien, zijn structurele veranderingen nodig die politiek engagement vragen. Welzijnszorg bouwt daarom aan een breed maatschappelijk draagvlak rond concrete politieke eisen.  Ze probeert  dit via persconferenites, standpunten en contacten met politici en organisaties uit het socioculturele middenveld.  Bovendien probeert men via scholen en jeugbewegingen ook de jongeren te sensibiliseren.

En dit alles gebeurt door vrijwillig engagement van vele vrijwilligers.

Bravo Welzijnszorg. 

 

@ G.L.

Mag ik dat lezen als: 'Als ze honger hebben moeten ze niet teveel protocollen en eten wat we hen geven?'

Vreemde visie.

Dat ander gesprek wil ik te allen tijde met u aangaan. En maak u geen zorgen. Na 2010 gaat het niet beteren.

Mensen onvoorwaardelijk verder helpen, een bed of een kom soep aanbieden is eerbaar.

Van de Belgische kinderen groeit 12 procent op in een gezin met werkloze ouders. In Europa is dat gemiddeld 9,4 procent. Er is nog veel werk ..

Klopt Wout. Zo zijn wij den oorlog doorgekomen. Eten wat de pot schaft en in de vijftiger jaren bij het leger was dat nog niet veel beter. Hoe was dat weer , as g' t ni meugt legder oave kop boa. 

@ Wout :

Misschien ken je de zin : "a beggar can not be a chooser".

Enne... geld maakt niet gelukkig, maar het is verdomme gemakkelijk !

:-)

Eens Gim:

Maar degenen die ervoor kiezen om eten te bedelen aan armen hebben wel een keuze in wat ze aanbieden.

Als je enkel soep met vlees geeft sluit je dus vegetariërs uit of je verplicht hen hun principes opzij te zetten om aan eten te komen. Dat zegt wat mij betreft iets over degene die het eten aanbiedt.

En er zijn ook  60 mensen welke per dag uit hun woning gezet/verdreven worden, volgens de kranten, waarin dezelfde mensen dan eventueel (als ze al een krant kunnen betalen) mogen lezen en vaststellen dat asielzoekers 500 euro per dag krijgen voor logies en verblijf.

Leg dat aan onze kansarmen maar eens uit.....

@ Wout :

Bij het Leger des Heils krijg je ook soep.  En je krijgt er nog een gebedje of een bijbellezing bijgeserveerd !.

Ga daar dan maar eens aanschuiven, als arme en hongerige Seculier !

@ Gim:

Da's al een tijdje geleden hoor. Die gebedjes. En in het Leger Des Heils (in Brussel toch, waar ik werkte) konden mensen wel kiezen tussen vlees of geen vlees.

@ Wout :

OK.  Dus ipv het zoveelste cadeau te geef of te krijg (tijdens de aankomende feestdagen), waarom niet eens een overschrijvingetje maken aan -ik zeg maar wat- Poverello of zo, dit jaareinde ?

Just an ID, zeunne...

@ Eddy, "dat asielzoekers 500 euro per dag krijgen voor logies en verblijf"...

wat moet ik doen om asielzoeker te worden?   :-)

@ Gim:

Zo'n giften zijn goed hoor. En ik waardeer mensen die dat doen, of die soep uitdelen. Echt wel. Ik ben geen misantroop of cynicus. Of dat het armoedeprobleem oplost weet ik niet.

Ik las overlaatst een artikel. De uitkeringen (pensioen, mutualiteit, werkloosheid, leefloon - zowat alle trekkers van een uitkering zitten onder de armoedegrens) optrekken tot OP de armoedegrens zou de staat zo'n 1,2 miljard euro kosten.

Door een belastingverlaging van 55% tot 50% in 2008 voor de allerhoogste inkomens (ge wilt niet eens weten wat mensen verdienen die 50% belastingen moeten betalen) verminderde diezelfde staat haar eigen inkomsten met 6 miljard euro.

Van zo'n zaken zou ik cynisch worden.

Net nù te vinden in De Standaard :

België kampt met hoog percentage kinderarmoede...

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF03122009_024

Dus... als je "op het einde van je loon nog een stuk maand overhoudt", zijn zij misschien de eerste slachtoffers.

zeg Wout, vegetarisme, veganisme en bio culturen zijn een luxe probleem, als arme man mag je blij zijn wanneer je een kom soep wordt aangeboden, al is het dan een symbolische gift. Want met een kom soep betaal je geen rekeningen natuurlijk.

Als je zo arm bent dat je zelfs geen eten kan kopen dan vervalt al de rest en zeker de luxemaniertjes. 't is duidelijk dat jij nooit je centjes hebt moeten tellen om een brood of welk voedsel dan ook te kopen.

