NIEUWS van de week

met categorie:  

(Bron: GVA)
Bouw Mechels stadion moet starten in 2014
De stad Mechelen heeft vrijdagmiddag haar dossier voor de bouw van een nieuw voetbalstadion ingediend bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Het stadion is gepland in de lus van de R6 in Mechelen-Noord, vlakbij de E19. Volgens de plannen die vandaag op tafel liggen, start de bouw ervan ten vroegste eind 2013. "Maar 2014 is realistischer", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a).
 

Winkelketens
Om de bouw van een stadion voor 18.000 toeschouwers financieel mogelijk te maken, komt er op het terrein ook ruimte voor winkelketens: zo'n 37.000 vierkante meter.
De kostprijs van het project, dat voorlopig de werknaam 'Maneblussersstadion' krijgt, wordt geraamd om 25 miljoen euro. De stad geeft niet alleen de grond in erfpacht, maar maakt eenmalig ook een bedrag van 2 miljoen euro vrij voor de bouw.

Een projectontwikkelaar is bereid om 13,5 miljoen euro in te brengen, en KV en Racing Mechelen samen moeten een bedrag 4,5 miljoen euro zien te financieren. Een complex in Esbjerg in Denemarken staat model.

Eenrichtingsverkeer doet intrede in Donkerlei en omgeving
Op vraag van de wijkraad Mechelen-Noord voert het Mechelse stadsbestuur eenrichtingsverkeer in de Donkerlei en enkele omliggende straten in.
Volgens de stad is deze maatregel de beste oplossing voor de problemen met tweerichtingsverkeer in deze straten. Aangezien er langs beide zijden mag worden geparkeerd, kunnen voertuigen er vaak zeer moeilijk kruisen. "Omdat we geen parkeerplaatsen voor de buurt willen wegnemen, is de invoering van eenrichtingsverkeer aangewezen", stelt schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a).
Momenteel werkt een studiebureau al plannen uit voor een heraanleg van Donkerlei, Kanonstraat, Arendonckstraat, Batterijstraat en Generaal De Ceuninckstraat. Mechelen wacht deze plannen niet af om al eenrichtingsverkeer in de wijk in te voeren.

Stad Mechelen richt eigen abortuscentrum op
Het Mechels stadsbestuur heeft vergevorderde plannen om zelf een abortuscentrum te openen in de gebouwen van het OCMW in de Lange Schipstraat. Dat wordt een antenne van het bekende Willy Peerscentrum in Antwerpen.

De maatregel komt er omdat het katholieke Mechelse Sint-Maartenziekenhuis in de meeste gevallen weigert om een abortus uit te voeren. “Met de oprichting van een eigen centrum bieden we alle vrouwen uit onze regio de dienstverlening waar ze wettelijk recht op hebben”, zeggen burgemeester Bart Somers (Open Vld) en sp.a-fractieleider Björn Siffer, die het dossier trekken.

Sinds de overname van het OCMW-ziekenhuis enkele jaren geleden, vallen alle Mechelse ziekenhuiscampussen onder de katholieke koepel van Caritas. Sindsdien blijkt er een probleem met de uitvoering van abortussen. “In Mechelen is er geen pluralistische geneeskunde meer verzekerd. Er worden alleen abortussen uitgevoerd als de gezondheid van het kind of de moeder in gevaar is”, zegt Björn Siffer.

Modernisering monument kost BIM-Sem vier miljoen euro
Na drie jaar is de restauratie en renovatie van het beschermde Aloysiusgebouw in BIM-Sem in Mechelen afgerond. De werkzaamheden hebben een jaar langer geduurd dan gepland. Het project heeft de school vier miljoen euro gekost, maar een groot deel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
Meer dan ooit zal het monument binnen het Berthoutinstituut-Klein Seminarie in de Bleekstraat een centrale functie vervullen, met onder andere een leraarskamer, een auditorium en een studiezaal voor de leerlingen van het internaat. Nu heeft alleen nog een kapel op de eerste verdieping een opknapbeurt nodig.

Battel in Beeld reconstrueert dorpsgezicht van vroeger
De tentoonstelling Battel in Beeld brengt dit weekend het oude Battel opnieuw tot leven. In de parochiezaal van Battel worden meer dan 250 foto's van vroeger op groot scherm getoond. De presentatie is een idee van vijf Battelse jeugdvrienden - Geert Laarmans, Jan De Laet, Pieter Van Praet, Jeroen Verbeeck en Pieterjan Aeyels - die een jaar lang op zoek gingen naar oude foto's van hun geliefde geboortedorp.

