Waardevol facsimile tentoongesteld

Het boekwerk "Basses danses de Marguerite d'Autriche" is een waardevol historisch document uit de geschiedenis van de dans, en heeft uiteraard een direct verband met Mechelen.

Onder het bewind van de Bourgondische hertogen (1384-1482) was er aan hun hoven in Brussel en Mechelen een grote dansactiviteit. Het manuscript van de "Basses Danses" stamt uit deze periode. Het is het persoonlijke dansboekje van Maria van Bourgondië, later van haar dochter Margaretha van Oostenrijk. Er staan meer dan 50 dansen uit de vroege renaissance in genoteerd. Het is een uniek document omdat zowel de muziek als de liedteksten als de danspassen genoteerd zijn.

Het originele manuscript bevindt zich in de Albertinabibliotheek in Brussel; de later gemaakte facsimiles zijn schaars en moeilijk te vinden.

 

N.a.v. de tentoonstelling "Dans en ballet in Vlaanderen" werden er enkele nieuwe, hoogwaardige facsimiles van dit waardevolle document aangemaakt. Een exemplaar hiervan, samen met de "Albums et oeuvres poètiques de Marguerite d'Autriche" zal vanaf maandag 7 december permanent tentoongesteld zijn in de Stedelijke Bibliotheek, tijdens de normale openingsuren.

(historische informatie overgenomen uit: Rina Barbier: "Dans en Ballet in Vlaanderen", uitgegeven door v.z.w. Vrienden van het Conservatorium en Conservatoriumballet Mechelen, 2009)

Mooie aanwinst!