De geest is gewillig, maar het vlees is zwak

Nu dat de polemiek wat is gaan liggen en het bloed opgedroogd is de tijd rijp om tekst en uitleg te geven over wat die vermaledijde naar bloed smachtende en slachtende moslims allemaal uitsteken als deel van hun carnivore religie. U weet wel, de eid al kabier (Arabisch) of büyük bayram (Turks), beter bekend als het offerfeest.

Het is niet mijn bedoeling pro- of contra-argumenten te geven voor het offerfeest, iedereen kan zijn gading vinden in de media van afgelopen dagen. Noch is het de bedoeling als apologeet een en ander goed te praten met de bedoeling goodwill te creëeren en die arme moslims als slachtoffer voor te stellen (pun intended). Wat ik wel wil doen is wat achtergrond geven, wat men in Canvastermen "duiding" pleegt te noemen. (lacht) Het is nu eenmaal een belangrijk religieus feest dat bij een groot deel van de Mechelaars leeft en bij nog een groter deel feitelijk onbekend is - op de smeuiige tabloidachtige verhalen na.

Disclaimer
Mensen denken dat iedere moslim zijn eigen godsdienst van naaldje tot draadje kent of op zijn minst de islam als geheel representeert. Niets is minder waar. Of dacht u dat elke katholiek de diepere zin van de 7 sacramenten kent? Of om uit de religieuze sfeer te blijven: kent elke rasliberaal het ideologisch verschil tussen pakweg John Locke en David Hume? Dus niet gespeend van enige expertise terzake laat ik dit evenement als ervaringsdeskundige de MechelenBlogt revue passeren (lacht)

Wat vooraf ging
We gaan vierduizend jaar terug in de tijd. Meer bepaald naar het land Kanaän waar de aartsvader Abraham zijn tenten heeft opgezet. Deze Abraham kreeg op oudere leefttijd een zoon (Ismaël) bij zijn tweede vrouw en jaren later een tweede zoon bij zijn eerste vrouw (Isaäk).

Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei Hij ‘Roep je zoon van wie je zoveel houdt en offer hem op een berg die Ik je wijzen zal’. De volgende morgen stond Abraham vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg. Hij zei tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug.' Hij pakte het hout voor het offer en nam zelf het vuur en het mes. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ Abraham antwoordde: ‘God zal zichzelf van een offerlam voorzien mijn jongen. Aangekomen bij de plaats bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar een engel riep vanuit de hemel: 'Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.


Staat er trouwens geen paneel van deze scène in de Sint-Romboutskathedraal?

Dit verhaal komt letterlijk uit Genesis, het eerste hoofdstuk van het Oud Testament. Het is deze traditie die moslims vandaag de dag herdenken. Hier en daar zijn er wat nuances in de islamitische versie waarbij bijvoorbeeld moslims er vanuit gaan dat het over de oudste zoon gaat, Ismaël, maar voor de rest komen beide verhalen netjes overeen.

In tegenstelling tot wat men denkt roept de Koran nergens op tot het offeren van een dier. Dezelfde Koran rept trouwens met geen woord over bijvoorbeeld de besnijdenis, een gebod dat rechtstreeks uit hetzelfde Genesis komt. Misschien enigszins tot uw verbazing maar in veel opzichten is de islam de godsdienst van Abraham en niet van Mohammed. Enkele voorbeelden ter illustratie:
- De bekendste traditie die teruggaat tot Abraham is ongetwijfeld de jaarlijkste bedevaart naar Mekka
- De eerste openbare prediking van Mohammed was een oproep om het monotheïsme van Abraham in ere te herstellen
- Moslims bidden zoals Abraham, geknield en met het aangezicht op de vloer (zie Genesis; idem dito voor Jezus trouwens)
- Abraham wordt door moslims ritueel begroet tijdens elk gebed, vijf keer per dag
- Zoals al aangegeven: mannelijke moslims besnijden zich, net als Abraham en de zijnen, om het verbond met God te eren

Moslims vieren dus met het offerfeest een Bijbelse event. Het hele verhaal waar moslims hun mosterd halen en de link van Abraham met de bedevaart is uitgebreid te lezen op
www.sharaf.be/Mekka de stad van Abraham

Ik wil maar zeggen dat de islam geen *lichaamsvreemde* religie is maar een voortzetting van zijn voorgangers, het joden- en christendom. Hoewel een "terugkeer naar" een betere woordkeuze is dan "voortzetting". De reden waarom rituelen zoals de besnijdenis geen onderdeel meer zijn van het christendom heeft vooral te maken met de determinerende rol van kerkvader Paulus in het vorm geven van de piepjonge Kerk. Misschien een beetje kort door de bocht maar dit is tevens de belangrijkste reden waarom islam als godsdienst ritueel en theologisch dichter staat bij het jodendom dan het christendom. Boeiende materie allemaal maar het zou ons te ver afleiden voor dit artikel.

De betekenis van het offer
Het offerfeest is dus een gedenken van het Abrahamische offer dat symbool staat voor ultieme gehoorzaamheid en opperste liefde voor God. Abraham was bereid om zijn enigste kind, een geboorte waar hij zijn hele leven op gewacht heeft en zijn oogappel, op te offeren. Een beproeving die hij met glans doorstaan heeft.

Wat is de betekenis van het offer - zeker van het meest dierbare dat je hebt?
Het offer is een courant voorkomende religieuze praktijk overal ter wereld omdat het verwijst naar een beproeving. Er kan nu eenmaal geen sprake zijn van totale liefde voor God als er geen volledige overgave is. Wat ons naadloos terugbrengt naar de betekenis van het woord "islam": overgave.

Desondanks het enorme belang van het offer bestaat er in de islam, anders dan bijvoorbeeld in het christendom, geen altaar wat wijst op het spirituele belang van de offergave. Een altaar vereist een priester (offeraar aan God) die de offerhandeling kan maken, zoals het Misoffer in het katholicisme. Priesters bestaan nu eenmaal niet in de islam, een "imam" is een voorganger en kan iedereen van de gemeenschap zijn. In die zin is islam geen strak geleide pyramidestructuur maar kun je het best vergelijken met het Open Source netwerk model. Islam als 3.0 religie no less quoi (lacht)

We zijn geneigd om bij offers en altaars te denken aan moslims, primitieve stammen en culturen uit de Oudheid. We zijn er als het ware blind voor geworden in onze eigen cultuur. Terwijl de godsdienst bij uitstek waar het offer centraal staat het christendom is. De essentie zijnde dat Jezus zich opofferde voor de zonden van de hele mensheid. Hij is het Lam Gods (pun not intended). Daarom dat Pasen draait rond het zoenoffer, de verzoening met het goddelijke en de spirituele ontwikkeling van de ziel door middel van beproeving. We leren onszelf nu eenmaal kennen als we onder zware druk staan.

Taal, zijnde een cultuurdrager van archetypes, geeft ook enkele hints rond de betekenis van het offer. Een offer brengen is nog altijd een uitdrukking die weergeeft dat men een inspanning moet leveren of iets opgeven in ruil voor iets hoger (voor de latinisten: do ut des). Het concept van een offer of opofferen is een actie die als doel heeft jezelf te zuiveren van je zonden. Of waar dacht u dat het woord zondebok vandaan kwam?

Maar de diepere betekenis van het offer is de link met de liefde.
Het gaat hier niet over een romantische bonbonnière (roept dit woord ook bij u de dictees op uit de scholierentijd?) met een grote valentijnstrik rond maar liefde in de betekenis van toewijding. De puurste liefde is de onbaatzuchtige liefde. Een liefde waar men alles geeft en niets vraagt. Dit klinkt de christelijke medemens vertrouwd in de oren. Het zijn mensen zoals Damiaan of een moeder Theresa die laten zien dat het geen loze begrippen zijn. Christenen mogen best trots zijn op de heiligen van hun gemeenschap.

Om in dezelfde sfeer van het christendom te blijven, deze liefde is is duidelijk in de 10 geboden of de decaloog. De 10 geboden zijn bekend bij moslims onder de term de "Furkaan" - in feite een zeer effectief hulpmiddel om goed van kwaad te onderscheiden. Sommige moslims gaan zo ver om te zeggen dat de Koran in essentie over de 10 geboden gaat, al de rest is commentaar. Jezus, de vleesgeworden logos, ging nog een stap verder en heeft de decaloog briljant samengevat: "Bemin God boven alles en uw naaste zoals uzelf"

De offervraag is een dilemma. Het plaatst God aan de ene kant en je eigen leven aan de andere kant en laat vervolgens aan jezelf de keuze welke van de twee je het meeste gewicht en belang wil geven. Dit is moeilijk te vatten voor niet-gelovigen maar vervang God door liefde of "hogere" idealen en het is al meer aanschouwelijk. De belangrijkste spirituele stromingen gaan ervanuit dat je je ego naast je neer moet leggen om God te bereiken. Maar het ego laten sterven is jezelf laten sterven. Op enkele uitverkorenen na, zoals Boeddha, zijn de meeste van ons niet in staat om die drastische stap te zetten en blijft er enkel een symbolische geste over voor de gewone stervelingen - zoals het offer. Daarom dat je een moslim hoort spreken over offeren en niet slachten. De connotie is geheel anders nietwaar?

Ik weet het, voor een moderne rationele burger van de 21ste eeuw hoort dit in de categorie bijgeloof en andere nonsens. Maar laat ik dit als nadenkertje meegeven: de grootste illusie is dat mensen denken dat ze hun leven in eigen handen hebben. Niets is minder waar.

Welk vlees in de kuip?
Allemaal goed en wel, maar na al het bovenstaande geblaat over symbolisch en spirituele blablabla, hoe zit dat nu met die schapen? Ja, er komt een dier bij te pas.
Er vloeit toch bloed of niet? Ja, er vloeit bloed.
Veel bloed? Ja, heel veel bloed.
371 schapen. 2.192 runderen. 6.849 konijnen. 31.590 varkens. 684.932 kippen. Worden geslacht. Elke dag opnieuw. In dit land.

Voor het offerfeest in de regio Mechelen zijn mits wat natte vingerwerk ruwweg een 500-tal schapen en 50-tal runderen geslacht. Moslims die -ook- dieren slachten en consumeren? No big deal.

Of we nu willen of niet, onze vleesconsumptie is gebaseerd op rivieren bloed die vanuit slachthuizen de riolen inlopen. Een slagerij is een sluier voor de bloed- en slachtpartij die er achter steekt. Zelfs de vorm van het dier is vandaag niet meer te herkennen in de etalage want zo willen de klanten het. Dat zegt iets over ons schaamtegevoel en afschuw. We willen niet weten wat er achter de schermen plaats heeft gevonden. Het pleit voor Gaia dat ze ons af en toe een geweten schoppen. Ze overdrijven soms maar dat is een manier om een point te maken.

