NIEUWS van de week

met categorie:  

(Bron: GVA)
Vuurwerk afsteken, kan u boete tot 250 euro kosten
De stad Mechelen organiseert tijdens de eindejaarsperiode opnieuw een campagne om te wijzen op de gevaren van vuurwerk. 'Verknal het niet met vuurwerk of straatbommetjes!' komt er omdat statistieken van de dienst Preventie en Integrale Veiligheid uitwijzen dat de politie tijdens de feestdagen opvallend meer overlastboetes uitschrijft.
"Deze piek is vooral toe te schrijven aan het onoordeelkundig of illegaal gebruik van vuurwerk", zegt schepen van Preventie Ali Salmi. Wie zonder toestemming van de burgemeester vuurwerk afsteekt, riskeert een administratieve boete tot 250 euro.

Leeuwin doodt drie welpen in Planckendael
Totaal onverwacht heeft leeuwin Koyla in dierenpark Planckendael in Muizen (Mechelen) haar drie welpen gedood. Woordvoerster Ilse Segers van de zoo meldt het droevige nieuws. "Wat er net is misgelopen, weten wij niet. Het gebeurde kort nadat Koyla een vaccinatie had gekregen tegen toxoplasmose", zegt Segers. Wetenschappers zoeken naar een oorzaak voor de reactie van de Aziatische leeuwin.

Eigenaar stadskanker gaat in beroep tegen leegstandstaks
De eigenaar van de verkrotte panden op de hoek van de Grote Markt met de Frederik de Merodestraat is in beroep gegaan tegen de leegstandstaks die hij moet betalen.
De Vlaamse overheid is een procedure gestart in het kader van de belasting op leegstand en verwaarlozing en is daarbij in het gelijk gesteld. De eigenaar gaat daar momenteel tegen in beroep.

Stad schrapt tombola uit eindejaarsconcept
Door een tegenvallende respons zal de stad Mechelen dit jaar geen eindejaarstombola meer organiseren. Om klanten tijdens de feestdagen toch naar Mechelen te lokken en ze van de kerstsfeer in de stad te laten genieten, organiseren de handelaars in de Desiré Boucherystraat zelf een tombola die loopt vanaf 13 tot en met 31 december.

Alle Mechelse handelaars openen op 13, 20 en 27 december trouwens hun deuren voor koopzondagen.

Expo belicht bouwmeesters Sint-Romboutstoren
Nog tot 16 februari 2010 loopt in Museum Schepenhuis een tentoonstelling over de familie Keldermans, de bouwmeesters van de Mechelse Sint-Romboutstoren.
Sint-Rombouts werd ontworpen en gebouwd door maar liefst vijf opeenvolgende generaties van de familie", zegt conservator Wim Hüsken. De tentoonstelling Stenen Kantwerk: Keldermans, Bouwmeesters van Brabantse Gotiek is een initiatief van het stedelijk museum Hoogstraten.

De Brabantse gotiek is een stijl die in de eerste helft van de 14de eeuw in Mechelen is ontstaan. "De tentoonstelling in het Schepenhuis is aangevuld met documenten over de familie Keldermans uit het Mechelse stadsarchief en tekeningen van de gebouwen die ze in Mechelen ontwierp en bouwde. Voorts is er een document met de handtekening van Margareta van Oostenrijk voor wie Antoon II en Rombout II Keldermans tussen 1507 en 1520 een paleis bouwden."

Museum Schepenhuis is elke dag, behalve maandag, open van 10 tot 17u. De toegang is gratis.

Tegen de zomer zet Mechelen overal digitale handtekening
Officiële documenten die een stempel of een handtekening van de stad nodig hebben, kan je vanaf februari 2010 opvragen via mechelen.be. Mechelen is de eerste stad in Vlaanderen die haar e-loket zo zwaar uitbouwt. "We zijn het eerste openbaar bestuur dat een speciaal ontworpen software gebruikt dat alle documenten een wettelijke digitale handtekening geeft", zegt schepen voor ICT Kristl Strubbe (Open Vld).

Bij dienst burgerzaken alleen al vragen Mechelaars jaarlijks ruim 100.000 documenten op. "De digitale handtekening is een grote stap vooruit, want je hoeft niet meer naar het stadhuis. Dat spaart de stad een hoop geld en tijd uit."

