Fotowedstijd "Mechelse Kiekjes"

met categorie:  

© Louis Van Zeir

Dat Mechelen een fotogenieke stad is hebben we hier op “den blog” en in de Flickr-groep al meerdere keren morgen vaststellen. Maar onze stad heeft ook een geschiedenis als het op fotografie aankomt. Zo viert de Koninklijk Mechelse Fotokring (KMF) dit jaar zo maar even haar 85ste verjaardag. Ter gelegendheid daarvan slaan ze, samen met de de erfgoedcel, de handen in elkaar voor de fotowedstrijd “Mechelse Kiekjes”.

Wat is je favoriete Mechelse plekje? Dat is de premise van de wedstrijd. Tot 4 januari kan je je digitale foto’s en een bijhorend verhaal insturen, vervolgens maakt een professionele jury op 16 januari de winnaars bekend. Ter inspiratie vind je binnenkort alvast enkele foto’s en verhalen van de Mechelse fotograaf Louis Van Zeir, die indertijd mee aan de wieg van de KMF stond, terug op kaartjes die verspreid zullen worden en banners in de stad.

Voor het volledige reglement kan je vanaf 9 november terecht op www.kmf-foto.be

 

Naast oa Lode (Lodewijk - Louis) van Zeir, die Mechelen uit zijn tijd vastlegde, waren ook nog andere fotografen bezig.  Niet direct met het vastleggen van pittoreske hoekjes in Mechelen, maar, vermoedelijk beroepshalve, met het op gevoelige laag plaatsen van mensen uit zijn omgeving.  Bekendste is natuurlijk Pierre Koekkoek uit de Katelijnestraat...

Portret van een smid door Pierre Koekkoek
Portret van een kind door Pierre Koekkoek

Maar er waren ook anderen...Ene Adrien Ter Meer, bezig op de Sint-Pietersberg

(Persoon op de foto is niet Adrien Ter Meer)En ene E. Walton uit de OLV-straat
 

Wat is dat nu weer voor een ding. Beginnen ze hier nu allemaal te zweven ? 

@G.L;: ge moet ginne schrik hemme, ze zullen niet landen in Hombeek, de wind staat verkeerd! 

 

Mechelen telde destijds vijf “Lichttekenaars”
 
Volgens een telling, einde 1884, van de nijverheden die zich te Mechelen hadden gevestigd, telde onze stad toen o.a. ook vijf “lichttekenaars”.
 
We zouden het raden hebben wat hiermee werd bedoeld. Gelukkig werd tussen aanhalingstekens verduidelijkt dat hier sprake is va “photographes”.Het woord fotograaf was nog niet bekend, een foto was een lichttekening en fotograferen betekende zoveel als tekenen met licht.
 
Volgens een volgende telling van 1889, is hun aantal gestegen tot zes.
 
We hebben getracht deze eerste pioniers van de fotografie op te sporen en stuitten aldus op enige fotografen die rond de eeuwwisseling aktief moeten zijn geweest in onze stede.
 
Als oudste vonden we een Alphonse Scheffenmeyer, die zich aandient als “ateliers de photographie & lithographie”. Met zekerheid weten wij dat dit atelier in 1868 gevestigd was in de “rue de Bruel 82”. Achteraf vonden we die man terug op “Onder den Toren 5”, “Steenweg 40” en zelfs “Vismarkt 28”. Van verhuizen gesproken.
 
Op een van zijn foto’s uit die jaren vinden we terug : “On peut se procurer de nouvelles épreuves, sans poser de nouveau”, wat dus voorheen niet mogelijk schijnt te zijn geweest.
 
Een andere naam die regelmatig opduikt is deze van Prosper Morren, Bruel 52, later St Katelijnestraat 54.
 
Volgens zijn publiciteit, behaalde die man onderscheidingen op diverse tentoonstellingen, o.a. te Lyon in 1872, Londen 1873, Philadelphia 1876 en Berlijn 1885, wat wel bewijst dat hij een zeer bekwaam fotograaf moet zijn geweest die het aandurfde tot zelfs in de Verenigde Staten van Amerika del te nemen aan internationale fototentoonstellingen.
 
Op een van zijn bewaarde foto’s lezen wij, eerst in de Franse taal “photographie inaltérable”, later “altijd standhoudende portretten-poseerkamer in den Hof” (op het adres Bruul 52).
 
Dit laatste moet wel iets biezonders zijn geweest in die jaren, vermits die man het opportuun achtte zulks speciaal te melden.
 
We ontdekten ook een Charles Everaerts op de Leermarkt 33, die zich eveneens aandient met zijn “photographie inaltérable”; verder J.H. Krynse op het adres Huidevettersstraat 28, die zijn publiciteit voert met “procédé inaltérable au charbon & agrandissements”; ook een zekere I. De Bruyne, Hanswijkstraat 43, die zich aandient met “photographie artistique instantanée, reproductions & agrandissements”.
 
Een volgende is J. Dubois in de Nieuwe Beggaardenstraat 27; later minstens van 1888 af als J. Dubois – Smets, dezelfde straat maar met huisnummer 34.
 