Aan de andere kant is het een fundamenteel principe dat leven enkel kan bestaan door ander leven tot zich te nemen. En vegetariërs dan? Ook zij ontsnappen er niet aan. Of zijn planten en paddenstoelen geen vorm van leven soms? Een *lagere* levensvorm dan een dier maar wel een levensvorm. Ik weet nu wel dat planten geen centraal zenuwstelsel hebben en dus geen *pijn* kunnen lijden maar waarom hier de grens trekken?
Je kunt evengoed een arbitraire grens trekken tussen mens en het dier als lagere levensvorm. Ik overdrijf maar soms is dat een manier om een point te maken.

Ik ben voorstander van een vleesarm dieet om gezondheids, ethische en milieuredenen maar ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat onze eigen natuur omnivoor is.
Roald Dahl heeft trouwens in tempore non suspecto een schitterend kortverhaal geschreven over een radio die de frequentie kon horen van het schreeuwen van gras als de buren het gras maaiden.

Kunnen moslims vegetariër zijn? Het kan. Het komt weinig voor maar er zijn enkele prominente moslims die als overtuigde vegetariërs leven.

En nu komen we tot de beating a dead horse discussie: enkel na verdoving mogen dieren geslacht worden. Volgens de Belgische wet.
Klopt, met als uitzondering de rituele slachtingen. Van joden. En de moslims ook.
Maar dat is helemaal niet ethisch! Misschien niet.
Stel nu dat de wet op verplichte verdoving er zou door komen, zou dat het offerfeest stoppen? Helemaal niet, in bepaalde landen is de verdoving in voege maar gaat het offerfeest gewoon door.
Waarom dan dat tegenstribbelen van die moslims tegen deze redelijke eis? Het korte antwoord is: traditie in combinatie met het geloof dat hun manier de dieren geen tot weinig pijn laat lijden. En wie weet hebben ze wel een punt.

Wat ik belangrijker vind dan fixeren op de laatste 15 min van het leven van een schaap dat naar de slachtbank geleid wordt is om dierenwelzijn meer holistisch te benaderen. Ik denk dat dieren recht hebben op een dierwaardig leven. Dus geen industriële aanpak. Geen kistkalveren, geen kippenbatterijen, natuurlijk voer, enkel volwassen dieren, enz. Vanuit mijn morele highground is het natuurlijk gemakkelijk praten maar hé dit is een blog geen instituut om de wereld te veranderen.

We kunnen de dieren natuurlijk ook massaal de gaskamers injagen en daarna ontkennen dat het ooit plaats heeft gevonden (lacht)

Bergen en bergen vlees
Wat gebeurt er nu met al dat vlees?
Eénderde is geserveerd voor de armen, éénderde voor familie en kennissen en tenslotte éénderde voor jezelf.
Er is in Mechelen nog geen gestructureerde manier om het vlees aan lokale organisaties te schenken. Misschien ligt hier een kans voor de Schepen voor diversiteit om dit in goede banen te leiden als een minder-lef-meer-praktische-ingesteldheid-in-mechelen project.

In ontwikkelingslanden is dit feest dikwijls de enigste kans voor een familie om éénmaal per jaar uitgebreid vlees te kunnen eten.Trends
Zelfs duizenden jaren oude tradities worden door het modernisme ingehaald. En dus zijn er de laatste jaren ook voor het offerfeest enorme verschuivingen.
Schaalgrootte, centralisatie, voedselveiligheid en regeltjes overheersen en het is een kwestie van tijd voor het offerfeest in huiselijke sfeer gedoemd is te verdwijnen tenzij we het als werelderfgoed laten erkennen. Of beter nog: een serie als Vlees en Bloed op het scherm te gooien maar dan in halal stijl (lacht)

Nu, voordat de tegenstanders van het offerfeest met een brok in de keel juichend in elkaars armen vallen, het feest an sich zal blijven bestaan, maar het offergedeelte zal geleidelijk en voor een groot deel vervangen worden door een geldstorting voor het goede doel. Een beetje zoals geld geven aan Broederlijk Delen gedurende de vasten.

Het viel me op dat dit jaar slechts een 15% van de moskeegangers de moskee verlieten meteen na het gebed om te gaan offeren. Dit was jaren geleden de helft.
De meeste bestellen hun deel via de slager. Outsourcing en professionalisering dus.

Het (illegaal) thuis slachten is marginaal, te vergelijken met het percentage sluikstorters versus de medemens die braafjes zijn blauwe en witte zakken wekelijks op de stoep zet. Hier rest ons nog enkel om oude koeien uit de sloot te halen door zittend bij het haardvuur aan onze kleinkinderen oologsverhalen vertellen over hoe we vroeger in de holst van de nacht een schaap het huis binnensmokkelden. Af en toe eentje ontsnapte er eentje dat dan rondzwierf in de nachtelijke straten van Mechelen waarbij een hele familie er jacht op maakte in de hoop dat zij het verloren schaap in het vizier hadden voordat een verbaasde Maneblusser of -God behoede- een politiepatrouille er tegenaan botste. Dat waren nog eens tijden.

Wat de ambacht van het slachten zelf betreft, men mag enkel slachten als men een attest krijgt van de Moslimexecutieve in Brussel. Maw, er zullen niet veel meer zijn de komende jaren die nog gaan weten hoe het moet (ondergetekende hoort nu al bij die groep).

De hamvraag blijft: mogen alternatieven zoals geld geven aan de armen?
Wel, het hangt van de plaatselijke notabelen af. U weet wel, 2 moslims, 3 meningen. Nochtans is het simpel. Toch voor stuurlui aan wal zoals ikzelf (lacht).
Er is een orgaan dat -mits men een oogje of twee dichtknijpt- als stem van moslims kan optreden: de Moslimexecutieve. Nu die mensen hebben weinig te zeggen omwille van het eerder aangehaalde Open Source karakter van deze godsdienst. Maar mits overleg, bijvoorbeeld onder de zachte hand van een Schepen, zou deze Executieve -die toch enkele pundits in hun rangen telt- in staat moeten zijn om ons theologisch de les te spellen - lees overtuigen met religieuze argumenten en niet door Gaia videos.

De inspanningen van het Mechels stadsbestuur
Er is de brochure van het stadsbestuur met de veelbelovende titel "Offerfeest: hoe, waar en wanneer in Mechelen" - ja, hoor in het Nederlands, de voertaal van islamitische Mechelaars ( ik schat dat slechts 5% Arabisch kunnen lezen én begrijpen)

Het opent met een voorwoord van Schepen Salmi die vertelt wat de mogelijkheden zijn dit jaar met de nadruk op de inspanning van het bestuur in de vorm van "tijdelijke slachtvloeren". Dit laatste is gewoon een (vee)boer die zijn stallen tijdelijk ter beschikking stelt. Er blijkt maar één plaats te zijn in de buurt van Mechelen: in het liefelijke Hombeek, een dorp met veel creatieve boeren getuige het maisdoolhof van afgelopen zomer en nu dus de tijdelijke slachtvloer. De rest mag richting Werchter, Waarloos of Heist-op-den-Berg bollen. Echt onder de indruk ben ik dus niet van de "inspanningen" (lacht).

Dan volgt de obligate summiere achtergrond van het feest, en dat summiere mag u letterlijk nemen want een deel van de tekst is gewoon weggevallen. Verder veel krom taalgebruik ("Je kan daar ook uw schaap aankopen"), onbestaande termen ("een wetenschappelijke kalender"), slordigheden ("de data kunnen lang vooraf vastgelegd worden"), tegenspraken ("een tiental dagen" versus "enkele dagen"), hyperlinks die door de nieuw gelanceerde website niet meer werken (www.mechelen.be/samenlevenengezondheid), vreemde woorden (uitslachten), leuke vondsen (doe-het-zelf-vloer), advies dat flirt met het onhaalbare (doe een gifte in de vorm van *ingeblikt* offervlees) en verder een hoop ambtenarentaal waar Kafka jaloers op zou zijn: slachtvergunning, slachtaangifte, registratie in Beltrace, attest van de Moslimexecutieve, aankoopbewijs, beslagnummer, oormerknummer, registratienummer, identiteitskaart...

De voorlaatste pagina is vanuit theologisch oogpunt interessant. Als alternatief voor het offer staat er dat men ook een schenking kan doen (persoonlijke gift of aan een hulporganisatie). Daarmee is dit een feitelijke fatwa die tegen de officiële mening ingaat van bijvoorbeeld Moskee Al Buraq. En dus is er hier een seculier stadsbestuur dat een religieuze beslissing neemt. Het laat een bijzonder licht schijnen op de recente plannen voor een abortuskliniek in Mechelen. Stof voor minstens een dozijn samenzweringstheorieën, iets waar wij moslims gek op zijn (11 september? de CIA zit erachter meneer).

De voor de rest mooi vormgegeven brochure sluit af met een nogal kitscherige aandoende afbeelding op de achterflap samen met het -ondertussen verouderde- stadslogo. Het omgekeerde zou me verbazen, moslims als testgroep voor het lanceren van het nieuw logo, het zou ne keer iets anders zijn en getuigen van lef. Tussen haakjes heeft iemand al opgemerkt dat de overheersende paarse toon van het logo de kleur is van boete en inkeer?

Enfin goede bedoelingen te over maar van een verhelderende uiteenzetting -toch de bedoeling van de brochure- is geen sprake,  integendeel, ik moest het onding meermaals lezen voor ik er een jota van begreep. Dus prima initiatief maar volgend jaar beter Ali.

Het feest zelf
Het begint 's morgens met een kort gebed om 8u30 in de moskee. Daarna volgt er een preek van 20 min door de imam waar hij het over de spirituele dimensie heeft van het offerfeest. Gezinshoofden hebben een window van drie dagen om het offer te volbrengen maar de voorkeur is toch op de eerste dag. In de loop van de namiddag is het koken geblazen en tegen de avond komen families samen.

Mensen kleden zich feestelijk, kinderen zijn uitgelaten, kadootjes veranderen van eigenaar en veel kinderen krijgen een centje. Niet veel anders dan een gezellige kerstavond dus waarbij de nachtmis aan het begin van de dag plaats heeft.

Wat mag men offeren? Geiten, schapen, koeien, ossen, buffels en kamelen (van die laatste twee heb ik nog geen exemplaar gezien maar wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat met de klimaatveranderingen)
Die dieren moeten een minimum leefttijd hebben (1 jaar voor een geit,  2 jaar voor een koei enz) dus lammeren, kalveren en ander jonge beesten mogen niet voor de bijl gaan.
De spreekwoordelijke uitzonderling zijn de varkens, de heilige koeien van de moslims.