(Bron: Het Nieuwsblad)
Feestjes bouwen in Planckendael
In Planckendael kun je binnenkort ook terecht voor feesten of recepties. Het dierenpark opent een evenementenhal die je kunt afhuren.
Planckendael is niet alleen de verblijfplaats van koala's, zebra's, bonobo's, neushoorns en giraffen. Sinds kort is het ook de gedroomde locatie voor een feest. Op de bekende Evenementenweide in Planckendael, de voormalige 'Familieweide', staat nu een gloednieuwe Evenementenhal. De hal meet ongeveer 750m² en is geschikt voor 100 tot 700 personen. Evenementen baden in het licht dankzij de vele ramen. Iedereen die wil kan de hal inhuren voor privé-feestjes. Wil je bijvoorbeeld je kind laten dopen of een lentefeest houden, dan kan dit perfect.

Klacht tegen ondergrondse parking ontvankelijk
Mechelen Een klacht van buurtbewoner Hugo Van Den Eynde kan de bouw van de ondergrondse parking onder het St-Romboutskerkhof danig hypothekeren.
Een klacht van buurtbewoner Hugo Van Den Eynde kan de bouw van de ondergrondse parking onder het St-Romboutskerkhof danig hypothekeren.

Van Den Eynde diende klacht in tegen het onwettig uithangen van de bouwvergunning. Een decreet dat op 1september in voege ging, stelt dat de bouwvergunning volledig moet worden uitgehangen. Dat was in Mechelen niet gebeurd.

Zo lang de procedure loopt, kan de bouw van de parkeergarage niet van start gaan. De kans dat de bouw in november 2010 zal kunnen starten, is bijzonder klein.

Global Fiësta valt in de prijzen

Mechelen kreeg de 'Thuis in de Stad'-prijs voor het Global Fiësta-festival.De prijs wordt sinds 2001 jaarlijks uitgereikt. Het doel van die prijs is steden bekronen voor innovatieve realisaties, de innovatie op het vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde projecten onder de aandacht te brengen en goede voorbeelden verzamelen om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren.

Het College van Burgemeester en Schepenen diende het project 'Global Fiësta' in. Het buurtfeest viel, in de categorie bewoners-, buurt- of wijkinitiatief dat door de stad (h)erkend en gestimuleerd wordt, in de prijzen.

Kruidtuin krijgt nieuw uitzicht
De Kruidtuin krijgt volgend jaar een grondige renovatie. Een historische reconstructie van de oorspronkelijke Kruidtuin is niet meer mogelijk -er zijn te veel ingrepen gedaan die onomkeerbaar zijn- maar met de vernieuwingen wil het stadsbestuur wel het maximum uit de Kruidtuin halen. 'De Dodoenstuin, een hoekje in de Kruidtuin, krijgt een nieuwe invulling, waarbij de hopplant als inspiratie gold', vertelt Fons Van Dam van de dienst Natuur- en groenontwikkeling. 'Er komen zes vakken in de vorm van hopbladeren, waarin we verschillende kruidensoorten een plaatsje geven.'

De nieuwe invulling van de Kruidtuin zorgt voor een ruimere speelzone, een horecazaak, een vast podium en moderne afsluitingen. 'Er komt ook een extra toegang die de doorgang voor de studenten van de hogeschool naar de gebouwen aan de Kruidtuin vergemakkelijkt', zegt schepen van Natuurontwikkeling en -behoud Karel Geys (SP.A). 'Door een vast podium kan ook de rest van het park beter aangelegd worden, er hoeft dan niet meer met vrachtwagens door gereden worden om een podium te installeren.'

De werken zullen in stappen gebeuren, zodat het park altijd open blijft voor het grote publiek. Het eind van de werken is gepland in 2012. De kostprijs bedraagt 4,6miljoen euro.

(Bron: Radio Reflex)
Extra noodwoningen voor OCMW Mechelen
Het OCMW van Mechelen kampt al jaren met een acuut gebrek aan noodopvang. De stad Mechelen en OCMW slaan de handen in elkaar en dankzij gekregen middelen in het kader het federale Grootstedenbeleid komen er zeven noodwoningen bij. Het OCMW pakt hiermee het groot tekort aan van opvangmogelijkheden van mensen in noodsituaties en verleent hierbij ook de nodige woonbegeleiding. Vier van deze woningen zijn nu volledig gerenoveerd en kunnen deze maand nog in gebruik worden genomen.

Een noodwoning wordt aangeboden voor zes maanden, in sommige gevallen kan deze termijn verlengd worden tot maximum nogmaals zes maanden. Voor opvang korter dan een maand bestaat er een meer passend aanbod, het crisisinterventiecentrum of de onthaaltehuizen.