Achteraf duikt regelmatig de naam op van Pierre Koekkoek, vanwie nog honderden foto’s bewaard zijn gebleven. Als eerste adres vonden we Nonnenstraat 14, samen met de adressen van twee andere van zijn ateliers te Antwerpen in de Franckenstraat 5 en te Leuven op de Vischmarkt 21.
 
In 1909 vestigt Pierre Koekkoek zich in de St Katelijnestraat 48 “op den hoek van de brug” zoals hij zelf zijn nieuwe vestiging omschrijft. Vergeten we niet dat drie huizen verder de reeds vernoemde Morren eenzelfde aktiviteit uitoefende. Van konkurrentie gesproken.
 
In zijn publiciteit vermeldt Koekkoek duidelijk dat zijn atelier een “hedendaagse inrichting” is en dat hij gespecializeerd is in “kunstopnamen”.
 
Wat hij speciaal aanbeveelt zijn “de natte photo’s”, waarbij wij als leek in het vak een technische uitleg schuldig blijven.
 
                                                                                                                                 F.V.
 
 
 
Uit “Gazet van Mechelen” 30/03/1984.

@ Jos :

Vermoedelijk is dit al een beetje recenter, want de term was "Lantern Slides" oftewel Lantaarndia's...

Grote Markt met oude stadhuis

Hoek Biest - Merodestraat

@ Nys Jos

Wie onder ons heeft nooit het gedicht "Moederken"  van Guido Gezelle gelezen of van buiten moeten leren?

In dit gedicht heeft G.G. het over over het niet terugvinden "Hier nederwaarts" van een LICHTDRUKMAAL, (een lichttekening) zijn moederken voorstellende. Voor de amateurs van gedichten misschien een gelegenheid om dit prachtstukje even op te snorren en er traanogend van te genieten.

Nog een pracht van een gedicht over zijn moeder komt in zijn speciale wrange, ironische stijl in het jaar 1907 in Parijs uit de pen van Willem Elsschot.  In 1908 maakt hij er in Rotterdam nog een over zijn moeder, dat nog stukken wranger is.

Toch even zorgen dat de Kleenexdoos in de buurt staat. tenslotte hebben we toch allemaal "de beste moeder van de wereld" de onze kunnen noemen.

MOEDERKEN

‘t En is van u
hiernederwaard,
geschilderd of
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.

Geen teekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van steene,
‘t en zij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.

o Moge ik, u
onweerdig, nooit
die beeltenis
bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven.

Guido Gezelle
(4/5/1891)

En toen was daar... de Stereoview

Ne Viewmaster avant la lettre.  Met hier een, bijna vergaan, zicht van de oude Zoutwerf.

Tof initiatief!  Ik doe graag mee!

En ik ben bijzonder blij dat een monument als Van Zeir hierbij nog eens wordt afgestoft.  Deze man heeft op een onnavolgbare manier de sfeer van deze stad in beelden vertaald.

Dit gaat ongetwijfeld nog heel wat moois opleveren!

Louis Van Zeir was waarlijk een kunstenaar. Een tentoonstelling dringt zich op. Laat ons in de stad enkele zichten van Van Zeir ophangen als straatkunst !

Razend interessant topic dit. Merci aan de starter en allen die bijdroegen. :-)

..wat die "natte foto's" betreft (reactie op item geplaatst door Jos Nys):

Hier werd een glasplaat gebruikt die bedekt was met collodium.
De plaat moest evenwel nat gebruikt worden, anders verloor ze veel van haar lichtgevoeligheid.
Voor meer uitleg , zie ook:

http://www.fotografiegeschiedenis.nl/Fotografie_Geschiedenis_1849-1899.html

 

(foto's: Jan Smets)

Vandaag vierde de KMF haar 85ste verjaardag met een academische zitting in de aula van Lamot;  Hierna een receptie in 'Mechelen-Centraal'.

Loop morgennamiddag tussen 14 u en 18 u zeker Lamot eens binnen voor de knappe fototentoonstelling 'Benevisie 2009'.  Beslist de moeite!!!

Was er vandaag één of andere Flickr-Meetup in de stad ?

Ik liep daarstraks door de Katelijnestraat en ter hoogte van de Stadsheimelijkheid hingen daar een pak onbekende gezichten rond met serieuze fototoestellen om hun nek, voorzien van een stevig lenzenkanon.  Geen Mechelse Flickrgezichten kunnen ontwaren in het bonte gezelschap.

Dit waren allemaal fotografen die aangesloten zijn bij de jublilerende  KMF of andere fotoclubs (uit Vlaanderen én Nederland), die rondleidingen kregen door Mechelse gidsen...  Aansluitend dus de academische zitting, opening van de expo 'Benevisie' en de receptie...

Wie heeft er meegedaan en wie zal morgen in Lamot zijn?

Hier het bewijs van het bestaan van Alphonse Scheffermeyer te Mechelen.

Persoon op foto is (vermoedelijk) niet Alphonse Scheffermeyer zelf, maar deze persoon werd wel door deze (Mechelse) fotograaf voor eeuwig op de gevoelige plaat vastgelegd.

En hier hebben we Prosper Morren en Charles Everaerts !

Ardien Ter Meer was Adriaan A Ter Meer (1879-1965) fotograaf in Mechelen, Nijmegen en Den Haag. In de laatste plaats is hij zowel geboren als overleden.

G HZ