Wat kost dat nu allemaal?
Een schaap of 1/7 van een rund kost tussen de € 150 en € 250. Veel geld dus.
Het gebruiken van de slachtvloer is ongeveer € 35

En wat kost het aan de gemeenschap?
Het korte antwoord: geen idee. Als ik afga op een studie uit het Gentse van 2006, dan vermoed ik dat het een prijsvork is van 20 tot 40 Euro's per dier of 50% van de werkelijke kostprijs. Voor een bevolkingsgroep -die overigens niet bepaald tot de bovenlaag behoort- van een sinds 1974 erkende godsdienst die al 35 jaar zelf alles uit eigen zak betaald voor het organiseren van hun eredienst lijkt mij dat niet te veel.

Het goede nieuws: moslims hebben slechts 2 feesten per jaar dus u zal een hele poos niets meer van ons horen (lacht)

Rest me nog om onze mede-gelovigen een zinvolle Advent te wensen.

Best wat bijgeleerd vandaag. Dank je Omar.

Dank voor de duiding Omar!

Wat mis ik toch die Oude Goden : Thor, Freya, ...

Boeiend!  Bedankt voor deze verhelderende  uitleg Omar!  Het is té waardevol om even te lezen en door te klikken.  Ik heb hem voor mezelf afgedrukt, om later nog eens naar terug te kunnen grijpen...

En wat me vooral ook frappeert: ...of we nu Jood, Christen of Islamiet zijn: er is méér dat ons verbindt dan scheidt (of om het 'oneerbiediger' te zeggen: we komen allen uit dezelfde 'zandbak'...)

;-)

Ik hoop dat mijn Islamitische mede-Mechelaars een mooi en gezellig feest hadden!

Het belangrijkste vond ik de laatste categorie waarin deze topic werd geplaatst: ' samenleven '.

Prachtig en leerzaam stukje, Omar.
 
Ik vraag me wel af, hoe de Moslims zouden staan tegenover bvb de verplichting van het laten slachten in een erkend slachthuis, waar de dieren eerst verdoofd worden of geëlotrukeerd worden ?
 
Ik kan me voorstellen dat de volgende generaties allochtonen hun geloof minder strikt gaan volgen en, net zoals de katholieken een paar tiental jaren geleden, zich minder gaan houden aan de oude tradities.
Zo eten wij nu al jaren ook vlees op vrijdag, waar dat vroeger helemaal niet kon en gaan wij allang niet meer elke zondag naar de kerk.
 
Ik ken ook heel wat Moslims die regelmatig een pistoleeke met een witte of zwarte pens eten, of in 't frituur al eens een bouletje snappen, dus, waarom niet ?

 

Dat van die vis op vrijdag was niet meer als een drogreden om de visverkoop, na een serieuze dip in het verleden, terug aan te zwengelen en hierin werd oa mijnheer pastoor ingeschakeld.  Dit alles had niks, maar dan ook niks te maken met eender welke religie, alhoewel er een leuke connectie werd gemaakt met het feit dat de apostelen blijkbaar vissers waren...

Het slachthuis als slachtplaats en electrocutie/verdoving als methode zijn twee verschillende zaken Jan.

Uiteraard is slachten voorbehouden voor het slachthuis. Runderen bijvoorbeeld werden afgelopen vrijdag in het Mechelse slachthuis geslacht. Maar omwille van de piek op die bepaalde data worden tijdelijke slachtvloeren ingericht. Het is de "methode" die een punt van discussie is.

Wat betreft het verwateren van de religie. Misschien en misschien ook niet. Het Open Source model is nogal eigenaardig en kan alle kanten uit gaan (lacht).

Een shock therapie zoals het Tweede Vaticaans Concilie (waar mijn inziens het kind gedeeltelijk mee met het badwater is verdwenen) zit er niet in. De teloorgang van de christelijke tradities is een heel spijtige zaak (welke priester kent nog de Motu Proprio Summorum Pontificum?). Een religie die zijn rituelen overboord gooit komt aardig in de buurt van het laten verdwijnen van zijn mystiek. En dit voor het christendom, de mystieke godsdienst bij uitstek. Of hoe een moslim een pilarenbijter kan zijn (lacht)

Als Mao Ze Dong ooit iets goeds gezegd heeft in zijn leven dan was het wel : "Godsdienst is opium voor het volk"

En gelijk had hij...  Ik hoop ooit op een wereld waar geen godsdienst meer is, dat brengt toch enkel miserie mee! De macht aan de ketters!

De woorden komen van Marx TommyG ;-)

Ketters bestaan enkel bij de gratie der religie (lacht)

Maar het is fijn dat ook jij een betere wereld met *minder* miserie wilt.

 Beste Omar, schitterend verwoord en zeer interessant. Wat ik nu nog mis, is een "halal" uitleg. Hoe zit dat met kippen die moeten geslacht worden met het hoofd richting Mekka, zoals ik ooit eens ergens las? Het hele verhaal van toen in Humo was zo verbazend dat ik het bijna niet kon geloven. En wat met die "halal" hype in Moslimkringen? Je mag alleen "halal" vlees en voedsel nuttigen. Hoe zit dat?

Ik wil je verder ook niet onthouden dat ik dit weekend via email een RTBf reportage doorkreeg over een gelatinefabriek in Vilvoorde. Die gelatine wordt gemaakt uit ... varkenshuid. En het eindproduct is nu één van de meest voorkomende additieven in diverse voedingsproducten (zoals yoghurt etc...) . De fabriek exporteert vanuit Vilvoorde naar de hele wereld. Hoe lost een Moslim dat op? Want varkens zijn "heilige koeien" zoals je het zo mooi verwoordde.  

Stof tot nadenken. De fabrieksdirecteur had er ook geen antwoord op en wist met zijn schaamte geen blijf.

Zeer goede en relevante vragen van Rudi - iets wat duidelijk ook leeft bij moslims. Ik zal dat bij wijlen in een apart artikel uit de doeken doen in de context van Mechelen.

Maar voorlopig geen schrijfsels over islam van mijn hand meer - voordat je het weet denkt iedereen dat ik fanatiek ben (lacht). Een volgend artikel gaat over totaal iets anders - promised

 

Vlees eten of geen vlees eten? Da’s de vraag (vrij naar de bekende William)
Eten en gegeten worden; da’s de realiteit!
Of gras, patatten en andere groenten al dan niet lijden wanneer ze gemaaid, geschild of gekookt worden, weet ik niet;  dat dieren lijden   wanneer ze geslacht worden weet ik (als ervaringsdeskundige) wel!
Een predator doodt zijn prooi zo snel en efficiënt mogelijk. Niet uit sociale overwegingen, niet uit erbarmen, maar om de eigen veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen; kwetsuren kunnen immers voor de jager zelf het einde betekenen.
Mensen zouden het dierlijke moeten overstijgen; wij kunnen leed veroorzaken of lenigen, naar eigen goeddunken. Geloof of bijgeloof (wat is tenslotte het wezenlijke verschil) zijn per definitie fundamenteel. Hun ‘scheppers’ eisen absolute gehoorzaamheid. Hun volgelingen kruipen. ‘Verlichte’ dienaren zwakken de oeroude ‘regels’ af en herleiden hun godsdienst tot maatschappelijk aanvaardbare riten.
Mensenoffers en offerdieren, ontsproten aan het brein van plaatsvervangende goden op aarde, zijn ‘bij ons’ afgeschaft!
De renaissance leidde tot het ‘moderne’ humanisme en beïnvloedde het klassieke katholieke gedachtegoed. Vandaag zijn wij quasi volledig ontsnapt aan de ‘zegen’ van de kromstaf. De katholieke gezaghebbers houden zich, zoals elke goeie schoenmaker, bij hun leest. Offeren is nu symbolisch, een kaars die brand zal je zelden horen zuchten …
Het derivaat ‘islam’ (Joodse godsdienst, katholicisme, islam) bracht absoluut geen verbetering ten opzichte van zijn voorgangers. Hun respectievelijke clubblaadjes (Thora, bijbel en koran) zijn nog altijd voorbeelden van gruwelromans. Slimme mensen snappen dat voor- en historische geschriften dienen geplaatst te worden in hun tijd. Profiteurs misbruiken slappe volgelingen en zorgen voor verdeeldheid tussen mensen.
Joodse slachters (rabbijnen) zijn voorbereid op hun taak; hun ‘offermes’ is bijna een halve meter lang De sjammas heeft een dagtaak met de voorbereiding van het offermes. Na het slijpen en wetten wordt het lemmet met olie opgewreven; het resultaat is een vlijmscherp wapen dat met een enkele snede de stier (praktisch onthoofd) dood. (Ossen en koeien zijn verboden dieren; van de stier wordt alleen de voorkwartieren gegeten)
Moslim slachters (elke gelovige is geoorloofde slachter) gebruiken van volwaardige messen tot ‘patattenschillertjes’ en laten (meestal) de dieren nutteloos en lang lijden. Geen enkel verhaal kan mij ervan overtuigen dat imams niet tot dezelfde handelingen (namelijk het ‘aanpassen van hun islam tot sociaal aanvaardbare normen) kunnen verplicht worden, zoals onze mijnheer pastoors ook hebben moeten doen in de loop van de jaren.
Ik ben eens benieuwd of deze post (zoals ik al 3 maal mocht meemaken) NIET geplaatst wordt, en of ik (indien wel) niet automatisch als ‘blokker’ zal geklasseerd worden.

Beste Anoniem. Bedankt voor uw bijdrage.

Rechtzetting: Alle posten worden automatisch, zonder eerst gemodereerd te worden geplaatst. Als u duidt op niet plaatsen van posten dan is dat nefast niet waar.

Wat er wel kan is dat een bepaalde reactie wordt verwijderd, maar dan enkel door het volgen van de afspraken.

Als Anoniem erop staat dat we geöliede langmessen gebruiken dan kunnen moslims daar wel mee leven denk ik (lacht).

Wat kosher is is trouwens halal voor moslims (op alcohol na).

 

‘t Is een tijdje geleden weliswaar, maar mijn protest tegen de uitsluiting van GL (bekende controversieel op dit forum) werd niet geplaatst, een bijdrage over de oudste spotnaam van Mechelen werd geweerd (waarschijnlijk wegens te laag niveau ha ha haaa), en een derde (beklag over bepaalde islam rites)  werd eveneens niet geplaatst. Al moet ik toegeven dat dit gebeurde voor de reorganisatie van deze blog. Soit, deze versie bevalt mij beter en dus keer ik maar weer naar de (schapen)stal …
Ook een negatieve reactie op Omar werd in die tijd fel onterecht bekritiseerd door een aantal correcten onder U, het was Omar himself die met argumenten tegensprak; hij begrijpt tenminste dat kritiek en persoonlijke waarheden niet verwisseld moeten worden met laster en leugen …
Daarom verwondert het mij (een beetje) dat zijn (ludieke) verwijzing (langmessen → nacht van de …) de kern van mijn verhaal ontwijkt. Gans zijn (overigens interessante) slachtverhaal is immers een (van de) top(jes) van de ijsberg die de wrijvingen tussen onze seculiere maatschappij en de pogingen van zijn godsdienst op overheersing duidelijk aantoont. Als kardinaal Danneels’s kromstaf opgeborgen blijft in zijn tabernakel, kan Omar toch akkoord gaan, hoop ik,  dat zijn heren’s kromzwaard blijft waar het hoort: in het huis van Mohammed?
NB: voorgenoemd huis staat in Mekka, nog niet in Mechelen  dacht ik.
Als een laag bij de grondse reactie, totaal ongepaste, provocerende of kwetsende reactie verwijderd wordt, kan ik daar best mee leven.
Zo'n reactie hoort hier niet en het is niet de bedoeling van Mechelen Blogt om een scheldclubje te worden.
Het is de bedoeling om mensen dichter bij elkaar te brengen en een dialoog te starten.
 