Vorig jaar noteerde het OCMW van Mechelen 64 terechte aanvragen en slechts 29 gezinnen, voor wie de situatie echt dringend was, hebben een tijdje onderdak kunnen krijgen.

Vlaams Belang wil vondelingenschuif in Mechelen
Het Vlaams Belang wil een vondelingenschuif in Mechelen. De partij reageert hiermee op burgemeester Bart Somers (Open VLD) die stelt dat de stad vragende partij is voor een Mechelse abortuskliniek. "Somers maakte zich boos over de weigering van de christelijke ziekenhuizen om abortussen uit te voeren. Wettelijk of niet, voor het Vlaams Belang blijft abortus het doden van ongeboren leven en het Vlaams Belang heeft dus het volste respect voor de christelijke ziekenhuizen en artsen die weigeren hieraan mee te werken. Voor het Vlaams Belang is abortus niet zomaar een onschuldige medische ingreep en wordt de psychische belasting voor de vrouw zwaar onderschat", stelt Vlaams Belang-fractieleider Frank Creyelman.

Het Vlaams Belang stelt voor om juist in te zetten op betere begeleiding van aanstaande moeders en te voorzien in een vondelingenschuif.

VZW Nekkerhal moet jaarlijks €150.000 extra aan de stad
Marc Hendrickx (N-VA) en Hamid Riffi (CD&V) maken zich zorgen over de toekomst van de Mechelse Nekkerhal. Elk jaar ontvangt het stadsbestuur ongeveer €370.000 euro van de vzw, terwijl andere vzw’s jaarlijks ettelijke duizenden euro’s aan de Mechelse belastingbetaler kosten.

Het stadsbestuur vraagt nu aan de vzw om nog eens extra €150.000 jaarlijks bij te betalen, wat neerkomt op een verhoging van 38%. "Hiermee legt men de Nekkerhal droog, in tijden van crisis, die ook in deze sector duidelijk voelbaar is. Somers en co proberen constant de nationale pers te halen met allerhande idiote ideeën. Terwijl ze hier een evenementenhal hebben, met nationale en internationale uitstraling", aldus Hendrickx.

Voorzitter van de Nekkerhal Caroline Gennez (sp.a) ziet de extra €150.000 die de vzw aan de stad moet helemaal anders. "Het is niet de bedoeling van een stads-vzw om geld op te potten, dit terwijl er nog interessante stadsprojecten op stapel staan. De Nekkerhal heeft heel wat reserves dus is het logisch daar geld te gaan halen, het is bovendien ook helemaal correct. De stad heeft verder absoluut niet de intentie om de Nekkerhal kapot te maken", aldus Gennez.

Uitpas breidt in 2010 uit
De UiTpas blijft ook in 2010 verbazen. De bedoeling van de UiTpas blijft ongewijzigd: cultuur dichter bij de mensen met een laag inkomen brengen. Alleen wie in Mechelen woont en het kleefbriefje van de mutaliteit als derde nummer het cijfer '1' heeft komt in aanmerking voor de UiTpas.

Op vertoon van de UiTpas betaal je sterk verlaagde tarieven voor culturele activiteiten. Je kan met de UiTpas terecht in ’t Arsenaal, Cultuurcentrum Mechelen, Figurentheater De Maan, Festival van Vlaanderen, Kunstencentrum nOna, Stedelijke Bibliotheek Mechelen, Utopolis, Erfgoedcentrum Lamot, Mechelen Kinderstad en de Mechelse Jeugd- en Sportdienst, de Stedelijke Musea, Vormingplus, Planckendael, Speelgoedmuseum en Technopolis. Vanaf 2010 wordt het aanbod uitgebreid met het Filmhuis en de boottochten van Malinska. Met de UiTpas kan je ook op sportief vlak in 11 sportverenigingen in Mechelen terecht. Het jeugdaanbod van de UiTpas wordt verder uitgebreid met kortingen op de Grabbelpas. Nieuw in 2010 is dat je twee meerdaagse sportkampen per kind kan betalen, in 2009 was dit nog beperkt tot één meerdaags sportkamp.

De UiTpas wordt momenteel gebruikt door 1.600 Mechelaars die er recht op hebben.