Een goed hulpmiddel om dit te begrijpen is de behoeftenpiramide van Maslow

Als je mensen helpt, zul je altijd wel (als is het summier) een blijk van dankbaarheid ontvangen.  Al is het maar een knipoog als dank dat je, in putteke winter, niet op een bank in 't park moet gaan maffen.  En daar doen, volgens mij, de meeste vrijwilligers het ook voor.

Maar sommige organisaties gaan heden ten dage (bijna) ten onder aan hun eigen succes of omdat sommige geholpenen al dit vrijwilligerswerk als normaal zijn gaan beschouwen.  Als voorbeeld : Moeders voor moeders - België

http://www.moedersvoormoeders.be/

Stel Lieven:

Je wil een actie voor armen en hongerigen opzetten.

Je weet dat er een pak vegetariërs tussen zitten.

En toch serveer je alleen vlees. Al had het best ook anders gekund.

Wat zegt dat over wie?

@ Gim:

als ik mensen help is het omdat ik dat wll.

Ik verwacht nooit dankbaarheid.

Misschien tijd voor de schrijver van dit oorspronkelijk mooie en verhelderende stukje om de post te sluiten?

Veel meer dan oeverloos, pompeus, pseudo-intellectueel, weg-en-weer, verzopen, bloed onder de nagels halend, kwetsend, onverstandig, scrupuleus, verdonkeremanend, waarheidsclaimend, overbodig, ... gezwets, elk, maar dan ook elk, café onwaardig is hier niets te lezen de laatste x reacties...

Dit is geen blog meer. Eerder een goed bedoeld initiatief dat bijna 1 x keer om de 10 posts vakkundig naar de verdoemenis wordt geholpen door een paar enkelingen die zowat zitten te wachten om elke gelegenheid die zich voordoet aan te grijpen om de oorspronkelijke post, waarover die ook mag gaan, letterlijk te overstelpen met niet veel meer dan oeverloos, pompeus, pseudo-intellectueel, weg-en-weer, verzopen, bloed onder de nagels halend, kwetsend, onverstandig, scrupuleus, verdonkeremanend, waarheidsclaimend, overbodig, ... gezwets, elk, maar dan ook elk, café onwaardig, en zo de oorspronkelijke post te verkrachten en te ontdoen van zijn intrinsieke schoonheid.

Zwijgen is een schone deugd. Velen, mezelf incluis, op deze blog deugen niet!

doe mij maar erwtesoep met spekjes of met rookworst, anders sterf ik liever van honger :-)

zoals ik reed zei vegetarisme is geen probleem van arme mensen maar van mensen die voldoende over hebben zodat ze zich die folliekes kunnen permitteren

@ Wout : Heel mooi en lovenswaardig.

Gewoon maar uit interesse :

Geef jij de mensen een vis zodat ze de dag verder kunnen of leer jij de mensen vissen zodat ze met hun leven verder kunnen ?

zeg gym, leer ze maar vissen als alle vis op is, an ben je een folteraar. Leer de mensen solliciteren als er geen werk is wat ben je dan?

Het is gewoon maar om te weten of Wout noodhulp of structurele hulp aanbiedt.  Structurele hulp zoals bv bij het OCMW.

@ Gim:

Ik zou in elk geval nooit soep met spekjes aanbieden moest ik weten dat veel van die armen vegetariërs zijn.

@ Bart Zomers:

dit topic mag nog wel effe open blijven als ge het mij vraagt. :-)

Het raakt aan de 'fond' van het leven en dus aan de ''fond' van de deelnemers daaraan.

 @ G.L.:

Ik ken u ni  als mens, maar ik volg nu al een jaartje dezen blog, en steevast, uw commentaar (tis u gegund, vrijheid van meningsuiting e), laat me steeds terugdenken aan den boek over Daens. "Zeide van de sossen, krijgde geen soep" en meer van die debiele, achterhaalde gedachten. Ik hoorde ook dat jij een schepen bent, awel ge moet er fier op zijn! Als daar nog eens extra geld aan verspild wordt, is het misschien tijd voor mij om te verhuizen van Mechelen weg.

Man, jij moet verbitterd zijn. Wat hebben "ze" jou aangedaan dat je zonder greintje mededogen steevast uw negativisme spuit.

 

Tis zoals ik eerder zei, als't soep is van't Vlaams Blok hoef ik ze niet, laat er dan maar een ander -dankbaardere- negativist van genieten. Ge moogt uw bonensoep ~mét spekskes~ steken waar ik het peis!

 

 

Soep op de Stoep is een keitof initiatief.

Dezer dagen begint men blijkbaar ook te beseffen dat de armoede toeneemt en dat nu ook de middenklasse slachtoffer wordt.