Als iemand zich niet aan de spelregels wil of kan houden, wordt op de vingers getikt en als dat niet helpt, tijdelijk of voorgoed de deur gewezen.
Is dat in de kroeg aan de toog ook niet het geval ?? :-)
 
In ieder geval, beste Anoniem, welkom op MB, al zou het voor iedereen makkelijker zijn als er toch minstens een voornaam staat, want "anoniem"-en zijn er meer dan één.

Mijnheer Jan Goovaerts,

                                             wanneer enkelen beslissen wat velen mogen zeggen dan zijn we daar aangekomen waar we niet willen zijn. 

 Alles hangt natuurlijk af van de lente van de betreffende teentjes.... (smile). Die van mij zijn vrij kort, ik kan met andere woorden tegen een stootje.

Mijn 'anoniem' stamt uit de tijd dat mijn open mening mijn werk in gevaar bracht; ik moest (en moet) van opdrachten leven begrijpt U? Of denkt U inderdaad dat 'big brother' niet over de zijnen waakt? Trouwens, 'ik' ben niet belangrijk; dat wat 'ik' te 'verkondigen' heb door een (groot ?) deel van Mechelaars onderschreven wordt is belangrijker. Alhoewel, wat ik hier op deze blog lees komt niet (te) veel overeen met wat ik in de kroeg hoor ... Dialoog starten en mensen dichter bijeen brengen lukt soms beter met keiharde (eigen) waarheden dan met mierzoet nageblaat, het 'denken' staat soms haaks op het zeggen. Is men niet beter met een keiharde opposant dan met de beleefde horige die zich ontpopt als onverwachte Judas?

PS:  Mijn IP-adres en mijn mail adres zijn voldoende om als 'anoniem' tussen andere 'anoniemen' herkend te worden; in geval van overtreden kan het 'blogbestuur' mij gemakkelijk blokeren; hier is er nog niets veranderd hoor!

Om toch maar eens even terug naar het topic te gaan: heb enorm veel bijgeleerd uit het heldere verhaal van Omar. Met dank daarvoor!

Ik ga het, net als Jan, ook nog afprinten denk ik, om het nog eens te kunnen herlezen...

Inderdaad Anoniem:  onderbouwde meningen zorgen voor betere discussies ! En laat ons eerlijk zijn, deze post is mooi geschreven en doorspekt met argumenten en feiten, zoals trouwens ook uw wederwoord.

dju zeg, ik was overtuigd dat die uitspraak van Mao kwam, maar je hebt gelijk Omar, het is idd van Marx...

Damn, heeft Mao dan echt helemaal niks nuttig gezegd in zijn leven... Straks eens vragen aan mijn Chinese wederhelft, zijn we weer vertrokken voor een discussie avondje :-)

Wat mij opvalt is dat omar , islamiet zijnde, toch veel meer weet van het Christendom dan pakweg 80% van de Katholieken, schaamtelijk eigenlijk wat mijn standpunten aangaande dit topic niet zal veranderen, ik heb hier in vroegere items al mijn gedacht uit de doeken gedaan, das genoeg.

@anoniem: "Een predator doodt zijn prooi zo snel en efficiënt mogelijk", ooit al eens een kat een muis zien vangen. Ze speelt ermee tot ze niet meer beweegt en laat ze dan los om meteen bij de minste beweging weer de klauwen in het beestje te slaan, een ware uitputtingsslag. En mag ik eens weten hoe jij muizen, spinnen, vliegen en muggen te lijf gaat?  exact...

Dat houdt het leven wat pittiger he Tommy :-)

GL verkondigde : "wanneer enkelen beslissen wat velen mogen zeggen dan zijn we daar aangekomen waar we niet willen zijn. "

Daar heb je misschien wel gelijk in, Louis, en iedereen mag zijn mening verkondigen, maar het is vooral de manier waarop dit gebeurt, die het verschil maakt.
Een onderbouwde mening met respect voor het onderwerp moet zeker kunnen.
Ongefundeerd in het rond schoppen op een beledigende wijze, kan dan weer niet, volgens mij.
 
Maar het ging hier over het offerfeest en Omar heeft me heel wat verduidelijkt, dus laat ons on-topic blijven.
Binnenkort is het Kerstmis en de kalkoenen kunnen daar ook niks aan doen :-)

@Lieve: Een kat is een huisdier, een dier dus met aangekweekte mensenmanieren. Verwar nooit gedomesticeerden met wilde dieren. Los daarvan is het ‘spelen’ met een prooi (in het wild dan) een leerproces, ergo levensnoodzakelijk voor deze wilden!

Uw opmerking over Omar die zoveel van het christendom kent is juist, het toegevoegde ‘islamiet zijnde’ lijkt mij niet relevant. Wat mij wel interesseert is waarom een voorbeeld van geïntegreerde mens, absoluut niet representatief voor een (groot ?) deel van zijn geloofsgenoten, zich verschuilt achter een ‘duiding’. Zijn persoonlijk standpunt is namelijk wel belangrijk, want hoe dan ook, desondanks zijn verklarende en verhelderend verhaal, blijft het voor mij een (van de talrijke) griezelverhalen. Een dier kelen is uit onze Vlaamse cultuur, terecht verbannen. Dieren kelen, stierengevechten, hondengevechten, levende vissen inslikken enz … moesten in onze westerse maatschappij verboden worden. Een gelovige moet daar maar leren mee leven. Leed en pijn bezorgen in naam van god of voor mensenpleziertjes is ‘de mens’ onwaardig. Daarover anders denken doet mij walgen. En met mij vele anderen durf ik te hopen?

Jan, wie ben ik om u tegen te spreken. Maar er is een spreekwoord dat zegt " hij die nooit een zonde begaan heeft mag de eerste steen gooien ". En dat er over dit thema hier en in heel Europa grote tegenstellingen zijn heeft de volksraadpleging in Zwitserland bewezen. Terecht wordt in Europa de vraag gesteld, is het nu zo moeilijk u aan te passen aan de zeden en gewoonten van uw gastheer. Jan, een heel groot vraagteken.  

@ Anoniem: Een dier kelen is in onze Vlaamse cultuur enkel maar uit het zicht verbannen.

Belangrijke nuance.

De manier waarop kippen en ander vee gehouden wordt (met veel te veel op veel te weinig oppervlakte, foie gras, kreeft en mosselen (levend gekookt) bijvoorbeeld doen mij besluiten dat de gruwel helemaal niet weg is in onze samenleving.

Vanwaar dan die selectieve verontwaardiging?

Jan Goovaerts, het is U misschien ontgaan, maar in mijn posting (eten en gegeten worden) trachtte ik het verschil te onderlijnen tussen de manieren van slachten. Ziet gij nu echt géén verschil tussen 'slachten' (ook door middel van onthoofden zoals bvb. de kippen) en 'kelen' ? Verandert de ‘verduidelijking’ door Omar ook maar een jota aan het lot van de geofferde dieren? Abraham was volkomen bereid om zelfs zijn zoon te slachten, maar voor een barmhartige god volstond een beest. De diepere betekenis van een offer is de link met de liefde … De offervraag is een dilemma. Het plaatst God aan de ene kant en je eigen leven aan de andere kant en laat vervolgens aan jezelf de keuze welke van de twee je het meeste gewicht en belang wil geven… Dixit Omar. Het is duidelijk welke keuze gelovigen in onze maatschappij maken: beestachtig ‘kelen’ uit liefde voor god gaat voor de barmhartigheid van onze seculiere wetten … Eerst de dieren kelen, wat is hun volgende keuze?

Dit wil slechts een ‘duiding’ zijn en een korte (en onvolledige) les geschiedenis: ‘executeren door de eeuwen heen’:

Nu niet meer toegepast:
Kruisigen, verdrinken, vierendelen, koken, radbraken, levend begraven enz …
Nu nog wel toegepast (hier en daar op deze wereld tenminste):
Van een klif of toren gooien, ophanging, spiesen, stenigen, onthoofden enz …
Op dit laatste (onthoofden) wil ik even doorgaan:   
Aanvankelijk werd de gestrafte het hoofd (met een knots) ingeslagen, later werd de keel overgesneden, daarna werd het hoofd afgekapt en men eindigde met het (humane) guillotineren …
We kunnen het niet controleren maar ik vermoed dat, wanneer de veroordeelde zou mogen kiezen, hij ontegensprekelijk voor de laatste optie in het rijtje zou gaan, wat denkt gij er zelf van?
Vandaag is de doodstraf (hier) afgeschaft. Volgens een bepaalde dierenrechtenorganisatie zou dat ook moeten gelden voor dieren, dit is echter (gezien leven en laten leven) onnatuurlijk. Een offerdier echter heeft geen keuze; wij bepalen zijn manier van sterven … Ik lees hier wel de felicitaties op Omar’s posting; ik betwist het leerrijke hiervan niet maar ik vind geen persoonlijke standpunten ten opzichte van het 'kelen' of 'verdoofd sterven' zelf? Dan zullen de meeste bloggers met 'kelen' akkoord gaan vermoed ik?

 Ik heb ooit in Turkije een bok zien ritueel de nek afsnijden. Het beestje was dan nog bedoeld voor en feestje van... Israeli's. Ik ben blijven kijken vanuit de bar van het hotel. Ik moet toegeven, niet erg mooi om aan te kijken, al merkte ik dat de slachter professioneel het beestje met één haal van zijn vlijmscherp mes de kop afsneed. Het bleef er nog met een dun velletje aanhangen.... 

In die bar stonden ook enkele jonge Turken te kijken en die vonden het ook nogal barbaars en uiten openlijk hun afkeer. Eén van hen, die uit België kwam vond: "bij jullie is het beter, daar worden die dieren tenminste verdoofd".  Dus beste Islamieten, verzacht het lijden van die beestjes die je in naam van een oude legende van een andere tijd naar de andere wereld helpt en verdoof die ten minste. Of misschien anders, pas jullie aan en gebruik de methodes van het land waar jullie zijn naar toe geëmigreerd.