Kardinaal Danneels neemt afscheid in Sint-Romboutskathedraal
Na dertig jaar het beste van zichzelf te hebben gegeven in dienst van het aartsbisdom, zal kardinaal Godfried Danneels weldra ontslag als aartsbisschop worden verleend. Het aartsbisdom Mechelen-Brussel wil Danneels bedanken en van hem afscheid nemen in een eucharistieviering op zondag 10 januari 2010 om 15u. in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Na de viering wordt een ontmoetingsmoment voorzien waar iedereen die dit wil de kardinaal persoonlijk kan danken. Het bisdomblad ‘Pastoralia’ van januari 2010 zal uitgebreid terugblikken op het episcopaat van kardinaal Godfried Danneels.
 

boze mechelaar

dat ze de jonge jeugd eens hard aan pakken op school wat propper is spuwen op de grond dat vindt ik ook ni al te propper ??? van de rest maar te zwijgen bv blikjes cola ofzo pakjes chips op de grond werpen ga maar eens kijkje nemen aan de  super markt  mach aan de lamot site  tussen half vier en 6 uur s'avonds ik ben getuige  als school gedaan is  kijken maar en mensen lastig vallen enz ja ja ja

@ An (Oniem) :

Dat is nu eenmaal eigen aan ne propper !

Die proberen je nu eenmaal binnen te lokken met flyers...

nl.wikipedia.org/wiki/Propper

Bart Somers is ondertussen aan het nadenken over een samenwerking met Planckendael voor het abortuscentrum.

Geen nieuws van de week .

MECHELEN HAD NOOIT ZOVEEL SCHULDEN.

Niet moeilijk met de dagelijkse " goed nieuws " show en de stelling " de bomen groeien tot in den hemel ". Wat was vorige week weer het thema ? Oh ja, tienduizend Mechelaars leven beneden de armoede grens. Wat een huichelarij. 

Zeg G.L. jij zit op de eerste rij, kan jij misschien de juiste cijfers geven ? Hoeveel krijgt de stad jaarlijks in, en hoeveel schulden hebben ze ? Wat is het totaal balanstotaal van de stad ? Kan ik dat ergens raadplegen ?

p.s. Men spreekt in dit artikel over: Een van de vuistregels is dat je schuld maar anderhalve keer groter mag zijn als je ontvangsten over een heel jaar.

Mijn persoonlijke uitstaande schuld is meer dan 1,5 keer mijn inkomen, en ik durf wedden dat dat voor het merendeel van de mensen geldt die nog niet aan hun pensioen denken en die een huis hebben gekocht.

Uiteraard is de financiele kant van een stad anders te evalueren dan die van een gezin.

Mechelen heeft schulden, maar Mechelen gaat ook vooruit.
Sinds de jaren 80 is Mechelen stilaan dood gegaan en de laatste 15 jaar is er een kentering gekomen en werd de stad gereanimeerd.
Sindsdien is Mechelen revaliderend en sedert een paar jaar staat de stad weer op zijn achterpoten.
Dat kan uiteraard niet zonder investeringen, want dan sterven we weer.
Je kan kortzichtig zijn en het geld uitdelen aan mensen die het niet breed hebben tot het potje leeg is, of je kan investeren en kansen proberen te creëren, zodat ook die mensen aan de slag kunnen en opnieuw een volwaardig leven kunnen opbouwen.
Ik weet niet welke van de twee remedies jij kiest, GL, maar ik kies voor de tweede.
Ik durf alvast het cijfer van 10.000 mensen onder de armoedegrens sterk te betwijfelen.
 

Ik sluit me daarbij aan : als iemand meer info (cijfers, facts & figures) heeft over de financiën van de stad : graag ! Enneuh, het moet daarom niet per se iemand van de oppositie zijn hee... eigenlijk mag de coalitie zelf hier eens mee afkomen.

Per slot van rekening betalen wij allemaal mee voor de uitgaven van de stad, zijn wij in zekere zin dus mee aandeelhouder. Aandeelhouders vragen tegenwoordig om meer transparantie, goede "corporate governance".

Ik ben even op de fameuze website van de stad gaan kijken. De manier waarop daar het begrip "stadsbelasting" wordt beschreven, vind ik niet meteen geruststellend... Stadsbelasting : De ‘stadsbelasting' is een eenzijdig door de stad opgelegde heffing om haar algemene uitgaven te kunnen betalen. De heffing geldt voor iedere inwoner en gebeurt zonder onmiddellijk aanwijsbare tegenprestatie van de stad. Ok, ik snap wel wat ze bedoelen, maar het is toch echt oude politieke cultuur, dat zinnetje, en zo paternalistisch...