"Door de jaren heen is Battel sterk veranderd", zegt Geert Laarmans, drijfkracht achter het project. "Na het bekijken van oud fotomateriaal kwamen we op het idee om meer foto's op te snorren. Hiervoor trokken we naar het Mechelse stadsarchief en deden we beroep op de foto's die de inwoners in hun bezit hebben."

Een selectie uit de verzamelde foto's kan op zaterdag 28 november bekeken worden in de parochiezaal van Battel. Voorstellingen om 14u en 20u. Inkom gratis.

Herstelbemiddeling houdt jongeren uit instelling
De Bemiddelings- en Begeleidingsdienst van de vzw Ivo Cornelis (BIC) bestaat 10 jaar. Een decenium lang al voorkomt het op een alternatieve manier de plaatsing van jongeren die zich aan strafbare feiten bezondigen.

Jongeren die strafbare feiten plegen, hebben er niet altijd baat bij om in een instelling geplaatst te worden. "Daarom bieden wij herstelbemiddeling aan waarbij de dader geconfronteerd worden met de gevolgen van zijn daden", verklaart Katja Verschooten, verantwoordelijke van het BIC. "Bedoeling is dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt en zich verontschuldigt bij de slachtoffers. Samen zoeken we naar een manier waarop de materiële en morele schade hersteld kan worden."

De Nieuwe Weg verhuist naar remise op OCMW-site
De Mechelse vzw De Nieuwe Weg neemt op 1 januari volgend jaar zijn intrek in de remise van het Mechelse OCMW. De vzw De Nieuwe Weg is een vereniging die opvoedingsondersteuning aan kansarme gezinnen biedt.
Vandaag is de organisatie nog gevestigd in een woning in de Keizerstraat. Omdat die woning verkocht wordt, is ze al even op zoek naar een nieuw onderkomen. Het OCMW biedt haar dat in de lokalen op het gelijkvloers van de remise. Dat gebouw ligt op het binnenplein van de OCMW-site tussen Bruul en Lange Schipstraat.

Werkzaamheden aan café Belge van start
De voorbereidende werkzaamheden aan café Belge op de Mechelse Grote Markt zijn gisteren van start gegaan. Café Belge, gelegen tussen de eetcafés Sofa en De Beurs, staat al ontelbare jaren te verloederen. In oktober vorig jaar raakte bekend dat brouwerij Alken-Maes, eigenaar van het gebouw, van plan was om een nieuwe horecazaak in het pand onder te brengen. De restauratie neemt ongeveer een jaar in beslag.

De Nayer Instituut verhuist mogelijk naar Mechelen
De Associatie K.U. Leuven overweegt om het De Nayer Instituut te verhuizen van Sint-Katelijne-Waver naar Mechelen. "Een beslissing is er nog niet. Maar het klopt dat wij nagaan of een verhuizing naar het centrum van Mechelen mogelijk is", zegt voorzitter André Oosterlinck. In januari 2010 valt er een beslissing.

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) biedt de hogeschool, vooral bekend om haar ingenieursopleiding, een locatie aan in de tegen 2018 vernieuwde stationsomgeving.


(Bron: Het Nieuwsblad)
Extra abortuscentrum helemaal niet nodig
'Burgemeester Somers stuurt een bericht de wereld in als zou er een probleem zijn met de hulpverlening bij abortus. Dat is niet zo.' Karine Vrancken, voorzitter van de koepel van de zes Nederlandstalige abortuscentra, vindt een lokaal abortuscentrum voor Mechelen niet nodig.

Jaarlijks laten zo'n driehonderd vrouwen in Mechelen een abortus uitvoeren. Vooral voor tienermeisjes, die hun zwangerschap verborgen willen houden, is het moeilijk om tijdens de schooluren naar een gespecialiseerd centrum in Antwerpen of Brussel te gaan. Maar in meer dan negen op de tien gevallen weigeren de katholieke ziekenhuizen in Mechelen in te gaan op die vragen.