@ Rudi

Een detail: géén mes is scherp genoeg om de kop van een romp te snijden; 'men' snijdt tot op het bot (indien goed gedaan), het dier gaat in shock en door fel bloedverlies sterft het dier op een (voor mij echter niet) min of meer aanvaardbare manier. Knoeiers kerven met patattenschillertjes in de nek van het dier, de zenuwen blijven intact en het dier 'stroomt' langzaam leeg, geen benijdenswaardige manier van sterven! Met Uw conclusie van 'aanpassen' komt U op gevaarlijk terrein. Gewoon de bestaande wetten strikt toepassen is voldoende ... Maar ook dit stellen is al voldoende, meen ik, om geklasseerd te worden.

Blijft de vraag waarom we, tijdens al die feestdagen (Kerstmis, Offer-, Thanksgiving) zo nodig ons gezicht verplicht moeten volstoppen met zoveel voedsel ?  Toch niet om de commerce, in die dagen, beter te laten draaien, zekers ?

Wedden dat de Nieuwjaarsdiners al zijn besteld.  Enfin, binnenkort kunnen we weer een shitload van lijstjes, van de betere Mechelse restaurants, verwachten in de Streekkrant en de Passepartout.

Ik ben ook voor het verdoven van dieren vooraleer ze gedood worden.
Ik zie ook het verschil maar al te goed, Anoniem, en het is zelfs slecht voor de kwaliteit van het dier als het onder stress staat bij het slachten. (lang geleden ben ik naar het PIVA in Antwerpen geweest en daar hebben ze mij dat geleerd)
Het heeft iets te maken met het spannen van de spieren, wat taai vlees zou geven.
Dat terzijde, maar het punt dat ik aanhaal is dat je niet per sé Moslim hoeft te zijn om een dier te kelen ipv te slachten.
Zoals ik eerder stelde, heb ik mijn grootvader vroeger regelmatig varkens, kippen, konijnen en andere eetbare dieren zien dooddoen in den hof.
Als leerling beenhouwer mocht ik achteraf dan mee de pensen gaan maken :-)
Meermaals heb ik toen ook een kip zonder kop de omheining zien overvliegen.
Dat is nog niet zo lang geleden en ik ben zeker dat het nog vrij frequent gebeurd, ondanks dat er ondertussen allang humanere manieren zijn.
De dood van een kreeft wens ik ook mijn ergste vijand niet toe en aan de vetgemeste ganzelever zat ook nog een gans die ervoor geleden heeft.
De fazant die door de jager uit het luchruim geknald wordt, is ook niet op slag dood.
Dat is niet voor het geloof, maar puur voor de decadentie.
 
 
 

@ Anoniem: het is net omdat het uit het zicht verbannen is dat er zoveel verontwaardiging ontstaat als er eens te zien is (om welke reden dan ook) waar dat stuk vlees op uw bord eigenlijk vandaan komt.

Voor de rest stel ik vast dat je voor een stuk naast m'n opmerking reageert.

@ Jan Goovaerts:

Naargelang de aard van de verdoving is ook deze manier schadelijk voor het vlees. Slechts 'onze' manier van slachten (namelijk het slachtmasker) garandeert een (min of meer) pijnloze dood. Dat er in het verleden (en uiteraard ook vandaag nog) ook door Vlamingen op een, naar mijn mening, onmenselijke manier geslacht wordt, belet niet dat ik de, op deze topic 'geduide' manier blijf verwerpelijk vinden. 

@ Wout:

Uw opmerking: 'uit het zicht verbannen' heb ik toch duidelijk gepareerd, dacht ik?

Uw  'nuance' spreek ik niet tegen, ook ik heb een afkeer van de door U aangehaalde 'zaken'

Uit Uw besluit 'dat de gruwel helemaal niet weg is in onze samenleving'  begrijp ik dat Uzelf verontwaardigd zijt over de manier van handelen. Indien ik juist concludeer is Uw vraag 'Vanwaar dan die selectieve verontwaardiging? retorisch, indien ik mij vergis betekend dit dat U niet verontwaardigd zijt ... Dan houd ik mijn mening liever voor mezelf, kwestie van beleefd te blijven , ziet U ?

 

Iemand een idee hoe het er hier vroeger aan toe ging ?

Slachthuis Mechelen

Omar, sorry hoor maar wat de financiele kant van de zaak betreft , houdt u ons toch één en ander verborgen. U zou toch moeten weten dat de stad per schaap 13,62 euro heeft bijgelegd voor de slachtvloer. Daarenboven werd een betwistbare folder in de Arabische taal uitgegeven op kosten van de stad. 3500 exemplaren op rekening departement Ali Salmi . Op kosten van de stad was er dan nog de afvoer van het slachtafval, de naddarbarelen, de permanente aanwezigheid van politie en getuigen.

Als we dan even rekenen voor 25 kilo vlees 250 euro dan zit de gemeenschap niet slecht denk ik, er zijn veel andere mensen in onze stad die deze manna uit de hemel niet krijgen. Akkoord.

Ja Gim, de beenhouwers leverden hun dieren af en gingen dan aan den overkant van 't straat bij zwêt Mariake een paar pintjes drinken. De koeien werden geschoten met een speciaal kannonetje en de varkens sloegen ze met ne voorhamer op hun stêr . Schapen werden thuis geslacht zoals de varkens.

"

@ Wout:

Uw opmerking: 'uit het zicht verbannen' heb ik toch duidelijk gepareerd, dacht ik?

Uw  'nuance' spreek ik niet tegen, ook ik heb een afkeer van de door U aangehaalde 'zaken'

Uit Uw besluit 'dat de gruwel helemaal niet weg is in onze samenleving'  begrijp ik dat Uzelf verontwaardigd zijt over de manier van handelen. Indien ik juist concludeer is Uw vraag 'Vanwaar dan die selectieve verontwaardiging? retorisch, indien ik mij vergis betekend dit dat U niet verontwaardigd zijt ... Dan houd ik mijn mening liever voor mezelf, kwestie van beleefd te blijven , ziet U ?

"

@ Anoniem: Geheel naast de kwestie gepareerd. Dat klopt mr Anoniem. Uw verontwaardiging was selectief.

tot nader order bent U 'Anoniem' voor mij. Ik heb geen flauw idee wie of  wat er achter uw 'Anoniem' schuilgaat. U bent iemand die 'Anoniem' komt opdagen in een topic op een Blog en U verwacht dat ik kan raden wie of wat er achter Uw 'Anonieme' opmerkingen schuilgaat.

Helaas heb ik geen glazen bol en helderziende ben ik ook al niet. Dus moet ik het doen met uw Anonieme opmerkingen.

Gaia bijvoorbeeld is voor mij een perfect respectabele organisatie. Die komen op voor dierenrechten in eender welke context. Die ontzien mens noch geloof als het over dierenrechten gaat. Een mens weet waarvoor die staan.

Voor de rest ga ik U behandelen zoals ge U verkiest te presenteren. Anoniem.

 

Wat is dat toch met die moslims die één en ander verborgen willen houden?
En ik die dacht dat het enkel wij waren die in samenzweringstheorieën geloven (lacht)

Ik zou begot niet weten wat de stad al dan niet heeft moeten bijleggen voor het offerfeest. Ik heb enkel met een natte vinger een schatting gemaakt van 20 tot 40 Euro. Maar dat kan totaal verkeerd zijn natuurlijk - zeker als het van een amateur (of in mooier Nederlands: liefhebber) als mezelf komt (lacht).

Die Arabische folder heb ik niet onder ogen gekregen, hopelijk was de kwaliteit *iets* beter dan de Nederlandse versie.

Fijn dat ook G.L. aan de mensen met minder denkt net zoals de moslims die éénderde van het vlees aan de lokale armen geven.

Voor de rest: niemand kan tegen het feit zijn dat een maatschappij dierenleed zoveel mogelijk wil bannen.

Net zoals ik had verwacht; Omar is (hier op deze blog) een van de weinigen die duidelijk en openlijk ('t zij voorzichtig) zijn mening over dierenleed durft te uiten ...

Feiten zijn feiten, veranderen kan slechts (soms heilaas) door democratisch gekozenen.

Wat ik mij wel afvraag is dat van de offerande (of ten minste één derde ervan) ook autochtone atheïstische proletariërs mogen genieten? Vermits in de koran god veelvoudig straffen voorziet voor ongelovigen, twijfel ik daaraan  ...

Indien echter de allah van onze contreien een uitzondering maakt (alle goden van alle godsdiensten passen zich regelmatig aan), kan GL misschien een schapenkoteletje bij Omar gaan eten?

Toch altijd interessant als anderen moslims de les willen spellen in hun eigen godsdienst. (lacht)

Laat ik duidelijker herhalen, éénderde is voor armen en behoeftigen ongeacht geloof, overtuiging, politieke kleur, nationaliteit, burgerlijke staat of geslacht. Past mooi in het genderweek thema.

Het andere éénderde is voor familie, kennissen, vrienden, buren enz. Ook ongeacht...

Als anoniem in één van deze twee categorieën valt, dan zal ik met veel plezier een vleselijke bijdrage leveren (is runds ook goed?).

De kennis van heilige geschriften is vandaag (dank zij het internet) een fluitje van een cent. Net zoals U het katholieke clubblaadje naar eigen nood interpreteert, flik ik dat met Uwe griezelroman;  het is tenslotte maar wat wij ervan maken! Gevaarlijker is het natuurlijk wat extremisten ervan maken en nog gevaarlijker is het wanneer hun adepten hen daarin blindelings volgen.

Ik twijfel er geen enkele seconde aan dat U persoonlijk, de barmhartigheid beoefent zoals Uw Koran U voorschrijft. Mijn aversie slaat op de politieke islam (ik vermoed dat U het vlaams belang ook niet in Uw hart draagt); de Islam als godsdienstoefening laat mij, zoals trouwens alle andere godsdiensten, persoonlijk steenkoud. Ik heb wel alle begrip voor mensen die dit soort van ‘steun’ nodig hebben, of er, door het feit dat ze er mee opgegroeid zijn, eerder uit traditie mee blijven leven.   Dit terzijde.
On topic: Ik ben noch familie, noch Uw buur, noch een kennis maar ik ben wel arm! Ik ben dus kandidaat. Een varenskoteletje zal er wel niet inzitten zeker?

Als je arm bent dan zal het je wel worst (sic) wezen welke koteletje men je serveert zeker, anoniem. Ook een lekker schapenkoteletje. Maar dan moet je wel langs gaan en dan valt je anonimiteit weg. Tenzij je zou opteren voor een burka .

Wanneer ga je nu eindelijk eens het lef hebben te zeggen wie je bent? 