Dit heeft voor een groot deel ook te maken met het feit dat het jobverlies heel hard gaat. Er gingen dit jaar al tienduizenden jobs verloren en het is helaas nog niet gedaan.

Dramatisch is ook de stijging van de jeugdwerkloosheid, zeker in een stad als Mechelen met een steeds stijgend aantal allochtone jongeren. Allochtonen die het nog eens zo moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Het is dan wel cynisch als we deze week te horen krijgen dat de overheid 25 miljoen euro die bestemd was voor de sociale economie zomaar vergokte.

En ook de dagelijkse goednieuwsshow van het stadsbestuur, alsof de miljoenen maar voor het rapen liggen, staat in schril contrast met de realiteit die vele huishoudens vandaag ervaren.

Gevolg van deze crisis is ook dat de inkomsten uit belastingen de volgende jaren zullen dalen terwijl tal van uitgaven zullen stijgen. Wie gaat de rekening gepresenteerd krijgen? Juist ja. 

 

@ Freddy : Ja, een crisisbelasting komt er zeker aan !

Dat kennen we nog uit de Jaren '80 !

PS: om even door de vele bomen (reacties) het bos nog te zien:  Welzijnszorg deelt geen soep uit - Welzijnszorg heeft een sensibilisatie-actie op poten gezet, en wil structureel werken aan armoede.

Dit even terzijde.

En ga nu maar 'lustig' door!   ;-)

 ARMOEDE DOODT.

Wie van de mensen die ARMOEDE politiek willen uitbuiten op dit forum doet er wat aan ?

p.s. Soep is niet voldoende.

Zo is het maar net Peter!

De actie van Welzijnszorg en De Lage Drempel verdient alle lof en dat kan ik niet genoeg beandrukken. En zoals Jan reeds schreef het gaat natuurlijk om zoeel méér dan  "soep uitdelen"...

Afijn, met plezier heb ik flink veel betaald voor een kommetje soep, vanmorgen.
Op mijn steun kunnen welzijnszorg en 'De Lage Drempel" rekenen.

Peter, ge moet daarom niet roepen. Het VB heeft in het verleden, nu en in de toekomst alle steunmaatregelen aan VZW 's die met dit thema te maken hebben in de gemeenteraad goedgekeurd. Wat een schril contrast met het theater dat momenteel in Brussel wordt opgevoerd rond het stekje troost van de kleine man. Zelfs zijn cigaretje gunnen ze hem niet meer.

En wat hier zo gebeurd is eigenlijk één van de belangrijkste bedoelingen van onze voorbije actie. Namelijk dat het mensen niet onbewogen laat, dat voorbijgangers (en bloggers) gaan nadenken over armoede, standpunten innemen over hoe hulp kan worden geboden, ieders visie uitéén wordt gezet.

geef je noodhulp of structurele hulp?

moeten mensen in armoede, als ze iets krijgen, gewoon dankbaar zijn?

pas je de hulp aan aan de mensen die het nodig hebben?

waar investeer je in als beleidsmakers?

kan hulp politiek of ideologisch gekleurd zijn?

Vanaf wanneer ben je arm, of is het alleen maar een gevoel?

Moet de oplossing alleen van het beleid komen, of kunnen gewone burgers ook solidariteit tonen?

enz.

Dus doe zo voort, want nog erger is het doodzwijgen, negeren, uitsluiten, verstoppen, wegduwen. Armoede is er, ook in ons 'rijke' Vlaanderen. In Mechelen 10.000 mensen onder de financiële armoedegrens (dit is minder dan ongeveer 800 euro voor een persoon alleen).

@lieven: het WAS erwtensoep met rookworst en spekjes op de Grote Markt !!

@ bloggers allerlei: blijf praten, discussiëren, meningsverschillen. En je hoeft het zelfs niet eens te zijn met elkaar.

@jans: merci nogmaals voor de warme aandacht.

Jeezes !  10.000 mensen op de 80.000 Mechelaars !

In Amerika is de armoede zichtbaar : mensen die winkelkarretjes vol lege colablikjes proberen te verpatsen tegen één dollarcent per blik aan blikjesopkopers of de Mole-People, die in ondergrondse metrolijnen samenhokken.

In Brussel vind je dan de bedelaars in de omgeving van de City2 en uit Antwerpen kent iedereen het verhaal van Louis, de bedelaar, aan (notabene) het Diamantmuseum.

Is de Armoede in Mechelen dan minder zichtbaar, alhoewel ik enkele jaren geleden wel de bedelaars mocht meemaken op de parking van (toen) de GB en later de Carrefour aan de Oscar van Kesbeeckstraat...