Ik vind het heel goed dat de stad tegenwoordig (al een jaar of 2-3) zijn beleidsplannen publiceert op de website, maar beleidsplannen en -verslagen zijn in zekere zin vrijblijvend als er geen globaal financieel plaatje bij staat. Ik zou het dus nog beter vinden mocht er elk jaar ook een overzicht komen van de financiën. Aandeelhouders in bedrijven krijgen toch ook elk jaar een (financieel) jaarverslag ? Op die manier zouden we ook iets beter weten op wie en wat we eigenlijk stemmen om de 6 jaar, ipv op foldertjes met gefotosjopte gezichten en sloganeske kreten te moeten voortgaan.

 

 

Helemaal mee eens Jansenius. Ik heb ook geen begroting of balans gevonden op mechelen.be


@jan goovaerts : ik weet niet waar dat cijfer van 10.000 onder de armoedegrens vandaan komt, maar het ligt alvast in lijn met wat Welzijnszorg en andere instanties aanhalen voor heel Vlaanderen. Ik zie geen reden om te denken dat Mechelen hier beter zou scoren dan elders...

Neen, die 10,000 zijn volgens mij juist.

Peter, dat ik op de eerste rij zou zitten is wel een denkfout van uwentwege. Ik speel mee in het stuk, weliswaar in een figurantenrol maar enfin. Wie wel op de eerste rij zou kunnen zitten ben Jij, G.J. Jansenius en alle anderen. U moet zich dan wel volgende Dinsdag 15.12.2009. om 18.00 uur aanbieden in de raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad zal zich dan beraden over de algemene toestand van de stad . Ter voorbereiding zijn de gemeenteraadsleden in het bezit gesteld van de nodige schriftelijke documenten. 20 kg papier ? Normaal zou nadien ook een uitvoerig verslag in de media moeten verschijnen maar daarvan weten we al lang dat daar niets van in huis komt. Kwestie van in de nationale trend te blijven.Of de burger dit alles vooraf kan gaan bekijken op het stadhuis ben ik niet zeker maar kan je navragen in het huis van de Mechelaar. Maar nadien hier a.u.b. geen debatten in het luchtledige.

Jan, dat we vooruit gaan is relatief en hangt er vanaf aan welke kant van de streep dat ge gaat staan.We gaan niet in detail treden hé maar als we nu al camera 's aan de stadsgrenzen moeten gaan hangen zegt dat genoeg.Nu de Mosquitos nog en we zitten safe.Ik zal wel aan de verkeerde kant staan zeker. En met cijfers kunt ge alles bewijzen, zelfs dat één plus één gelijk aan twee is.

Zie je, zelfs over die 10.000 zijn er meningsverschillen.

Wat we er misschien ook van moeten begrijpen is dat de burgemeester van de volgende legislatuur er een moet zijn die niks indrukwekkends doet omdat er geen marge is. Stemmen dus op de kandidaat die 6 jaar niks gaat doen is dan de beste keus :-D

Als u meespeelt in het stuk, kan u me zeker de cijfers doorspelen G.L., of wil je dat niet ?

Heel simpel, balans 2009 en begroting 2010.

By the way: 20 kg papier, is digitaal  geen probleem hoor, stuur maar door op een DVD.

Neen Peter, in eer en geweten kan ik dat niet, daarvoor moet ge bij anderen zijn. En er zijn er. En als ge hierboven aandachtig leest gaat ge ze vinden. Niet dat ik u dat niet zou gunnen maar er zijn nu eenmaal afspraken die " ik " moet  nakomen.

Lieven, de drukpersen van de nationale bank draaien dag en nacht. De enige problemen die ze hebben is aan bomen geraken voor papier.

Wel G.L. dat begrijp ik, afspraken zijn afspraken, maar wat met de openbaarheid van bestuur ? Hebben de burgers geen recht om dit te bekijken ?

Hoe kunnen we nu weten of 143,000,000 euro schuld voor Mechelen hoog is, of redelijk ?

Peter, de agenda van de gemeenteraad wordt besproken in de raadzaal en is openbaar, uitgenomen enkele punten van persoonlijke aard. Het is de burgemeester die de leiding van de debatten heeft. Ieder agendapunt wordt gestemd ???? En dat heb ik al eens uitgelegd. Na de gemeenteraad heeft ieder raadslid het recht in de openbaarheid te treden over de genomen beslissingen. En precies hier gaat het in dit land flagrant fout. Op alle en ik druk op alle niveau 's van het politiek bestel wordt de burger de houding van een niet vernoemde oppositiepartij verkeerd voorgesteld, vervormd, gemanipuleerd, geminimaliseerd of gewoon in de doofpot gestoken. Dictatuur in de plaats van democratie.