Als Vlaming zijnde heb ik zeker oog voor het Vlaams belang net zoals ik als Mechelaar voor het Mechels belang opkom (lacht)

Laat anoniem maar een mailtje sturen - ik zal zijn geclaimde portie in alle discretie wel overhandigen (lacht niet)

@ Rudi,

Ik ben een VUP (very unknown person) ik beteken helemaal niks en het feit dat ik hier al dan niet een nic plak verandert helemaal niets aan de zaken. Noem mij maar pier, of breedsmoelkikvors (he he nu begint er iets te dagen zeker,) of geef mij andere naampjes ... Is wat ik vertel of 'openbaar' niet belangrijker dan mijn identiteit? Ik herinner er U aan dat ik 'incognito' blijf wegens 'big brother' ik leef van opdrachten snapt gij? Indien 'men' mij hier weg wil kan 'men' gemakkelijk mijn inkomende postings schrappen, mijn IP en mail zijn gekend!

 "...De fazant die door de jager uit het luchruim geknald wordt, is ook niet op slag dood.Dat is niet voor het geloof, maar puur voor de decadentie."

Allez vooruit, weet je wat, we sleuren ineens de jagers er zomaar eens bij he, waarom ook niet, die smeerlappen slagen de hazen nog liever dood dan dat ze der een cartouche aan verspillen om ze vervolgens te laten rotten in 't bos zeker? Astemblieft zeg.
Waarom de jagers moeten betrokken worden in een item dat deels gaat over een bende afgodsaanbidders die beesten kelen aan de lopende band is mij trouwens een raadsel, Jan.

Bij deze de vermelding dat ik dit (jacht)seizoen nog geen enkele fazant ( of eend of duif ) heb zien vallen die levend de grond raakte, op één duif na is ook alles, maar dan ook alles opgegeten.

Grappig is wel dat wat bij de poelier terecht komt ook lekker verorberd wordt door mensen die 'zo hun gedacht hebben' over de jacht. Waarschijnlijk denken zij dat die bolletjes er vanzelf ingevlogen zijn. (lacht)

@Christophe : en ik die dacht dat jij alleen op kleiduiven schoot, blijk je nu te behoren tot een barbaarse jagerclub van barons en andere notabelen :-)
 
Zelf eet ik nauwelijks wild, maar ik ben wel liefhebber van een ferm stuk vlees en dat koop ik dan altijd netjes bij den beenhouwer of in den Delhaize of den Aldi.
Omdat dat stuk vlees daar toch al ligt en het toch al dood is, kan ik mijnn geweten sussen.
 
Thuis gingen destijds ook alle duiven die niet goed vlogen, mijn vader was een duivenmelker, de soep in en ze werden vakkundig de kop uitgetrokken door mijnen bompa, die daar erg bedreven in was.
 
Wat ik wil aantonen is, dat niet alleen de massale schapenslachting van het offerfeest op een barbaarse manier gebeurd, maar dat ook wijzelf boter op onze kop hebben.
 
Die ganzelevers zwellen niet vanzelf op en het sprongske van de kreeft in een pot kokend water is ook niet direct de ideale manier van doodgaan, lijkt me.
 
Het mag er in onze slachthuizen dan wel al een stuk humaner aan toegaan, de trip naar het slachthuis verloopt nog wel over zware hindernissen. (zie de filmpjes van Gaia) en een dier dat in het slachthuis terechtkomt, sterft tenslotte toch een onnatuurlijke en veel te vroege dood.
 
Waarmee ik wil zeggen, "wie zijn wij om anderen met de vinger te wijzen" ?
 
Ik wacht met ongeduld op de Sint-cartoons :-)

 

Ik vergeet hier nog al eens dat er tijdens elektronisch communiceren geen klankverbuigingen, lichaamstaal noch nuance kunnen gehoord en gezien worden. Ik maak geen gebruik van smiley’s en voeg er evenmin uitdrukkingen tussen () haakjes aan toe! Ondanks mijn duidelijk standpunt betreffende rituele slachtingen en de politieke islam beschouw ik Omar absoluut als een eerbaar en intelligente man; het is zeker niet mijn bedoeling hem als persoon te kwetsen. Maar dat had hij zelf natuurlijk (en dit in tegenstelling tot sommige ander bloggers) helemaal door. Wanneer ik nu zijn aanbod (Laat anoniem maar een mailtje sturen - ik zal zijn geclaimde portie in alle discretie wel overhandigen (lacht niet) herlees, vrees ik dat ik eigenlijk ongewild maar zeker onterecht zijn oprechte (moslim) gevoelens van ‘delen’ (lees verdelen) kwets; ’t is dien (lacht niet) dat het hem doet. Daarvoor mijn excuses. Ik ben niet echt arm en voldoe dus absoluut niet aan de gestelde voorwaarden. (gelukkig maar voor mezelf)

@ Ik ga niet helemaal mee met de mening van Christophe; een GOEDE jager is (volgens mijn onvolledige kennis) ook een natuurbeschermer; zijn ‘gerichte tussenkomsten’ zijn nuttig in de natuur. Een SLECHTE jager doodt voor zijn plezier, indien hij dan nog een bekwaam jager blijkt te zijn (die zijn prooi volgt tot de dood) kan ik mij noch enigszins verzoenen met het idee, wanneer de jager een sujet blijkt te zijn die zijn prooi verwond en daarna laat creperen, hoort hij in een cel …
Wanneer die jager dan ook nog een moslim blijkt te zijn, ’t ja wat dan … (knipoogt al lachende, want ik leer snel !!!)
 
 

 Mijn persoonlijke visie op het jachtgebeuren ( niet te verwarren met de visie van anderen ) is vrij eenvoudig: als ge het afschiet, vreet het dan ook op, punt.
Dus ja: wat mij betreft moogt ge in de savanne een olifant gaan omleggen, zolang je ‘m maar opvreet.Smakelijk.
Ik zal voor niemand wild schieten, ik doe namelijk niet aan huurmoord, knap uw vuile werkje zelf op of ga naar de poelier.
Uitzondering hierop is verdelging. Verdelging is ook een vorm van instandhouding, voorbeeld 1: langs de dijken van Dyle en Nete lopen nogal veel konijnen rond, als die populatie niet verkleind wordt zullen zij onvermijdelijk ziektes beginnen kweken waardoor ze zichzelf uitroeien nadat ze de dijken en omliggende velden ondergraven hebben. Doodt nu 9 op de 10 van die dieren en binnen x-aantal jaar lopen er nog steeds genoeg rond, zonder hun omgeving en die van andere dieren te beschadigen én dit in goede gezondheid.
Ik weet dat, de meeste mensen weten dat, de groene jongens weten dat, alleen doet niemand er wat aan gewoon omdat konijnen aaibaar zijn en de publieke opinie ziet niet graag dat aaibare diertjes afgemaakt worden, zelfs al is het voor hun eigen goed, hun eigen soort welteverstaan.
Voorbeeld 2: de beruchte papegaaien van de Meli die ook kweken als de konijnen en een bedreiging vormen voor inlandse eerder zeldzame en minder kweekgezinde vogelsoorten mogen eigenlijk gerust volledig uitgemoord worden om het eens grof te stellen. Dat heet natuurbeheer. Mensen kennen daar in het algemeen niet veel van meestal kijkt men niet verder dan het woord ’doodschieten’ of ‘verdelgen’, men kijkt ook niet tot aan de eigen coniferenhaag wanneer men zich afvraagt waar de meikevers toch gebleven zijn.

Een slachter die een dier niet kan slachten zonder het te doen afzien heeft iets gemeen met een jager die zijn wild enkel aanschiet: ze zijn allebei slecht in wat ze doen en zouden er beter mee stoppen.

Ge zult maar toevallig het lieve langoortje zijn dat in het vizier van de boze jager loopt.

 :-)

Omar, tchoef:

Je geeft zogezegd "duiding" en je etaleert je historische kennis door zeer diepgaand en gedetailleerd enkele verhaaltjes te vertellen. Maar op een slinkse manier ben je iets helemaal anders aan het doen dan ons informeren. Ik vind jouw post manipulatief op een sluwe manier. Ondergronds neem je wel degelijk stelling in.

Je schotelt ons ook voor dat het offerfeest eigenlijk slaat op een bijbelse gebeurtenis. Awel è vriend, 1.000 jaar geleden verbrandden we hier ook heksen omdat de kerk dat zei. Wij zijn ondertussen gelukkig geëvolueerd en we beseffen dat de bijbel eigenlijk een lyrisch boek is. Met heel veel beeldspraak dus, die je niet te leterlijk moet nemen.

Zal het offergedeelte plaatsmaken voor schenkingen aan goede doelen? Mijn gat. Binnen 1.000 jaar misschien. En dan nog eerder in Marokko dan hier, want de meesten van jullie in België zijn conservatiever dan het thuisfront. Een soort van "teruggrijpen naar wat vervlogen is", weet je wel.

Ik kan dat nochtans snappen: als ik in Marokko zou wonen zou ik ook vasthouden aan mijn friet met mayo. En als ik daar in Marokko heel de tijd naar de lokale radio zou moeten luisteren, dan zou ik  uiteindelijk ook wreed content zijn met een cd van Helmut Lotti. En dan zou ik met mijn cabrio gaan rijden door de straten van Casablanca, en door de boxen knalde dan Helmut Lotti ! Is me dat een koekje van eigen deeg!

Wolla saabi, de mensen vinden die slachtingen gewoon degoutant, jouw verhaaltjes die nooit de kern raken ten spijt. Proficiat ook voor het constructieve gesprek dat jullie deze voormiddag met GAIA hadden.

Verder ook nen dikke proficiat met de hogere studies die je gevolgd hebt. Enkel hoogbegaafde mensen zoals wij kennen uiteraard woorden zoals "apologeet". Een tip: onze domme lezers kennen dat woord helemaal niet , en moeten het gaan opzoeken. Een goeie schrijver houdt daar rekening mee. Het is mijn ervaring dat enkel lege vaten zulke woorden gebruiken, om te verbergen dat ze inhoudloos zijn.

ps: deze tekst is toch braaf genoeg om gepubliceerd te worden hé. Want dit is mijn tweede post, en mijn1ste post werd aanvankelijk verwijderd omdat ik vertelde over een bezoek aan een vriendin die eigenlijk hoer is. Maar deze post is toch binnen de grenzen hé?Moderators? Ik dacht aanvankelijk Omar er op te wijzen dat er in Zwitserland ook nog veel bouwgrond te koop is, maar om de goede vrede te bewaren, heb ik dat maar achterwege gelaten...

Christophe,

Uw stelling is: "als je het neerschiet, eet het dan ook op".

Mijn berekening is: "De Duitsers vallen ons land minstens 1 keer per eeuw aan".

Ach, Pluto, als je een beetje googlet achter de (of hun) historische achtergrond kom je ook wel achter de echte waarheid, hoor.  En nu heb ik het hier eens niet over a) de wikipedia of b) één of andere racistische website.

En als je sommige van al die verhalen, uit al die heilige boeken, dan nog eens pseudowetenschappelijk zou bekijken, dan zou je bv Von Däniken misschien wel eens gelijk kunnen geven.