Offerfeest verloopt vlot
De goede organisatie van de rituele slachtingen op de tijdelijke slachtvloer in Hombeek, heeft gemaakt dat alles vlot verliep.
De tijdelijke slachtvloer in Hombeek wordt al drie jaar ingericht door Marc Absilis. Ook dit jaar werden zo'n 330 schapen ritueel geslacht onder zijn toezicht. De stad Mechelen wil dat alles correct en vlot verloopt en doet daarom beroep op enkele tijdelijke slachtvloeren. Thuisslachtingen zijn immers verboden. In het verleden werden sommige afspraken niet nagekomen waardoor het soms een chaos was, maar dit jaar verliep alles naar wens.

Cities fot life
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Sant’Egidiogemeenschap in samenwerking met de stads- en gemeentebesturen wereldwijd de actie 'Cities for life' op 30 november. Die datum verwijst naar der eerste afschaffing van de doodstraf in een Europese staat, namelijk het groothertogdom Toscane in 1786. Op 16 november 2007 keurden in de Verenigde Naties 100 landen een historische resolutie goed voor een wereldwijd moratorium op de doodstraf, als opstap naar een wereldwijde afschaffing ervan.

Ook Mechelen neemt deel aan ‘cities for life’ door het standbeeld van Margaretha Van Oostenrijk in het blauw te verlichten.

Unizo heeft bedenkingen bij Mechelse sociale economie

Het Mechelse stadsbestuur zet in de begroting voor volgend jaar 1,7miljoen euro opzij voor nieuwe projecten in het kader van sociale economie. Unizo Mechelen heeft ernstige bedenkingen bij die projecten.
Eerder pleitte Unizo al voor een maximale integratie van sociale tewerkstelling binnen het normale arbeidscircuit. Unizo Mechelen kan zich daar volledig bij aansluiten, maar ziet geen heil in nieuwe overheidsinitiatieven.


(Bron: Radio Reflex)
'De knullen' zoekt nieuwe jeugdprins en jeugdprinses
Op 11 november is het nieuwe carnavalseizoen officieel van start gegaan. Daarom is de carnavalsvereniging “De Knullen” op zoek naar kandidaten voor de verkiezing van de jeugdprins en jeugdprinses 2010 van de stad Mechelen. De verkiezing gebeurt in samenwerking met “Mechelen Kinderstad” en met medewerking van de stad Mechelen en heeft plaats op zaterdag 19 december in het Speelgoedmuseum om 14.33u.

Iedere jongen en meisje kan, mits de toelating van de ouders, aan deze verkiezing deelnemen. Zij dienen minimum 9 en maximum 14 jaar oud te zijn en wonen in Mechelen of een randgemeente. De verkiezing gebeurt door louter geluksproeven. Aan de verkiezing zijn verschillende prijzen verbonden.

Eerste tekenen van Kerstmis op Mechelse Grote Markt
Op de Mechelse Grote Markt is vanmorgen in alle vroegte een gigantische kerstboom toegekomen. De kolos werd met een oplegger tot op de markt gebracht. Stadsarbeiders zullen de komende dagen de kerstboom verder versieren.

Brouwerij Het Anker valt opnieuw in de prijzen

De bieren van Brouwerij Het Anker worden niet alleen bij ons, maar ook internationaal meer en meer gewaardeerd, zowel door vakjury’s als door consumenten.

Op de grootste Europese biercompetitie, de “European Beer Star” in het Duitse Nürnberg, werd vorige week Gouden Carolus Tripel beloond met de zilveren medaille in de categorie “Belgian Style Tripel”.

Ruim 8 miljoen voor uitbouw Busleyden en De Maan

Vanmorgen kondigde schepen van Cultuur Frank Nobels (CDO) aan dat de stad Mechelen € 7,8 miljoen gaat pompen in de uitbouw van het Hof van Busleyden en Figurentheater De Maan.

Zo'n € 5,8 miljoen gaat naar de onderkeldering van de beeldentuin in het Hof van Busleyden. Door de onderkeldering vergroot de tentoonstellingsruimte drastisch. In 2012 zal het interieur van het museum aangepakt worden. Nog dat jaar komt er een nieuwbouw die aansluit bij het huidige museum.

Volgend jaar zal ook Figurentheater De Maan aangepakt worden. De structuur van het gebouw en de brandveiligheid staat eerst gepland. In 2011 wordt de zaal van De Maan omgedraaid worden. Een tweede podiumzaal zal ondergebracht worden op de zolder.