Graag wil ik de 2 aanwezig reporters van deze blog bedanken voor hun mooie reportage en voor de correcte reacties op dit forum. Met de opbrengsten van de Soep op de Stoep steunen we enkele organisaties die armoede structureel bestrijden en die als doel hebben om mensen in armoede sterker te maken. Als mensen in armoede dezelfde kansen zouden krijgen, zou de armoedecirkel heel wat gemakkelijker doorbroken kunnen worden. Dus je komt er lang niet bij uitdelen van een kom soep. Voor alle duidelijkheid is dat ook niet wat Welzijnszorg doet. Desondanks het een nobele daad is om iemand die honger heeft, eten te geven, zullen we met Welzijnszorg initiatieven die enkel bezig zijn met het uidelen van eten niet ondersteunen.

Soep op de Stoep dient om de aandacht te vestigen op het armoedeprobleem in eigen land. Om vrijwilligers en sympathisanten een concreet model aan te reiken om dat te doen. Armoede in eigen land komt immers veel te weinig in beeld - zeker in periodes dat het geen algemene crisis is. De vrije bijdrages van mensen die die kunnen missen, zijn mooi meegenomen om structurele armoedebestrijdingsinitiatieven blijvend te kunnen ondersteunen. Naast De Lage Drempel ondersteunen we in Mechelen ook De Keeting, sociale werkplaats 't Atelier, ROJM, JH Tsentroem, in hun opstartfase Wijkgezondheidcentrum Wel en Wee, Mozaïk, MOOJ. De toelages die zij ontvangen van andere instanties zijn (in het beste geval) genoeg om hun algemene werking rond te krijgen. Met de (kleine) toelage van Welzijnszorg kunnen ze iets extra te doen.

Daarnaast houdt Welzijnszorg zich bezig met het ontwikkelen van een heel uitgebreid gamma aan educatieve materialen zodat iedereen die interesse heeft om te sensibiliseren rond armoede dat ook kan doen + met het uitoefenen van politieke druk en het verzamelen van zoveel mogelijk steun voor onze politieke eisen.

Welke reacties hier ook op zullen volgen, ik zal niet meer reageren. Maar ik hoop dat jullie nu onze actie in het juiste perspectief kunnen plaatsen en dat jullie sympathie hebben voor  het werk van en de visie op armoede in eigen land van Welzijnszorg.

www.welzijnszorg.be

 

 

 

 

@Blog: wat de armoedegrans betreft en bijvoorbeeld ook een inkomen/pensioentje van een kleine 800 euro. Mij zijn verschillende personen bekend met een dergelijk inkomen (beneden de armoedegrens dus!) die in kasten van villa's wonen, met mooie limousines rondtoeren enz; Het officiële inkomen zegt niet steeds alles.......maar deze mensen zitten dus ook in die statistieken:-)

Dank u Sylvie voor uw klare en duidelijke boodschap.

" Soep op de stoep dient om aandacht te vestigen op het armoede probleem in eigen land "

" Armoede in eigen land komt immers veel te weinig in beeld "

Zo heeft het VB het ook bekeken en het is in dit kader dat we vandaag een sensibiliseringskampagne hebben gevoerd met als thema " Vlaanderen is Sinterklaas niet ". Vanaf zeven uur vanmorgen werd de stationsomgeving en de binnenstad " onveilig " gemaakt met grote toestemming van de Mechelse bevolking. Misschien verschijnt hier in de loop van de avond wel een kleine fotosessie . Wie weet .

De slogan van welzijnszorg dit jaar is "Werk armoede weg".

Werk is immers de beste garantie om uit de armoede te geraken. Maar werk alleen volstaat niet. Ook mensen die werken leven soms in armoede.

Samen met Welzijnszorg steken ACV, ACLVB, UNIZO en Welzijnsschakels hun handen uit de mouwen voor deze campagne en streven naar meer jobs, met een volwaardig loon en op maat van mensen in armoede. Bovendien hebben ook mensen die niet of niet meer kunnen werken, recht op een waardig inkomen.

Hiervoor werd een contract opgesteld voor waardig werk en een leefbaar inkomen met een aantal prioriteiten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Ook de bloggers kunnen tonen dat voldoende goede jobs voor een degelijk loon onmisbaar zijn. Zet uw handtekening op een contract van Welzijnszorg en haar partners.Dit kan op één van de vele plaatselijke activiteiten of digitaal via de website van welzijnszorg. Met dit contract gaat men eind januari op sollicitatiegesprek bij de betrokken ministers. Doen!

Ongelooflijk eigenlijk wat ik hier allemaal lees ...
Hoe is het zo ver kunnen komen dat mensen over zo een eenvoudig initiatief zo kunnen palaberen, en soms ook zeer negatief kunnen reageren.

Aan alle initiatieven, waarvan dit er maar ééntje uit de rij  is,  zijn plus en minpunten, maar die nemen we er toch gewoon bij.
Alle beetjes helpen .. toch?