De Grootste Mechelaar

met categorie:  

Nu Amsterdam Majoor Bosshardt heeft verkozen tot Grootste Amsterdammer, kun je er prat op gaan dat morgen dat havengehucht, tussen Mechelen en Hoogstraten, hetzelfde gaat doen.

We hadden, enkele jaren geleden, al de verkiezing van de Grootste Belg, nl Pater Damiaan, en een dik jaar geleden was er, hier op den Blog, de verkiezing van het Mooiste Mechelse Woord, nl Langenasem.

Dus, om die Sinjoren voor te zijn, wie vindt U de Grootste Mechelaar ?

Ons Margrietje of ons Kareltje, Frans of Remigius Hogenberg, Pieter van der Borcht, Alfred Ost, Gillis Smeyers, Ignace Kennis, Antonie van obbergen, Mayken Verhulst, de Van den Broecks, de Godennes, de De Noters, Jan-Frans van Geel, Denis van Alsloot, Hans Bol, Victor Scheppers, Pierre-Corneille van Geel, de Herregouts, vader en zoon Hunin, Jerome van Busleyden, Frans Margriet, Frans Croes, Jan-Frans Boeckstuyns,  Pierre-Joseph van Beneden, Rembert Dodoens, Rombout Keldermans, Lucas Fayd’herbe, dhr Ragheno, Louis van Zeir, Bart Somers, Jos van Roy, Manu en René Verreth, Roos van Acker, Mark Uytterhoeven, Guy Desmedt, Pat Donnez, Hans Otten, enz.

Ik ben er zeker nog een paar vergeten.  Dus die mogen er altijd bijgezet worden. 

Blijft de vraag of we hier, zoals enkele jaren geleden nog eens zo een verkiezing moeten houden en of we in dat lijstje ook Sint-Netels moeten toevoegen, gekend als Aanvoerder van de Geuzen tegen dat nieuwe Mechelse logo.

:-)


 

Ik verkies Mark Uytterhoeven. Zijn humor kan me steeds bekoren :D!

Natuurlijk mogen we onze Louis (Neefs) zeker niet vergeten !

:-)

Misschien moeten er criteria zijn. Wie is Mechelaar? Hier geboren? Een tijdje gewoond? (en hoe lang dan) etc...

Een aantal straten zijn vernoemd naar leraars, die enkele jaren les hebben gegeven aan de Academie (bv Willem Herreyns en zo).  Die zullen we misschien beter niet opnemen in het lijstje.

Louis Neefs was van Gierle, maar woonde hier en zat er in de politiek.  Zijn zus Connie woonde jarenlang langs de Vaa(r)t en vermoedelijk woont Gunther daar ook (nog) ergens, denk ik.

Mark Uytterhoeven woont al een tijd in het zuiden van Frankrijk, maar nog altijd Mechelaar in hart en ziel en waar tegenwoordig oa Liebrecht Vanbeckevoort uithangt, daar heb ik geen idee van.

Enne... was Frank Deboosere ook niet van den hanswijkenhoek ?

In de jaren '20 zou er ne zekere Van der stappen in Mechelen geleefd hebben.

Die vent zou ongeveer..... 2m15 geweest zijn.

Dus dat is toch al een respectabele grootte nietwaar. 

Jo Leemans

Sint-Rombouts (was wel eerst nen Ier.... maar heeft als voordeel dat hij niet meer heilig moet verklaard worden)

Marc Serneels  was ook dik over de twee meter....

 

Inderdaad, Jo Leemans niet vergeten, net zoals Piet van den Broeck en Jo Haazen !

:-)

DE grootste Mechelaar

is ongetwijfeld  "  Ivo Cornelis!!!"

Van de jaren 20 tot aan zijn dood  1958 heeft hij , als eerste, het opgenomen

voor de allerminste van onze maatschappij; wezen en verlaten jeugd.

De vzw "Ivo Cornelis" bestaat nog steeds  en is uitgegroeid tot een overkoepelend

orgaan dat zich inzet voor algemeen welzijn,  armen en minderheden .

                                                              groeten  oud lid jongenstehuis "Ivo Cornelis"

                                                                                                           Karel Sterckx

@ Hagedhochte :

Inderdaad, Ivo Cornelis mag zeker in het lijstje, alhoewel, buiten enkele websites, er blijkbaar nog geen artikel over hem bestaat op bv de Wikipedia (ben ff wezen googlen).

En waarom ook geen gewone Mechelaars nomineren die zich, door de jaren heen, verdienstelijk hebben gemaakt voor de (Mechelse, nationale of internationale) gemeenschap.

De grootste Mechelaar is ongetwijfeld Joos De Rycke !

En natuurlijk Jef Denyn niet vergeten !  En Frans M. Olbrechts...

mijn grootste mechelaar ?
"dé mechelaar", jan-met-de-pet, ongeacht afkomst, leeftijd of wat dan ook.
 

De grootste Mechelaar was mijn vader niettegenstaande hij maar 1.70 m groot was. 

Goed, de "Mechelaar-met-de-pet" en de "vader van Louis Goovaerts" worden mee opgenomen in het lijstje van "De Grootste Mechelaar"...

:-D

En klein Désiréke niet vergeten :-)

Oscar Van Kesbeeck Rik De Saedeleer Mon Phlips
Oscar Van Kesbeeck Rik De Saedeleer

wel ik ben het met u eens want het werk en het gedult dat deze mens had is onmenselijk maar ja zo als gewoonlijk zal er weer veel water naar de zee stroomen gr en mijn stem heb je zeker oud bewoo,er weelde statie

Toch zijn er nog heel wat vergeten: Philippus de Monte, Peter Cabus, Jules Van Nuffel (wel geen echte Mechelaar van geboorte maar woonde en werkte hier zijn ganse leven), Jef Denyn, Staf Nees, Vic Nees, Edw. Gouverneur,  Willy Van Innis, Jef Rottiers, René en Manu Verreth, Mandus De Vos, Lucienne Van Deyck, ...

Omer maar enkele te noemen, zo voor de vuist.