Michelinster valt in Duffel

Afgelopen weekend werden de namen bekend gemaakt van restaurants die vanaf heden ook een sterretje op de gevel mogen laten prijken. Ook in onze regio is er zo eentje gevallen.

Vanaf nu mag restaurant Nuance in Duffel zich een sterrenrestaurant noemen. Het is de eerste keer dat het restaurant een met een Michelinster wordt bedeeld. Dat mag zeker verbazingwekkend worden genoemd, niet omdat het gerenommeerde restaurant het niet zou verdienen, maar wel omdat het al zo snel gebeurt. Het restaurant opende immers amper anderhalf jaar geleden zijn deuren. Zo snel een ster in de wacht slepen is in Michelintermen gesproken op zijn minst merkwaardig. Chef-kok Thierry Theys, die het restaurant samen met zijn vriendin Sofie Willemarck  pas sinds mei vorig jaar uitbaat is terecht uiterst tevreden.

Wat de Cities for Life betreft en de Sant-Egidiogemeenschap alsook blauwe Margriet: het is wel een beetje meer aktie geblazen jongens en meisjes. Immers ingevolge de ondemocratische invoering/oplegging van het fameuze Verdrag van Lissabon wordt de doodstraf terug ingevoerd in het Europese wereldje. Weliswaar met bepaalde begripsomschrijvingen (sic) maar het is wel een feit. Interessante lektuur tijdens deze regendagen....... Kortom werk aan de winkel van de globalisten en hun naieve nalopers!

Abortuskliniek

 

Het typeert weer eens de mentaliteit van de katholieke zuil.

Nog maar pas een eigen Mechelse boefjesinstelling gelanceerd, en nu een eigen Mechelse abortuskliniek. Noch het ene noch het andere "initiatief" worden op veel enthousiasme onthaald.  

Ik lees hierboven dat het de bedoeling is dat het een antenne wordt van het Willy Peerscentrum in Antwerpen. Hahaha.... Dat klinkt een beetje zoals advokaat Modrikamen die rondbazuint dat Rik Torfs lid zal worden van zijn partij... en dat Rik Torfs daar zelf nog niks van weet. Dat zal dus moeilijk worden, vermits de directeur zelf van dat Willy Peerscentrum simpelweg zegt dat hij de noodzaak voor een Mechelse antenne helemaal niet ziet. Zijn argumentatie lijkt mij alvast een stuk meer onderbouwd dan het kortdoordebochtwerk van de tandem Somers/Siffer. Zie http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=5N2IV86U&word=abortuscentra en

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=6F2IV8KT&word=abortuscentra 

Wat meer is, ook de voorzitster van de koepel van alle Vlaamse abortuscentra, bevestigt dat er geen nood is aan een nieuw centrum. Bovendien geeft ze het Sint-Maartenziekenhuis gelijk (sic!) dat ze een duidelijke boodschap geven op vlak van abortus, en doorverwijzen naar de bestaande abortuscentra.

Eigen boefjesinstelling, eigen abortuscentrum. Zou het kunnen dat bepaalde personen in de Mechelse coalitie last hebben van een onbedwingbare profileringsdrang ? Misschien moeten we straks wel met een eigen Mechels profileringsdrangontwenningscentrum op de proppen komen..... daar zou dan wel eens écht nood aan kunnen zijn :-) .

PS @anoniem, makkelijk te zien tot welke zuil u zelf behoort : die van de inhoudsloze, gratuïete en hersendode kreten. Voor uw soort is er dringend een Mechels euthanasiecentrum nodig (heerlijk, die anonieme reacties, die kunnen we lekker schofferen zonder aantijgingen te riskeren als laster en eerroof :-D ).

Binnenkort spelen KV en racing in dat nieuwe stadion samen ook in dezelfde kleuren: blauw en paars :-)

"...profileringsdrangontwenningscentrum..."

Dat woord komt zeker in de volgende Dikke van Dale !

:-)

Een ziekenhuis moet haar werk doen en voor de rest geen gezever. Als hoofddoekjes niet kunnen in publieke functies dan ook geen religieuze overtuigingen in medische instellingen.

Punt gedaan.

@ Wout :

Je zou denken dat ze niet meer bestaan, maar de Zuilen blijken hardnekkig !