:-D

Het omleggen van duitsers valt sowiezo onder verdelging, maar in vredestijd ( hier toch ) doe je het toch best terwijl er niemand toekijkt.

Tenandere: moesten we de moffen die we afschieten daadwerkelijk opvreten en de afgekloven botten over de grens gooien denk ik niet dat ze nog zo scheutig zouden zijn om hier nog een voet binnen te zetten.

Trivia: den duits moet ons nog een deel van de herstelbetalingen van WO-1 doorstorten.

Uitkijken met de term "MoF", Netels !  Dat heeft, vandaag de dag, een heel andere betekenis.

Christophe,

Als de Duitsers daadwerkelijk nog een openstaande rekening hebben bij ons, dan moeten zij ook maar opdraaien voor de kosten van het gemeenschappelijke Mechelse voetbalstadion! En voor het zwembad aan het Rode-Kruisplein! Die moffen zijn daar nota bene gratis gaan zwemmen in den oorlog, vorder die toegangsprijzen ook maar terug !

Dat is dus echt waar hé, in den oorlog was het zwembad voorbehouden voor de Duitsers. Dat weet ik via mijn goeie jeugdvriend Marcel, alias "De Kokke".

Amaai Netels, gij gaat het aan de stok krijgen met de toeristischen dienst denk ik. Gij gooit hier zo maar den helft van onze bezoekers buiten. Chapeau.

Nog eens terug gelezen. Knap werkstukje van Omar. Een zeer genuanceerd opgebouwde gedachtengang. Nog wat dingen om over na te denken:

  • Hoe gaat u zelf om met onze tradities: vasten, vlees eten op vrijdag, maar ook Sinte Mette, ...
  • Wat verstaat u onder offer. Wat is een offer ? Offeren we nog iets op tegenwoordig ?

@ Anoniem: Wat zijn uw standpunten over dierenrechten?

@ Pluto: Ga die lyrische benadering van de Bijbel eens in de United States uitleggen? Good Luck.

Ja, die Creationisten uit de Bible Belt zijn al even knettergek !

 GL: Nu is het niet mijn bedoeling de teutoonse toeristen buiten te kieperen, maar ik zie er hoegenaamd geen graten in ze wat meer te laten betalen voor hun vertier hier. En dan kunnen we dat geld gebruiken om een kleine korting toe te kennen aan bezoekers uit Amerika, Engeland, Canada, Frankrijk, ... etc etc.

Persoonlijk ben ik bijzonder fier op het feit dat ik tot nu toe elken deuts die mij de weg vroeg de verkeerde kant op gestuurd heb. Ik zie dat als mijn burgerplicht.

Zelf zal ik nooit op vakantie gaan bij de hunnen, ik verbleef er wel enige maanden in '92-'93 maar dat was uiteraard toen ik deel uitmaakte van de Belgische Bezettingstroepen aldaar. En daar ben ik uiteraard ook zeer fier op.

Christophe, bezetten in 92-93 ? Dat zal dan wel met plaaster geweest zijn zeker . Toen stonden ze al lang terug hier op de grote mêt met een of andere gids naar den toren te kijken.

 

Omar, tchoef: Ik vind jouw post manipulatief op een sluwe manier. Ondergronds neem je wel degelijk stelling in.
Ik ben een gelovig mens. Mijn God is niet de god (let op de hoofdletters) van Omar, noch de god van Kardinaal Danneels; denk ik toch … Laat ons effe mijn God ‘Jef’ noemen.
In een vorige posting noem ik de clubblaadjes van zowel de islam als van het katholicisme ‘griezelboekjes’. Wanneer ik mij tot Omar richt noem ik zijn clubblad ‘Koran’ (let op de hoofdletter). Wanneer ik mij tot een katholiek richt, zal ik zijn vodje ‘Bijbel’ (let op de hoofdletter)noemen, gewoon uit respect voor zijn / haar overtuiging.
Hoewel ik nooit begrepen heb hoe een intelligente mens zich zo bereid en passievol overlevert aan de ‘plaatsvervangers - dienaren’ van zijn god, kan ik er wel mee leven; intellect (lees wetenschap) is uiteraard niet hetzelfde als geloof, indien God bewezen wordt, bestaat er geen geloof meer maar wordt Hij / Zij wetenschap …
De wet staat mij toe om allah te beledigen; de wet staat Omar toe om Jezus te beledigen, de wet staat mij toe om asclepius, helios, baäl, garoeda, boeddha, freya (niet de socialistische mama natuurlijk heu   … lacht) mixcoatl, zeus, toâris, vesta enz … enz … (het lijstje is quasi eindeloos)te beledigen. Ik kan dat allemaal straffeloos doen!
Quasi elke westerling begrijpt dat, quasi geen moslim begrijpt dat !!!
De politieke islam wil mij, onder de mom van een godsdienst, de mond laten snoeren door de wet.
Wanneer een ‘geïntegreerde’ moslim zoals Omar (die ik eerder als een moslim-mechelaar catalogeer) (heu … lacht) zijn versie van moslim riten ‘duidt’ is dat, naar mijn mening, geen manipulatief document. Wanneer ik zijn ‘duiding’ verwerp is dat mijn recht. Daar echter, aan die grens van tegengestelde meningen, knelt het (moslim) schoentje. Teveel van zijn geloofsgenoten nemen dit niet; godsdienstvrijheid wordt hun paspoort om onze tolerantiegrenzen op te laten schuiven.
Om op topic te blijven: het ‘kelen’ van dieren is door de wet verboden; het ‘rituele slachten’ wordt (door een soort faciliteiten wet) toegelaten. (en elke Vlaming weet tot wat de ‘faciliteiten’ leiden) De moslimdruk blijkt sterker dan onze westerse norm.
‘Jef’ (weet U nog, mijn God) heeft mij toen ik Hem nodig had, éénmaal toegesproken: ‘anoniem’ zei Hij ‘Ik heb u poten (mensen zijn tenslotte ook maar dieren) en verstand gegeven, gebruik dat dan!)
Mijn medegevoel en zorg voor hen die niet voor henzelf kunnen zorgen, heb ik zelf aangekweekt, spijtig is dit nadoen, voor sommigen iets te ver gegrepen …

De vis wil precies ni bijten ?? :-)

 Jan, ik denk dat de meesten moeite hebben met het vertalen.

Wat is een 'tchoef' en wat is een  'Wolla saabi' ?

 Toch wel enkele interessante  wormpjes aan de haak van de hengel van anoniem. :-)

@ Anoniem:

zijn Moslims en het Westen dan Westerlingen of Moslims? En wat met de Westerlingen in Moslimlanden? Waarom zijn Westerse moslims geen Westerlingen?

En wat met de Westerse stevige religieuzen? In de VS, in Hongarije, in Kroatië, Polen, Urk, Ierland, Rusland, ...

In Peru onderwijzen de scholen dat Darwin het fout had. Daar is nochtans geen moslim in de buurt.

Ik vind uw woordkeuze dubieus. U zet een territoriaal begrip tegenover een levensbeschouwelijk begript.  En dat zegt enkel iets over de manier waarop u naar een aantal zaken kijkt.

Jan, als ge maar genoeg geduld hebt bijt hij toch ziet ge. 

@ Wout :

Ach, de "Aarde is plat", de "Zon draait om de Aarde" en de "Mensheid verscheen op Aarde een kleine 6.000 jaar geleden".  En dat zeggen niet alleen de Creationisten.

Als men dat nog altijd gelooft den dag van vandaag, dan geloven diezelfden ook in Sinterklaas, de Kerstman en de Paashaas.

;-)

Rond de pot heb ik er al veel weten draaien. 

@ Gim: ik hou mij er ver af te interpreteren wat mensen geloven en daar bepaalde consequenties uit te trekken.

Ik ken zelfs mensen die boos worden als de Sint voor Sinte Mette in het straatbeeld verschijnt.

 

GL: Rond de pot heb ik er al veel weten draaien.

@ Asinum litteras docere

@ G.L. en Anoniem:

Gelle kent er inderdaad wat van. Niet (durven) zeggen wat ge eigenlijk wilt zeggen.

@christophe, als gij alle boschen de verkeerde weg op stuurt dan zullen ze op ne keer toch nog in Londen geraken, pas maar op of ge wordt als nazist beschouwd.

Ze zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek.  Hier een laatste fabeltje...

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/091202_vaticaan

@ Gim:

En overlaatst hebben we er zo ene tot Grootste Belg verkozen ook nog. En gisteren nog zo ene als eerste president van Europa. :-/

zwijgen is schone deugd

De meesten onder ons deugen niet!

@ BartZ :

Geef daar eens een klein beetje meer uitleg bij.  Wie zijn bv. die "meesten" en waarom deugen ze niet ?

Ik vind het plotse zwijgen van G.L. en Anoniem (Dewelke 'Anoniem' is me niet helemaal duidelijk - zo'n vaag profiel vraagt daar ook om) ook al vreemd.

Ik geloof in de mens - in gelovigen en ongelovigen...  En ik geloof dat deze verscheidenheid in 'zijn' en 'denken' verrijkend is.  Ik geloof in wat ik geloof, en ben daar blij mee.  Ik geloof dat anderen gelukkig kunnen zijn in wat zij geloven of niet-geloven.  Ik geloof dat ik anderen niet moet bekeren tot mijn geloof, en geloof dat anderen dat beter ook niet proberen met mij.  Ik geloof dat deze rijkdom in verscheidenheid mij tot een beter begrijpend mens kan maken.

Maar vooral geloof ik dat ik de mens in zijn anders-zijn en anders-gelovig zijn, in zijn waarde moet laten en respecteren, zonder dat ik daarom zijn geloof hoef te delen.  En niemand moet mijn geloof aan te hangen.

Ik geloof in de grote bescheidenheid dat maakt dat ik kan stellen dat ik  de waarheid niet in pacht heb.  En ik geloof dat het daarom goed is dat ik géén waarde-oordeel uitspreek over het gelovig-aanvoelen van de ander.  Ik geloof daarom dat het ook  daarom is dat ik de kriebels krijg van 'alles-weters', 'betweters' en 'verbeteraars'  ;-)

Ik geloof dat ik als zoekende mens het ook niet helemaal weet.  Maar geloof het of niet:: geloven is dan  ook geen wetenschap...

Ik geloof alleen dat luisteren naar anderen, me toelaat om beter te begrijpen, en mezelf en mijn geloven in vraag te stellen.

En dat is mijn enige... euh, 'dogma'...   ;-)

En gij gelooft dat ?