Ha, G.L., dan lijkt me de gevraagde informatie openbaar.

 250€ aan het been van degene die een fluitfusee durft afsteken met nieuwjaar.

De betutteling begint stilaan hilarische vormen aan te nemen.

In dit land wordt het blijkbaar bon ton om zich politiek zoveel mogelijk als keizer-koster te profileren... 

Peter

Iedereen heeft inderdaad recht op deze informatie, alle goedgekeurde documenten door politieke overheden zijn door elke burger te raadplegen op het stadhuis in het kader van het decreet openbaarheid van bestuur. Dus ook de het budget van een stad (rekeningen, begroting, meerjarenplanning). Daarvoor moet je dus niet bij een gemeenteraadslid al of niet van de oppositie zijn.

Zo simpel als jij het voorstelt zit een stadsbudget echter niet in elkaar maar met een dosis gezond verstand en wat wilskracht om er de nodige tijd in te steken om je erin te verdiepen, geraak je een heel eind. Succes ermee!

Jammer wel om weeral vast te stellen dat G.L. weer eens aan desinformatie doet en na zoveel jaren gemeenteraadslid te zijn blijkbaar de reglementen en decreten nog steeds niet kent, laat staan dat hij het budget kan lezen, dat weet ondertussen iedereen die af en toe de gemeenteraad volgt. Maar het zal wel weer een verkeerde voorstelling van de feiten zijn, zo gaat dat in de dictatuur waaronder we leven...

Ikzelf voel me goed in 'mijn' stad en zolang men dingen realiseerd die de stad en dus ook mij ten goede komen, heb ik geen bezwaar.
Volgens de cijfers mag de schuld niet groter zijn dan anderhalve keer de inkomsten en is ze 1,3 x zo groot, dus is er nog steeds een speling van 0,2.
 
Over het aantal mensen die onder de armoedegrens leven, heb ik wel mijn bedenkingen.
Een arme is bij mij iemand die te kort heeft om te eten en te wonen, niet iemand die te kort komt om te eten en te wonen, omdat de gsm rekening torenhoog oploopt ten gevolge van de deelname aan belspelletjes die hij/zij bekeken heeft op de laatste nieuwe flatscreen breedbeeld tv via de HD-recorder van Telenet.
 
 
 

 

Ik wil niet zeurderig doen, maar een openbaarheid van bestuur waarbij iedere burger op het stadhuis documenten mag komen raadplegen, vind ik niet meer van deze tijd. Naar de letter is dit "openbaarheid van bestuur", maar naar de geest ? Waarom kan dit niet gewoon op de website gezet worden ? De beleidsplannen worden er toch ook gepubliceerd ? Waarom dan niet hetzelfde doen met het budget (c.q. het gat in het budget :-) ) ?

Ik werk voor een Amerikaans bedrijf, iedereen kan zo het "annual report" (financiele cijfers) van het net plukken. Of kijk naar om het even welke van onze veel geplaagde Belgische banken (het moeten niet altijd de Amerikanen zijn). Je vindt altijd wel een topic "investor relations" of "kerncijfers" enz. Waarom zou dat niet kunnen voor een stad als Mechelen ? Ik dacht dat in de politiek, nog meer dan in het bedrijfsleven de slogan "openbaarheid van bestuur" gold ?

Of moeten we hier misschien eerst een lefproject pardon lofproject van maken ? (grijns).

@jan goovaerts : een maatschappij die aan de ene kant alles doet om het consumentisme te promoten tot in zijn meest waanzinnige details toe (denk maar eens welke ridicule vormen van reclame er allemaal op je afkomen), en aan de andere kant zich afwendt van de uitwassen van dergelijk consumentisme, is niet consequent. Armoede kan vele oorzaken hebben, en ja, één van die oorzaken is kan uit de hand gelopen consumentisme zijn. Of alcoholisme. Of een andere verslaving. Om 't even wat. Maar dat ontslaat m.i. een maatschappij (ons dus, u en mij) niet van dat we er iets aan moeten doen.

Vecht het maar verder uit met A ( no ) niem Peter, die weet het allemaal veel beter. Hij denkt het tenminste. 