:-)

@Wout : Zo simpel als jij het stelt, is het niet. De vergelijking met religieuze symbolen in overheidsinstellingen gaat trouwens niet op, dat heeft hier niets mee te maken. Mbt abortus, aan de ene kant heeft de vrouw het recht onder bepaalde voorwaarden abortus te vragen en te verkrijgen, maar aan de andere kant heeft iedereen het recht om te weigeren hier aan mee te werken. Een Belgisch compromis, zo heet dat. Vrijheid van meningsuiting en van geloofsovertuiging. Trouwens, redenering ex absurdo : als het écht onwettelijk was wat Sint-Maartenziekenhuis doet, zou er al lang een ideologische dolle mina een proces hebben aangespannen, niet ?

Ik heb er even een heel recente studie van Sensoa op nagekeken. Meer dan 80% van de abortussen in België gebeuren sowieso in de abortuscentra, niet in ziekenhuizen. Voor abortuscentra is het hun "core business" en zij zijn ook best geplaatst om hier een kwaliteitsvolle dienst te bieden.

 Ik volg Jansenius.

Met weinig zin in ideogische steekspelen, en met het volste begrip voor de vrouw die een abortus ziet als enige uitweg, en daarin ook de hulp verdient die nodig is - Daarover wens ik zelf geen waarde-oordeel te vellen, onderschrijf ik ook de stelling van Jansenius.  En verder hoop ik vooral op een sereen, eerlijk  en waardig debat hieromtrent. 

Ik onderschrijf eveneens de stelling van Jansenius. En wat de nog studerende ongewenst zwangere jeugd betreft, in tegenstelling tot wat sommigen suggereren zijn Antwerpen en Brussel vlakbij, amper 20 minuten sporen en daar geniet men van de anonimiteit van de grootstad. En gelijk waar men naartoe gaat, tijdens de lesuren betekent dit altijd dat men "afwezig" is en dan maakt een uur meer of minder echt niet uit. 

Langs deze weg wil ik ook graag de reporters van het Nieuwsblad feliciteren. De krantenlezers krijgen eindelijk nog eens uitgebreidere informatie en de verklaringen van de opstellers van het persbericht werden getoetst en dan blijkt alles toch net iets anders of genuanceerder te zijn. Graag meer van dat, echte goeie journalistiek met diepgang, daarvoor kopen mensen tenslotte toch een krant. Persberichten kan je overal online vinden.

@jansenius, me like that (er is zo geen knopke voor)
misschien is een lobotomiecentrum ook wel mogelijk voordat men de eutanasie opstart, als er hoegenaamd al iets is om weg te halen

 Mij lijkt het ook vrij logisch dat een ziekenhuis van een catholieke zuil, gezien z'n overtuiging, weigert te aborteren. Niks verkeerd mee trouwens.
Mocht ik terminaal liggen creveren van een of andere ziekte weet ik ook dat ik niet bij deze mensen moet zijn om Magere Hein de hand te schudden, algemeen geweten, geen enkel probleem mee. Met een defecte wagen stap je ook niet naar de fietsenmaker.

En dat er in Mechelen een abortuscentrum zou komen daar zie ik eigenlijk geen graten in, het komt me eerder over als een goede zaak dat men daarvoor niet naar A'pen of Bxl hoeft.

En is er nu 'overcapaciteit'? Goh, ik zou het eerder bestempelen als 'genoeg keuze' of 'gemakkelijk'.
In Bxl en A'pen en Leuven zijn zoveel winkels, supermarkten, klinieken, dokters, garages, apothekers,restaurants, terrasjes,... ect etc dat we hier in Mechelen heel de boel gerust kunnen sluiten, we kunnen met z'n allen gezellig naar daar sporen/rijden/lopen om alles te vinden wat we willen.
Maar 't is toch gemakkelijk dat we het zelf ook hebben, niet?

 Los van het al dan niet nodig zijn van een abortuskliniek in Mechelen blijft bij mij toch de vaststelling dat je in Mechelen niet terecht kan in een niet katholiek ziekenhuis. Het enige dat er was is door zijn eigen schuld teloor gegaan en genadeloos opgeslokt door de "tegenpartij". Men kan hier bijvoorbeeld ook de vraag stellen hoe het Sint Jozef ziekenhuis en Emmaus staan tegenover euthanasie. 