De vorige 'anoniem' is niet deze 'anoniem'
 
Geloven en denken zijn afhankelijk van de (gemoed)toestand. Deze (gemoed)toestand wordt steeds weer bepaald op het precieze tijdstip van de overgang van het verleden naar de toekomst, het ‘nu’ dus, en is het eindtotaal van een persoonlijk verleden plus de omstandigheden zoals die werden opgelegd door de omgeving.  Ongelovigen bestaan niet, ook een atheïst geloof; hij gelooft namelijk dat god niet bestaat …  Maar ook hij kan zijn ‘geloof’ niet bewijzen; gelovigen en ‘on’gelovigen staan beiden (in deze)  op dezelfde onderste sport van de  grote ladder van het gelijk …  nergens dus …
Wij geloven in het goede; de sluwste val die de duivel (het kwaad)  ooit plaatste, was de wereld te doen geloven dat hij niet bestond. Geloven in andere mensen is edel; geloven dat andere mensen ‘edel’ zijn, zonder verder bewijs, is naïef. In onze linkse maatschappij wordt deze waarheid bestempelt als ‘verzuurt’
De natuurwet ‘het recht van de sterkste’ is en blijft, ook al is het goed verborgen, steeds van kracht; ook in onze maatschappij! (filosofeer daar maar eens over) Rechten zijn ‘gunsten’ verleend door de sterkste !!! Een eeuwenoude doeltreffende vechtstrategie is het gebruik maken van de wapens van de vijand  tegen hemzelf. Een recht afdwingen is gewoon de sterkste die zijn wil oplegt  …
Het ‘alleen luisteren naar anderen om beter te begrijpen’ als dogma, zal ongetwijfeld sommigen doen schateren.

@ Jans: Het siert U, als respectabel en begripvolle mens, dat U na deze ‘duiding’ een beter begrip kunt op brengen; ik vermoed dat gekeelde dieren U eeuwig dankbaar zullen zijn voor Uw begrip

 Ik geloof eigenlijk vooral dat dit een mooie opsomming van oneliners en slogans is.
Dat ze min of meer over hetzelfde ondewerp gaan geeft dan toch een induk van samenhang.

Soit, ik ken ook een goeie oneliner: "Never judge a man by his umbrella, it might not be his"

Beste anoniem, die niet anoniem is maar toch anoniem is: ik kom op voor de zwakkere en wat gij daarvan vindt .... euhh ... laat mij beenkoud. Ik ben zoals een kip: doet wel en ziet niet om. Nog veel vechtlust tegen jezelf gewenst. ;-)

 Luc, pas dan maar op dat ge met de feestdagen niet in de videkes terecht komt.

Beste Luc, dat U opkomt voor de zwakkere siert U, klak af bij manier van spreken. Wat ik daar, in Uw geval,  persoonlijk van vind, heb, had en zal ik nooit mededelen, daar hoeft U zich dus absoluut niet koud of warm in maken. Indien U, naar eigen zeggen 'zoals een kip bent'  zal ik U daarin graag gelijk geven. Als ik U daarmee kan plezieren?
Jullie beschouwen blijkbaar mijn gemotiveerde pleidooien als persoonlijke aanvallen? De ‘gestelde’ bloglichamen verwachten  zeemzoete respons. Ik echter, zal steeds mijn visie ‘con brio’ uitbazuinen. U beschouwt mij,  ten onrechte trouwens, als misantroop. Wegens niet akkoord met Uw blog reglement laat ik mij niet registreren. Wat is dan het verschil tussen een (niet geregistreerde) ‘anoniem’ of een (niet geregistreerd) ‘jef’? Malafide posters en ‘god en klein Piereke’ kunnen in beide gevallen probleemloos in mijn plaats inzenden.
Een voorbeeld:
 Beste Luc, wanneer ik, zelfs onder martelingen,  niet verklapt dat U eigenlijk
 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

 
zijt, mag ik dan ook van U dezelfde discretie verwachten?
Of, met andere woorden, waar zit nu eigenlijk het verschil?
 
Ik wil erop wijzen dat de (gebruikelijke) afwijking van de topic, ontstaan door het (evenzeer gebruikelijk) gebrek aan argumentatie; een herhaaldelijk gebruikte techniek om ongelijk te verbergen, niet door mij zijn gestart …  
 
 
 
 

@ anoniem:

Voor een misantroop troost U zich anders veel moeite om uw overtuiging met ons te delen.

U aandachtig geestelijk blijven verrijken hé Wout.

Het idee dat de zwakkere leeft bij gratie van de sterkere is misschien technisch juist maar het verdedigen van de zwakkere maakt nu net het verschil tussen menselijkheid en dierlijkheid. Als ik dit aanhaal dan is het je volgende stelling waar ik me aan erger.

Geloven in andere mensen is edel; geloven dat andere mensen ‘edel’ zijn, zonder verder bewijs, is naïef.

 

 

@ Luc :

De zwakkere zal het fysiek altijd moeten afleggen tegenover de sterkere, maar heeft misschien andere talenten die de sterkere niet heeft of kan gebruiken in zijn voordeel.  Door de zwakkere in bescherming te nemen of door voor hem/haar op te komen tegen anderen, verwerft de sterkere een soortement van IOU (I owe U), of een schuldverklaring (in 't goed Nederlands).

Beschouw het als een soort medemenselijkheid, maar in het Dierenrijk (en daar is de mens nu eenmaal lid van) bestaat enkel de IOU.

U ergert zich omdat U ‘mijn stelling’ verwerpelijk vindt. Ondervinding heeft mij geleerd om af te wachten, klakkeloos geloven in de ‘goodwill’ van vreemden heeft mij te veel teleurgesteld; U noemt dat waarschijnlijk ’verzuurt’, ik noem dat ‘voorzichtig’ Ik wens U, die blijkbaar de voorkeur geeft aan onbegrensd vertrouwen, alle geluk: dat het boze U gespaard moge blijven … Het enige verschil tussen dieren en mensen is het vermogen om abstract te kunnen denken, verdiep U grondig in de zoölogie en U zult, aangezien U een intelligent mens bent, mijn gelijk moeten toegeven. Menselijkheid of onmenselijkheid is niet altijd een vrije keuze; men krijgt deze (on)deugden deels genetisch cadeau, maar ze worden, navenant de gemoedtoestand versterkt of afgezwakt. god heeft, in zijn oneindige wijsheid, de (natuur)wet van de sterkste gecreëerd, wie maakt daar dankbaar gebruik van dacht U? Ik ga niet over lijken om een machtspositie in te nemen, wie dan wel denkt U? Ik dring mijn wetten niet op in deze maatschappij, ik onderga ze of ik verhuis, ziet U het summiere verschil? Ik onderga ook onvoorwaardelijk Uw blog reglement; het staat mij toe om anoniem te blijven. Dit punt zorgt wel voor wrevel en wrok in Uw rangen, het belangrijkste: debateren over dierenleed (lees : mishandeling) , veroorzaakt door een afgedwongen uitzonderingswet , wordt ondergeschikt aan het zagen over mijn identiteit en het beklag over mijn woordkeuze. D'as veiliger maar vooral correcter, wat vindt U …

Anoniem, ge zijt hier ne ohne (  zonder ) man show  aan het spelen . Maar wete gij ook iet af van soep ? Da is in het kot hiernaast te doen.

@ Anoniem:

Wrevel heeft daar weinig mee te maken.

Uw 'anoniem blijven' vind ik gewoon laf. Zeg wat ge te zeggen hebt en sta voor wat ge zegt. Als ge dat niet kunt kruip dan liever terug onder de steen vanwaar ge kwam.

En over welke uitzonderingswet hebt U het? In dit land is echt iedereen vrij geslachte beesten te eten. Echt waar. ;-)

Wout Muyldermans

 @ GL: Wanneer ik hier mijn visie over 'soep uitdelen' moest geven, is 'het kot' te klein ... Wanneer ik hier moest uitleggen waarom ik deze (nochtans barmhartige actie) onder géén voorwaarde (meer) steun wordt ik zonder pardon door de blog inquisitie aan het kruis gespeten; ratio en argumenten zijn hier ondergeschikt aan emoties, schoon en menselijk weliswaar, maar hopeloos …  de kern van de zaak wordt nauwelijks aangesneden!

Ge moet geen schrik hebben anoniem, het kruis is ook al weg . Het enigste dat nog kan gebeuren is een reis te voet naar Meulebêk  

@ Anoniem:

De 'Pot' of 'kern' dus waar ik blijkbaar lijk rond te draaien volgens sommigen.

Zegt U het mij dan eens welke pot of kern dat is? G.L. vroeg ik het ook al maar die gaf afwezig. (Grote woorden tot ge hem eens iets concreet vraagt, leer mij die gasten kennen)

oep de mêt zit ien mé ne glazen bol. 

Ik vroeg het aan U G.L.

Met uw cryptische bewoordingen zijt gij hier blijkbaar het Orakel.

Misschien tijd voor de schrijver van dit oorspronkelijk mooie en verhelderende stukje om de post te sluiten?

Veel meer dan oeverloos, pompeus, pseudo-intellectueel, weg-en-weer, verzopen, bloed onder de nagels halend, kwetsend, onverstandig, scrupuleus, verdonkeremanend, waarheidsclaimend, overbodig, ... gezwets, elk, maar dan ook elk, café onwaardig is hier niets te lezen de laatste x reacties...

Dit is geen blog meer. Eerder een goed bedoeld initiatief dat bijna 1 x keer om de 10 posts vakkundig naar de verdoemenis wordt geholpen door een paar enkelingen die zowat zitten te wachten om elke gelegenheid die zich voordoet aan te grijpen om de oorspronkelijke post, waarover die ook mag gaan, letterlijk te overstelpen met niet veel meer dan oeverloos, pompeus, pseudo-intellectueel, weg-en-weer, verzopen, bloed onder de nagels halend, kwetsend, onverstandig, scrupuleus, verdonkeremanend, waarheidsclaimend, overbodig, ... gezwets, elk, maar dan ook elk, café onwaardig, en zo de oorspronkelijke post te verkrachten en te ontdoen van zijn intrinsieke schoonheid.

Zwijgen is een schone deugd. Velen, mezelf incluis, op deze blog deugen niet!

@ BartZ :

Eens met je laatste stelling, maar je hebt nog steeds mijn vraag (aan jou) niet beantwoord over jouw vorige stelling :

"Wie zijn bv. die "meesten" en waarom deugen ze niet ?"

@ Bart,

moest iedereen eens bereid zijn z'n eigen naam, of minstens een herkenbaar iets te gebruiken online. Dat zou al helpen.

Wout

Wars van alle waarheden (de waarheid/het gelijk  is een zeer intiem iets: het is uitermate 'intrasomatisch'...grin), wil ik Omar toch bedanken voor z'n interessante blog.
Daar ging het hier toch over ?
 

Zo is dat Leyander.

Niet meer en niet minder.

(ik volg volledig jouw spoor...  ;-)

 absoluut ...

Alleszins.  Het is een zeer interessante blog.   Voor de rest stel ik vast dat er hier verschillende over heel veel vrije tijd moeten beschikken :-)

Roger, ne gepensionneerde mu toch ni altoad slape 

en met deze wijze woorden sluiten we af.