Uiteraard moeten die mensen geholpen worden, dat zul je me niet horen tegenspreken, maar hen geld toestoppen is verkeerd.
Ze moeten eerst en vooral heropgevoed worden en hun budget leren beheersen, want het zijn zij alleen die , met wat hulp, hun leven weer in handen kunnen pakken.
Ieder moet voor zich uitmaken hoeveel hij/zij per maand kan besteden aan luxe-artikelen, zoder zich in de nesten te werken.
Betaalnummers kunnen geblokkeerd worden en kredietkaarten niet verleend, maar de verleiding wordt ons met bakken reclamespots toegediend.
 
Maar goed, daarmee zijn we mijlenver afgedwaald van de stadsschuld van 143 miljoen euro, voor een individueel persoon een gigantisch bedrag, maar of dat voor een stad een gigantisch bedrag is, weet ik niet.
143 miljoen euro,  ik kan me niet eens inbeelden hoeveel dat is, maar als je inkomen anderhalve keer groter is en je kan het rooien met één vierde van je inkomen, is er geen vuiltje aan de lucht.
 
 

Jan             5.720.000.000       oude Belgas 

@Anoniem: Bedankt voor de info. U schrijft dat de realiteit complexer is, wel ook van een stad kan men in 1 A4 de kernbalans opmaken.

Ik volg Jansenius. Openbaarheid van bestuur is toch niet ter plekke documenten gaan inkijken tijdens kantooruren. Hallo, we zijn 21e eeuw. Dit kan toch een stukje beter.

(trouwens een ideaal projectje om eens uit te werken door een lofgozer)

Het zou natuurlijk belachelijk zijn om dit bedrag per inwoner uit te drukken, indien we niet weten welke activa ertegenover staan. Wat heeft de stad allemaal aan eigendom dat met deze schuld wordt gefinancierd ?

Vergelijk het met een gezin dat een huis koopt. Het heeft schulden die vaak hoger zijn dan 1.5 keer het jaarlijkse inkomen. maar dat betekent niet dat hun positie onredelijk zou zijn, omdat het huis natuurlijk altijd verkocht kan worden. Enkel een volledige balans geeft hier het correcte plaatje.

Voor de pret gaan we het toch eventjes doorrekenen.

80.000 inwoners en daar trekken we die 10.000 af , blijft 70.000 die de pot gaan verdelen.

5.720.000.000 te delen door 70.000 brengt ons bij 81.714 oude belgas per kop van de bevolking. Hallicunant. 

Op die manier dicht je een gezin met een hypotheeklening van 100,000 Euro een schuld toe van 50,000 Euro per kop. Dat is nog hallucinanter dan de staatsschuld (32,000 Euro per kop) ...

Zo zie je maar als je weigert de cijfers te interpreteren dan kom je nergens natuurlijk :-D

Laat ons even aannemen, dat we als inwoner, afgerond, 2.000 euro zouden moeten ophoesten om de investeringen van 't stad te kunnen afbetalen.
Op zich vind ik dat nog erg meevallen, want wat we daarvoor allemaal in de plaats krijgen, is toch ook niet niks.
 
We hebben een mooie stad die bovendien relatief veilig mag genoemd worden en waar ook aan de veiligheid gewerkt wordt.
Die 2.000 euro moeten we ook niet in eenmaal ophoesten, want de stad (wij dus) moet het over een periode van x aantal jaar afbetalen, zodat we kunnen stellen dat we een soort van jaarlijks huurgeld betalen om in een mooie stad te leven en te wonen.
 
Uiteraard is het nooit plezant om belastingen te moeten betalen, maar als we dat niet zouden doen, reden we nog met paard en kar over een veldwegje en konden we 's avonds niet buitenkomen wegens te donker en geen straatverlichting.
Als we daarnaartoe willen, kunnen we onze goedendag weer bovenhalen en 'skild en frint' gaan roepen, wat sommigen misschien best zouden willen..
 
Als je de stadsschuld symplistisch voorstelt, zoals dat hier gebeurt, lijkt het uiteraard een gigantisch hoog bedrag.
Je kan het allemaal nog wat aandikken als je de bedragen omrekent naar oude Belgische Franken, want dan heb je een nulletje, in het beste geval zelfs twee nulletjes meer.
Dat zijn trukken van foor, maar die kennen we ondertussen al.
Inderdaad Anoniem, de lezers zijn niet dom.

 De vergelijking van de stadsschuld met een gezinsschuld loopt ook volledig mank.
Het zijn twee totaal verschillende dingen.