@Jansenius: Als abortus de "core business" is van een abortuscentrum waar 80% van de abortussen gebeuren met een "kwaliteitsvolle" dienst, dan kan je afvragen waarom er dan zo geen kwaliteitsvol centrum in Mechelen mag komen. Ja toch?

 Wat mij plotseling opvalt:

1 ding hebben wij met onze arme meningetjes over het abortuscentrum alvast gemeen: zelf zullen we er nooit moeten zijn, tenzij om het handje vast te houden van een ongewenst bezwangerde freule. En dat doe je toch wel liefst in een of andere anonieme grootstad (lacht).

Bijgevolg trek ik voor mezelf volgende conclusie: Als man ben ik in deze zaak eigenlijk volkomen onbevoegd.

Ja, waar blijven al die hippe dames, jonge freules en beminnelijke deernen eigenlijk, op dit "Oude-Mannen-Blog-Forum" ?

:-D

spreek voor uzelf he gym, en stop met dromen over jonge frouleins

@ Lieven : zelfkennis siert ne mens...

:-D

Oude rakker

Ik ben een oude rakker
Eigenlijk een oude lul
Ik ben een oude stakker
En verspreid een pak gelul

Ik ben een oude knakker
Zeg het maar : een oude vent
En wat ben ik gelukkig
Dat niemand me hier kent

Gimycko - 04 april 2009

@rudi : de kwestie is niet dat er geen abortuscentrum màg komen in Mechelen, maar dat het niet gewoon niet nodig is om onder elke klokkentoren (ik had bijna gezegd : kerktoren, om u een beetje te plagen :-) ) zo'n centrum te hebben. Er zijn genoeg centra in Vlaanderen (6) om de vraag op te vangen, en Vlaanderen is al klein genoeg. Trouwens, ook voor andere medische ingrepen kan er daarom (die kleine afstanden) makkelijk geshopt worden. Voor brandwonden ga je best naar Neder-Over-Heembeek, voor fertiliteit is de VUB internationaal gekend, voor orthopedie is Pellenberg de place-to-be, en (om eigen ervaring te geven), voor mijn hernia-operatie ben ik in Bonheiden geweest en niet achter de deur in Sint-Maarten. Geloofsovertuiging (of voor niet-gelovigen : ideologie) vind ik voor mijzelf heel belangrijk, maar vind ik toch niet zo relevant als ik op een operatietafel moet liggen, dan interesseert het mij vooral dat het een vaste hand is die snijdt :-) .

Wij hebben bv. ook geen universiteit hee... en so what, niemand maakt een probleem met Leuven, A'pen, Brussel en Gent zo vlakbij (ik vergeet nog Hasselt, Kortrijk...).

Wat Emmaüs betreft : dat is de overkoepelende groep van zorginstellingen (niet alleen ziekenhuizen !) waarvan Sint-Maarten er eentje is. De zetel is in De Noker (schoon gerestaureerd) in de Nokerstraat, en hun visie vind je op www.emmaus.be.

 

 

 Noem een kat toch gewoon een kat he zeg: dat mensen voor de volle 100% baas zijn over hun eigen lichaam en hun eigen leven ligt gewoon moeilijk bij religieuzen. Punt meer is het niet.

Het is veel meer dan dat. Maar het is iedereens recht om er niet meer in te zien. Ik wil nog wel eens debat hierover voeren, maar het ging hier in deze blog eigenlijk over het nieuws van deze week : hebben we in Mechelen een abortuscentrum nodig of niet. (of een profileringsdrangontwenningscentrum :-) ) .

@ Christophe: Eens. (die over die kat dus)

@Rudy, als de bestaande abortuscentra draaien op 80% van hun capaciteit, bewijst dit dat ze nog plaats hebben voor 20%, en bijgevolg stelt zich de vraag : is zo een instelling dus wel nodig in Mechelen?-)

Dan moet de KV toch echt wat beter gaan presteren. Het seizoen begon goed. Maar de laatste tijd kunnen ze alleen nog maar verliezen.

@Gastblogger: van de miserie en de ellende die ook KRCM (de reesing!) momenteel meemaakt schijnt niet zoveel boven de sloten door te sijpelen. Maar ja, hier staan de kranten ook niet vol van de prestaties van Docos Leiden!

Voor de nieuwsgierigen: http://docos.webadres.nu/content/docos-info/geschiedenis