Als een gemiddeld ( inderdaad: GEMIDDELD! niet de uitzonderlijke gevallen!!! ) gezin geld gaat lenen om bv. een huis te kunnen kopen dan doen zij dat met een langetermijnviesie, gemiddeld 20 jaar veronderstel ik.
Kleine tegenslagen zoals ziekte en werkloosheid worden ingecalculeerd, voor grote tegenslagen zoals de dood verzekert men zich. Tijdens de lange termijn worden geen soortgelijke leningen meer bij afgesloten en op het einde ervan is de schuld volledig afbetaald.

Een overheid heeft constant schulden en leningen lopen, deze worden bekeken vanuit een kortetermijnvisie, en op het einde van elke opeenvolgende korte bestuurstermijn blijft er steeds schuld. Soortgelijke leningen overlappen mekaar veelvuldig en tegenslagen worden nooit ingecalculeerd.

En met dat omrekenen, goh.. weet je, ik doe dat zelf nog steeds, de eerste 30 jaar van mijn leven heb ik alles in Belgische Frank geweten, ik ben een 'omrekenaar' en dat zal waarschijnlijk zo blijven, dus dat mensen die ouder zijn dan mezelf dat ook nog steeds doen, daar kan ik eigenlijk best inkomen. Dat mensen die nu rond de 20 zijn niet meer omrekenen.. ja, dat lijkt me ook wel zeer logisch. Politici zijn natuurlijk voltijds bezig met boerenbedrog (lacht), maar in dit gevan denk ik dat het gewoon een gewoonte is.

 .. wat niet wegneemt dat geloven in de eerlijkheid van een politicus uiteraard zeer naïef is. :)

Doel bereikt ? Uit geen nieuws is dan toch nieuws geworden. Is er een probleem ? Neen als ge het maar goed weet weg te steken. Er zijn er die nooit problemen hebben en er zijn er anderen die geen keuze hebben.  

 Inderdaad, in Doel geloven ze ook al niet meer in politici, dat heb je mooi opgemerkt!

Doen Christophe, doen. Als ge denkt dat ze u gaan geloven, doen.

 Ah, dat is zeker, iemand moet iets doen, maar de vraag is: wie gaat het doen. hmm 't zal niet simpel zijn, mij niet gezien, ik denk beter iemand van buitenaf he?

Ik had er bijna over gelezen, maar hierboven staat dat Mechelen binnenkort het eerste bestuur wordt dat zijn e-loket ook met een digitale handtekening kan laten werken. Als de stad daarin al early adopter wil gaan spelen, zou ik niet weten waarom dat ook niet zou kunnen met de begroting on line te zetten. A bon entendeur : salut !

Pas thuis van een uitstap naar het schoon verdiep. 

Dat de stad momenteel een schuld heeft van plus minus 80.000 oude Belgische franken per kop van de bevolking is geen enkel probleem als we maar regelmatig blijven betalen. De vraag is natuurlijk wie dat zijn die " we ". Ik hoor ze al roepen : ikke ni , ikke ni , ikke ni . Maar wie dan wel ????

ikke in ieder geval ni, geweldig toch, door te verhuizen kan je je schuldenlast verhogen en belangrijk, ook verlagen afhankelijk van de gekozen stek

Ikke wel.

Ne roake mens es iet vies zegge ze in Hoembêk. 

Ik betaal gewoon eerlijk belastingen, jij dan niet G.L. ?

@Peter: een deel van onze 80.000 BEF wordt opgesoupeerd door G.L.aan zitpenningen, maar daar zal op het einde van het jaar wel een 281.30 voor opgesteld worden zeker! 

Da's ook weer waar :-)


Goedemorgen,
Wat is uw situatie? Noodzaak van 100% financiering? Ben je moe van het vinden van
van leningen en hypotheken ben je geweest, consequent afgewezen door de banken
en andere financiële instellingen, Ik ben de eigenaar van de heer Jerry C.
jerry leningsgeldschieters We geven leningen aan ondernemingen, bedrijven, industrieën, enz.
Iedereen die interesse heeft contact met ons nu en dit
E-mail: jerryloanlender01@gmail.com met de volgende informatie:
Eerste informatie
Hun namen ..........
Bedrag dat nodig is .........
Lengte :.............
Zijn land .........
Uw e-........
Telefoon ..........
Maandinkomen ........
Sex ...................
Uw fax nummer .......
Uw Leeftijd ..............
E-mail: jerryloanlender01@gmail.com
Met vriendelijke groet,
De heer Jerry John